zamówienie na zamieszczenie ogłoszenia

Transkrypt

zamówienie na zamieszczenie ogłoszenia
ZAMÓWIENIE NA ZAMIESZCZENIE
OGŁOSZENIA/REKLAMY
Nazwa firmy: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za treść ogłoszenia dostarczoną do redakcji, jego
akceptację po wykonaniu projektu graficznego i sprawy związane z regulowaniem rachunku
__________________________________________________
Zamawiamy emisję ogłoszenia w *:
1. Obserwatorze Lokalnym - tygodniku lokalnym powiatu dębickiego
2. portalu debica24.eu
3. dodatku _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ilość modułów w tygodniku/rodzaj baneru na portalu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wymiar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Strona: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daty emisji: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cena netto zamówienia: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rabat: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cena po rabacie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Koszt zamówienia brutto: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Forma zapłaty *:
1. gotówka
2. przelew 7 dni
3. przedpłata przelewem
Upoważniamy Agencję Wydawniczą AGARD, Dębica, ul. Żeromskiego 10 do wystawienia
faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Zapoznałem się i akceptuję Regulamin przyjmowania
reklam i ogłoszeń Agencji Wydawniczej AGARD (dostępny w biurze ogłoszeń oraz na portalu
debica24.eu/Obserwator Lokalny/w dziale reklama).
Agencja Wydawnicza AGARD
ul. Żeromskiego 10, 39-200 Dębica
tel. 14 670 42 34, 609 516 600
e –mail: [email protected]
* właściwe zakreślić
Dębica, dnia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
podpis zamawiającego _ _ _ _ _ _ _ _ _ _