Kolor żółty dla Ławicy w Master Planie Spółki PL - Poznań

Transkrypt

Kolor żółty dla Ławicy w Master Planie Spółki PL - Poznań
Poznań, 4 sierpnia 2011 roku
KOMUNIKAT PRASOWY
Kolor żółty dla Ławicy w Master Planie Spółki PL 2012
Informujemy, że Spółka PL 2012 dokonała dziś aktualizacji Master Planu, czyli
harmonogramu zawierającego projekty infrastrukturalne związane z UEFA EURO 2012. Kluczowym
dla Poznania zadaniom portu lotniczego, czyli „Rozbudowie płaszczyzny postoju samolotów
i budowie równoległej drogi kołowania” oraz „Rozbudowie i modernizacji budynku terminala
pasażerskiego” zmieniono symboliczne oznakowanie z koloru czerwonego na żółty.
Prace budowlane przy rozbudowie terminala pasażerskiego, prowadzone przez generalnego
wykonawcę – firmę Hochtief Polska, trwają od kwietnia br. W I kwartale 2012 roku ukończony
zostanie pierwszy etap rozbudowy – powstanie nowa strefa przylotów z sortownią bagażu. Ruch
pasażerski w trakcie turnieju EURO 2012 będzie obsługiwany w strefie przylotów w nowo
wybudowanej części terminala oraz w obecnie funkcjonującej strefie odlotów. Generalnym
wykonawcą rozbudowy płaszczyzn lotniskowych jest firma Skanska S.A., która plac budowy przejęła
pod koniec czerwca br. Równoległa droga kołowania będzie przebiegać wzdłuż obecnego pasa
startowego, z którym zostanie połączona dwoma tzw. ścieżkami szybkiego zejścia oraz dodatkową
drogą kołowania. Płyta postojowa samolotów powiększy się o 6 stanowisk dla dużych maszyn,
zlokalizowanych bezpośrednio przy powstającej części terminala. Realizacja obu zadań
inwestycyjnych przebiega zgodnie z harmonogramem. Dzięki rozbudowie znacznie zwiększy się
przepustowość lotniska – liczba obsługiwanych pasażerów w ciągu godziny wyniesie 1900
w przylocie i 1100 w odlocie. Zgodnie z wymogami UEFA, odprawiana przez port lotniczy liczba
pasażerów odpowiada połowie pojemności stadionu.
Kibiców piłkarskich, którzy przybędą do Poznania na mecze w dniu 10, 14 i 18 czerwca 2012
roku drogą powietrzą, przywita nowoczesna i przestronna strefa przylotów. Zmianom ulegnie też
system komunikacyjny przed terminalem, przebudowany zostanie również istniejący parking.
Prezes Spółki PL 2012, Pan Marcin Herra, osobiście sprawdził postępy prac przy rozbudowie,
wizytując lotnisko w dniu wczorajszym.
„Port Lotniczy Poznań-Ławica – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”. Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.3:
Rozwój sieci lotniczej TEN-T.
____________________________________________________________________________
Kontakt dla przedstawicieli mediów:
rzecznik prasowy Hanna Surma
Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.
tel.: 0-61 8492254, 0660703387; e-mail: [email protected]
www.airport-poznan.com.pl