Załącznik nr 8.1a - pozostałe roboty w kotłowni

Transkrypt

Załącznik nr 8.1a - pozostałe roboty w kotłowni
fq,
roboty budowlane
PRZEDMIAR
_
Opis I wyliczenla
ROBOTY BUDOWLANE W PIWNICY
Rozebranie tcran,filarew i column z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej im3
Lp.Podst
11
ili(NR 4-01
d.1 0349-02
0.,.371,0r1
2IkNR 4-01
d.1 0212-01
i
Rozbierka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonYch o gruti.do 15 cm ( m3
w miejscu wykonania schodow - piwnica)
1,24'1,1'0 15
3 KNR 4-01
Wykucie z muru oicietnic drevmianych o pow.do 2 m2
d.1I0354-04
1
,_
6._
„___
I 4IKNR-W 2-02
iz bloczkow betonowych na zaprawie cementowej - schody piwnica
c1.1 10101-06 anaIlogia
0 12'1 0.0 7
, L.
m3
m3
6 KNR 4-01
d.1 0711-03
Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na iciarti slup.prostok.na podf.z
cat* i pustakdw (do 5m2 w 1 miej.)
(1,40'4,3711_2
7 KNR 2-02
d.1 1207-02
Balustrady schodowe z pretew stalowych - sklad opalu I kotfownia
m
1,25+2,40'2
m
-4-
11IKNR 4-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych
d.1!1204-02
Scian
414,1+4,37)"2*2 6+0 25*(3,85'2+4,371
12 ! KNR 4-01
d.1 .1204-01
iDwukrotne malowanie farbami emulsyjnyml starych tynkow wewnetrznych sufl.
tOw
10,66
,
13IKNR-W 4-01 Zabezpieczenie pod rog folia
10,66+16,23
. . .
14 KNR-W4-01
0335-11
RAZEM
RAZEM
m2
1,22_36
RAZEM
! RAZEM
,_____
I
16
KNR 2-17
0101-03
17 KNR 2-17
0138-02
12,236j
.
6 0 501
4,
fk4-- ,
/
49 419
49,4191,
RAZEM
-
49,41i
47 062.
4
RAZEM
-4tii 6 -2
1060_,_
EM
-to ea
1_,, FtAzc
4,89ol.
to
.
26 s90
m2
m2
m2
t
1_
2
mig
.
Przebicie otworow w Scianach z eaglet o grubosel 2 cert. Na zaprawie cementowo
waprennej
Szt
4.0
szt
Zamurowanie przebid wscianach z cegiel o gruboSel ponad 1 ceg.
Szt
4,0
szt
Przewody wentylacyJne z blachy stalowej prostokstne typa/I o obwodzie do 1000mm- m2
udzIat kszta)tek do 35%
Kanat zetowy do porn. Kodowni
m2
6,24
Kanat zetowy do porn. Sktadu opatu
m2
1,92
f_RAZ
..
1
4,0
4,0
4,0
Razem
4,0
1, 92
Razem
8,16
Razem
4,0
Kratki wentylacyjne typu A o obwoctzie do 1000 mm - do przewodaw stalowych
Kanat zetowy do porn. Kotiowni
1.0+1.0
Kanat zetowy do porn. Sktadu opatu
-
Norma PRO Worsja 4.18a
1-
i iiiiii
4944191
RAZEM --i--t
I
m2
Wen_v_l_acja kotrowni
1.0+1.0
.
1
m2
Razem
15 KNR-W4-01
0325-04
00
6,050
RAZEM
.
m2
1,
0
1—
m2
m
d.1 1216-01
!
—10t144____
rn2
..-iftia;ik-1:& - --1Wiconanie schodow betbnoy
ch wwewnttrinych
d.1 0218-02 nalogia
1 1124
--I-Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenlach o pow.podlogi ponad 5
r9 KNR 4-01
i d.1 1202-09
m2
38 759+10,66
r--I--.10iKNR 4-01
Przygotowanie poviterzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynd.111204-08
kow z poszpachlow.nierownoici
49,419
[.. .!
-I-
F
RAZEM
1m2
1,0'2,05'2
9,,29§!
1 000
I
Orzwi przeciwpotarowe dwustronne o pow.ponad 2 m2 El 30, El 60 0,396
_ 0 2051
RAZEM
_
iszt. <NR 2-02
5-11—
d.1 1204-05
—
Razem
!
0,396,1„.
r_RAZEM
_
szt.
!
,
m3
. r—Poszcz

Podobne dokumenty