Polifoniczny Zbawiciel - SolaFide

Transkrypt

Polifoniczny Zbawiciel - SolaFide
"Polifoniczny Zbawiciel"
Niedawno wyszedł na jaw trwający od początku 2008 r. roku spór pomiędzy Stolicą Apostolską a
wybitnym katolickim teologiem, ks.prof. Wacławem Hryniewiczem. Źródłem problemu stał się krytyczny
tekst polskiego duchownego, będący polemiką z watykańskim dokumentem "Odpowiedzi na pytania
dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele". Prof. Hryniewicz nie zgodził się w nim z rozumieniem
prawdy wyrażonym w dokumencie.
Przeczytaj artykuł prof. W. Hryniewicza
http://tygodnik.onet.pl/32,0,15035,artykul.html
http://solafide.dei.pl - SolaFide - Jedna Wiara | przykazania Boże, prawdziwy
Powered
kościół
by Mambo
Jezusa, powrót Jezusa, Boża łaska, sens życia
Generated: 7 March, 2017, 08:58

Podobne dokumenty