nr albumu Jednostka Średnia Specjalność Lmit Wolne miejsca

Komentarze

Transkrypt

nr albumu Jednostka Średnia Specjalność Lmit Wolne miejsca
Wyniki rejestracji na prace dyplomowe - studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
nr albumu
Średnia
Jednostka
Specjalność
Lmit
Wolne miejsca
Przyjęty/nieprzyjęty
118496
Instytut Geodezji
4.35
GI – geodezja inżynieryjna
Przyjęty
117958
Instytut Geodezji
4.33
GI – geodezja inżynieryjna
Przyjęty
117962
Instytut Geodezji
4.26
GI – geodezja inżynieryjna
Przyjęty
118683
Instytut Geodezji
4.0
GI – geodezja inżynieryjna
Przyjęty
107511
Instytut Geodezji
3.99
GI – geodezja inżynieryjna
Przyjęty
118312
Instytut Geodezji
3.96
GI – geodezja inżynieryjna
118521
Instytut Geodezji
3.84
GI – geodezja inżynieryjna
Przyjęty
111788
Instytut Geodezji
3.61
Przyjęty
130922
Instytut Geodezji
4.32
133973
Instytut Geodezji
3.98
37635
Instytut Geodezji
3.75
115016
Instytut Geodezji
3.73
GI – geodezja inżynieryjna
GiSzN – geodezja i szacowanie
nieruchomości
GiSzN – geodezja i szacowanie
nieruchomości
GiSzN – geodezja i szacowanie
nieruchomości
GiSzN – geodezja i szacowanie
nieruchomości
Katedra Analiz
Geoinformacyjnych i Katastru
4.02
GiSzN – geodezja i szacowanie
nieruchomości
8
115221
Katedra Geodezji Satelitarnej i
Nawigacji
4.34
GiSzN – geodezja i szacowanie
nieruchomości
3
95961
114982
Katedra Gospodarki
Nieruchomościami i Rozwoju
Regionalnego
3.85
GI – geodezja inżynieryjna
118671
Katedra Gospodarki
Nieruchomościami i Rozwoju
Regionalnego
4.11
GiSzN – geodezja i szacowanie
nieruchomości
92514
Katedra Gospodarki
Nieruchomościami i Rozwoju
Regionalnego
3.17
GiSzN – geodezja i szacowanie
nieruchomości
144303
Katedra Planowania i Inżynierii
Przestrzennej
4.0
GI – geodezja inżynieryjna
Przyjęty
133378
Katedra Zasobów
Nieruchomości
3.50
GiSzN – geodezja i szacowanie
nieruchomości
Przyjęty
133696
Katedra Zasobów
Nieruchomości
3.48
GiSzN – geodezja i szacowanie
nieruchomości
132009
Katedra Zasobów
Nieruchomości
3.34
GiSzN – geodezja i szacowanie
nieruchomości
12
0
Przyjęty
Przyjęty
Przyjęty
Przyjęty
Przyjęty
7
Przyjęty
2
Przyjęty
Przyjęty
12
9
Przyjęty
Przyjęty
6
4
5
1
Przyjęty
Przyjęty

Podobne dokumenty