Fundacja Mozaika Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Transkrypt

Fundacja Mozaika Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Prezydent Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
Formularz do wniesienia uwag do oferty na realizację zadania publicznego
złożonej w trybie tzw. małych zleceń
Nazwa oferenta, którego oferta podlega publikacji*:
Fundacja Mozaika
Rodzaj zadania publicznego*:
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Tytuł zadania publicznego*:
Zajęcia integracji sensorycznej dla dzieci z niepełnosprawnością
Dane zgłaszającego uwagi:
imię i nazwisko……………………………………………………………..……………………….
nazwa podmiotu……………………..…………………………………………………………..….
adres korespondencyjny …………………………………………………..……………………….
tel./e-mail…………..………………………………………………………………………………..
Uwagi wraz z uzasadnieniem:
Data wypełnienia formularza:
Podpis:
* Wypełnić zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie tytułowej oferty.
F - Załącznik do Instrukcji obiegu ofert na realizację zadań publicznych złożonych w trybie tzw. małych zleceń, tj. z pominięciem
otwartego konkursu ofert /03
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty