1. Wskazanie Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę: 1

Transkrypt

1. Wskazanie Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę: 1
1. Wskazanie Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę:
1) nazwa firmy: Agora S. A Oddział Łódź,
2) siedziba firmy: ul. Sienkiewicza 72 Łódź, 90-318

Podobne dokumenty