Klasa 5 - PSP im. K. Mroza w Jastrzębi

Transkrypt

Klasa 5 - PSP im. K. Mroza w Jastrzębi
Wykaz podręczników w PSP im. Kazimierza Mroza w Jastrzębi
w roku szkolnym 2015/2016
Klasa V
Język polski
„Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura” klasa 5; Ewa Horwath, Anita Żegleń.
„Słowa z uśmiechem. Nauka o języku. Ortografia” – podręcznik z ćwiczeniami, część 1, 2;
Ewa Horwath, Anita Żegleń. Wydawnictwo: WSiP (nowa podstawa programowa).
Historia i społeczeństwo
Wydawnictwo NOWA ERA; Grzegorz Wojciechowski; podręcznik: „Wczoraj i dziś 5”;
zeszyt ucznia „Wczoraj i dziś 5”.
Przyroda
E. Gromek, E. Kłos, Wawrzyniec Kofta – Przyrodo witaj! Podręcznik klasa V. Wyd. VII WSiP
2012r., E. Gromek, E. Kłos, Wawrzyniec Kofta - zeszyt ćwiczeń: Przyrodo witaj!
+ atlas do przyrody WSiP + zajęcia warsztatowe (według nowej podstawy programowej).
Plastyka
Beata Marcinkowska, Lidia Frydzińska – Świądczak – podręcznik „Ale plastyka! Kolor, kształt,
forma” wyd. PWN Podręcznik do plastyki dla klas 4-6
Beata Marcinkowska, Lidia Frydzińska – Świądczak – zeszyt ćwiczeń do plastyki cz.2
„Ale plastyka! Kolor, kształt, forma. Wydawnictwo PWN.
Muzyka
Monika Gromek, Grażyna Kilbach – „I gra muzyka”. Podręcznik i ćwiczeniówka do muzyki
dla klas IV – VI Wydawnictwo Nowa Era.
Technika
Ewa Bubak – Technika na co dzień. Część 2 wyd. WSiP
Ewa Królicka, Marcin Duda – Technika na co dzień. Część 2 wyd. WSiP
Zajęcia komputerowe
Zajęcia komputerowe z pomysłem – podręcznik z ćwiczeniami i dostępem do zasobów WSiPnet.pl
– Szkoła podstawowa. Klasa 5; Anna Wysocka, Paweł Wimmer.
Matematyka
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Podręcznik: Matematyka 5 – Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński,
Piotr Zarzycki
Zeszyty ćwiczeń: „Geometria” – M. Dobrowolska, A. Mysior, P. Zarzycki
„Liczby całkowite i ułamki” Część 1 i 2 – Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan.
Zbiór zadań klasa 5: K. Zarzycka, P. Zarzycki.
Język angielski
Tim Falla, Paul A. Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak – “Steps in English 2.
Student's Book”, (podręcznik) – Wydawnictwo: Oxford University Press.
Religia
Katechizm „Wierzę w Boga” + zeszyt ćwiczeń.
Red. Stanisław Łabendowicz, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej.