XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Transkrypt

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
BIULETYN PARAFIALNY / PARISH BULLETIN
No. 7/2015
NIEDZIELA PALMOWA – 29 MARZEC / PALM SUNDAY OF THE PASSION OF THE LORD – MARCH 29th
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 5 KWIECIEŃ
EASTER SUNDAY OF THE RESURRECTION OF THE LORD – APRIL 5TH
W ostatnich dniach rozważaliśmy mękę i śmierć Jezusa. Odprawialiśmy Drogi Krzyżowe. Za kilka dni uczestniczyć będziemy w
liturgii Wielkiego Piątku. Czas ten uczy nas na nowo, że nie ma chrześcijaństwa bez krzyża. To prawda. Nie ma chrześcijaństwa bez
krzyża. Ale to nie cała prawda. Bo dzieło Jezusa nie kończy się w Wielki Piątek. Gdyby tak było, trwalibyśmy w nieustannej Wielkiej
Sobocie. I wielu rzeczywiście w niej trwa. Życie przypomina czasem długą i smutną Wielką Sobotę. Wszystko wydaje się skończone,
wydaje się, że zły zwycięża, że zło jest silniejsze od dobra. Wielki Piątek to dzień ciemności, dzień bezrozumnej nienawiści, dzień
zabicia Sprawiedliwego! Ale Wielki Piątek, to nie ostatnie słowo: ostatnim słowem jest Wielkanoc, triumf życia, zwycięstwo Dobra
nad złem. Wielka Sobota to dzień pustki, dzień lęku i zagubienia, dzień, w którym wszystko wydaje się skończone! Ale Wielka
Sobota nie jest ostatnim dniem: ostatnim dniem jest Wielkanoc, światło, które na nowo rozbłyska, Miłość, co wszelką nienawiść
zwycięża. Zarówno Wielki Piątek, jak i Wielka Sobota nie trwają wiecznie. One minęły. Nadeszła niedziela. Nadeszła Wielka Noc.
Nadeszło Zmartwychwstanie. Śmierć, cierpienie, ból, smutek zostały pokonane. Nie biegajmy więc z niepokojem wokół grobu Jezusa.
Nie stójmy trwożliwie na jego progu. Wejdźmy do środka. Zobaczmy, że jest pusty. Zobaczmy i uwierzmy. Jezus żyje. A wraz z Ni m
i my żyć będziemy. Tylko z Nim.
NIEDZIELA PALMOWA – 29 MARZEC
PALM SUNDAY OF THE PASSION OF THE LORD - MARCH 29th
8:30 (Eng.) For God’s blessings on Alina, Mirosław and
Andrzej on their birthday
10:00 O Boże błogosławieństwo dla Kasi Davidson i Oliver
Herrera - babcia
12:00  Maria, Piotr, Włodzimierz, Wiesław Dybiński
- rodzina
13:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali
Poniedziałek / Monday – 30 marzec/ March
8:00 (Eng.) For good health and healing for Tony Miranda
- Anlet Miranda
Wtorek / Tuesday –31 marzec / March
8:00 (Eng.) For God’s blessing for Katarzyna & Bronisław
Dukowski
Środa / Wednesday – 1 kwiecień / April
8:00 (Eng.)  Leokadia & Marek Dębowski
17:00 Msza Krzyżma/THE CHRISM MASS – Holy Rosary
Cathedral
TRIDUUM PASCHALNE
THE SACRED PASCHAL TRIDUUM
Wielki Czwartek/ Holy Thursday – 2 kwiecień/ April
19:00 Msza Św. Wieczerzy Pańskiej / Evening Mass of the
Lord’s Supper
Adoracja Najśw. Sakramentu do 21:00 / Adoration of
The Blessed Sacrament until 9:00 pm
Wielki Piątek/ Good Friday – 3 kwiecień/ April
9:00 Jutrznia i Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia
Bożego / Prayers and Adoration
14:00 Droga Krzyżowa
15:00 Liturgia Męki Pańskiej - Polish
17:30 Celebration of the Lord’s Passion – English
Adoracja Najśw. Sakramentu od 19:00 do 21:00 /
Adoration of the Blessed Sacrament 7:00pm - 9:00pm
Wielka Sobota/ Holy Saturday – 4 kwiecień/ April
9:00 Jutrznia i Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia
Bożego / Prayers and Adoration
do 17:00 Adoracja przy Grobie Pańskim/ Adoration at the
Tomb of Christ until 5:00pm
20:00 Wigilia Paschalna ( polsko-angielska) / Easter Vigil
Celebration Polish-English
POŚWIĘCENIE POKARMÓW - W Wielką Sobotę, od
11:00 do 16:00 w sali szkolnej co pół godziny.
BLESSING OF THE EASTER FOOD - Holy Saturday,
11:00 am - 4:00 pm in the school gym every half an hour.
WIELKANOC/NIEDZIELA 5 KWIECIEŃ
EASTER SUNDAY – April 5th
6:00 Adoracja Najsw. Sakramentu / Adoration of the Blessed
Sacrament
6:30 Rezurekcja / Procession & Mass of the Resurrection
Za Parafian/ For Parishoners
8:30 (ang).  Zofia i Walenty Nowak
 Bronisława i Michał Szyndlar
10:00  Mieczysław Holówka – żona i syn
12:00  Christopher Stuffco – mama z rodziną
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 6 KWIECIEŃ
EASTER MONDAY – April 6th
8:00 (ang).  Bronisława Bargowska – rodzeństwo z rodzinami
10:00  Mieczysław Ozóg, Jan Siemieniako – Alina z rodziną
11:30 Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego
12:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
łaski i Boże błogosławieństwo - Helena i Wiesław Kaczyński
Wtorek / Tuesday – 7 kwiecień / April
8:00 (Eng.) For good health and healing for Tony Miranda
- Anlet Miranda
Środa / Wednesday – 8 kwiecień / April
8:00 (Eng.) For all souls in Purgatory
Czwartek / Thursday – 9 kwiecień/ April
18:30 Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego
19:00  Aniela Bukowska – córka Kasia
Piątek / Friday – 10 kwiecień/ April
18:30 Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego
19:00 O dar zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Krystyny
z okazji urodzin – rodzina Kascha
 Zofia Chrzanowska – dzieci z rodziną
Sobota / Saturday – 11 kwiecień / April
8:45 (Eng.)  Genowefa Domachowska – Tadeusz
Domachowski
17:00 Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego
17:30  Dawid Jońca (15 rocz. śm.) – Ryszard z rodziną
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 12 KWIETNIA
SUNDAY OF DIVINE MERCY - APRIL 12th
8:30 (Eng.) God’s blessing and continued health for Maria
Kieruczenko on the 90th birthday – Liz & Irene
10:00  Maria i Emil Ochodek – córka z rodziną
12:00 Za pomordowanych w Katyniu i innych miejscach
Związku Sowieckiego oraz za ofiary katastrof samolotu
pod Smoleńskiem
OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE
Drodzy Parafianie i Goście - Kto jak
Maria Magdalena nie ustaje w swej
miłości i poszukuje Jezusa—ten Go
znajdzie. Życzę Wam z całego serca
abyście odnaleźli Zmartwychwstałego
Jezusa i odczuli Jego miłość. Niechaj
dotknie każdego z Was Jego uzdrawiająca i oczyszczajaca moc.
Życzę głębokiej wielkanocnej radości. Życzę byście stawali się
wiernymi
i
gorliwymi
świadkami
Chrystusa
Zmartwychwstałego budując „nową rzeczywistość” opartą na
Prawdzie, Miłości i Pokoju. Niech Wam wszystkim hojnie
błogosławi Zmartwychwstały Jezus.
WIELKI TYDZIEŃ- przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie
i po chrześcijańsku. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek,
Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego
zagłębiania się w Misterium Paschalne poprzez czynny udział
w bogatej liturgii.
W WIELKI CZWARTEK - Msza Święta, zwana Mszą
Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia Eucharystii i
kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne.
W WIELKI PIĄTEK - wszystkich obowiązuje post ścisły,
polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na
ograniczeniu jedzenia. Nie powinno się także organizować
zabaw i dyskotek oraz w nich uczestniczyć.
WIELKA SOBOTA jest dniem adoracji Najświętszego
Sakramentu w Grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, kiedy
przyjdziemy pobłogosławić pokarmy.
W sobotni wieczór rozpoczynamy Wigilię Zmartwychwstania
Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia
oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Aby całe Święte
Triduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę, wszystkich
Parafian zachęcam do licznego udziału. Wigilia Paschalna w
naszym kościele rozpocznie się o godzinie 20:00.
UROCZYSTOŚĆ MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO
W pierwszą niedzielę po Wielkanocy
obchodzone jest w Kościele Katolickim Święto
ku czci Bożego Miłosierdzia ustanowione w
2000 roku przez papieża Jana Pawła II podczas
kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej. Jest to dar
Boży dla ludzkości, która tak często pozostaje
zamknięta na dar Jego Miłosierdzie. Dlatego, wpatrując się
podczas tegorocznych świąt
wielkanocnych w oblicze Chrystusa Miłosiernego, z jeszcze
większą ufnością powtarzamy słowa przejmującej modlitwy:
„Miej miłosierdzie dla nas i dla świata całego”. Módlmy się z
całego serca, aby zataczający coraz szersze kręgi kult
Miłosierdzia Bożego, pozwolił odzyskać poczucie sensu
zagubionym i poszukującym, a Zwycięzca śmierci, piekła i
szatana, przywrócił wszystkim prawdziwą radość życia i
pogodę ducha, właściwą świętom paschalnym.
ŚWIĘCONKA PARAFIALNA/OBIAD WIELKANOCNY –
12 Kwietnia o godz.13:00. Bilety w cenie $30 można nabyć w
sali parafialnej u Pani Danusi Holówka. Zapraszamy!
SKŁADKA – W Wielki Piątek zbierana będzie druga składka
na Ziemię Świętą.
NASI ZMARLI/DECEASED – Odszedł do Pana śp. Jan
Włodyka. Pamiętajmy o nim w swoich modlitwach. Wieczny
odpoczynek racz mu dać Panie..
KAWIARENKA PARAFIALNA – Dzisiaj na smaczny obiad
i wypieki świąteczne zaprasza Komitet Imprezowy.
PARISH ANNOUNCEMENTS
Dear Parishioners and Guests - Christ is
Risen! Christ is Truly Risen! Christians have
proclaimed these words since the first Easter
Sunday. Christ defeated death and His
victory is a victory for all who believe in
Him. Through His Resurrection, our hope of Resurrection
dawned. On this great Feast of our Redemption, I wish you and
your family a Blessed and Peace filled Easter. May your day be
filled with the Joy that Christians experience in the
Resurrection of Christ. May this Joy permeate your souls
throughout the Easter Season and extend to every day of your
lives.
DIVINE MERCY SUNDAY
On the first Sunday after Easter the Roman
Catholic Church celebrates the Divine Mercy
of Jesus Christ as revealed by Christ Himself to
St. Maria Faustina Kowalska. This feast was
established by Pope John Paul II on April 30,
2000, the day that he canonized Saint Faustina.
“On that day the very depths of Jesus’s tender
mercy are open. He pours out a whole ocean of
graces upon those souls who approach the fount of His mercy.
The soul that will go to Confession and receive Holy
Communion shall obtain complete forgiveness of sins and
punishment. On that day all the divine floodgates through
which grace flow are opened. His mercy is so great that no
mind, be it of man or of angel, will be able to fathom it
throughout all eternity”.
SECOND COLLECTION - the annual Good Friday
collection to support Christians in the Holy Land. As a
pontifical collection requested by Pope Francis, the annual
Good Friday Collection offers a direct link for parishioners to
be witnesses of peace and to help protect the Holy Places.
SUNDAY COLLECTIONS – 15 III - $3,793.00
22 III - $2,691.00
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą Parafię.
Thanks to our regular contributors who help support our Parish.