FINANSE SZKOŁY Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu jest

Transkrypt

FINANSE SZKOŁY Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu jest
FINANSE SZKOŁY
Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu jest jednostką budżetową, nie
posiadającą osobowości prawnej. Podstawą gospodarki finansowej Szkoły jest
roczny plan finansowy. Obejmuje on przychody i wydatki stanowiące koszty
działalności oraz określa stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.
Opracowywany jest on na podstawie wskaźników o zabezpieczonych środkach
w budżecie Miasta Wrocławia i zgodnie z Zarządzeniem Nr 11347/14
Prezydenta Wrocławia z dnia 10 lipca 2014 r.
Plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu według stanu na
dzień 31.10.2014 r. wynosi 6.605.119zł., natomiast wykonanie – 5.559.168,65zł.

Podobne dokumenty