Zgłoszenie uczestnictwa w seminarium: Technologia spawania

Transkrypt

Zgłoszenie uczestnictwa w seminarium: Technologia spawania
Zgłoszenie uczestnictwa w seminarium:
Technologia spawania wiązką elektronów w PIE - 40 lat doświadczeń i aplikacji
przemysłowych – nowe możliwości
Imię i nazwisko ..................................................................................................................
Telefon: .................................................. Faks: ..................................................................
e-mail:...................................................... ...........................................................................
Adres do korespondencji.....................................................................................................
.............................................................................................................................................
Miejsce zatrudnienia ...........................................................................................................
.............................................................................................................................................
Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były
umieszczone w bazie danych związanych z organizacją
seminarium i były przetwarzane dla jego potrzeb,
zastrzegając prawo wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania i uzupełniania
Data:
Podpis:

Podobne dokumenty