obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Transkrypt

obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych
artur piechocki
kochański zięba rapala i partnerzy
obowiązki
przedsiębiorców telekomunikacyjnych
kraków, 1 października 2013
agenda
__________________________________________________________________________________________________________
• 
• 
• 
• 
• 
wprowadzenie
prawo cywilne
prawo telekomunikacyjne
megaustawa
świadczenie usług drogą elektroniczną
wprowadzenie
__________________________________________________________________________________________________________
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
autoprezentacja
rozpoczęcie działalności gospodarczej
rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych
pozwolenia, rezerwacje, koncesje
rynek regulowany
obowiązki cywilnoprawne
obowiązki administracyjnoprawne
uke, uokik, sądy powszechne, sokik
obowiązki cywilnoprawne
__________________________________________________________________________________________________________
•  wzorzec umowy (art. 384 i nast. Kc)
- 
- 
- 
- 
- 
wzorzec = treść umowy
doręczenie przed / w trakcie
udostępnienie, utrwalenie elektronicznego
interpretacja contra proferentem
sprzeczność z umową
•  wzorzec vs. umowa
•  forma umowy
konsumenci
__________________________________________________________________________________________________________
•  konsument (art. 221 Kc): „za konsumenta uważa się osobę fizyczną
dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.”
•  niedozwolone klauzule umowne:
- 
- 
- 
- 
- 
sprzeczność z dobrymi obyczajami
rażące naruszenie interesów konsumenta
główne świadczenia stron sformułowane jednoznaczne
indywidualnie uzgodnione
otwarta lista typowych klauzul
•  brak związania
konsumenci ii
__________________________________________________________________________________________________________
• 
• 
• 
• 
• 
tryb kwestionowania
legitymacja procesowa czynna
kontrola abstrakcyjna
lista klauzul abuzywnych uokik
umowy zawierane na odległość
-  zgoda konsumenta
-  odstąpienie 10 dni z wyjątkami
-  zakaz opłaty z góry
•  naruszenie zbiorowych interesów konsumentów
usługi telekomunikacyjne
__________________________________________________________________________________________________________
•  zakres modyfikacji wobec Kc
-  forma umowy
-  treść umowy: okres obowiązywania i rozwiązanie, jakość usługi, reklamacje,
odpowiedzialność, informacje (rozwiązywanie sporów, cennik, zagrożenia,
reklamacje, funkcjonalność usługi) – kontrola uke
-  konsument max. 24 miesiące
-  potwierdzenie zmiany usługi i konsekwencja braku potwierdzenia
-  przystąpienie do wykonywania usługi wg zmienionych warunków
•  możliwość uzależnienia zawarcia umowy od:
-  dokumenty potwierdzające możliwość wykonania / wiarygodność finansowa
-  zakaz: dodatkowych informacji, uzależnienia od niezawierania z innym dostawcą
usługi telekomunikacyjne i
__________________________________________________________________________________________________________
•  odpowiedzialność
-  odpowiedzialność przedsiębiorcy 1/15 + 1/30 za dzień
-  art. 57 ust. 6 – wysokość roszczenia
•  reklamacja, później sąd
•  mediacja, sąd polubowny przy uke
usługi telekomunikacyjne ii
__________________________________________________________________________________________________________
•  wypowiedzenie umowy w razie jej zmiany (wyłączenie art. 57
ust. 6, chyba że zmiana prawa / usunięcie klauzuli abuzywnej / decyzja uke)
•  regulamin
-  dopuszczalny zakres regulacji poza umową
-  sytuacje braku umowy
-  publikacja
•  cennik:
-  opusty, pakiety cenowe
-  publikacja i doręczenie
usługi telekomunikacyjne iii
__________________________________________________________________________________________________________
•  obowiązki informacyjne:
- 
- 
- 
- 
jakość usług
usługi o podwyższonej opłacie
sposoby informowania o taryfach
blokowanie usług
•  obn / osa (stacjonarne): indywidualne i krajowe
•  przenoszenie numerów
-  geograficzne (wg obszaru)
-  pomiędzy operatorami (opłata, 1 doba, odszkodowanie)
prawo telekomunikacyjne iv
__________________________________________________________________________________________________________
•  numery alarmowe
-  telefoniczne i sms
-  112, 997, 998, 999 i inne
-  lokalizacja zakończenia sieci: mobilne / stacjonarne
•  blokada nadużyć – nakaz uke
•  usługa powszechna
prawo telekomunikacyjne v
__________________________________________________________________________________________________________
•  infrastruktura telekomunikacyjna
-  specyfikacja zakończenia sieci / interfejsu
-  dostęp do infrastruktury/ nieruchomości / budynku
•  wymagania dla urządzeń
-  o systemie oceny zgodności
-  o kompatybilności elektromagnetycznej
•  tajemnica telekomunikacyjna (użytkownik, treść, dane
transmisyjne, dane o lokalizacji, dane o próbach połączenia)
•  ochrona danych osobowych
prawo telekomunikacyjne vi
__________________________________________________________________________________________________________
•  bezpieczeństwo i integralność:
-  sieci, usług, przekazu
-  informowanie uke / enisa, projekt dyrektywy nis
-  eliminacje zagrożeń, przerwanie i ograniczenie usługi
•  obronność i bezpieczeństwo państwa
-  sytuacje szczególnych zagrożeń / plan ciągłości świadczenia usług
-  nieodpłatne udostępnianie urządzeń
-  warunki dostępu i utrwalania / retencja danych 12 miesięcy
•  decyzje prezesa uke:
-  utrzymanie ciągłości lub odtwarzania
-  ograniczenie usług / eksploatacji sieci
-  nieodpłatne świadczenie usług aparatów publicznych
prawo telekomunikacyjne vii
__________________________________________________________________________________________________________
•  cookies:
- 
- 
- 
- 
- 
- 
miejsce regulacji
rodzaje: trwałe / sesyjne; operator strony / os. trzecia; zgoda / brak zgody
obowiązki informacyjne
zgoda a ustawienia urządzenia / usługi
sposób obrony
konsekwencje
prawo telekomunikacyjne viii
__________________________________________________________________________________________________________
•  pozycja rynkowa
•  analiza:
- 
- 
- 
- 
rynek właściwy
pozycja znacząca = dominacja
wyznaczenie przedsiębiorcy
nałożenie obowiązków regulacyjnych
•  decyzja prezesa uke
-  opinia uokik
prawo telekomunikacyjne ix
__________________________________________________________________________________________________________
•  dostęp
-  obowiązek negocjacji: połączenie / dostęp
-  wniosek o zakończenie max. 90 dni
-  decyzja nt. warunków współpracy / rozstrzygnięcia sporu
•  inne obowiązki w decyzjach uke:
- 
- 
- 
- 
- 
- 
informacja
równe traktowanie
rachunkowość regulacyjna
kalkulacja kosztów
oferta ramowa
rozdział funkcjonalny
megaustawa
__________________________________________________________________________________________________________
•  uprawnienia podmiotów publicznych
•  współkorzystanie z infrastruktury w umowie
•  dostęp
-  art. 30 – telekomunikacja na nieruchomości
-  art. 33 – telekomunikacja poza nieruchomością
-  art. 139 pt – przedsiębiorcy telekomunikacyjni
•  organy właściwe
•  odrębna własność i inne prawa rzeczowe do włókna
usługi elektroniczne
__________________________________________________________________________________________________________
•  informacja:
-  adres poczty elektronicznej, nazwa, siedziba, zezwolenia, uprawnienia
-  zagrożenia / funkcja i cel oprogramowania (cookies)
• 
• 
• 
• 
• 
• 
regulamin
bezpieczeństwo transakcji
rozpoczęcie – zakończenie
informacja handlowa a spam
odpowiedzialność stopniowana
ochrona danych osobowych
kary
__________________________________________________________________________________________________________
• 
• 
• 
• 
32 tytuły kar w prawie telekomunikacyjnym
3% przychodu
300% kierownik, zarząd
grzywna – usługi elektroniczne
[email protected]