Zapraszamy na stałe zajęcia:

Transkrypt

Zapraszamy na stałe zajęcia:
KLUB PERŁA
ul. Sportowa 3 tel. 022 779 73 15 www.otwockasm.com.pl-
szukaj w
dziale „osiedla i kluby”
Zapraszamy na stałe zajęcia:
- zajęcia plastyczne z elementami muzyki i ruchu dla dzieci 4-5 lat - pn. i czw.
godz.14 – 15.30
- zajęcia plastyczne z elementami muzyki i ruchu dla dzieci 6-8 lat - pn. i czw. godz.16.30 18.30
- gimnastyka dla pań - wtorki i czwartki godz. 17.30 – 18.30
- „nordic walking” - chodzenie z kijkami – pn. godz.9.00, czw. godz.
15.00
- spotkania seniorów – środy co 2 tygodnie, godz.
18.00
- spotkania Artystycznej Grupy Seniorów – wg potrzeb
- gry play stadion 2 dla dzieci – codziennie
- tenis stołowy – codziennie od godz. 13.00 w zaleŜności od imprez i zajęć na sali
- zajęcia świetlicowe dla dzieci – odrabianie lekcji,zabawy,TV, – codziennie od
godz.13 wg potrzeb

Podobne dokumenty