Moduł robota - wariant nr 3 - Fundacja Wolnego i Otwartego

Transkrypt

Moduł robota - wariant nr 3 - Fundacja Wolnego i Otwartego
FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA
ul. Staszica 25/8, 60-524 Poznań, www.fwioo.pl, [email protected]
tel.: +48 61 6232536, +48 61 6243474, fax: +48 61 6232504
KRS 0000277338, REGON 300545500, NIP 7811798805
BRE Bank S.A., nr rach.: 96 1140 2017 0000 4602 1136 0627
WARIANT NR 3
Specyfikacja i wykaz zestawu mechatronicznego
W skład wchodzi:
• układ Arduino UNO R3 lub równoważny (wersja referencyjna)
Microcontroller
Operating Voltage
Input Voltage (recommended)
Input Voltage (limits)
Digital I/O Pins
Analog Input Pins
DC Current per I/O Pin
DC Current for 3.3V Pin
Flash Memory
SRAM
EEPROM
Clock Speed
ATmega328
5V
7-12V
6-20V
14 (of which 6 provide PWM output)
6
40 mA
50 mA
32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by bootloader
2 KB (ATmega328)
1 KB (ATmega328)
16 MHz
• duża płytka stykowa 830 otworów - 630 pól stykowych w jednym pasie terminala, oraz 4
szyny wzdłuż całej płytki po 50 pól każda. Pola są numerowane, płytka ma warstwę
samoprzylepną na spodzie oraz zaczepy do łączenia kilku płytek w jedną większą całość,
wymiary płytki: 165 x 56 x 8,5 [mm], dla przewodów o średnicach AWG 29-20
• zestaw 10 czerwonych diód LED wraz z rezystorami 220Ω
• dioda RGB z rezystorami 220Ω
• 5 rezystorów 2k2
• 5 rezystorów 10k
• 1 rezystor 100Ω
• 1 rezystor 1k
• tranzystor 2N2222 (lub równoważny)
• czujniki temperatury (MCP-9700)
• fotorezystor
• pięć małych przycisków (buttony)
• rejestr przesuwny (74HC595)
• buzzer
• wyświetlacz LCD 2x16 - tekstowy z wlutowanym goldpinem
• sterownik zgodny z HD44780
• podświetlanie: białe LED
• oznaczenie producenta: 659 FN-W
Strona | 1 z 2
\
Projekt „Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami
informatyczno-technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych”
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA
ul. Staszica 25/8, 60-524 Poznań, www.fwioo.pl, [email protected]
tel.: +48 61 6232536, +48 61 6243474, fax: +48 61 6232504
KRS 0000277338, REGON 300545500, NIP 7811798805
BRE Bank S.A., nr rach.: 96 1140 2017 0000 4602 1136 0627
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• podświetlanie: białe LED
• napięcie zasilające: 5V
• kolor znaków: biały
• spełnione normy PB-Free oraz Rohs
potencjometr montażowy leżący ACP CA 10 kΩ lub potencjometr B10k
komplet kabli
kabel USB typu A/B do podłączenia do komputera
wgrane oprogramowanie do pracy w środowisku LINUX
halotron CS3140 (44E 308)
odbiornik IR TFMS5360
• częstotliwość: 36kHz;
• moc: 10mW
• zasilanie: 2,5-5,5 V
dioda nadawcza (IR) 44° CY85G lub równoważna
fototranzystor YY66W lub równoważny
pojemnik na drobiazgi typu casto o wymiarach 245x135x85
serwomechanizm HXT900
• waga 9g,
• prędkość 0.12 sekundy/60 stopni,
• siła 1,6 kg/cm
Strona | 2 z 2
\
Projekt „Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami
informatyczno-technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych”
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.