JACEK TOMASZEWSKI ABSOLWENT matematyki na

Transkrypt

JACEK TOMASZEWSKI ABSOLWENT matematyki na
JACEK TOMASZEWSKI
ABSOLWENT matematyki na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym oraz filozofii na Wydziale
Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także stypendystą Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Obecnie realizuje program studiów doktoranckich w katedrze logiki na Wydziale Filozofii
Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Do jego zainteresowań naukowych
należy między innymi logika oraz problematyka dydaktyki informatyki i matematyki, dialektyka
erystyczna i retoryka.
Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych, a także
cenionym nauczycielem akademickim i redaktorem czasopisma Disputationes.
Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadził zajęcia z epistemologii oraz w Akademii
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie zlecone zajęcia z filozofii ogólnej. Od 4 lat prowadzi kursy z
zakresu przygotowania do egzaminu na urzędnika mianowanego (w części umiejętności), szkolenia z
zakresu matematycznych modeli wspomagających podejmowanie decyzji (Myślenie analityczne),
szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych w nauczaniu przedmiotów ścisłych (m.in.
Moodle, GeoGebra, TeX), szkolenia z zaawansowanej obsługi pakietu MS Office.
Jego wiedza, doświadczenie oraz zaangażowanie są czynnikami, które gwarantują odpowiednie
przygotowanie do egzaminu.
BŁAŻEJ GADZIŃSKI
FILOLOG, PSYCHOLOG – studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, pracujący na co dzień z
testami psychometrycznymi oraz tłumaczeniami z języka angielskiego niemieckiego w zakresie
medycyny. W zakresie zainteresowań leżą także metodologie oraz statystyczna analiza danych.
Połączenie wykształcenia psychologa oraz ścisłego umysłu z doświadczeniem pedagogicznym
gwarantuje konkretne przygotowanie z zakresu matryc Ravena oraz analogii.
Absolwent i doktorant Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzi zajęcia ze studentami na
II Wydziale Lekarskim.