rozdzielnice multimedialne - Hurtownia elektryczna FEGA Poland sp

Komentarze

Transkrypt

rozdzielnice multimedialne - Hurtownia elektryczna FEGA Poland sp
NR 4 (36), PAŹDZIERNIK–GRUDZIEŃ 2015
Nowy wyłącznik silnikowy MS165
firmy ABB
V 22
Ochrona odgromowa urządzeń
fotowoltaicznych
firmy Elko-Bis
V 24
Aparatura i obudowy skrojone na miarę
potrzeb budownictwa mieszkaniowego
firmy Schneider Electric
V 26
TEMAT NUMERU
ROZDZIELNICE MULTIMEDIALNE
ISSN 1898-6978
SIEDZIBA
ul. Wagonowa 5-7
53-609 Wrocław
tel. 71 37 60 900
fax 71 37 60 931
[email protected]
ODDZIAŁY
ODDZIAŁ GDAŃSK
ul. Uczniowska 33
80-530 Gdańsk
tel. 58 782 79 10, fax 58 782 79 13
[email protected]
ODDZIAŁ KATOWICE
al. Roździeńskiego 190B
40-203 Katowice
tel. 32 35 83 740, fax 32 35 83 741
[email protected]
ODDZIAŁ KRAKÓW
ul. Centralna 51
31-586 Kraków
tel. 12 41 09 440, fax 12 41 09 441
[email protected]
ODDZIAŁ ŁÓDŹ
ul. Niciarniana 33/39
92-320 Łódź
tel. 42 64 80 543, fax 42 64 80 541
[email protected]
ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Lutycka 11
60-415 Poznań
tel. 61 84 98 800, fax 61 84 98 801
[email protected]
ODDZIAŁ STALOWA WOLA
ul. Handlowa 6
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 84 34 820, fax 15 84 34 824
[email protected]
Magdalena Tomaś, redaktor naczelna
Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszam do lektury, ostatniego w tym roku wydania,
naszej gazety branżowej „90 dni z FEGĄ”. W tym numerze
skoncentrowaliśmy się na pogłębieniu Państwa wiedzy z zakresu
rozdzielnic multimedialnych, a także zaprezentowaniu ciekawych
rozwiązań naszych dostawców, które oczywiście dostępne są
w naszej ofercie asortymentowej.
ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Instalatorów 9
02-237 Warszawa
tel. 22 73 92 400, fax 22 73 92 410
[email protected]
Marek Paś zajął się tym razem dwoma zagadnieniami, w pierwszym
artykule przedstawia rozwiązania gazo- i wodoszczelne
przepustów do budynków USTEC i Raychem oraz system biernej
ochrony przeciwpożarowej Rawlplug, a drugi artykuł dotyczy
TUB LEDOWYCH.
REDAKCJA
Krzysztof Marciniak objaśnia działanie układu SZR, natomiast Jacek
Wrzaskowski napisał kilka słów na temat głowic kablowych.
REDAKTOR NACZELNA
Magdalena Tomaś
tel. 71 37 60 914
REDAKTOR
Artur Ślusarczyk
DTP
Lorem Ipsum Studio
[email protected]
Nr 4 (36), październik–grudzień 2015 r.
Nakład 1000 egz.
Uwagi i sugestie
proszę kierować na adres
[email protected]
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz zastrzega sobie prawo
do skracania i adiustacji tekstów,
zmiany tytułów, a także formy graficznej
nadsyłanych materiałów.
Wydawca ma prawo odmówić publikacji
materiałów, których treść lub forma jest
sprzecza z charakterem pisma.
Reprodukcja, przedruk magazynu może
odbywać się wyłącznie po uzyskaniu
zgody wydawcy.
Wiktor Jędrzejak, dbając o nasze bezpieczeństwo, poświęcił swoją
uwagę na instalacjach odgromowych i przeciwprzepięciowych
w budynkach mieszkalnych.
FEGA Poland wprowadziła do swojej oferty szeroką gamę produktów
z fotowoltaiki, tym samym Michał Zabawa w każdym numerze
będzie Państwu prezentował urządzenia i ciekawe rozwiązania z tego
zakresu – tym razem skoncentrował się na inwerterach.
W zakresie asortymentu rozpoczęliśmy współpracę z nowymi
dostawcami, których mamy przyjemność zaprezentować na łamach
czasopisma, są to firmy: Assmann, Kubiak, Pawbol oraz Selfa G.E.
Życzę pożytecznej lektury i zapraszam na chwilę relaksu przy
krzyżówce VIKO by Panasonic.
SPIS TREŚCI
TEMAT NUMERU
3
Rozdzielnice multimedialne
6
Systemy przejść kablowych
8
Głowice kablowe
10
Tuby ledowe
Alternatywa ekonomicznej modernizacji oświetlenia
w technologii LED
12
Instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa w budynkach
mieszkalnych
14
Inwertery w instalacjach fotowoltaicznych
16
Samoczynne załączanie rezerwy
PORADY EKSPERTÓW
AKTUALNOŚCI RYNKOWE
17
Danfoss łączy się z Vacon
Assmann: 6-cio złączowy kanał klasy EA z certyfikatem
18
Moduły fotowoltaiczne Selfa
Nowe organizery marki PROTEC.class®
22
NOWOŚCI
PRODUKTY
Nowy wyłącznik silnikowy MS165
firmy ABB
24
Ochrona odgromowa urządzeń fotowoltaicznych
firmy Elko-Bis
26
Aparatura i obudowy skrojone na miarę potrzeb budownictwa
mieszkaniowego
firmy Schneider Electric
28
30
Mierniki PROTEC.class®
Tarcze tnące i szlifierskie
firmy PROTEC.class®
32
PAWBOL – nowy dostawca w hurtowniach FEGA Poland
TEMAT NUMERU
ROZDZIELNICE
MULTIMEDIALNE
Internet, telefon, telewizja to już standard
każdego nowo oddawanego mieszkania,
praktycznie każdy z nas ma dostęp do
tych mediów w swoim domu. Abyśmy
mogli korzystać z internetu, telewizji
telefonu stacjonarnego musimy mieć
doprowadzony sygnał do mieszkania.
Najczęściej odbywa się to drogą kablową, często też sygnały
odbierane drogą radiową są wprowadzane do budynku poprzez
kabel. Korzystając z różnych operatorów telewizji kablowej,
internetu, czy innych mediów do naszego mieszkania było
wprowadzanych wiele przewodów. Z roku na rok liczba wprowadzanych przewodów z różnymi mediami rosła, wystarczyło
tylko zmienić operatora telefonii naziemnej, a za chwilę pukał
do naszych drzwi monter, który montował następne gniazdo
telefoniczne. Wystarczyło jeszcze kilka razy zmienić dostawcę
internetu, aby stracić orientację w tej całej domowej plątaninie.
Taka sytuacja była spowodowana tym, że prawo budowlane
3
nie określało szczegółowo montażu instalacji medialnych, aż
do momentu ogłoszenia Rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2012 r (Dz. U. z 2012 r.
Poz. 1289), które ściśle określa warunki prowadzenia instalacji
telekomunikacyjnych w budownictwie wielorodzinnym oraz
w budynkach użyteczności publicznej. W rozporządzeniu Ministra
jest także podane miejsce gdzie należy montować telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe oraz informacje co te skrzynki
mają zawierać, ile ma być doprowadzonych przewodów i jakiego
typu. Instalacje telekomunikacyjne mają być bezpieczne dla
mieszkańców, mają też zwierać elementy, które będą chroniły instalację oraz urządzenia w tablicach multimedialnych
przed przepięciami. Rozporządzenie mówi także o instalacjach
i urządzeniach, które powinny być kompatybilne, mające zachowywać zasadę neutralności technologicznej i zasadę równego
dostępu dostawców mediów do naszych instalacji i rozdzielnic
multimedialnych. W ślad za rozporządzeniem Ministra pojawiła
się szeroka oferta rozdzielnic multimedialnych. Producenci,
którzy oferują na naszym rynku rozdzielnice elektryczne posiadają przeróżne rozwiązania dotyczące materiału, z którego
jest wyprodukowana tablica, sposobu montażu, rodzaju ściany
w jakiej ma być umieszczona skrzynka. Rozdzielnice natynkowe,
Nr 4 (36), październik-grudzień 2015
TEMAT NUMERU
Aby było to możliwe rozdzielnice teletechniczne muszą mieć
odpowiednią konstrukcję oraz wyposażenie w elementy nośne.
Jednym z takich elementów są perforowane płyty montażowe pozwalające na zamontowanie takich urządzeń jak: router, switch,
wzmacniacz i rozdzielacz telewizyjny. Urządzenia te możemy
zamontować na płycie montażowej za pomocą blachowkrętów
lub opasek montażowych. Na płycie montażowej możemy także
umieścić szynę TH35. Następnym bardzo ważnym elementem
wewnętrznym rozdzielnicy jest uchwyt do mocowania modułów
multimedialnych. Otwory w nim mogą być w kształcie prostokątnych otworów w standardzie „keystone”. Jest to bardzo popularny
standard i praktycznie wszystkie moduły multimedialne są w tym
standardzie. Część montowanych urządzeń potrzebuje zasilania,
dlatego rozdzielnice multimedialne wyposaża się w gniazda
zasilające z uziemieniem 230V. Gniazda zasilające najczęściej
są montowane na dole rozdzielnicy, często w postaci palnelu
z trzema gniazdami, które mogą być regulowane, aby ułatwić
podłączenie urządzenia oraz unikać kolizji z innymi wtyczkami
i przewodami. Po bokach szafki oraz w dolnej i górnej części
rozdzielnicy montowane są organizery i uchwyty na kable, dzięki
czemu układ w szafce jest przejrzysty i estetyczny oraz daje to
możliwość zamontowania w szafce większej liczby elementów.
A trzeba pamiętać, że jest co montować: wzmacniacze TV, rozdzielacze sygnału, tłumiki TV, sprzegła TV/SAT, routery, switche,
dyski twarde, ograniczniki przepięć, różnego rodzaju Patch
moduły i moduły komunikacyjne BTR. Jeżeli zaistnieje potrzeba
zamontowania instalacji domofonowej, wideodomfonowej lub
alarmowej to też jest to dobre miejsce.
podtynkowe oraz do montażu w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych. Najczęściej spotyka się obudowy w kolorze białym, ale
niektórzy producenci oferują je też w innych kolorach. Możemy
zdobyć szafki o różnych gabarytach, co jest bardzo ważne w budownictwie mieszkaniowym, ponieważ wtedy dostosowujemy
taką obudowę do miejsca, w którym ma być zamontowana oraz
do wyposażenia jakie ma być w niej umieszczone. Szafkę można
kupić wyposażoną tylko w elementy nośne lub z wyposażeniem
w elementy pasywne i aktywne. Producenci oferują także puste
obudowy, które można skompletować według własnych potrzeb.
Drzwi w takich szafkach najczęściej posiadają z góry i z dołu
otwory, aby zapewnić właściwą wentylację, ponieważ wewnątrz
mogą pracować elementy aktywne i zasilacze, które będą emitowały zwiększoną ilość ciepła. Dostawcy, którzy wcześniej mieli
w swojej ofercie obudowy do zabudowy modułowej, a w chwili
obecnej oferują odbudowy multimedialne tego samego typu,
najczęściej mają możliwość połączenia ich ze sobą specjalnymi
łącznikami. W praktyce oznacza to, że w mieszkaniu mamy dwie
obudowy połączone ze sobą, które z zewnątrz wyglądają tak
samo. Bardzo to wpływa na estetykę oraz na wielkość miejsca
do zabudowy. Obudowy modułowe i teletechniczne mogą być
połączone z różnych stron, np. bokami lub jedna nad drugą.
Spotyka się także jedną obudowę przedzieloną, gdzie w jednej
części jest zabudowa elektryczna, a w drugiej części zabudowa
do dystrybucji i rozdziału multimediów.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z 2012 r (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1289),
w telekomunikacyjnych skrzynkach mieszkaniowych musi być zamontowana odpowiednia liczba elementów telekomunikacyjnych.
Przed wyborem rozdzielnicy warto się zastanowić, jakie media
chcemy odbierać. Rozdzielnica nie tylko ma ładnie wyglądać
w naszym mieszkaniu, ale musi przede wszystkim być użyteczna
i uniwersalna, a w przyszłości ma być łatwa do rozbudowania.
Ma to być nasze centrum obsługi multimedialnej, dzięki któremu
zmiana operatora internetu czy telewizji ma być szybka łatwa, bez
wiercenia nowych dziur w ścianach i montażu nowego punktu
z gniazdem. Router nie będzie musiał leżeć pod łóżkiem lub za szafą, a dysk twardy, w którym będziemy przechowywać dokumenty,
zdjęcia i muzykę będzie w bezpiecznym miejscu. Gdy zdecydujemy
się na dołożenie nowego urządzenia nie będziemy musieli szukać
gniazda i podłączać przedłużacza, ponieważ to wszystko będzie
w jednym miejscu. W związku z tym, że wszystko mamy w jednym
miejscu jest nam łatwiej zabezpieczyć urządzenia elementami
ochrony przeciwprzepięciowej przed ewentualnymi wyładowaniami atmosferycznymi lub zakłóceniami w sieci zasilającej.
Urządzenia są schowane w obudowie w miejscach niedostępnych
dla przypadkowych osób, więc uszkodzenia mechaniczne nie są
możliwe, a przewodów z sygnałem nikt nie przerwie. Obudowa
teletechniczna gwarantuje także bezpieczeństwo użytkownikom,
gdyż pochowane przewody eliminują możliwość potknięcia się
lub porażenia prądem. Wybierając rozdzielnicę multimedialną
warto się poważnie zastanowić nad szeroką ofertą poszczególnych producentów i patrzeć w przyszłość tak, aby ta szafka nie
tylko nazywała się multimedialną, ale także nam służyła jako
rozdzielnica multimedialna.
t Autor tekstu:
Waldemar Filar,
menedżer produktu
4
Kompleksowe
rozwiązania sieciowe
dla Infrastruktury
Budynkowej
www.assmann.pl
5
Nr 4 (36), październik-grudzień 2015
PORADY EKSPERTÓW
Systemy przejść kablowych
W poniższym artykule chciałbym przedstawić rozwiązania
gazo- i wodoszczelnych przepustów do budynków produkcji USTEC i Raychem
oraz system biernej ochrony przeciwpożarowej Rawlplug. Nowoczesne
rozwiązania oferują klientom wysoką elastyczność, niewielki nakład
czasu, nieznaczne koszty, a także wysoki poziom bezpieczeństwa.
Marek Paś
menedżer produktu
e-mail: [email protected]
tel.: 71 37 60 948, +48 721 577 772
Na etapie wylewania szalunków godnym
uwagi rozwiązaniem są bagnetowe przepusty kablowe produkcji USTEC BKD
150 i BKD 90 (odpowiednio Raychem
HSI 150 i HSI 90), dostępne jako proste
i skośne, zewnętrzne kołnierze i pokrywy
systemowe z króćcami, system ochrony
kabli KSS i pokrywy do przyłączania rur jak
również pokrywy systemowe z mankietem
umożliwiające połączenie z systemem BKD
wszystkich rodzajów rur. Do późniejszego
uszczelnienia kabli służą wkłady systemowe BKD 150.
Standardowe przepusty kablowe BKD
w wykonaniu jedno- lub dwustronnym,
o długości odpowiadającej grubości
ściany dostarczane są na etapie prac
konstrukcyjnych. Przepusty mogą być
dowolnie łączone ze sobą w bloki (obok
siebie i jeden nad drugim). Każdy BKD
jest zabezpieczony folią ochronną i pokrywą zamykającą, dzięki czemu pozostaje
czystym podczas montażu, a przepusty
natychmiast po zabetonowaniu są gazoi wodoszczelne. Zabetonowane przepusty
mogą być elastycznie wykorzystywane lub
pozostać do późniejszego wykorzystania.
Mocowanie bagnetowe systemu BKD 150
pozwala na szybkie połączenie ze szczelnym kołnierzem pokryw systemowych
lub rur osłonowych kabli. Standardowo
z pokrywami systemowymi dostarczane
są rury termokurczliwe TM. Opcjonalnie
dostępne są rury zimnokurczliwe KS.
Innym rozwiązaniem na etapie zakończonych prac budowlanych są gumowe wkłady
uszczelniające GPD /GPD-ZS (odpowiednio
Raychem HRD). Służą one do szybkiego
i niezawodnego uszczelnienia kabli i rur. Są
uniwersalne do zastosowania w dystrybucji
energii elektrycznej, gazu i wody zarówno
w budownictwie nadziemnym, jak i podziemnym. Mogą być instalowane w rurach
przepustowych, przewiertach i systemie
bagnetowych przepustów kablowych BKD.
Oprócz tego wkłady uszczelniające GPD
służą do prowadzenia instalacji i izolacji
akustycznej. Gumowy wkład z EPDM (na
życzenie z innej gumy) ściskane obustron-
6
nie przez pierścienie ze stali nierdzewnej
tworzą pewne i trwałe gazo- oraz wodoszczelne uszczelnienie. Przepusty GPD
występują w tzw. „wykonaniu zamkniętym”
wymagającym przeciągnięcia kabli przez
jego otwory oraz tzw. „wykonanie dzielone”
zapewniające łatwy i wygodny montaż na
istniejących wcześniej, np. kablach.
Do uporządkowania i mocowania kabli dostawca posiada w swojej ofercie uchwyty
kablowe SE, SEG, Triple – bloki kablowe
IM Unifix. Uchwyty kablowe Dutchclamp®
zostały specjalnie zaprojektowane z najwyższej jakości, wzmocnionego włóknem
szklanym poliamidu odpornego na wysokie
moce zwarciowe do mocowania kabli jedno- lub wielożyłowych niskiego, średniego
i wysokiego napięcia. Uchwyty kablowe są
certyfikowane zgodnie z międzynarodową
normą EN-IEC 61914: 2009.
Kolejnym omawianym zagadnieniem jest
system biernej ochrony przeciwpożarowej,
producenta RAWLPLUG, posiadający kompleksowe rozwiązania PPOŻ. Podstawowym
produktem jest R-FR ACRYLIC – ogniochronna masa akrylowa stosowana do
zabezpieczania dylatacji, przejść instalacji
rurowych oraz do zabezpieczania instalacji
kablowych, cechuje się klasą ognioochronności do EI 240, szerokim zakresem zastosowania, łatwością dozowania i obróbki oraz
dobrą przyczepnością do podłoża. Dostępna
jest również ogniochronna masa akrylowa
R-FR ASF o zastosowaniu i właściwościach
jak ww., ale o klasie ognioochronności do
EI 120.
Ogniochronna masa grafitowa R-FR GRAPHITE pęczniejąca, przeznaczona jest do
zabezpieczania rur i kabli o klasyfikacji
ogniowej EI 240 cechująca się wysokim
współczynniku pęcznienia 20:1 oraz łatwej aplikacji.
Do zabezpieczania przejść kablowych
i kombinowanych stosuje się zaprawę
ogniową R-EX MARTAR o klasie ogniowej
do EI 240, uniwersalną w zastosowaniu
do różnych typów instalacji. Cechuje ją
łatwość aplikacji przy użyciu szpachelki lub
kielni. Można użyć wełny mineralnej jako
szalunku. Zaprawę można po wyschnięciu pomalować.
R-FR
ACRYLIC
R-FR
ASF
DYLATACJE I SZCZELINY
×
×
POJEDYŃCZE KABLE
I WIĄZKI KABLOWE
×
×
Nazwa produktu
RURY METALOWE
7
×
t Autor tekstu:
Marek Paś
menedżer produktu oświetlenie
R-EX
MARTOR +
R-FR PIPE
WRAP
R-EX
MARTOR
×
×
×
×
×
×
×
Artykuł powstał na podstawie materiałów
producenta USTEC, Raychem, RAWLPLUG.
R-FR
GRAPHITE
TRASY KABLOWE
RURY Z TWORZYW
SZTUCZNYCH
Uzupełnieniem oferty RAWLPLUG jest
przegroda ogniowa R-FR BOARD o grubości 50 lub 60 mm do zabezpieczania przejść
kablowych i kombinowanych. Cechuje ją
ognioodporność EI 240, uniwersalność
aplikacji oraz łatwość montażu i demontażu w przypadku rozbudowy systemu.
Jako dodatkowy system wspomagający
do zaprawy R-EX MARTAR oraz przegród
ogniowych R-FR BOARD jest izolacja
kauczukowa pęczniejąca pod wpływem
temperatury R-FR PIPE WRAP.
R-FR
BOARD
×
×
R-FR
BOARD +
R-FR PIPE
WRAP
×
×
Nr 4 (36), październik-grudzień 2015
PORADY EKSPERTÓW
GŁOWICE KABLOWE
Głowice kablowe są elementem osprzętu
kablowego służące do szczelnego zakańczania
kabli i zapewniające im wymaganą
wytrzymałość mechaniczną i elektryczną.
Podstawowym elementem głowic średniego napięcia jest termokurczliwa rura izolacyjna odporna na prądy pełzające i wpływy
środowiskowe. Jest ona integrowana z rurą
termokurczliwą lub warstwą termotopliwą
sterującą polem elektrycznym w określonym zakresie. Możemy spotkać szeroką
gamę głowic zewnętrznych i wewnętrznych
do kabli o izolacji z tworzyw sztucznych oraz
do kabli o izolacji papierowej, do kabli o żyłach roboczych okrągłych i sektorowych,
o różnych typach ekranów i pancerzy.
Typowa głowica średniego napięcia do
kabli o izolacji z tworzyw sztucznych
zbudowana jest z uszczelnienia, warstwy
sterującej, izolatora wysokonapięciowego,
żółtego wypełniacza termotopliwego oraz
uziemienia. Uszczelnienie to termotopliwa
warstwa uszczelniająca, która znajduję się
wewnątrz izolatora termokurczliwego. Jest
ona odporna na wyładowania powierzchniowe i oddziaływanie środowiskowe.
Szczeliwo topi się pod wpływem temperatury, kurczący się izolator wtłacza szczeliwo
w miejsca wymagające uszczelnienia.
Dodatkowo w przypadku kabli trójżyłowych
stosowane są głowiczki rozdzielające
z klejem termotopliwym, które zamykają
i uszczelniają obszar rozgałęzienia żył
i zakończenia powłoki kabla.
W przypadku warstwy sterującej sterowanie pola odbywa się za pomoc cienkiej
warstwy materiału o nieliniowej impedancji
elektrycznej (technologia półprzewodnikowa). Warstwa termotopliwa zintegrowana
jest z wewnętrzną powierzchnią izolatora
termokurczliwego. Podczas obkurczania
izolatora warstwa ulega roztopieniu. Przylega ściśle do powietrzni izolacji zapobiegając powstawaniu wtrącin powietrznych.
Izolator wysokonapięciowy ma postać
rury termokurczliwej wykonanej ze specjalnego materiału wysokonapięciowego
charakteryzującego się wysoką odpornością na powierzchniowe wyładowania
zabrudzeniowe i erozję. Półprzewodzący
żółty wypełniacz termotopliwy zapewnia
lokalne wysterowanie na zakończeniu
ekranu fabrycznego kabli. Jego zastosowanie eliminuje inicjację wyładowań
w ewentualnych wtrącinach gazowych.
W przypadku uziemienia odgięte druty żyły
powrotnej lub plecionka uziemiająca otoczone są wysokonapięciowym szczeliwem
termotopliwym zabezpieczającym głowicę
przed korozją i wilgocią.
W zależności od napięcia znamionowego,
przeznaczenia do linii napowietrznych lub
kablowych, liczby i przekroju żył, rodzaju
izolacji i technologii jej wykonania możemy
wyróżnić: głowice do kabli o izolacji papierowej i z tworzyw sztucznych na napięcie
1 kV, głowice wnętrzowe i zewnętrzne do
kabli trójżyłowych o rdzeniowej izolacji papierowej przesyconej syciwem i wspólnej
powłoce metalowej na napięcie 6 i 10 kV,
głowice wnętrzowe i zewnętrzne do kabli
trójżyłowych o ekranowanej izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym
i wspólnej powłoce metalowej na napięcie
15 i 20kV, głowice wnętrzowe i zewnętrzne
do kabli jednożyłowych lub trójpowłokowych o ekranowanej izolacji papierowej
przesyconej syciwem nieściekającym na
napięcie 20 i 30 kV, głowice wnętrzowe
do kabli trójżyłowych o izolacji papierowej
przesyconej syciwem zwykłym i wspólnej
powłoce metalowej na napięcie 15kV,
głowice do ekranowanych przewodów
elektroenergetycznych o izolacji i oponie
gumowej na napięcie 6kV, głowice wnętrzowe i zewnętrzne do kabli jednożyłowych
i trójżyłowych o nieekranowanej izolacji
z tworzyw sztucznych na napięcie 6 kV,
głowice wnętrzowe i zewnętrzne do kabli
trójżyłowych oraz jednożyłowych o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych na
napięcie 10, 15, 20 i 30 kV i inne.
Głowice kablowe do kabli o izolacji papierowej i głowice do kabli z tworzyw sztucznych
można montować w dowolnej pozycji.
Wysoka kurczliwość pozwala zakańczać
szeroką gamę kabli przy użyciu małej ilości
elementów. Podobnie jak cały osprzęt kablowy, głowice powinny charakteryzować
się wysoką i stabilną wytrzymałością elektryczną oraz mechaniczną, odpornością na
czynniki atmosferyczne, promieniowanie
ultrafioletowe, chemikalia itp. Najważniejsze jednak jest to, by produkty były
ekologiczne oraz bezpieczne dla zdrowia
i życia ludzkiego.
t Auror tekstu:
Jacek Wrzaskowski,
specjalista ds. zakupów
8
PARABOLIC LED
W W W . P X F. P L
oprawa rastrowa na źródła LED
E F E K T Y WNE O Ś WIE T L EN IE
PARAMETRY
ŚWIETLNE
UNIWERSALNA
KONSTRUKCJA
UGR <15
UŻYTKOWANIE
JAKOŚĆ
Łatwy sposób montażu
Nowoczesna technologia
Lekka obudowa o wysokości 45 mm
Bezobsługowa eksploatacja
Żywotność do 50 000 h
Przykładowe moce i strumienie LED:
27 W - 2970 lm, 40 W - 4450 lm
Odbłyśnik z polerowanego aluminium
o czystości 99,85%, płyta MPRM
Zastosowanie w pomieszczeniach
do pracy przy komputerze
Diody LED renomowanych
producentów
Naturalna barwa światła:
Ra > 80; 3000 K lub 4000 K
Montaż zwieszany, nastropowy oraz
w sufitach powieszanych
Możliwość regulacji wartości
strumienia świetlnego
Zasilanie 230 V, współczynnik
mocy cos φ = 0,97
Skuteczność świetlna oprawy
do 111 lm/W - zależna od wersji
UGR <15
SIGMA LED
oprawa SYSTEMOWA na źródła LED
Źródła LED
WłAŚCIWOŚCI
O Ś WIE T L E NIE D I - IN
EKSPLOATACJA
TRWAŁOŚĆ
Możliwość stosowania systemów DALI,
1-10V, 1-100%
Niski wskaźnik migotania światła
oświetlenie przyjazne dla oczu
Podzespoły renomowanych
producentów
Skuteczność świetlna oprawy
do 116 lm/W - zależna od wersji
Montaż zwieszany i nastropowy
Osobne załączanie obwodów Di i IN
Żywotność do 50 000 h
Przykładowe moce i strumienie LED:
27 W - 2710 lm, 51 W - 5940 lm
Deklarowany badaniami niski spadek
strumienia świetlnego w czasie LM80
Zastosowanie w pomieszczeniach
do pracy przy komputerze
Wysoka jakość zapewniająca
bezobsługową eksploatację
Naturalna barwa światła:
Ra > 80; 3000 K lub 4000 K
Dodatkowy układ korekcji współczynnika
mocy (regulacja przebiegu prądu z sieci)
Możliwość regulacji wartości
strumienia świetlnego
Zasilacze 230 V posiadające
wbudowane zabezpieczenia
Selekcjonowane biny diod LED
PORADY EKSPERTÓW
TUBY LEDOWE
ALTERNATYWA EKONOMICZNEJ MODERNIZACJI
OŚWIETLENIA W TECHNOLOGII LED
Gwałtowny rozwój technologii Led w ostatnich latach
wprowadził wiele zmian w branży oświetleniowej
wprowadzając kolejne generacje źródeł
światła spełniające rygorystyczne
wymogi oddawania barw, jak
i strumienia świetlnego.
44 Praca na napięciu 230V i z oprawami ze
44
44
44
44
44
44
Korzyści z zastosowania
Tub Ledowych:
44 Możliwość wykorzystania sprawnych
technicznie opraw oświetleniowych
44 Oszczędności zużycia energii na poziomie 40-60%
44 Zamienniki za świetlówki liniowe T-8
18W, 36W, 58W
statecznikami EM (przy HF konieczne
jest przeszycie oprawy)
Jednorodna barwa światła
Brak efektu stroboskowego
Tr wałość 30000-50000h (zależnie
od produktu)
Brak zawartości rtęci
Praca w niskich temperaturach bez
straty strumienia
Natychmiastow y 100 % strumień
świetlny
Tuby Ledowe możemy zastosować
w następujących obiektach:
44 Transport publiczny (wymagane natężenie 200-500lx)
44 Parkingi (wymagane natężenie powyżej 200lx)
44 Hale magazynowe i przemysłowe (wymagane natężenie 200-500lx)
44 Sklepy i galerie (wymagane natężenie
300-500lx)
44 Hotele (wymagane natężenie 300500lx)
44 Biura, szkoły, przedszkola (wymagane
natężenie powyżej 500lx)
100
Intensity (%)
Wielu inwestorów jest skłonnych ponieś nakłady finansowe i zainwestować
w energooszczędne oświetlenie jednak
na przeszkodzie stają zbyt wysokie koszty
modernizacji lub niedawno przeprowadzona inwestycja na konwencjonalnym
rozwiązaniu. Dla takich klientów producenci przygotowali kilka wariantów Tub
Ledowych zamieniających tradycyjne
świetlówki liniowe T-8.
80
60
40
20
0
200
300
400
500
600
700
[nm]
800
FEGA Poland posiada w swojej
ofercie, m.in. następujących
dostawców Tub Ledowych:
44 Philips Lighting (CorePro LEDTube oraz
MASTER LEDTube)
44 OSRAM (Substitube Value, Substitube
Basic oraz Substitube Advances)
44 Beghelli (Tubo Eco LED)
44 GTV (Świetlówka Ledowa STANDARD
oraz PREMIUM )
Artykuł został napisany w oparciu o materiały techniczne dostawców.
t Autor tekstu:
Marek Paś,
menedżer produktu oświetlenie
10
szczelności
PORADY EKSPERTÓW
Instalacja odgromowa
i przeciwprzepięciowa
w budynkach mieszkalnych
Burza jest nieodzowną częścią naszego klimatu. Tworzy się w wyniku
gwałtownego mieszania się różnych warstw powietrza. Na skutek silnych prądów
wznoszących cząsteczki powietrza zderzając się, generują energię elektryczną.
Widziane wyładowanie może przenosić moc rzędu bilionów watów.
Najniebezpieczniejszym z rodzajów
wyładowań są wyładowania doziemne,
które mogą powodować ogromne szkody
materialne. Sposobem na ochronę przed
tym niszczycielskim zjawiskiem jest zastosowanie instalacji odgromowej.
Zgodnie z warunkami technicznymi użytkowania budynków, a także wymaganiami
stawianymi przez Polskie Normy PN/E05003, PN-IEC 61024 i PN-IEC 61312 powinno się chronić budynki przed skutkami
wyładowań elektrycznych.
Montaż instalacji odgromowej stosuje się
w budynkach:
rr których wysokość przekracza 15 metrów,
rr k tór ych powierzchnia całkowita
przekracza 500 m2, jeśli znajdują się
w zabudowie rozproszonej,
rr których dach lub inne elementy wykonane są z elementów palnych (trzcina,
gont),
rr które są położone w miejscach szczególnie zagrożonych wyładowaniami
elektrycznymi (wzgórza).
Przykład prowadzenia zwodów.
Sposób ochrony wystających ponad dach elementów, oraz prowadzenie przewodów odprowadzających
w bliskim sąsiedztwie metalowych obudów urządzeń.
Mimo, iż przepisy prawne nie wymagają
stosowania instalacji odgromowej, to
myśląc o bezpieczeństwie swojego budynku, powinno się wyposażyć w tego typu
ochronę. Cena takiej instalacji nie obciąży
zbyt mocno portfela, a zapewni poczucie
bezpieczeństwa podczas burzy.
Budowa instalacji odgromowej.
Konstrukcja tego zabezpieczenia jest
stosunkowo prosta i składa się z:
rr zwodów – sztucznych lub naturalnych,
rr przewodów odprowadzających,
rr uziomu.
Zwody sztuczne są to przewody ze stali
nierdzewnej, miedzi lub stali ocynkowanej o grubości minimum 6 mm, które są
układane w odpowiedni sposób na dachu.
W przypadku dachu płaskiego, zwody
montuję się wzdłuż wszystkich krawędzi,
natomiast w przypadku dachu spadzistego – wzdłuż kalenicy i równoległych do
niej krawędzi.
Zwody powinny ochraniać kominy, wyloty
przewodów wentylacyjnych, anteny, etc.
W przypadku, gdy pokrycie dachowe stanowią elementy palne, zwody montuje się
na dodatkowych wspornikach (wysokość
ponad 40 cm).
Zwody naturalne to połączone z instalacją
odgromową, takie elementy jak balustrady,
rynny, poręcze, poprzez które odprowadza
się energię elektryczną do ziemi.
Przewody odprowadzające stanowią
połączenie między zwodami a uziomem.
W każdym budynku, gdzie zastosowano
instalację odgromową, muszą być zamontowane przynajmniej dwa przewody tego
typu, umieszczone w narożnikach dachu
po jego przekątnej. Na wysokości od 30
cm do 180 cm zamontowane musi zostać
złącze pomiarowe, stanowiące element
sprawdzania sprawności uziemienia.
Przewody odprowadzające to zazwyczaj
pręty metalowe o grubości min. 6 mm lub
ewentualnie ocynkowane taśmy stalowe
12
(przekrój 20×3 mm), które montuje się
na zewnętrznej stronie elewacji budynku.
Przewód ten powinien zostać zamontowany w odległości nie mniejszej niż 2 cm
od elewacji. Przewody mogą być również
prowadzone wzdłuż rur odprowadzających
wodę z rynien, ale tylko w przypadku, gdy
elewacją budynku jest materiał niepalny.
Uziom jest elementem metalowym na stałe
ułożonym w ziemi w celu rozprowadzenia
energii pioruna. Uziomem mogą być metalowe elementy konstrukcyjne budynku
ułożone w ziemi – uziomy fundamentowe
lub metalowe rurociągi, których rezystancja
nie przekracza 30 ohmów. Inną możliwością
jest zastosowanie uziomów pionowych (metalowe pręty wbijane w ziemię). Długość
takiego prętu to średnio 3 metry.
Ochrona przeciwprzepięciowa
W przypadku uderzenia pioruna w linię
energetyczną przez krótkotrwałą chwilę
przepływa prąd przekraczający dopuszczalne wartości dla urządzeń elektrycznych.
W skrajnych sytuacjach taki prąd może
powodować trwałe uszkodzenia tych urządzeń. By skutecznie przeciwdziałać temu
zjawisku stosuje się oprócz instalacji odgromowej zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Działanie tych zabezpieczeń polega
na bardzo szybkim odcięciu wrażliwych
urządzeń od niebezpiecznego napięcia
pojawiąjącego się w sieci przesyłowej.
Ochrona przeciwprzepięciowa składa się
z połączeń wyrównawczych – szyny, której
zadaniem jest wyrównanie potencjału elektrycznego oraz ochrony strefowej. Ochronę
strefową stanowią ograniczniki przepięć,
które przekazują powstałe przepięcia do
uziomów. Ze względu na zróżnicowany
stopień zagrożenia, ograniczniki przepięć
dzieli się na trzy klasy:
rr Klasę B (pierwszego stopnia) – montowane przy rozdzielnicy głównej,
mają za zadanie tłumić początkową
falę przepięciową,
rr Klasę C (drugiego stopnia) – ograniczają przepięcia do wielkości niezagrażającej ogranicznikom klasy D,
rr Klasę D – montowane bezpośrednio
przy chronionych urządzeniach. Ich
zadaniem jest wytłumienie przepięcia
do wartości dopuszczalnych dla prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych
i elektronicznych.
Wyznaczanie wskaźnika
zagrożenia piorunowego
Wskaźnik zagrożenia piorunowego
W określa prawdopodobieństwo trafienia pioruna w obiekt budowlany:
W=n·m·N·A·p
gdzie:
n – współczynnik określający liczbę
ludności w obiekcie:
44 n = 1
la budynku w których przewiduję się
d
przebywanie co najwyżej 1 człowieka
na 10 m2 powierzchni obiektu,
44 n = 2
przy większej liczbie ludzi w budynku,
m – współczynnik określający położenie obiektu:
44 m = 0,5
dla budynków o zabudowie zwartej,
44 m = 1,0
dla budynków pozostałych,
N – roczna gęstość powierzchniowa
wyładowań piorunowych [m-2]:
44 N = 1,8 · 10-6m-2
la terenów o szerokości
d
geograficznej powyżej 51°30´
44 N = 2,5 · 10-6m-2
t Autor tekstu:
Wiktor Jędrzejak,
doradca techniczno-handlowy
dla pozostałych terenów kraju.
A – powierzchnia zbierania wyładowań przez obiekt [m2],
p – prawdopodobieństwo wywołania szkody przez wyładowanie.
Powierzchnię zbierania wyładowań
przez obiekt A wyznacza się za pomocą wzoru:
A = S + 4 · l · h + 50 · h2
gdzie:
S – c
ałkowita powierzchnia budynku
[m2],
l
– d ługość poziomego obr ysu
budynku [m],
h – w ysokość budynku [m].
W zależności od wartości wskaźnika
W określa się stopień zagrożenia piorunowego:
44
W ≤ 5 · 10-5
zagrożenie małe, ochrona zbędna,
44
5 · 10-5 < W ≤ 10-4
zagrożenie średnie, chrona zalecana,
44
Przykład zastosowania instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej.
W > 10-4
zagrożenie duże, ochrona wymagana.
Literatura: 1.) O
chrona odgromowa budynków; mgr inż. Andrzej Boczkowski, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Warszawa 2009,
2.) http://www.budujemydom.pl. 3.) http://www.e-dach.pl. 4.) http://elkobis.com.pl. 5.) P
olskie Normy: PN/E-05003, PN-IEC 61024 i PN-IEC 61312
13
Nr 4 (36), październik-grudzień 2015
PORADY EKSPERTÓW
Inwertery w instalacjach
fotowoltaicznych
Inwerter jest urządzeniem
elektronicznym,
sterującym pracą instalacji
fotowoltaicznej. Głównym
jego zadaniem jest
konwersja prądu stałego
generowanego przez
panele fotowoltaiczne
na prąd zmienny
o takich parametrach,
które umożliwią pracę
urządzeń elektrycznych
oraz dostarczenie go do
sieci elektroenergetycznej.
Gdy dochodzi do zaniku napięcia w wyniku
awarii sieci elektroenergetycznej inwerter
ma za zadanie odciąć system fotowoltaiczny – uniemożliwić dostarczanie energii
do sieci.
INWERTER – w systemie fotowoltaicznym kooperującym z siecią – jest jedynym
elektronicznym urządzeniem, pracującym
między panelami a systemem energetycznym. Konwertuje napięcie stałe DC, które
wytworzone zostało przez promieniowanie
słoneczne, na napięcie przemienne AC
o częstotliwości 50 Hz.
Inwerter połączony z siecią elektroenergetyczną powinien pełnić następujące funkcje:
44 śledzenie punktu mocy maksymalnej
paneli modułów fotowoltaicznych –
MPPT,
44 zamiana, czy też precyzyjniej, inwersja,
napięcia stałego napięcie, do którego
podłączamy wszystkie urządzenia elektryczne,
44 funkcja wyłącznika bezpieczeństwa,
44 zintegrowanie jego elementów.
MPPT
Nowoczesny układ śledzenia maksymalnego punktu mocy (od ang. Maximum Power
Point Tracking), posiadającego możliwość
zwiększenia ilość energii uzyskanej z insta-
14
lacji do 20% w porównaniu do falownika,
który nie jest wyposażony w MPPT. Każdy
nowoczesny inwerter ma chociażby jeden
taki układ.
Panele fotowoltaiczne nie charakteryzują
się jednym punktem mocy maksymalnej
(MPP). Zmienia się on razem z natężeniem
promieniowania i temperaturą. Zadaniem
układu MPPT jest „tracking” – śledzenie
tego punktu i możliwie najszybsze dostosowanie się do jego nowej wartości.
Układ MPPT jest o tyle istotny, że jego wysoka sprawność, czy też szybkość działania
jest w stanie zapewnić maksymalizację
energii przetworzonej.
Inwersja
W inwerterach elementami, których zadaniem jest zamiana napięcia stałego DC
są transformatory typu MOSFET lub IGBT.
Przełączane między poszczególnymi parami mostka z odpowiednią częstotliwością
tworzą napięcie wyjściowe odpowiadające
sieci zasilającej.
Wyłącznik bezpieczeństwa
Nawiązując do europejskiego standardu
IEEE 1547 oraz do obecnych wymogów
unijnych inwerter pracujący z siecią publiczną musi mieć możliwość odłączenia
zasilania w przypadku, gdy napięcie wyjściowe lub częstotliwość są zbyt wysokie
lub niskie w porównaniu z określonym
standardem. Wdrożenie europejskich
wymagań określa norma PN-EN 61400-21,
a obrazem przepisów, które zawiera jest
norma PN-EN 50160.
Kolejnym istotnym wyposażeniem jest
wyłącznik bezpieczeństwa po stronie DC
instalacji, co ma umożliwić chociażby
prace serwisowe czy też instalacyjne.
Integracja – pozostałe elementy.
Inne urządzenia, czy to wbudowane, czy
też dołączone do inwertera poza wspomnianymi wyłącznikami to filtry EMI i RFI,
transformator (uzależnione od topologii inwertera), przerywacz zwarcia doziemnego
GFCI, wyświetlacz umożliwiający kontrolę
parametrów takich jak np. ilość energii
wytworzonej czy też system chłodzenia.
Wszystko zawarte w kompaktowej obudowie.
Dobór inwertera
W przypadku planowania małych instalacji fotowoltaicznych można zastosować
pojedynczy inwerter o mocy zbliżonej do
nominalnej mocy systemu. Dla większych
15
instalacji wskazane jest stosowanie
większej ilości inwerterów, co owocuje
chociażby zmniejszeniem ryzyka wstrzymania pracy instalacji, gdy jeden z nich
ulegnie awarii.
Oceny pracy inwertera dokonać możemy
na podstawie jego sprawności. Dobrej
klasy inwer ter y osiągają sprawność
w okolicy 98%. Nie powinno się stosować
inwerterów, które cechują się sprawnością
poniżej 93%.
Zwrócić uwagę przy doborze należy również na możliwie najlepsze wykorzystanie
parametrów inwertera. Zastosowanie
inwerterów, których moc zdecydowanie
przekracza szczytowe osiągi instalacji jest
nieopłacalne ze względu na niską sprawność.
Rynek inwerterów
W roku 2014 zainstalowano około 45 GW
instalacji fotowoltaicznych na świecie,
natomiast w 2013 – 38 GW. Mimo takiego
wzrostu producenci inwerterów odnotowali spadek przychodów w porównaniu
z rokiem 2013 – jak wynika z badań firmy
konsultingowej IHS.
Powodem takiego zjawiska jest ciągle rosnąca konkurencja cenowa i szybki rozwój
fotowoltaiki w Chinach, czego korzyści
płyną dla lokalnych producentów inwerterów tańszych w porównaniu do już nie
niekwestionowanego lidera – pochodzącej
z Niemiec firmy SMA.
IHS zaprozognowało również, że przy
dalszym umacnianiu się pozycji fotowoltaicznego rynku Azji, dotychczasowi
liderzy światowej produkcji inwerterów
(wspomniane SMA, czy też ABB) mogą
powoli tracić udział w rynku.
Udział niemieckiego SMA w sprzedaży na
globalnym rynku fotowoltaicznym jeszcze
w 2009 wynosił około 40% a już w 2012r. –
25%. Tłumaczyć to można jednak faktem, iż
w poprzedniej dekadzie niemiecki rynek instalacji fotowoltaicznych charakteryzował
się wysokim tempem rozwoju. Na chwilę
obecną sytuacja u naszych zachodnich
sąsiadów w tym obszarze znacznie zwolniła
obroty, największy „boom” fotowoltaiczny
jest już przeszłością.
Przeciwna tendencja ma miejsce w Japonii. Tamtejszych producentów umieszcza się już w czołówce największych
producentów inwerterów pod względem
przychodów. IHS przewiduje, że to właśnie
japońskie firmy stanowią największe dla
SMA zagrożenie w kwestii pozycji lidera,
którą niemiecka firma okupowała przez
długi czas.
W kategorii mocy zainstalowanych inwerterów w najbliższym okresie prym wieść mogą
producenci z Chin – chociażby Huawei.
Inwerter – „mózg” i „serce” instalacji
fotowoltaicznej
Obecnie inwertery dostosowane są do
wszystkich wielkości instalacji. Stanowią najważniejszą część instalacji PV.
Odpowiadają za jej poprawną pracę, jak
najlepsze wykorzystanie potencjału jaki
posiada nasz system fotowoltaiczny oraz
jego bezpieczeństwo. Poprawne dobranie
inwertera z bardzo szerokiej obecnie oferty
stanowi kluczowy moment całego procesu
projektowania instalacji.
Przy zakupie inwertera nie można oczywiście kierować się tylko jego ceną. Istotą
jest sprawność, o czym wspomniano
wcześniej, czy też możliwie najlepszy dobór parametrów inwertera do wymagań
generowanych przez naszą instalację.
W ofercie FEGA Poland znajdują się pozycje
wspomnianych liderów rynku – SMA, ABB
ale także pretendenta, jakim jest Huawei.
Dostępne są również popularne w Niemczech inwertery nowej generacji firmy
Kostal z serii PIKO czy też austriackiego producenta – firmy Fronius. Bogactwo oferty
umożliwia wybór optymalnego rozwiązania
dla każdej instalacji fotowoltaicznej.
t Autor tekstu:
Michał Zabawa,
doradca techniczno-handlowy
Źródła:
http://gramwzielone.pl/ „Rynek inwerterów w 2014 r.
SMA straci pozycję lidera?” 06/05/2015
www.fotowoltaika.eneos.pl/4/fotowoltaika/
elementy-systemu-fotowoltaicznego/
www.freelight.eu/wikisolar/akademia-sloneczna
„Dlaczego MPPT jest taki ważny?”
Literatura pomocnicza:
Jastrzębska Grażyna, Ogniwa fotowoltaiczne
Warszawa 2014.
Nr 4 (36), październik-grudzień 2015
PORADY EKSPERTÓW
SAMOCZYNNE
ZAŁĄCZANIE
REZERWY
Celem działania samoczynnego załączania rezerwy
SZR jest przełączenie z zasilania podstawowego
na rezerwowe w sytuacji zaniku lub niespełnienia
parametrów napięcia w torach głównych zasilania
podstawowego, przy jednoczesnym spełnieniu
wymagań, co do napięcia zasilania rezerwowego.
Można wyróżnić układy zasilania z rezerwą jawną oraz z rezerwą ukrytą.
Rys. 1 Rezerwa jawna
W układach z rezerwą jawną podstawowym
źródłem zasilania jest transformator T1,
T2 nie jest załączony (źródło rezerwowe).
Załączony jest wyłącznik Q1, w sytuacji
zaniku napięcia na T1 układ SZR powoduje
wyłączenie wyłącznika Q1, a następnie
załączenie wyłącznika Q2, cały układ jest
zasilany z T2. W sytuacji, gdy pojawia się
napięcie na T1 najpierw układ SZR wyłącza
Q2, a następnie załącza Q1.
W układach z rezerwą ukrytą podczas
normalnej pracy załączone są wyłączniki
Q1 i Q2 rozłacznik Qs jest wyłączony. Transformatory T1 i T2 zasilają osobne obwody,
rezerwa mocy tkwi w przewymiarowaniu
transformatorów lub w możliwości ich
przeciążenia. W przypadku zaniku napięcia
na T1 SZR wyłącza wyłącznik Q1 i załącza
Rys. 2 Rezerwa ukryta
Qs. W sytuacji powrotu napięcia na T1 SZR
wyłącza Qs i załącza Q1. W przypadku zaniku napięcia na T2 sytuacja jest analogiczna
jak w przypadku zaniku na T1.
W ofercie FEGA Poland znajdują się układy
SZR różnych producentów, między innymi
SOCOMEC, EATON, itp.
Firma Socomec oferuje zarówno sterowniki
SZR jak i również kompletne przełączniki
automatyczne spełniające układ SZR pomiędzy dwoma rozłącznikami w różnych
aplikacjach łączeniowych. Sterowniki SZR
typu ATyS C30/40 są modułowymi układami automatyki, które mogą współpracować
z układem wykonawczym zbudowanym
z wyłączników lub rozłączników z napędami silnikowymi, jak również układami
zbudowanymi na stycznikach. Cała
operacja logiczna jest wykonywana za
pomocą układu ATyS C30 lub C40, które
to odpowiednio programuje się.
Przełączniki automatyczne firmy SOCOMEC mogą pracować jedynie w układach
z rezerwa jawną, gdyż jest to gotowy
aparat składający się z dwóch rozłączników, układu przełączającego SZR, panelu
nastaw i opcjonalnie gniazda do instalacji
wtykowych modułów opcji: komunikacji,
wejścia, wyjścia (przełącznik ATyS g).
W przełącznikach tych jest możliwość
autokonfiguracji lub konfiguracji ręcznej.
Automatyczne przełączniki zasilania firmy
Socomec można podzielić na dwie grupy:
44 modułowe z napędem elektrycznym
typu ATyS M od 40 A do 160 A,
44 automatyczne z napędem silnikowym
ATyS typu t, g oraz p od 125 A do
3200 A, które są montowane już na
płycie montażowej.
Litery t i g oznaczają rodzaj aplikacji, litera t sieć – sieć natomiast litera g sieć
– generator. Przełącznik ATyS p służy do
aplikacji sieć – generator wymagających
zarządzania mocą i komunikacją.
Wśród SZR MAX firmy EATON można
rozróżnić kilka typów: MAX-1, MAX-2 oraz
MAX-3 w wykonaniu z wizualizacją lub
bez do wyłączników i rozłączników oraz
układy MA do styczników. Na podstawie
schematu połączeń, ilości wyłączników/
rozłączników, typu zasilania (sieć lub
agregat) oraz diagramu łączeń należy dobrać odpowiedni moduł automatyki SZR
zgodnie z tabelą doboru, i w przypadku
braku odpowiedniego schematu w tabeli
jest możliwość zaprogramowania układu
MAX pod zamówienie. Układy SZR mogą
być zbudowane z 2 do 5 wyłączników lub
rozłączników o prądzie znamionowym od
40A do 6300A. Jeden Moduł Automatyki
może pracować wg jednego z kilkunastu
diagramów łączeń, co w przypadku rozbudowy systemu o dodatkowe, np. sprzęgło
nie powoduje konieczności wymiany
całego SZRa a jedynie na zmianie programu w module automatyki, co zmniejsza
w znacznym stopniu koszty przebudowy.
Układ SZR typ MAX składa się z modułu automatyki, wyświetlacza XV1000/wizualizacji
układu SZR (opcjonalnie), zasilacza UPS
oraz aparatury sterująco-sygnalizacyjną.
t Autor tekstu:
Krzysztof Marciniak,
doradca techniczno-handlowy
16
AKTUALNOŚCI RYNKOWE
DANFOSS: łączy
się z Vacon
ASSMANN: 6-cio złączowy kanał klasy
EA z certyfikatem
Danfoss Drives to najlepsze produkty
znajdujące zastosowanie w każdym
układzie sterowania z regulacją obrotów
silnika elektrycznego. Z nami łatwiej dokonywać właściwych wyborów, pomożemy
zbudować niezawodne, energooszczędne
systemy sterowania.
Połączenie Danfoss i Vacon zostało zainicjowane we wrześniu 2014 roku. W dniu 15
maja 2015 roku, Danfoss spełnił wymogi
właściwych sądów arbitrażowych i uzyskał
własność wszystkich udziałów Vacon zgodnie z rozdziałem 18, pkt 6 ustawy o Fińskich
Spółkach Handlowych. Akcje Vacon zostały wycofane z obrotu giełdowego w dniu
15 maja 2015 r.
Razem Danfoss i Vacon są w stanie zapewnić jeszcze szerszą ofertę produktów
i usług.
DIGITUS jako jedyny producent okablowania strukturalnego na rynku uzyskał certyfikat na
6-cio złączowy kanał klasy EA zgodnie z normą ISO/IEC 11801 Edition 2.2. Model ten zapewnia
najwyższy poziom elastyczności z użyciem kabli krosowych w punktach konsolidacyjnych.
Wszystkie ekranowane komponenty DIGITUS klasy EA mogą być łączone ze sobą
w dowolnej konfiguracji, by spełnić wymagania użytkownika, a stworzony w ten
sposób tor transmisyjny zagwarantuje bezpieczny margines dla mierzonych parametrów. Ponadto, budowa modułów Keystone zapewnia kompatybilność z większością
popularnych systemów, takich jak Gira, Jung, Busch Jaeger, Legrand itp. Moduły te
należą do jednych z najkrótszych na rynku, co zapewni instalatorowi łatwość montażu
zarówno w puszkach naściennych, jak i w systemach podłogowych.
OBO
BETTERMANN:
Baza danych BIM
dla projektantów
Koryta i drabiny kablowe OBO Bettermann
są od teraz dostępne jako rodziny Autodesk
Revit do pobrania w repozytorium online
na www.mepcontent.eu Revit jest programem 3D od Autodesk do projektowania
zgodnie z wytycznymi BIM (z ang. Building
Information Modeling) pozwalającymi
na modelowanie informacji o budynkach
i budowlach.
Produkty są dostępne jako tzw. rodziny,
zawierające grupy produktów i systemów,
z pośród których użytkownik może wybierać różne rozmiary bezpośrednio z poziomu oprogramowania.
Aktualnie dostępne są trasy kablowe OBO
wraz z akcesoriami i kształtkami. Systemy montażowe i elementy mocowania
są również dostępne i ciągle rozszerzane
o nowe możliwości.
Co najważniejsze, platforma jest dostępna
dla Klientów OBO Bettermann bez żadnych opłat.
www.mepcontent.eu
17
BERKER: Seria Berker W.1
Nowe wodoodporne włączniki serii Berker by Hager są niezwykle
wytrzymałe, dobrze skonstruowane oraz łatwe w montażu.
Stopień ochrony IP55 oraz szeroka funkcjonalność umożliwiają
zastosowanie serii Berker W.1 zarówno dla użytku mieszkalnego,
handlowego, jak i przemysłowego. Opcjonalnie podświetlane
ramki przykuwają wzrok i poza niezwykłym wyglądem są również
praktyczne, gdyż doskonale pomagają w orientacji w ciemnych pomieszczeniach,
w ogrodzie, na parkingach lub w magazynach. Seria dostępna jest w dwóch wersjach
kolorystycznych: białej oraz szarej z jasnoszarym akcentem.
Nr 4 (36), październik-grudzień 2015
NOWOŚCI
Nowe organizery marki PROTEC.class®
Do
ofer ty
marki
PROTEC.class®
wprowadziliśmy organizery PSKL w formie poręcznych walizeczek. Produkt dostępny jest w 3
konfiguracjach. PSKL 1 jest jednosekcyjny. Nie
posiada on żadnych przegród, udostępniając całą
powierzchnię organizera. PSKL 2 i PSKL 3 zawierają odpowiednio 2 i 3 sekcje przedzielane ruchomymi
przegrodami poprzecznymi. W pierwszym przypadku
jest to 6 przegród w drugim 9. Możliwość przesuwania przegród pozwala dowolnie konfigurować
układ organizera i dostosowywać go do własnych
potrzeb. Organizery wykonane są z wysokiej jakości
plastiku ABS, dzięki czemu są lekkie nie tracąc
przy tym na wytrzymałości. Zapięcie znajdujące
się w rączce zapobiega przypadkowemu rozpięciu
i wysypaniu zawartości. Idealnie nadają się zarówno
do składowania śrubek, kołków montażowych, jak
i wierteł lub narzędzi elektrycznych.
ABB: Nowe przekładniki prądowe
niskiego napięcia
CT PRO XT oraz CT MAX to nowa seria przekładników prądowych niskiego napięcia
dostępna w przystępnych cenach. Pobierz naszą broszurę i zobacz pełne zastosowanie
przekładników, ich charakterystykę techniczną oraz dobór urządzeń do każdego typu
instalacji.
Moduły fotowoltaiczne Selfa
Selfa G.E. to niezależny polski producent paneli
fotowoltaicznych. Metoda ich produkcji oparta
jest na wieloletnim doświadczeniu oraz współpracy z wieloma instytutami naukowymi. Produkty
Selfa G.E. tworzone są przy zastosowaniu najnowszych technologii:
PHOTOVOLTAICS
44 opatentowanej technologii lutowania ogniw gorącym powietrzem,
44 laminacji w warunkach wysokiej próżni z użyciem wysokiej jakości folii EVA,
44 automatycznego systemu potrójnej kontroli wizyjnej.
W ofercie znaleźć można certyfikowane moduły o wyłącznie dodatniej tolerancji mocy
(+5W) oraz wysokiej wytrzymałości na obciążenia statyczne (wiatr, śnieg, lód) – 8000Pa.
W produkcji są również panele nietypowe (elewacyjne czy kolorowe).
Gwarancja:
44 25 lat (80% mocy znamionowej)
44 12 lat (90% mocy znamionowej)
44 10 lat gwarancji na wady ukryte produktu
Producent proponuje również gotowe zestawy komponentów instalacji PV o różnej mocy,
dostosowane do potrzeb klienta.
18
KOPOS: Listwy elektroinstalacyjne
z folią ochronną
Listwy elektroinstalacyjne są takie same
jak w konfiguracji HD, ale posiadają
niebieską folię ochronną. Folia zabezpiecza listwy przed uszkodzeniami
podczas transportu oraz montażu. Folię
można łatwo usunąć po zakończeniu
montażu. Zarówno listwa, jak i pokrywa
zabezpieczone są folią. Nie utrudnia
to jednak ściągnięcia pokrywy z listwy
beznaruszenia folii.
Konfiguracja HD przechodzi od starej
serii bez folii ochronnej do serii wyposażonej w folię. Proponowane listwy będą
lepszej jakości, ale cena pozostanie
bez zmian.
Wprowadzana zmiana to znaczące ulepszenie produktu, która jest reakcją na
oczekiwania naszych klientów.
Materiał: PVC samogasnący
Pawbol
Miło nam poinformować, że od lipca na stan magazynowy został wprowadzony nowy
asortyment PAWBOLA. Pojawiły się bezhalogenowe puszki podtynkowe zwykłe oraz
do płyt G/K. Dla ekonomicznych aplikacji do dyspozycji klientów pozostają oprawy AW
VERA oraz różne typy plafonów z czujnikiem ruchu oraz bez. Ciekawym rozwiązanie
jest skręcana mufa kablowa do naprawy uszkodzonych przewodów. Mamy nadzieję, że
nowy asortyment spełni potrzeby klientów.
Kubiak
Assmann
FEGA Poland podpisała nową umowę o współpracy z firmą Assmann Distribution Sp.
z o.o. Firma Assmann jest producentem i dystrybutorem wysokiej jakości akcesoriów
komputerowych i produktów sieciowych.
Nowy dostawca zajmuje doradztwem, projektowaniem oraz dystrybucją kompleksowych
systemów okablowania strukturalnego dla sieci miedzianych i światłowodowych.
19
W ofercie FEGA Poland sp. z o.o. jest
nowy dostawca firma Kubiak – polski producent obudów do przemysłu i mieszkaniówki. Oferta tego producenta jest szeroka – od małych szafek mieszkaniowych
do dużych szaf stojących. Obejmuje także
obudowy hermetyczne IP65, obudowy
z tworzywa, zestawy licznikowe, ramki,
drzwiczki rewizyjne. Firma Kubiak wykonuje również niestandardowe obudowy
na specjalne zamówienie. Zakład produkcyjny obudów jest
w Polsce, dzięki
czemu dostaw y
z magazynu oraz
pro dukcja na
specjalne zamówienie odby wają się szybko.
Nr 4 (36), październik-grudzień 2015
PRODUKTY
NOWA GENERACJA
ograniczników przepięć
Firma OBO Bettermann wprowadza do sprzedaży nowy produkt,
jakim są ograniczniki przepięć nowej generacji V50 oraz V20.
Waldemar Filar
menedżer produktu
e-mail: [email protected]
tel.: 71 37 60 947, +48 699 999 967
Są to modułowe i wymienne urządzenia
ochronne z optyczną sygnalizacją uszkodzenia. Od teraz, urządzenia przeciwprzepięciowe OBO mogą być łatwo rozpoznane.
Nowy symbol oznaczający ochronę odgromową i przepięciową sprawia, że nowe
ograniczniki można bardzo łatwo odróżnić
w instalacji elektrycznej.
Nowy wygląd.
Dodatkowa funkcjonalność.
Zalety nowych ograniczników to liczne
dobrze przemyślane właściwości. Ograniczniki mogą bez trudu być zainstalowane w kilku ruchach. Wysokiej jakości
materiał z jakiego zostały wyprodukowane
oraz inteligentna konstrukcja umożliwiają
zastosowanie ich nawet w trudnych warunkach.
44 Zatrzask blokujący
Specjalny zatrzask charakterystycznym
„kliknięciem” informuje nas o prawidłowo
zamontowanej wkładce oraz spełnia funkcję antywibracyjną; ergonomia przycisku
pomaga w wygodnej obsłudze.
44 Łatwo uwalniające gniazda styków
Nowo zaprojektowane gniazda styków
w połączeniu z mechanizmem zapadki
zabezpieczającej zapewniają doskonałe
połączenie elektryczne. Kształt klinowy pozwala na bardzo łatwe podłączenie wkładki.
44 Klucz kodujący dla każdego typu ogra-
nicznika oraz napięcia pracy
Dzięki niemu mamy pewność, że podstawa
oraz wkładka ogranicznika pasują do siebie.
44 Wypust ochronny
Pozwala mieć pewność, że wkładka jest
dobrze zamontowana.
44 Optymalna etykieta informacyjna
Kod QR umożliwia łatwą identyfikację oraz
szybki przegląd danych technicznych na
stronie internetowej.
44 Wysokiej jakości materiał
Bezhalogenowe tworzywo sztuczne spełnia najnowsze wymagania stawiane materiałom urządzeń instalacji elektrycznych.
Nowa generacja doskonale wpasowuje
się w strefową koncepcję ochrony odgromowej.
20
V50 to bardzo dobrze znane ograniczniki
klasy B+C (Typ 1+2). Są to hybrydowe urządzenia łączące w sobie właściwości klasy B
oraz klasy C. Poza ograniczaniem przepięć
dochodzących z sieci zasilającej, powodowanych przez pobliskie uderzenia pioruna oraz
przez operacje łączeniowe ogranicza również
prądy udarowe o dużej energii (10/350), występujące przy uderzeniach bezpośrednich
pioruna w budynek lub niskonapięciową
linię na powietrzną. V50 znajdują szerokie
zastosowanie w instalacjach budownictwa
biurowego oraz mieszkaniowego.
44 Do 160 AgL bez dodatkowych bezpiecz-
Podstawowe cechy serii V50 to:
44 Wyrównanie potencjałów w ochronie
odgromowej zgodnie z IEC 62305 (VDE
0185-305);
44 Zdolność odprowadzania piorunowego
prądu udarowego 12,5 kA (10/350) na
biegun oraz do 50 kA (10/350) łącznie;
44 Zastosowanie: wyrównanie potencjałów w ochronie odgromowej,
w budynkach z zewnętrzną instalacją
odgromową klasy III i IV;
Podstawowe cechy serii V20 to:
44 Ochrona przeciwprzepięciowa zgodnie z IEC 60364-4-44 (VDE 0100-443);
44 Zdolność odprowadzania prądu udarowego do 40 kA (8/20) na biegun
dzięki warystorom o wysokiej wydajności;
44 Wyrównanie potencjałów w rozdzielnicach głównych i podrozdzielniach;
44 Dostępne wersje na napięcia 75, 150,
280, 320, 385, 440, 550 i do 1000 V.
21
ników;
44 Dostępne wersje na napięcia 150, 280,
320 i 385 V.
V20 natomiast jako urządzenia klasy C (Typ
2) służą do ograniczania przepięć dochodzących z sieci zasilającej lub powodowanych przez pobliskie uderzenia pioruna
oraz przez operacje łączeniowe. Stosowane
są we wszystkich typach instalacji zarówno
przemysłowych, komercyjnych, jak i mieszkaniowych.
Modułowa konstrukcja umożliwia
różnorodną konfigurację:
44 optyczny wskaźnik uszkodzenia,
44 podwójny zacisk przewodu ochronnego PE,
44 modele wyposażone w zdalną sygnalizację uszkodzenia (FS) realizowana
przez bezpotencjałowy przełączalny zestyk,
44 wykonania od 1 do 4 biegunowych
z wkładką iskiernikową NPE, która
również posiada sygnalizację optyczną.
Nowe ograniczniki przepięć firmy OBO
BET TERMANN podobnie jak wszystkie
pozostałe w ofercie posiadają 5 letnią
gwarancję producenta.
t autor tekstu:
Michał Kubiak,
Product Manager
Nr 4 (36), październik-grudzień 2015
PRODUKTY
Nowy wyłącznik
silnikowy MS165
ABB wprowadza na rynek nowy wyłącznik silnikowy MS165 – rozszerzając,
cieszącą się uznaniem użytkowników, ofertę aparatów do ręcznego załączania,
wyłączania i ochrony silników do 30 kW (400 V), 65 A. Wyłączniki typu MS...
wyposażone w wyzwalacze termiczne i elektromagnetyczne zabezpieczają
systemy zasilania i silniki przed skutkami zwarć i przeciążeń.
Waldemar Filar
menedżer produktu
e-mail: [email protected]
tel.: 71 37 60 947, +48 699 999 967
MS165 z ABB to wysokowydajny produkt,
który uzupełnia rodzinę wyłączników silnikowych w zakresie większych mocy (do
30kW 400V), prądzie znamionowym 65 A.
Rodzina wyłączników MS.... posiada szeroki zakres funkcji oraz zharmonizowaną
i ujednoliconą gamę akcesoriów. Wspólny
asortyment osprzętu pomocniczego zdecydowanie pomaga obniżyć poziom zapasów
i zoptymalizować procesy logistyczne.
Optymalizacja logistyki
Styki pomocnicze, styki sygnalizacyjne,
wyzwalacze podnapięciowe i wyzwalacze
wzrostowe są identyczne dla całej rodziny
produktów MS116, MS132, MO132 i MS165.
Zharmonizowane akcesoria pozwalają
ograniczyć zapasy i zwiększyć elastyczność. Ponadto trójfazowe szyny zbiorcze,
bloki przyłączy zasilania i urządzenia blokujące do ochrony przed nieautoryzowanymi
zmianami są dostępne dla wszystkich
typów urządzeń.
Ciągła praca
W przypadku rozłączenia spowodowanego zwarciem MS165 wyświetla w osobnym oknie dobrze widoczną informację
o przyczynie interwencji. Wbudowany
mechanizm rozróżniania przyczyny wyłączeń (przeciążenie i zwarcie) skraca czas
rozwiązywania problemów i redukuje
przestoje układów wyposażonych w te
zabezpieczenia. Wbudowana funkcja
rozłączania, kompensacja temperatury,
mechanizm swobodnego w yzwalania
22
PRODUKTY
i pokrętło z wyraźnym wskazaniem położenia przełącznika również pomagają
skrócić czas przestoju instalacji. MS165
nadaje się do instalacji trój – i jednofazowych. Pokrętło z blokadą zabezpiecza
przed nieautoryzowanymi zmianami.
Poprawa wydajności instalacji
Łączniki zapewniają łatwe, szybkie i bezpieczne tworzenie konfiguracji układów
rozruchowych i rozruchu bezpośredniego. Montaż dodatkowych akcesoriów —
w tym osłon izolacyjnych zacisków IP 20
i pokryw ochronnych do szynoprzewodów
— również nie przysparza trudności.
Oszczędność miejsca w szafie
MS165, o szerokości zaledwie 55 mm, ma
kompaktową konstrukcję, pozwalającą na
23
efektywny dobór wymiarów szafy, a jednocześnie oferuje szereg unikalnych cech.
Wyłączniki silnikowe wykorzystywane są
w takich urządzeniach i systemach, jak
małe obrabiarki, sprężarki, pompy, piły
i systemy przenośnikowe. Typowe obszary
zastosowań to: ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja (HVAC), przemysł spożywczy, gospodarka wodna i wodnościekowa,
maszyny ogólnego przeznaczenia, energetyka o krytycznym znaczeniu, budownictwo
i infrastruktura. W wymienionych zastosowaniach służą zwykle do ręcznego załączania i wyłączania silników, zabezpieczania
przed zwarciami, przeciążeniem i zanikiem
fazy bez potrzeby użycia bezpiecznika topikowego. Oznacza to zmniejszenie kosztów
i oszczędność przestrzeni oraz zapewnia
szybką reakcję po wystąpieniu zakłócenia.
Konfiguracje rozrusznika w zależności od
potrzeb może być wzbogacana o styczniki
lub małe softstarty.
Wyłącznik silnikowy MO165 to odmiana
pozbawiona zabezpieczenia termicznego
(funkcję tę może przejąć przekaźnik termiczny skojarzony ze stycznikiem) posiadająca wyłącznie zabezpieczenie zwarciowe.
Jest preferowaną opcją do zastosowań
w sterowaniach automatycznych, które
wymagają stosowania styczników lub innych odrębnych zabezpieczeń przed przeciążeniami.
t Autor tekstu:
Andrzej Gochnio,
Product Marketing Manager
Nr 4 (36), październik-grudzień 2015
PRODUKTY
Ochrona odgromowa
urządzeń fotowoltaicznych
W ciągu ostatnich lat w Polsce zwraca się szczególną uwagę na energooszczędność
obiektów budowlanych. Wielu inwestorów wprowadza różne systemy budowlane
optymalizujące wydatkowanie energii, w tym urządzenia fotowoltaiczne.
Waldemar Filar
menedżer produktu
e-mail: [email protected]
tel.: 71 37 60 947, +48 699 999 967
Na rynku dostępne są rozwiązania systemowe oferujące kompletne instalacje
fotowoltaiczne na różnych obiektach
budowlanych oraz na gruncie (farmy fotowoltaiczne). Niestety w dalszym ciągu
brakuje wykładni formalno-prawnych,
które kompleksowo określają wytyczne
projektowania i wykonawstwa ochrony
odgromowej instalacji fotowoltaicznych.
Pozostaje w tym przypadku adaptacja istniejących norm oraz doświadczenia krajów
sąsiednich, przede wszystkim Niemiec.
Podstawowe informacje na temat projektowania i wykonawstwa instalacji odgromowych zawiera wieloarkuszowa norma PN-EN
62305. Wytyczne dotyczące elementów dla
instalacji odgromowych i oceny ich właściwości znajdują się w normie PN-EN 62561.
W zeszycie nr 2 normy PN-EN 62305 podano
algorytm do obliczania ryzyka jako podstawę do kwalifikacji obiektu budowlanego do
klasy ochrony odgromowej LPS. W opracowaniach projektowych dotyczących instalacji odgromowej systemów fotowoltaicznych
spotyka się przyjęcie przez projektantów
klasy LPS urządzeń fotowoltaicznych na
dachach obiektów budowlanych, takiej jak
dla samych obiektów, lecz co najmniej IV;
dla farm fotowoltaicznych III. Klasa LPS
określa parametry do wyznaczania stref
ochronnych i inne niezbędne wytyczne.
Elementy ochrony odgromowej przewidziane od odbioru prądu piorunowego, takie jak
maszty czy iglice muszą być wyniesione
powyżej paneli i innych elementów systemów fotowoltaicznych. Wysokość tego
wyniesienia zależy od strefy ochronnej
obliczonej według normy PN-EN 612305 metodą kąta ochronnego lub toczącej się kuli.
Firma Elko-Bis modeluje strefy ochronne
przy ochronie systemów fotowoltaicznych
w postaci niewysokich masztów aluminiowych lub drążków izolacyjnych z iglicami
odgromowymi. Ciekawym i pomocnym
narzędziem dla projektantów jest program
Elko-Bis CAD, w którym strefy ochronne
można wyznaczać w sposób graficzny
i numeryczny.
Zachowanie wymaganego odstępu izolacyjnego zapobiega pojawieniu się niebezpiecznego w skutkach przeskoku ładunku
pomiędzy instalacją odgromową a chronionym urządzeniem fotowoltaicznym.
Kalkulator Elko-Bis przyśpiesza obliczenia
odstępu izolacyjnego w dowolnym punkcie
na dachu.
W przypadkach szczególnych, kiedy tradycyjne zwody odgromowe nie mogą zapewnić wymaganych odstępów izolacyjnych
można lokalnie zastosować system oparty
na przewodach wysokonapięciowych.
Specyfikacja Elko-Bis umożliwia szybkie
dokonywanie zestawień materiałowych dla
różnych mocowań przewodów wysokonapięciowych.
Przy ochronie systemów fotowoltaicznych
należy uwzględnić również inne zagadnienia:
44 niedopuszczenie powstawania na powierzchni panelu PV tzw. „strefy cienia”,
44 uziemienia,
44 ochrona przeciwprzepięciowa, która
w interpretacji firm ubezpieczeniowych
może być uznawana za element urządzeń ochrony odgromowej.
pożądanej „strefy cienia”. Często dostawcy
paneli fotowoltaicznych opracowują projekty
wstępne, których zagęszczona lokalizacja
paneli fotowoltaicznych uniemożliwia wykonanie prawidłowej ochrony odgromowej.
Dlatego wskazana jest szeroka działalność
informacyjna wśród dostawców, aby błędy
w lokalizacjach paneli fotowoltaicznych na
etapie koncepcji projektowej nie przenosiły
się na budowę. Tam ich korekta może pociągnąć za sobą dodatkowe koszty.
Firma Elko-Bis ze swoim ponad 15-letnim
doświadczeniem oferuje swoim klientom
platformę paneli wspomagających realizację inwestycji związanych z ochroną
odgromową instalacji fotowoltaicznych:
44 panel informacyjny: infolinia z działem
technicznym Elko-Bis,
44 panel projektowy: szkolenia, konsultacje, propozycje projektowe, projekty
formalno-prawne,
44 panel dostawczy: dostawa kompletu
elementów instalacji odgromowej,
44 panel wykonawczy: wykonawstwo
instalacji odgromowej.
t Autor tekstu:
Tadeusz Masłowski
inżynier produktu
Powstało wiele wyspecjalizowanych firm
oferujących kompleksową obsługę
inwestycji fotowoltaicznych
od kalkulacji opłacalności,
wykonania dokumentacji formalno-prawnych po dostawę
elementów i wykonawstwo. Jednak często propozycje lokalizacji paneli
fotowoltaicznych szczególnie na dachach
budynków, nie uwzględniają podanych wyżej
wymogów, a w szczególności uniknięcia nie-
24
Rozłączniki izolacyjne OT do 800A*
Rozłączniki izolacyjne OT160EV…800A
Rozłączniki izolacyjne OT16...160A
(montaż również na szynie TH)
Szerokość
Wysokość
Głębokość
OT16...40F3
35
60
45
OT63...80F3
52
82
62
OT100...125F3
70
100
63
127
127
60
OT160E3
- Doskonałe parametry
- Możliwość pracy w kategorii AC21…23A, do 690V
- Praca przy prądzie stałym w kategorii DC21…23A do 750VDC
OT40 OT63 OT80 OT100 OT125 OT160
Napięcie udarowe
wytrzymywane
Znamionowy prąd cieplny
(40 oC w obudowie)
AC22A/AC23A do 415V
- Konstrukcja z dowolnym położeniem dźwigni napędu
(rączka na drzwiach rozdzielnicy lub bezpośrednio na rozłączniku)
- Parametry elektryczne
OT160EV
Zalety techniczne
Napięcie znamionowe
izolacji
Zalety techniczne
[V]
750
750
750
750
750
[kV]
8
8
8
8
8
[A]
40
63
80
115
125
40/23
63/45
80/75 100/80
12
750
200
125/90 160/135
Akcesoria
OT200E OT250E OT315E OT400E OT630E OT800E
Napięcia znamio nowe – izolacji (Ui)
i łączeniowe (Ue)
AC-20, DC-20
[V]
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Napięcie udarowe
wytrzymywane
[kV]
12
12
12
12
12
12
12
[A]
160
200
250
315
400
630
800
[A]
160
200
250
315
400
630
800
Znamionowy prąd
cieplny (40 0C w
obudowie)
Znam. prąd łączenio wy AC20-23A do
690V
Wymiary OT_03P
(szer. x wys. z
zaciskami x głęb.)
[mm]
145,5 x 150 x 70
O OFF
-
Czwarty biegun może być dołączony bez
dodatkowego okablowania (rozłącznik
4-biegunowy realizowany przez
zatrzaśnięcie 4-tego bieguna
z boku rozłącznika 3-biegunowego)
Zintegrowane zaciski przygotowane
do szybkiego okablowania
- Styki pomocnicze
Dostępne również rozłączniki
6- i 8-biegunowe
- 3 możliwości montażowe
- na szynę TH35
- płycie montażowej
- na drzwiach rozdzielnicy
(na zatrzask lub za pomocą śrub)
-
*Firma ABB posiada w swojej ofercie rozłączniki izolacyjne OT do 4000A
266 x250 x114
- Niezawodna identyfikacja stanu rozłącznika - Praca przy prądzie stałym w kategorii DC21…
23A do 660VDC
- Funkcja TEST w standardzie (możliwość
sprawdzenia układu sterującego przed
I
załączeniem w pozycję „I”)
O
- Wałki teleskopowe - umożliwiają ustawienie
długości wałka bez precyzyjnego cięcia
- Wałek może być poprowadzony przez rączkę
bezpośrednią, co pozwala na łączenie przy
drzwiach otwartych lub zamkniętych
NO I
I
NO
191 x 185 x 85
- Oznaczenie na rączce napędu
wskazuje pewnie pozycję styków głównych
- Jednoznaczne wskazanie pozycji styków
głównych nawet w przypadku zespawania
styków
- Montaż 4-tego bieguna do rozłącznika
3-biegunowego (możliwy do wykonania
przez klienta)
- Dowolność montażowa
(nawet na suficie)
- Montaż styków
pomocniczych pod
pokrywą mechanizmu
(oszczędność miejsca)
- Dostępne również aparaty
1-, 2-, 6- oraz 8-biegunowe
PRODUKTY
Aparatura i obudowy
skrojone na miarę potrzeb budownictwa mieszkaniowego
Niezawodne działanie oraz sprawny montaż to główne czynniki jakie
instalatorzy uwzględniają wybierając aparaturę modułową dla budownictwa
mieszkaniowego. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, firma Schneider
oferuje aparaturę modułową serii K60 oraz obudowy Easy9, które znakomicie
sprawdzają się przy wykonywaniu instalacji elektrycznych zarówno na potrzeby
pojedynczych domów jednorodzinnych, jak i w blokach mieszkalnych.
Waldemar Filar
menedżer produktu
e-mail: [email protected]
tel.: 71 37 60 947, +48 699 999 967
Aparatura serii K60 pozwala na zabezpieczenie instalacji elektrycznych, typowych
dla mieszkań czy domów, przy czym szeroki
zakres oraz funkcjonalność jaką zapewnia,
pozwalają na jej zastosowanie również
w przypadku bardziej wymagających zastosowań, charakteryzujących nowoczesne
instalacje elektryczne.
Sprzęt, który obecnie jest powszechnie
stosowany w gospodarstwach domowych
obejmuje pralki czy płyty indukcyjne. Są
one przykładem urządzeń, których uszkodzenie może powodować pojawienie się
odkształconego prądu upływu. Z tego
powodu do zabezpieczenia obwodów je
zasilających zaleca się zastosować wyłączniki różnicowoprądowe typu A. Wyłączniki
tego typu są przeznaczone do stosowania
w instalacjach zasilających urządzenia
wyposażone w układy prostownicze czy
1-fazowe przemienniki częstotliwości.
Obwody elektryczne zasilające łazienki,
sauny, kotłownie czy obwody komputerowe
bardzo często są zabezpieczane indywidualnie i wykonywane jako oddzielne od
pozostałej instalacji elektrycznej. W tego
typu obwodach znakomicie sprawdzają się
wyłączniki kombinowane (różnicowoprądowe z członem nadprądowym). Pozwalają
w wygodny sposób tworzyć obwody dedykowane, zapewniając przy tym wygodę
montażu i przejrzystość instalacji.
W przypadku konieczności przeprowadzenia remontu instalacji czy jej konserwacji
lub sprawdzenia, istnieje potrzeba rozłączenia izolacyjnego instalacji od zasilania.
W tym celu stosowane są rozłączniki izolacyjne instalowane w rozdzielnicy.
Wszystkie wyżej wymienione aparaty są
częścią serii K60 firmy Schneider.
Pełen zakres aparatury modułowej serii
K60 przedstawiony jest w tabeli 1.
Tabela 1.
Wyłączniki nadprądowe
K60
44 Wytrzymałość
zwarciowa 6kA
44 Charakterystyki B i C
44 Prąd znamionowy 2-40
A 1-, 1+N-, 3-, 3+N-bieg.
Wyłączniki różnicowoprądowe
ID K
Wyłączniki różnicowoprądowe
z członem nadprądowym
DPN Vigi K
44 Wytrzymałość
44 Wytrzymałość
zwarciowa 6kA
44 Typ AC i A 2 – i 4 – bieg.
44 Prąd znamionowy 25-63
A Znamionowy prąd
różnicowy 30 i 300 mA
zwarciowa 6kA
44 Typ AC i A Charak-
Rozłączniki izolacyjne
SW
44 1 – i 3-bieg.
44 Trwałość 50 000 cykli
44 Prąd znamionowy 63A
terystyka B i C
44 Prąd znamionowy
10, 16 i 20 A
26
PRODUKTY
Rys. 5. Wyłączniki różnicowoprądowe,
kombinowane, rozłączniki oraz wyłączniki
nadprądowe serii K60 są wzajemnie dopasowane
wyglądem, konturem oraz standardem
połączenia.
Rys. 7. Sprawny montaż jest cechą wspólną
aparatury K60 oraz obudów Easy9. Zaokrąglone
krawędzie obudów zmniejszają ryzyko
uszkodzenia przewodów oraz skaleczeń podczas
prac monterskich.
Obudowy wyróżnia ciekawe wzornictwo,
dzięki któremu dobrze komponują się
z wnętrzami, w których są instalowane.
Wersje podtynkowe i natynkowe z drzwiami pełnymi białymi oraz transparentnymi,
pozwalające na zabudowę od 8 do 36
modułów, zapewniają możliwość dobrania odpowiedniej obudowy stosownie do
potrzeb. Głębokość kasety podtynkowej,
wynosząca tylko 66 mm dla wersji 12-modułowej, pozwala na zabudowę szafek
nawet w przypadku bardzo cienkich ścian,
a duża sztywność kasety ułatwia jej osadzenie we wnęce.
Obudowy standardowo wyposażone są
w drzwi, oddzielne zaciski PE i N oraz naklejki opisowe. Prace instalatorskie przy
stosowaniu Easy9 przebiegają bardzo
sprawnie, co jest uzyskane poprzez:
44 dużą przestrzeń roboczą w obudowach,
44 możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi,
44 osłabienia w obudowie do wprowadzenia przewodów,
44 wyposażenie obudów podtynkowych
w tekturowy arkusz, który pozwala
zaślepić osadzoną w ścianie kasetę
podtynkową i zabezpieczyć ją przed dostaniem się zanieczyszczeń do wnętrza,
44 zaokrąglone krawędzie obudów, co
pozwala na uniknięcie podrażnień rąk
podczas prac montażowych i uszkodzenia przewodów (rys 7.),
44 możliwość wyjęcia stelaża z szynami,
co pozwala na montaż i oprzewodowanie aparatów poza obudową.
Jakości obudów Easy9 dopełniają kwestie bezpieczeństwa:
44 zgodność z normą EN 60670-24:0213,
44 II klasa ochronności,
44 stopień ochrony IP40 zapewniający
ochronę przed wniknięciem ciał stałych.
Rys. 6. Obudowy Easy9 dla budownictwa mieszkaniowego dostępne są w wersji podtynkowej oraz
natynkowej z drzwiami białymi lub transparentnymi. Pozwalają na zabudowę do 36 standardowych
modułów.
Aparatura jest dopracowana konstrukcyjnie, tak aby jej montaż przebiegał sprawnie
i szybko, poszczególne aparaty dopasowane są kształtem, wyglądem i standardem
połączenia (rys.5). Podwójne, dolne zaciski
szynowe/windowe pozwalają na wzajemne
oszynowanie aparatury. Zaciski są karbowane, co zapewnia pewność umocowania
przewodów.
27
Uzupełnieniem serii K60 są oferowane
przez firmę Schneider ograniczniki przepięć, lampki sygnalizacyjne, styczniki czy
przekaźniki impulsowe będące nieodłączną częścią rozdzielnic elektrycznych.
Nowością w ofercie jest seria obudów
Easy9 do montażu aparatury modułowej
(rys 6.).
Wszystkie te cechy czynią Easy9 optymalnym rozwiązaniem do zastosowania przede
wszystkim w obiektach mieszkalnych. Obudowy Easy9 zestawione z aparaturą K60
tworzą dopasowany komplet, pozwalający
w sprawny i pewny sposób wykonywać
instalacje elektryczne, zachowując przy
tym jakość gwarantowaną przez firmę
Schneider.
t Autor tekstu:
Grzegorz Cupriak
menedżer produktu
Nr 4 (36), październik-grudzień 2015
PRODUKTY
MIERNIKI PROTEC.class®
Miernik uniwersalny PMMM
Jest to typowy uniwersalny miernik elektryczny umożliwiający
pomiary prądu, napięcia, rezystancji oraz ciągłości, czyli potocznie multimetr. Miernik ten posiada także możliwość pomiaru
temperatury w zakresie od –20°C do +1000°C oraz dysponuje
funkcją testu hFE tranzystorów. Dzięki funkcji automatycznego
wyboru zakresu pomiarowego Auto Range odpada natomiast
żmudne ustawianie zakresów. Miernik posiada też rozszerzenie
PMMSZ w postaci cęg pomiarowych do zakresu 400A.
05102991 – Cyfrowy multimetr elektryczny PMMM
Wyświetlacz
Cyfrowy
Napięcie przemienne
2, 20, 200, 600 V
Napięcie stałe
200 mV, 2, 20, 200, 600 V
Prąd zmienny
200 μA, 2000 μA, 10 A
Prąd stały
200 μA, 2000 &muA, 10 A
Uniwersalny dwubiegunowy wskaźnik napięcia PROpol
To urządzenie pełni rolę niezbędnika każdego elektryka. Umożliwia bezpośrednią analizę podstawowych parametrów układu
elektrycznego oraz szybką identyfikację miejsca awarii. Miernik
umożliwia pomiary poziomu napięcia oraz biegunowości i kierunku wirowania pola wraz z jego częstotliwością (LCD). Za jego
pomocą sprawdzimy także ciągłość przewodów, przeprowadzimy
test przewodności diód oraz test zabezpieczenia różnicowoprądowego. Całość dopełnia zestaw końcówek ułatwiający test gniazdek
i trudnodostępnych miejsc oraz użyteczna latareczka LED. Miernik
dostępny jest w dwóch wersjach: z liniowym wskaźnikiem LED
oraz wyświetlaczem LCD. Urządzenie jest klasy IP 65, z kategorią
pomiarową CAT IV 1000 V.
05104117 – Wskaźnik napięcia PROpolN LED
Wyświetlacz
optyczny, LED
Przyciski
światło, Data-Hold, przyciski FI/RCD
Rezystancja
200 Ω ±1%, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ ±1 %, 20 MΩ
Napięcie znamionowe
100÷600 V AC (wizualny i akustyczny)
Zakres napięcia
6 – 1000 V AC
6 – 1400 V DC
Kategoria przepięciowa
CAT III 600 V
Test ciągłości
0 – 50k Ω optyczny / akustyczny
Wymiary
165×85×32 mm
Wskaźnik faz
> 100 V AC
Waga
300 g wraz z bateriami
Test diod
Tak
wg IEC / EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Polaryzacja
Tak (+, – LED)
Zasilanie
2×1,5 V Typ AAA
Stopień ochrony
IP65
Kategoria pomiarowa
CAT IV 1000 V
Wymiary
300×75×35 mm
Waga
340 g
TÜV / GS
(Zgodność z normami)
05104117 – Wskaźnik napięcia PROpolN LCD
Wyświetlacz
optyczny, LCD
Przyciski
światło, Data-Hold, przyciski FI/RCD
Zakres napięcia
3 – 1000 V AC
4 – 1400 V DC
Pomiar rezystancji
1 – 1999 Ω
Test ciągłości
0 – 50k Ω akustyczny
Wskaźnik faz
> 100V AC
Pomiar częstotliwości
10 – 1000 Hz
Funkcja Data-Hold
Tak (napięcie i rezystancja)
Test diod
Tak
Polaryzacja
Tak ( – w LCD)
Zasilanie
2×1,5 V Typ AAA
Stopień ochrony
IP65
Kategoria pomiarowa
CAT IV 1000 V
Wymiary
300x75x35 mm
Waga
270 g
28
PRODUKTY
TARCZE tnące i szlifierskie
44 tarcze do metalu PGTM, standardowo
W ofercie marki PROTEC.class ® wśród
produktów związanych z pracami remontowo-budowlanymi, znajdują się dwie grupy
tarcz tnących.
Przeznaczenie
są z segmentów spiekanych zapewniających wysoką trwałość.
44 tarcza turbo PDT – czerwona do materiałów twardych, posiada specjalne
rowkowanie dla zapewnienia szybkiego
cięcia i odprowadzania materiału.
44 tarcza segmentowa laserowa PDL
– zielona do materiałów średnio
twardych: betonu, betonu płukanego,
cegły, krawężników, dachówek. Przy
zapewnieniu chłodzenia co 60-80
sekund umożliwia cięcie wszystkich
materiałów budowlanych. Ostrza spawane laserowo i segmentowane.
44 tarcza pełna PDF – niebieska, tarcza
przeznaczona do precyzyjnego cięcia
tworzyw ceramicznych jak płytki ścienne, podłogowe.
Stal nierdzewna
przewidziane do cięcia wszelkiego rodzaju elementów metalowych.
Drugą grupę produktów stanowią diamentowe tarcze tnące. W ofercie są 4 typy tarcz, dla
ułatwienia oznaczone systemem kolorów:
44 tarcza segmentowa ścierna PDA –
pomarańczowa przeznaczona do
tworzyw lekkich, jak lekki beton, cegła
sylikatowa, klinkier (średnio twardy).
Przewidziana do cięcia zarówno na
sucho, jak i na mokro, z chłodzeniem co
60-80 sekund. Ostrza tnące wykonane
Pierwsza to typowe tarcze do szlifierek
kątowych wzmocnione włóknem technicznym. Tarcze te nie zawierają żelaza
i siarki oraz spełniają wymagania normy
EN 12413. Dostępne są one w dwóch podstawowych typach:
44 tarcze klasy Inox –Premium PTI,
wzmocnione, do stali nierdzewnej oraz
innych twardych materiałów,
Tarcze do szlifierek kątowych
Nr katalogowy
Nazwa
Średnica otworu
05102197
PTI115
115×1,2×22 mm
05102198
PTI125
125×1,2×22 mm
05102199
PGTM115
115×3,0×22 mm
Metal
Nazwa
Średnica otworu
Przeznaczenie
t Autor tekstu:
Krzysztof Brunicki,
menedżer marki PROTEC.class®
Tarcze diamentowe
Nr katalogowy
Tarcze tnące ścierne PDA (pomarańczowe)
05102179
PDA115
115×22 mm
05102180
PDA125
125×22 mm
05102181
PDA150
150×22 mm
05102182
PDA180
180×22 mm
05102183
PDA230
230×22 mm
Beton lekki,
cegła sylikatowa,
średnio twardy
klinkier i inne
lekkie materiały
budowlane
Tarcze tnące Turbo PDT (czerwone)
05102189
PDT115
115×22 mm
05102190
PDT125
125×22 mm
05102191
PDT150
150×22 mm
05102192
PDT180
180×22 mm
05102193
PDT230
230×22 mm
Beton twardy
(zbrojony), cegła,
twardy klinkier,
kamień łącznikowy,
beton płukany
Tarcze tnące Laser PDL (zielone)
05102184
PDL115
115×22 mm
05102185
PDL125
125×22 mm
05102186
PDL150
150×22 mm
05102187
PDL180
180×22 mm
05102188
PDL230
230×22 mm
Beton stary,
beton płukany,
cegły, krawężniki,
dachówki,
ogólne materiały
budowlane
Tarcze tnące do ceramiki PDF (niebieskie)
05102194
PDF125
125×22 mm
05102186
PDF150
150×22 mm
05102187
PDF180
180×22 mm
Płytki ścienne,
podłogowe,
ceramika
30
www.elpeak.pl
www.viko-polska.pl
[email protected]
PRODUKTY
PAWBOL to
producent osprzętu
elektrotechnicznego,
działający na rynku od 1989
roku. Firma zlokalizowana
jest w Andrychowie
w województwie
małopolskim, gdzie
znajduje się produkcja,
magazyn główny oraz
pomieszczenia biurowe.
PAWBOL
NOWY DOSTAWCA W HURTOWNIACH FEGA POLAND
Marek Paś
menedżer produktu
e-mail: [email protected]
tel.: 71 37 60 948, +48 721 577 772
Pomimo tego, że budynek jest stosunkowo
niedawno zakończoną inwestycją, już w tym
momencie ze względu na szybki rozwój firmy jest niewystarczający. W związku z tym
Zarząd firmy PAWBOL podjął kroki w kierunku rozpoczęcia kolejnej inwestycji. Końcem
2013 roku firma PAWBOL otrzymała od
Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego zezwolenie na realizację inwestycji
w Zatorskiej Strefie Ekonomicznej.
Początkowy okres działalności to produkcja oprawek termoutwardzalnych,
która w szybkim tempie została poszerzona
o produkcję puszek instalacyjnych.
Dzisiaj PAWBOL jest jednym z głównych
dostawców tych produktów w kraju i za
granicą. Rozwój firmy oraz wzrost standardów jakościowych na rynku przyczynił
się do wdrożenia w 2002 roku Systemu
Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy EN ISO 9001:2008. System
certyfikowany przez DAS Certification Ltd.
Uzyskany certyfikat obejmuje proces produkcji oraz dystrybucji artykułów elektroinstalacyjnych. Dzięki stałej kontroli, jakość
produktów i usług PAWBOL świadczonych
w zakresie sprzedaży i opieki posprzedażowej jest zawsze najwyższa.
Aktualnie produkty należące do oferty
PAWBOL tworzone są przez projektantów
zatrudnianych w firmie, niejednokrotnie we
współpracy z doświadczonymi specjalistami Politechniki Warszawskiej, Politechniki
Śląskiej, Akademii Górniczo–Hutniczej
w Krakowie oraz Akademii Techniczno –
Humanistycznej w Bielsku Białej. Stanowią
oni kluczowe wsparcie w obszarze projektowania i wykorzystania innowacyjnych
procesów technologicznych. W celu potwierdzenia jakości swoich wyrobów, PAWBOL współpracuje z jednostką badawczą
ZETOM notyfikowaną w Unii Europejskiej
oraz Biurem Badawczym ds. Jakości.
Oferta PAWBOL to 10 grup asortymentowych, skategoryzowanych w poniższych
grupach zawierających szeroką gamę
produktów do instalacji elektrycznych.
A. Puszki elektroinstalacyjne
B. Osprzęt siłowy
C. Obudowy i skrzynki rozdzielcze
D. Osprzęt oświetleniowy
E. Listwy zaciskowe
F. Gniazda i wtyczki telefoniczne
M. Aparatura modułowa
H. Uchwyty i opaski kablowe
R. Instalacje odgromowe
CZ. Rury, kanały, złączki
Jak już wspomniano, początkowa oferta
PAWBOL koncentrowała się głownie
w kierunku rozwoju oferty puszek instalacyjnych. Obecnie to szeroki wachlarz
puszek podtynkowych, do płyt gipsowych,
natynkowych, hermetycznych, w wielu
wersjach wykonania – pojedyncze, łączeniowe, wielokrotne, o różnych wielkościach,
z dodatkowym wyposażeniem. Rozwiązania
puszek PAWBOL pozwalające na szybki
montaż puszek wielokrotnych zarejestrowane są w Urzędzie Patentowym w zakresie
wzoru przemysłowego, podobnie jak 34
innych wzorów. Kolejnym przykładem tego
jest puszka do złącza odgromowego, która
stanowi sztandarowy produkt w ofercie
elementów instalacji odgromowej. Zaletą
puszki jest jej konstrukcja, która umożliwia
wtynkową zabudowę dając płynną regulację
wysokości i możliwość użycia w ścianach
o różnej grubości. Pierwszy katalog z grupą elementów odgromowych z roku 2000
zawierał kilkadziesiąt produktów, aktualnie
32
oferta PAWBOL z tą grupą to pełen przekrój
wszystkich elementów koniecznych do wykonania instalacji odgromowej – zarówno
na domu jednorodzinnym, jak również
obiektach użyteczności publicznej.
Najszybciej rozwijającymi się grupami
asortymentowymi są rozdzielnie niskiego
napięcia serii R-BOX (kategoria B) oraz
oprawy oświetleniowe (kategoria D).
Rozdzielnie wykonywane są w dowolnej
konfiguracji wyposażenia zgodnie z zapotrzebowaniem klienta z dnia na dzień.
Produkty oferowane są w kilkunastu rozmiarach, wersjach IP 44 oraz IP 65, wyposażone
w aparaturę modułową zgodnie z oczekiwaniami klienta, w opcji przenośnej lub ze
stojakiem. Ta grupa produktowa corocznie
uzupełniania jest o kilka nowości, które
z powodzeniem znajdują swoich odbiorców
ze względu na wysoką jakość wykonania.
Wiodącą grupą w ofercie PAWBOL jest
grupa opraw oświetleniowych, która w tym
roku wzbogaci się o kolejnych sześć modeli
wykonanych w różnych konfiguracjach.
Będą to oprawy wykonane z tworzywa
sztucznego o wysokiej odporności mechanicznej, dedykowane głównie do ciągów
komunikacyjnych w obiektach użyteczności
publicznej, klatkach schodowych, jak również w domach jednorodzinnych. Oprawy
będą posiadać odmienne różne wyposażenie – oprawki oraz płytki LED o zróżnicowanej mocy z opcją radarowego czujnika
ruchu z funkcją korytarzową, opcjonalne
różne wykonanie klosza i podstawy, różne
IP, co pozwoli na dotarcie do najbardziej
wymagających klientów.
Pierwszą oprawą ze wspomnianej serii
jest oprawa oświetleniowa AFRODYTA
wprowadzona do sprzedaży we wrześniu
br. dostępna w dwóch wersjach wykonania
– 2xE27 oraz LED. Energooszczędna wersja
LED oferowana jest z płytkami LED o mocy
9, 13 lub 20W o współczynniku oddawania
barw CRI>80. Każda z płytek ledowych
oferowana jest w dwóch barwach światła
– białej neutralnej (4000K) lub białej zimnej
(6500K). Oprawy mogą być wyposażone
w radarowy czujnik ruchu, który w wersji
wyposażenia w płytkę LED posiada dodatkowo pożyteczną i energooszczędną
funkcję korytarzową.
Oferta opraw oświetleniowych poszerza
się zarówno o nowe modele, jak również
o nowe rozwiązania wyposażenia. Zwiększona wydajność strumienia świetlenowego, 3
moce źródła światła w wersji LED, radarowy
czujnik ruchu z funkcją korytarzową, która
umożliwia po zaniku ruchu, zamiast całkowitego wygaszenia źródła światła – ściemnianie diod led (dimming) do określonego
progu – 0% (całkowite wyłączenie), 10%,
20% i 30%. W czujniku istnieje możliwość
regulacji parametrów – zasięgu detekcji,
czasu działania źródła światła od momentu
zaniku ruchu, uwzględniania warunków
światła otoczenia oraz regulacji parametrów funkcji ściemniania – natężenia światła
i czasu działania ściemniania.
Pozostałe grupy asortymentowe w ofercie
PAWBOL to rozdzielnice podtynkowe, szafki
i obudowy natynkowe, szeroki przekrój
listew zaciskowych oraz akcesoriów do
montażu instalacji elektrycznych.
Marka PAWBOL to długoletnie doświadczenie oraz elastyczność w działaniu, to
również gwarancja najwyższej jakości
produktów oraz satysfakcji Klienta.
t Autor tekstu:
Joanna Pająk
marketing manager
33
Nr 4 (36), październik-grudzień 2015
WYDARZENIA
W dniach 11–13 września miał miejsce Elektryczny Turniej Piłki
Nożnej w Futsalu KOS-CUP 2015. Nasza drużyna w składzie: Artur
Błoniarczyk, Łukasz Godzik,Wiktor Jędrzejak, Mariusz Juszczyk,
Patryk Kwieciński, Jakub Rogacki walczyła do samego końca
ostatecznie zajmując 4. miejsce. Serdecznie gratulujemy!
Ale to nie jedyny turniej, w którym udział wzięli nasi pracownicy.
26 września, na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu odbył się
ELKO-BIS Cup 2015, czyli już trzecia edycja turnieju piłkarskiego
organizowanego przez ELKO-BIS. Nasza siedmioosobowa drużyna walczyła o najwyższe laury, a cały zespół FEGA Poland im
kibicował i mocno trzymał za nich kciuki.
t Autor tekstu:
Martyna Andrzejewska,
specjalista ds. marketingu (stażystka)
W pierwszy poniedziałek września,
na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się mecz eliminacji ME
2016 pomiędzy reprezentacją Polski
i Gibraltaru. Regiony Centralny i Północny FEGA Poland, razem ze swoimi
kluczowymi klientami, postanowiły
wesprzeć biało-czerwonych w zmaganiach eliminacyjnych. Osoby,
które po raz pierwszy były na „Narodowym”, nie kryły swego zachwytu.
Stadion robi wrażenie, a piłkarskie
święto, jakim jest każdy mecz naszej
reprezentacji, to wrażenie potęguje,
zwłaszcza kiedy zabrzmią pierwsze nuty Mazurka Dąbrowskiego
i z kilkunastu tysięcy gardeł wyrwie się gromkie: „Jeszcze Polska
nie zginęła…” To wrażenie musiało równie mocno zdeprymować
naszego przeciwnika. Reprezentacja Gibraltaru była zupełnie
bezradna wobec naszych rozszalałych i głodnych zwycięstwa
reprezentantów. Zanim się obejrzeliśmy było 4 do 0 dla nas, a to
dopiero koniec pierwszej połowy. W drugiej połowie nasi reprezentanci, jak na życzenie strzelali kolejne bramki, których ilość
osiągnęła imponującą liczbę osiem. Jedyny gol dla reprezentacji
Gibraltaru, na osłodę sromotnej porażki, padł bardziej w wyniku
zamieszania niż błyskotliwej akcji, niemniej jednak był całkowicie
zasłużony, ponieważ Gibraltarczycy bronili się dzielnie, a porażkę
przyjęli godnie.
t Autor tekstu: Jarosław Krasuski, kierownik
regionalny Polska centralna
34
ROZMAITOŚCI
KRZYŻÓWKA z
DO WYGRANIA
A
Pierwsza osoba
otrzyma kurtkę
z odpinanymi
rękawami
RANDERS
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1
1
2
2
3
21
3
10
4
4
5
5
6
6
2
7
7
8
8
9
9
12
10
15
11
7
5
10
19
11
1
12
Druga osoba otrzyma
komplet bielizny
termoaktywnej
KOLDY
12
13
13
14
14
11
15
15
16
16
14
17
17
18
18
19
13
19
8
20
20
18
21
21
4
22
22
16
23
Trzecia, czwarta
i piąta osoba otrzmają
czapkę CARA
23
24
24
20
25
25
17
26
26
3
27
27
9
28
28
6
29
29
30
30
A
B
C
D
3
4
E
F
G
H
I
J
K
L
9
10
11
M
N
O
P
Q
R
15
16
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Hasło
1
Poziomo:
R3 – dawna waluta włoch
J4 – święte miasto islamu
L5 – Alfred, szewdzki wynalazca dynamitu
R5 – zbiór danych
F6 – urządzenie do odtwarzania płyt, adapter
O6 – popularna czekolada z bąbelkami
G7 – a ngielskie piwo przygotowane z udziałem
drożdży
M7 – kładziony na ścianach, może być strukturalny
E8 – pierwiastek chemiczny z grupy metali ziem
alkalicznych
I8
– angielskie słowo oznaczające szynkę
Q8 – mały łobuziak
G9 – miasto w województwie mazowieckim, nazwa
pochodzi od wylewu rzek, które naniosły
drzewa
T9 – P aul, kanadyjski piosenkarz, twórca hitu
„diana”
C10 – resorak
I10 – n iewielki wagon do przewozu węgla lub
symbol chemiczny pierwiastka einstein
M10 – lico
S10 – o płata pobierana przez państwo tytułem
przemieszczania towaru przez granicę
I11 – amerykański film fantasy zrealizowany na
podstawie komiksów o superbohaterze lub
bóg nordycki
N11 – wiatr, którego prędkość przekracza 33m/s,
powstaje na skutek dużej różnicy temeratur
C12 – Stefan, współzałożyciel czasopisma „studia
mathematica” i jeden z twórców analizy
funkcjonalnej
J12 – o dmiana węgierskiego białego wina deserowego
C13 – grupa krwi
H13 – b ardzo drobnoziarnista skała osadowa
N13 – Roberts, popularna amerykańska pisarka
T13 – inaczej jabłecznik, napój alkoholowy
C14 – p odziemna część zamku służąca jako więzienie
H14 – o sadowe skały okruchowe
C15 – Muhammad, słynny bokser
G15
P15
D16
J16
T16
J17
Q17
H18
V18
B19
H19
Q19
F20
L20
J21
Q21
V22
B23
I23
Q24
F25
L25
V25
M26
D27
I27
T27
2
5
6
7
– f undamentalny zakaz kulturowy
– był nim Iwan IV Groźny
– międzynarodowa organizacja normalizacyjna
– komórka organizacyjna
– c zarna tkanina służąca do przykrywania
zwłok
– p ostawa z wysuniętą do przodu nogą
– Lila, piłkarz albański
– wolne oprogramowanie używane do łączenia
programów lub bibliotek napisanych w języku
c/c++
– r zeka w kazachstanie lub angielski odpowiednik słowa „lub”
– p odstawowy kolor osprzętu elektroinstalacyjnego Viko by Panasonic
– umowa o pracę
– inaczej przyswajanie
– kuchenna, NaCl
– b ardzo stromy teren
– producent gniazdek serii Karre lub Novella
– śpiewający ptak
– brzdąc lub sklep z dziecięcą odzieżą
– antyrakietowa
– imię żeńskie oznaczające zmartwychwstanie
– miasto w Chorwacji, centrum gospodarcze
północnej Dalmacji
– p opularna marka telefonów, smartfonów
– pluszowy miś, który ożył dzięki wypowiedzianemu w dzieciństwie życzeniu
– w gwarze więziennej nielegalnie przekazany
list do więźnia
– w yobraźnia
– p olski zespół, który wykonuje utwór „lili”
– teren o bujnej roślinności na obszarze pustyń
– „Polska i …..” program informacyjny
8
12
13
14
Pionowo:
C9 – najnowszy polski film wojenny o Iraku
C19 – r dzenny mieszkaniec ameryki
D12 – umorzenie, zniesienie
E14 – gatunek wiecznie zielonego drzewa iglastego
F10 – g waltowny spadek kursów akcji na giełdzie
F16 – inaczej katharsis
G6 – narzędzie rolnicze służące do spulchniania
gleby
H5 – s tandard nadawania koloru w sygnale
telewizyjnym
H12 – skały głębinowe tworzące intruzje na średnich głębokościach
I6
– p opularne tureckie imię męskie
I13 – g łowa zwierzęcia
I18 – s tan konta księgowego strony „winien”
I23 – z ostawiane w skrzynce pocztowej przez
listonosza
J8 – żona proroka Mahometa
J14 – … von Beethoven, kompozytor i pianista
J21 – wirtualne sieci prywatne
K6 – plotka, pogłoska
K11 – angielski skrót oznaczający system operacyjny
K16 – zdrobniale Zygmunt
L3 – konstrukcja zamykająca otwór w ścianie
L11 – urządzenie służące do wyświetlania przeźroczy
L19 – rodzina polskich samochodów dostawczych
produkowana w FSC w Lublinie
M4 – inaczej gniazdko
M16 – jednostka powierzchni
M20 – t ylna część ćwierćtuszy wołu
N2 – szwedzka marka samochodów
17
18
19
20
21
N9 – m ęskie imię pochodzenia germańskiego
oznaczające drzewo cisowe
N15 – r odzaj kwiatotanu groniastego
N25 – „ śródziemie”, miasto i królestwo z trylogii
J.R.R. Tolkiena
O5 – r odzina kodów kreskowych
O10 – gaz szlachetny, składnik powietrza
O19 – pojazd kołowy napędzany siłą ludzkich mięśni
P3 – kolega Lolka
P9 – i stota ze świata podziemnego, postać
z „Władcy Pierścieni”
Q10 – inaczej epidemia
Q17 – w mitologii greckiej syn Telamona, bohater
„Illiady”
Q23 – największy kontynent na ziemi
R1 – plakat reklamowy
R19 – r zeka w południowej polsce, przepływa przez
kotlinę żywiecką
T3 – część książki
T13 – w apń, pierwiastek chemiczny
T23 – gatunek ryby słodkowodnej z rodziny karpiowatych
U9 – s ympatyczny pies rasy beagle, postać z komiksów
V18 – Józef, premier i marszałek sejmu
V25 – bracia, niemieccy pisarze, autorzy baśni dla
dzieci
W9 – s tolica Turcji
W18 – s ystem oznaczania barw
X25 – mityczny mieszkaniec Himalajów
Y22 – w czesna odmiana gruszy o soczystych
owocach
Rozwiązania należy wysłać e-mailem na adres: [email protected]
Kolejność zgłoszeń jest liczona wg daty i godziny wpływu e-maila z prawidłowym rozwiązaniem na skrzynkę pocztową.
Pełny regulamin dostępny w siedzibie firmy FEGA Poland sp. z o.o. oraz na stronie www.fega.com.pl
36
98%
Sprawność
Znacząca oszczędność
energii i pieniędzy
dzięki przetwornicom
częstotliwości VLT®
o sprawności nawet do 98%
Przetwornice częstotliwości Danfoss VLT
to niezawodność, dedykowanie aplikacyjne
i moc, której potrzebujesz.
Przetwornice częstotliwości VLT firmy Danfoss dostępne są w zakresie
mocy do 1,4 MW. Duży wybór opcji i modułów funkcyjnych pozwala
na aplikacyjne dopasowanie napędu. Umożliwia to prostą i szybką
instalację, przyjazne dla użytkownika uruchomienie i niezawodne działanie.
Wszystko po to, aby zapewnić najwyższą jakość, sprawność i spełnić
specjalne wymagania aplikacji.
www.danfoss.pl/vlt

Podobne dokumenty