Dane i rzeczy potrzebne do wyrobienia książeczki żeglarskiej w

Transkrypt

Dane i rzeczy potrzebne do wyrobienia książeczki żeglarskiej w
Dane i rzeczy potrzebne do wyrobienia książeczki żeglarskiej w Okręgowym
Związku Żeglarskim:
- imię, nazwisko
- data i miejsce urodzenia
- adres (ulica, kod poczt., miejscowość)
- zdjęcie 3,5 x 4,5 cm
- 40 zł
Marcin Bizoń

Podobne dokumenty