Potwierdzenie doświadczenia zawodowego

Transkrypt

Potwierdzenie doświadczenia zawodowego
Załącznik Nr 6
Potwierdzenie doświadczenia zawodowego
Wykaz robót wykonywanych w ciągu ostatnich 5 lat /2006 - 2010 /
- wyłącznie roboty o podobnym charakterze i skali
L.p.
Rodzaj robót
Ilość
robót
(m2)
Wartość
robót
(tys. zł.)
Czas
realizacji
(ilość
miesięcy)
Nazwa
Zleceniodawcy
Podpis:
...............................................................
(p odpis oferenta)
Data: .................................................

Podobne dokumenty