ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP ZAKUP ODZIEŻY ZIMOWEJ DLA

Transkrypt

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP ZAKUP ODZIEŻY ZIMOWEJ DLA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP
Źródło:
http://przetargi.policja.waw.pl/zam/do-30-000-euro/zakonczone/2015/38676,Zakup-odziezy-zimowej-dla-pracownikow-ochron
y-obiektow-Policji.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 09:09
ZAKUP ODZIEŻY ZIMOWEJ DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY
OBIEKTÓW POLICJI
Nr referencyjny: 84/2015/wn
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 18000000-9
Termin składania ofert: 16.10.2015 r. godz. 15:00
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Ogłoszenie o zamówieniu 860.52 KB
Ogólne warunki umowy 1.71 MB
Załącznik do umowy 397.58 KB
Formularz ofertowy 886.58 KB
Opis przedmiotu zamówienia 437.16 KB
Informacja o unieważnieniu postępowania 26.1 KB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty