ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Transkrypt

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.
ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
Szanowni Paostwo,
zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji w dniach 28-29 listopada 2011 r. w Cieplicach
w ramach projektu „Środowisko - Wspólna sprawa dla pogranicza!” realizowanym przez Dolnośląską
Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu oraz Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. (ChrześcijaoskoSpołeczne Saksooskie Stowarzyszenie Kształcenia).
W czasie konferencji otrzymają Paostwo praktyczne informacje dotyczące obowiązujących norm
prawnych dotyczących środowiska w Polsce i Saksonii. Zaprezentujemy przykłady dobrych praktyk
oraz rozwiązao systemowych. Dodatkowo przedstawimy Paostwu możliwości zastosowania
nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii w kontekście wpływu na środowisko.
Konferencja będzie prowadzona w języku niemieckim i polskim. Organizatorzy zapewniają
tłumaczenie symultaniczne. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli jednostek samorząd terytorialnego, instytucji otoczenia
biznesu oraz organizacji pozarządowych.
Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników prosimy o zgłaszanie się do 18 listopada 2011 r.
Dokładne miejsce konferencji prześlemy wraz z potwierdzeniem o udziale w seminarium.
Zgłoszenia przyjmuje p. Agnieszka Wieciołkowska, email: [email protected],
tel. 71-344-86-91 wew. 34.
Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Paostwo w załącznikach.
Z pozdrowieniami,
Zbigniew Ładzioski
Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej
we Wrocławiu

Podobne dokumenty