NOWY EGZAMIN ZAWODOWY sesja sierpień

Transkrypt

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY sesja sierpień
NOWY EGZAMIN ZAWODOWY
sesja sierpień - październik 2016r.
harmonogram części pisemnej egzaminu w naszej szkole
L.p.
Oznaczenie
kwalifikacji
1
B.30,A.32
2
B.18
Data
egzaminu
06.10.2016
(czwartek)
06.10.2016
(czwartek)
Godzina
rozpoczęcia
egzaminu
Liczba
zdających
Numer
sali/miejsca
egzaminu
14.00
2+1
11
10.00
1
11
12.00
1
11
06.10.2016
3
B.33
(czwartek)
harmonogram części praktycznej egzaminu w naszej szkole
1
B.30
Forma
(model)
egzaminu
dk
2
B.30
dk
3
B.30
dk
4
R.21
w
5
A.31
d
6
A.32
d
7
B.33, R.22
d
8
A.30
d
L.p.
Oznaczenie
kwalifikacji
Data egzaminu
07.10.2016
(piątek)
07.10.2016
(piątek)
08.10.2016
(sobota)
07.10.2016
(piątek)
11.10.2016
(wtorek)
11.10.2016
(wtorek)
11.10.2016
(wtorek)
11.10.2016
(wtorek)
Godzina
rozpoczęcia
egzaminu
9.00
Liczba
zdających
6
Numer
sali/miejsca
egzaminu
11
15.00
6
11
9.00
2
11
12.00
1
34
9.00
5
11
13.00
5
11
13.00
12+1
24
16.00
7
11
Harmonogram części praktycznej egzaminu kwalifikacja B.30
07.10. 2016 (piątek) godzina 9.00 sala 11
Lista zdających
Bednarek Daniel Aleksander
Jankiewicz Piotr
Kałandyk Sławomir
Klauza Paulina Dominika
Kosmala Karol Przemysław
Kucybała Konrad Józef
07.10. 2016 (piątek) godzina 15.00 sala 11
Lista zdających
Michalik Adrian
Owczarek Adrian Artur
Pstruś Sandra
Rolka Andrzej Paweł
Serafin Bartłomiej
Słowiński Piotr
08.10. 2016 (sobota) godzina 9.00 sala 11
Lista zdających
Soszyński Bartosz Kamil
Szot Natalia Weronika