Klucz Sukcesu dla Gminy Kobierzyce

Komentarze

Transkrypt

Klucz Sukcesu dla Gminy Kobierzyce
GAZETA GMINY KOBIERZYCE
BIULETYN SAMORZĄDOWY • ISSN: 1644-55-11 • WYDANIE BEZPŁATNE • NR 52/63 (64) • WRZESIEŃ 2006
Dożynki wojewódzkie w Kobierzycach
Klucz Sukcesu
dla Gminy Kobierzyce
„(…) Dziękujemy dziś i Bogu i Wam drodzy rolnicy za największy skarb Waszego trudu – za chleb.
Dziękujemy Ziemi, która jest i zawsze będzie warsztatem pracy rolnika. Ziemi, która rodzi i karmi,
z której czerpiemy owoce niezbędne dla życia. Wyjałowiona ziemia nie daje plonów. Pielęgnowana – jest karmicielką (…) Dzisiejsze dożynki są wyjątkowe – to bowiem pierwsze po wielu latach
wojewódzkie dożynki w Kobierzycach. My, mieszkańcy tej ziemi cieszymy się z tego faktu ogromnie, traktując go jednocześnie jako wielkie dla naszej społeczności wyróżnienie” (fragmenty przemówienia wójta gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika)
Toshiba w Kobierzycach
Szczęśliwa
trzynastka
Po półrocznych negocjacjach, 13 września
podpisano porozumienie pomiędzy Toshiba
Corporation z siedzibą w Tokio a stroną polską (rząd RP, ARP, powiat wrocławski oraz
gmina Kobierzyce) o budowie fabryki telewizorów LCD.
Fabryka powstanie na powierzchni 20 ha
obok budowanych obecnie zakładów firmy
LG Philips i jego poddostawców. Toshiba
zainwestuje około 168 mln zł. Będzie produkować docelowo w 2011 roku 2,8 mln telewizorów rocznie i utworzy ponad 1000
nowych miejsc pracy.
W dniu, w którym otrzymają Państwo gazetę, na działce rozpoczną się już pierwsze
prace ziemne.
Maria Wilk
nowym sekretarzem
Laureaci Klucza Sukcesu – nagrody za zgodne współdziałanie
Święto Plonów w Kobierzycach odbyło
się 27 sierpnia 2006 r. i było pod wieloma
względami szczególne. Kobierzyce, miejsce
dożynek wojewódzkich pod patronatem
marszałka województwa dolnośląskiego –
Pawła Wróblewskiego, stały się jednodniową stolicą dolnośląskich rolników.
Uroczystości rozpoczął barwny korowód
dożynkowy, w skład którego weszły delegacje gmin dolnośląskich. Na jego czele szli
starostowie tegorocznych dożynek – Józefa
Janecka i Zygmunt Smoła.
Przy scenie odbył się tradycyjny ceremoniał dożynkowy. Na ręce gospodarzy dożynek: wójta gminy Kobierzyce Ryszarda
Pacholika i marszałka województwa dolnośląskiego Pawła Wróblewskiego, starostowie wręczyli bochny chleba. Gospoda-
rze przyrzekli dzielić go sprawiedliwie i podziękowali rolnikom za ich trud. Tę część
ceremoniału zakończyło uroczyste przekazanie wieńców dożynkowych przez delegacje gmin dolnośląskich.
W dostojnej asyście pocztów sztandarowych powitano przybyłych gości tj.: Jego
Ekscelencję Księdza Biskupa – Edwarda
Janiaka, marszałka województwa dolnośląskiego Pawła Wróblewskiego, wojewodę
dolnośląskiego – Krzysztofa Grzelczyka,
starostę powiatu wrocławskiego – Andrzeja Wąsika, wiceprezydenta Wrocławia –
Adama Grehla, wiceprezydenta Wrocławia
i prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Promocji
Dolnego Śląska – Sławomira Najningera,
dokończenie na str. 6
Nowym sekretarzem gminy Kobierzyce została
Maria Wilk, dotychczas pełniąca funkcję kierownika Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy Kobierzyce.
str. 3
Duże ilości
mimo suszy
Skup zboża przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Kobierzycach rozpoczął się 20
lipca. Skupiono ogółem 4995 ton pszenicy i 282
tony jęczmienia (stan na 31 sierpnia).
str. 4
INFORMACJE GMINNE/BEZPIECZEŃSTWO
Urząd Gminy:
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
tel. (071) 31-11-215, 31-11-297, fax (071) 31-11-252
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
środa
NASZA POLICJA
7.30 – 15.30
9.00 – 17.00
Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce proszę przekazywać:
- telefonicznie do Lucyny Sucheckiej na numer 071 36 98 119,
- pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1,
55 - 040 Kobierzyce; - pocztą elektroniczną na e-mail: [email protected]
Ważne telefony:
Wójt
Ryszard Pacholik
Zastępca wójta Zygmunt Krajewski
Sekretarz
Maria Wilk
Skarbnik
Maria Prodeus
Sekretariat
Anna Zielonka
Biuro obsługi klienta
Anna Muraczewska
Fundusze Strukturalne
J. Gańcza-Pawełczyk
Zamówienia publiczne, przetargi Jolanta Urbaś
Kierownik USC, działalność gosp. Barbara Świerczyńska
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
Kierownik referatu budownictwa Piotr Kopeć
Budownictwo:
– drogi, infrastruktura
Paweł Kamiński
– planowanie przestrzenne
Grzegorz Maszka
– zarząd nieruchomościami
Jarosław Komorowski
– kanalizacja, mielioracje, wodociągi Rafał Krasicki
Grzegorz Morawski
– decyzje o war. zab.
Rafał Andrzejczak
– wypisy i wyrysy z MPZP
Zdzisław Skrzyniarz
Gospodarka nieruchomościami Marta Borkowska
Rolnictwo
Elżbieta Nawrocka
Ochrona środowiska
Monika Pilichowska
Biuro projektu – wózki widłowe Księgowość:
– zobowiązania pieniężne
Anna Bojdo
– wymiar podatków
Krystyna Szydłowska
Bożena Korkuś
Joanna Szymczak
– podatek od środ.trans.
Danuta Strzała
– dochody jednostek, Rp-7
Joanna Kujawa
– finanse (jednostka)
Anna Patalas
– płace
Anna Mierzwiak
Zastępca głównego księgowego Barbara Pierchała
Kadry
Lucyna Suchecka
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Gargała
Biuro Rady Gminy
Magdalena Marszałek
Kasa
Urszula Hutta Promocja gminy
Agnieszka Jankowska
Kancelaria urzędu
Barbara Hebda
Obrona cywilna
Maciej Bosiacki
Radca prawny
M. Pawęzowska-Klebaniuk
Audytor wewnętrzny
Julianna Repel
Referat oświaty
Iwona Witkowska
Profilaktyka
Bożena Noga
Kierownik ref. ogólnego
Joanna Kłodzińska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik GOPS
Teresa Oszczyk
Sekcja świadczeń GOPS
Marta Krzyśko
Świadczenia rodzinne
Anna Czerwińska
Księgowość GOPS
Małgorzata Hebda
Pracownik socjalny
Sylwia Bajek
Pracownik socjalny
Leszek Karolczyk
Pracownik socjalny
Anna Chudzińska-Hebda
Pracownik socjalny
Jarosław Telka
36 98 101
36 98 126
36 98 127
36 98 123
36 98 125
36 98 106
36 98 162
36 98 161
36 98 206
36 98 189
36 98 107
36 98 207
36 98 208
36 98 108
36 98 105
36 98 159
36 98 133
36 98 210
36 98 111
36 98 211
36 98 180
36 98 163
36 98 113
36 98 103
36 98 132
36 98 131
36 98 104
36 98 114
36 98 205
36 98 205
36 98 116
36 98 119
36 98 120
36 98 120
36 98 122
36 98 201
36 98 202
36 98 202
36 98 223
36 98 203
36 98 204
36 98 212
36 98 214
36 98 190
36 98 192
36 98 195
36 98 191
36 98 193
36 98 193
36 98 194
36 98 194
Wydawca: Urząd Gminy w Kobierzycach,
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 36 98 125
Skład, łamanie, druk: Wrocławska Fabryka Prasowa,
Wrocław, ul. Inowrocławska 21, tel. 795 97 00
Komitet redakcyjny:
Agnieszka Jankowska, Maria Wilk, Wiesław Rytelewski,
Łukasz Wronkowski
Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów i korekty nadesłanych tekstów i listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwraca.
Kierownik Posterunku Policji w Kobierzycach
Czesław Czerwiec
Telefon: 601 549 532
Twoi dzielnicowi:
Zbigniew Blicharz, tel. 695 188 736
Rewir: Tyniec Mały, Biskupice Podgórne, Małuszów, Żerniki Małe, Racławice Wielkie, Krzyżowice, Chrzanów,
Owsianka, Bąki, Nowiny.
Ryszard Stec, tel. 695 188 750
Rewir: Bielany Wrocławskie, Wysoka, Ślęza, Księginice,
Domasław, Magnice.
Piotr Szachniewicz, tel. 695 188 737
Rewir: Jaszowice, Rolantowice, Cieszyce, Królikowice,
Dobkowice, Damianowice, Wierzbice, Solna, Pustków
Żurawski, Żurawice.
Grzegorz Kras, tel. 695 188 748
Rewir: Kobierzyce, Kuklice, Pełczyce, Szczepankowice,
Budziszów, Pustków Wilczkowski, Tyniec nad Ślęzą.
Telefony alarmowe: 997; 112
Posterunek Policji w Kobierzycach: 071/311 11 07
Komisariat Policji Wrocław Krzyki: 071/340 36 07,
071/367 02 91
Wizyta włoskiej delegacji
Dar serca
W dniach 25 – 28 sierpnia 2006 roku na terenie
naszej gminy przebywała dwuosobowa delegacja z partnerskiej gminy Piove di Sacco. Radni Andrea Candian oraz Davide Gianella przez 2
dni zwiedzali gminę Kobierzyce i jej okolice.
moja gmina – moja wieś
Kronika
kryminalna
W dniu 25.08.2006 r. w Magnicach policjanci zatrzymali
nietrzeźwego kierującego (1,60 promila). Wobec niego wszczęto postępowanie przygotowawcze.
W dniu 27.08.2006 r. w Kobierzycach policja zatrzymała
nietrzeźwego kierującego (1,68 promila) samochodem osobowym marki Fiat 126.
W dniu 30.08.2006 r. w miejscowości Tyniec nad Ślęzą funkcjonariusze dokonali zatrzymania nietrzeźwego kierującego
(2,08 promila). Wobec kierującego wszczęto postępowanie.
W dniu 30.08.2006 r. w miejscowości Solna funkcjonariusze
dokonali zatrzymania nietrzeźwego kierującego samochodem
marki polonez. Policjanci zatrzymali prawo jazdy, a wobec kierującego prowadzone jest postępowanie przygotowawcze. Kierujący miał 0,22 promila.
W okresie 31.08 – 01.09.2006 r. na terenie fabryki nieznany sprawca dokonał kradzieży paliwa (oleju napędowego)
w ilości 210 litrów na sumę 840 zł na szkodę firmy Diament.
W nocy 03/04.09.2006 r. w Krzyżowicach nieznany sprawca lub sprawcy dokonał kradzieży samochodu marki Fiat Dukato o wartości ok. 100 000 zł. W dniu 06.09.2006 r. pojazd został odnaleziony.
W nocy 03/04. 09.2006 r. w Bielanach Wrocławskich nieznany sprawca dokonał uszkodzenia szyb w oknach Szkoły Podstawowej przy ul. Akacjowej wartości ok. 600 zł na szkodę w/w
szkoły.
Cz. Cz.
Dziękujemy darczyńcom
Wójt gminy Kobierzyce informuje, iż w wyniku akcji
charytatywnej na rzecz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci w Wierzbicach, przeprowadzonej w dniu
27 sierpnia 2006 roku podczas Dożynek Wojewódzkich,
zebrano środki pieniężne w wysokości: 16.517,39 zł.
Podczas kwesty zebrano 5.267,39 zł, natomiast wpłaty
na konto Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci w
Wierzbicach wyniosły 11.250,00 zł.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękuję.
Ryszard Pacholik
Wójt gminy Kobierzyce
Wizyta delegacji włoskiej w Ośrodku Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci w Wierzbicach
Jak co roku nasi włoscy partnerzy przybyli ze swoim pocztem sztandarowym na dożynki. Oprócz uroczystości związanych z
dożynkami, włoscy radni zwiedzali węzeł
bielański, budowę fabryk LG oraz Wrocław.
Zgodnie z tradycją, nie zabrakło też wizyty
w Ośrodku Opiekuńczo – Leczniczym dla
Dzieci w Wierzbicach. Włoscy Radni obdarowali dzieciaki licznymi prezentami. Był
to najbardziej wzruszający moment podczas całego pobytu.
AJ
Nowy pracownik UG Kobierzyce
Od 9 sierpnia 2006 r. na stanowisku inspektora ds. nadzoru inwestycji komunalnych (wodno – kanalizacyjnych) została zatrudniona pani Maria Frelkiewicz, tel.
(071) 36 98 155.
Do zadań na w/w stanowisku należy m. in.:
– nadzorowanie inwestycji gminnych wod. – kan.,
zgodnie z ustawą prawo budowlane,
– prowadzenie spraw związanych z melioracjami wodnymi i kanalizacją deszczową,
– uczestnictwo w postępowaniach w sprawie wydawania pozwoleń wodno – prawnych.
Informacja o planach
Na sesji w dniu 28 września 2006 roku, zostanie przedłożonych m.in. dwanaście projektów planów zagospodarowania przestrzennego. Dotyczą one obrębów miejscowości położonych w środkowej i południowej części gminy Kobierzyce. Plany zostały stworzone w celu ochrony użytków rolnych przed niekontrolowaną zabudową kubaturową.
Ma to nastąpić poprzez wprowadzenie zakazu zabudowy kubaturowej. Ponadto projekty planów regulują takie
sprawy, jak możliwość prowadzenia infrastruktury technicznej, gdyby była taka potrzeba (np. wodociągów i kanalizacji), jak też regulują w niektórych miejscach układ dróg polnych.
Grzegorz Maszka
moja gmina – moja wieś
INFORMACJE GMINNE
LXIII sesja Rady Gminy Kobierzyce
Wójt zaproponował, radni przegłosowali
Pracowity czwartek
Po wakacyjnej przerwie 31 sierpnia br. odbyła się LXIII sesja Rady Gminy Kobierzyce. Wybór nowego sekretarza gminy, zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego, nowe nazwy ulic - to
efekty obrad radnych.
Nowym sekretarzem gminy Kobierzyce została Maria Wilk. - Pani Maria jest pracownikiem naszego urzędu, jest też radną powiatu wrocławskiego. Obecnie pełni funkcję kierownika Referatu Oświaty Urzędu
Gminy Kobierzyce i będzie osobą, która z
pewnością spełni moje oczekiwania - powiedział Ryszard Pacholik, wójt gminy Kobierzyce uzasadniając kandydaturę Marii
Wilk. Nowo wybrana sekretarz dziękując za
zaufanie i nominację zapewniła, że dołoży
wszelkich starań, aby rzetelnie i skutecznie
realizować przyjętą politykę rozwoju gminy, a swoje obowiązki sprawować będzie z
poszanowaniem zasad demokracji oraz z
zachowaniem norm prawnych i etycznych.
Radni na LXIII sesji podjęli też szereg
uchwał związanych ze zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Między innymi uchwalono zmianę w mpzp obszaru wzdłuż projektowanej linii energetycznej w obrębach
Tyniec Mały, Domasław i Księginice. Plan
ten związany jest z projektowaną linią energetyczną, która będzie przekazywać energię
elektryczną do Tarnowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Wrocław – Kobierzyce w Biskupicach Podgórnych, na terenie której realizowane są inwestycje firm
koreańskich z grupy LG.
- Prace nad planem rozpoczęły się w czerwcu 2002 r., było kilka propozycji przebiegów
linii. Zebraliśmy wszelkie uwagi dotyczące tego planu. Głównym naszym zadaniem
było ostateczne wybranie najlepszego wariantu przebiegu linii energetycznej, jest to
plan zgodny ze studium zagospodarowania przestrzennego – mówił Marcin Sławik,
projektant linii.
Po uzasadnieniu merytorycznym projektu
uchwały nastąpiła prezentacja nowych rozwiązań technologicznych używanych obecnie przy tworzeniu linii energetycznych wy-
sokiego napięcia. Prezentację przygotowała
firma PSE-Operator S.A. - wykonawca zadania. Dyrektor firmy Henryk Podhajecki przedstawił nową technologię stosowaną przy tworzeniu linii wysokiego napięcia,
dzięki której zostaną zachowane normy dotyczące dozwolonego poziomu hałasu i natężenia magnetycznego. - W technologii tej
zostaną wykorzystane nowoczesne słupy
rurowe. Słupy te już pracują i są sprawdzone - mówił Podhajecki, podkreślając także,
że zajmują one mniej miejsca niż te, budowane dotychczasową metodą. Linia energetyczna na terenie gminy Kobierzyce będzie
miała ponad 9 km długości i w związku z
tym dużą korzyścią dla regionu będzie możliwość zasilania nowych inwestycji na całej
jej długości.
Kolejne ważne uchwały podjęte w sprawie zmian w mpzp dotyczyły między innymi: wytyczenia pasów zabudowy mieszkaniowej we wsiach: Domasław, Królikowice,
oraz we wschodniej części wsi Owsianka.
Podjęto również uchwałę dotyczącą zmiany
mpzp obszaru przy ul. Robotniczej w Kobierzycach. Zmiana ta umożliwi rozbudowę
terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach (m.in. bezpieczny podjazd dla autobusów oraz parking dla samochodów).
Radni przyjęli też projekty uchwał w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Solna – ul.
Północna, we wsi Chrzanów – ulice Topolowa, Lipowa, Domasławska, Kobierzycka,
Krótka, we wsi Tyniec Mały ul. Rubinowa,
a we wsi Wysoka ul. Jaśminowa.
Uchwałą rady gminy powołano również zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, którym została Wiesława Suchecka.
Kolejna sesja Rady Gminy Kobierzyce odbędzie się 28 września 2006 roku.
LK-J
Dni Dolnego Śląska
Pokazaliśmy się
września 2006 roku na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice odbyło się spotkanie pik3nikowe
zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Podczas tegorocznych Dni Dolnego Śląska
gmina Kobierzyce po raz pierwszy prezentowała swoje walory. Wspólne stoisko ze
Starostwem Powiatowym we Wrocławiu
oraz Powiatowym Zespołem Szkół nr 1 w
Krzyżowicach cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.
W trakcie imprezy swoje stoiska zaprezentowały 32 dolnośląskie gminy, trzy regiony
partnerskie z Czech oraz liczne zespoły artystyczne. Na Torze Wyścigów Konnych odbyło się wiele gonitw, w tym o Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
AJ
Maria Wilk
sekretarzem
Z przyjemnością pragniemy poinformować
Państwa, że nowym sekretarzem gminy Kobierzyce została Maria Wilk, dotychczas pełniąca funkcję kierownika Referatu Oświaty
Urzędu Gminy Kobierzyce.
Nowo wybrana sekretarz posiada tytuł magistra, który uzyskała na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W roku 2000 ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie „Zarządzanie szkołą”.
W latach 1999 – 2002 była zatrudniona
w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
na stanowisku Powiatowego Inspektora
Oświaty.
Aktualnie, oprócz pełnionej funkcji w
Urzędzie Gminy Kobierzyce, jest radną
Rady Powiatu Wrocławskiego, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz sekretarzem Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Wrocławskiego.
Młodsi mieszkańcy Kobierzyc dobrze znają panią Marię, ponieważ w latach dziewięćdziesiątych była dyrektorem Szkoły
Podstawowej w Kobierzycach. Pełniąc tę
funkcję dała się poznać jako osoba życzliwa, konsekwentna, pomocna i przede
wszystkim sympatyczna.
Kalendarz Wyborczy – Wybory samorządowe 12 listopada 2006 r.
do 23 września – zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze
zgłaszania kandydatów na radnych.
do 25 września – zgłoszenie kandydatów do terytorialnych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) komisji wyborczych
do 13 października do godz. 24 – zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborców do
rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego
do 13 października – zgłoszenie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych do urzędu gminy
do 18 października – zawiadomienie o utworzeniu w
drodze umowy grup list kandydatów i przedłożenie jej oryginału właściwej terytorialnej komisji wyborczej
do 18 października do godz. 24 – zgłoszenie gminnym
komisjom kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
do dnia wyborów – wyznaczenie mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych
10 listopada o godz. 24 – zakończenie kampanii wyborczej
12 listopada, godz. 6 – 20 – głosowanie
26 listopada, godz. 6 – 20 – ponowne głosowanie w
wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (II
tura)
INWESTYCJE/ROLNICTWO
Energetyczna Obwodnica Wrocławia
Informacje dotyczące skupu zboża
Popłynie duży prąd
Zostały już uchwalone pierwsze dwa plany zagospodarowania przestrzennego ujmujące GPZ (Główny Punkt Zasilający) budowany w miejscowości Małuszów oraz plany dotyczące odcinków linii 400
kV Pasikurowice – Wrocław. Inwestycje przeprowadzi firma PSE - Operator S.A.
Plany zagospodarowania przestrzennego, które zostały przyjęte przez Radę Gminy Kobierzyce, ujmują odcinki linii energetycznej 400 kV, która docelowo ma stanowić
tzw. Energetyczną Obwodnicę Aglomeracyjną Wrocławia. Połączy ona istniejący
GPZ 400/110 kV w Pasikurowicach w gminie Długołęka z nowoprojektowanym GPZ
– tem 400/110 kV w naszej gminie, na pograniczu obrębów miejscowości Małuszów
i Krzyżowice. Planowany punkt najprawdopodobniej będzie nazywał się GPZ Małuszów.
Połączenie dwóch głównych punktów zasilających ma zapewnić bezawaryjność funkcjonowania krajowej sieci najwyższych napięć i dostawy energii Wrocławia oraz jego
aglomeracji. Jest to bardzo ważne, gdyż w
wypadku usterki jednego z tych GPZ-ów,
miasto nie zostanie pozbawione energii. Ponadto planowana obwodnica ma zapewnić
zwiększenie ilości mocy przesyłanej energii
dla rozwijających się obszarów aktywności
gospodarczej w południowej części Wrocławia oraz na terenach znajdujących się w
najbliższym położeniu, w gminach: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Święta Katarzyna, Długołęka. Część energii z GPZ-tu, który zostanie wybudowany w Małuszowie,
będzie przekazywana do Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych,
gdzie zlokalizowane są inwestycje grupy
firm LG. Nowoczesne konstrukcje słupów
rurowych, wykorzystywanych przy budowie tego połączenia, pozwolą na zastosowanie ekonomicznego rozwiązania polegającego na równoległym poprowadzeniu linii
400 kV i 110 kV. Charakterystyczną cechą
tych słupów jest to, iż dzięki swej budowie i
mocnemu osadowieniu w gruncie, są całkowicie odporne na ekstremalne warunki atmosferyczne. Strefa uciążliwości od osi linii
wynosi 35 metrów.
Zakończenie tej inwestycji przewiduje się w
latach 2009/2010. Natomiast po roku 2010
zostanie zrealizowana nowa linia 400 kV
do Świebodzic. Zastąpi ona starą linie 220
kV, która została wybudowana jeszcze w latach 60-tych. Linia ta jest już znacznie wyeksploatowana, o czym świadczy choćby to,
że dwa lata temu doszło do poważnej awarii - podczas silnej wichury, przewróciły się
dwa słupy. Połączenie ze Świebodzicami zostanie przebudowane dokładnie po osi starej linii. Podobnie jak na odcinku Pasikurowice – Małuszów, będą wykorzystane nowoczesne słupy rurowe.
Następne dwa plany ujmujące GPZ i odcinki tych linii 400/110 kV zostaną uchwalone
na jednej z kolejnych sesji Rady Gminy Kobierzyce.
Grzegorz Maszka, Łukasz Wronkowski
Odbiór nowych dróg w Bielanach Wrocławskich
Udana inwestycja
7 września 2006 zostały odebrane nowe drogi w miejscowości Bielany Wrocławskie. Wykonawcą
prac była firma Müsing Sp. z o.o. ze Szczecina. Część funduszy została pozyskana ze ZPORR (Zintegrowanego Operacyjnego Programu Rozwoju Regionalnego).
Projekt przewidywał wykonanie budowy
dróg z oświetleniem, kanalizacją deszczową, chodnikami i zagospodarowaniem terenu w Bielanach Wrocławskich. Odbioru technicznego inwestycji dokonali: zastępca wójta gminy Kobierzyce Zygmunt
Krajewski, inspektor ds. dróg gminnych
Paweł Kamiński, inspektor ds. nadzoru inwestycji komunalnych (wodno – kanalizacyjnych) Anna Frelkiewicz, radny
Adam Fedorowski, sołtys
Bielan Krzysztof Regulski,
inspektor nadzoru budowy
Marek Włusek, kierownik
projektu Piotr Grotkowski i
kierownik budowy Tomasz
Orawczak.
Dokonano odbioru dróg wykonanych z asfaltu: ul. Ma-
moja gmina – moja wieś
kowa i Dworcowa, a także: Dębowa, Jesionowa, Kasztanowa i Akacjowa, których
nawierzchnia, podobnie jak chodniki, została wykonana z kostki brukowej.
Radny Adam Fedorowski i sołtys Krzysztof Regulski wyrazili swoje zadowolenie
ze zrealizowanych inwestycji. Kierownik
budowy podkreślał dobrą współpracę z
gminą.
ŁW
Duże ilości
mimo suszy
Skup zboża przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Kobierzycach rozpoczął się
20 lipca. Skupiono ogółem 4995 ton pszenicy i
282 tony jęczmienia (stan na 31 sierpnia).
Prezes GS Maria Nowak podkreśliła, że
mimo suszy, która dotknęła nasz rejon, skupiono większe ilości zboża niż w roku ubiegłym. Spowodowane jest to atrakcyjniejszą ceną, która była wyższa o 100 – 150 złotych niż w roku 2005. Kolejnym powodem
zwiększenia ilości skupu pszenicy są działania gminnej spółdzielni, mające na celu
wprowadzenie kontraktacji pomiędzy rolnikami a firmą Cargill Polska Sp. z o. o.
Spółdzielnia prowadziła również skup pszenicy porośniętej, która poprzez to, że została
dłużej na polach była narażona na nadmierne opady i podtopienia. Cena tych zbiorów
w pierwszej fazie kształtowała się na poziomie 320 złotych za tonę, jednak z uwagi na
brak pszenicy w całym kraju uzyskała wartość w granicach 410 złotych za tonę.
Ogólny brak pszenicy na rynku spowodował znaczny wzrost ceny w przeciągu zaledwie jednego miesiąca, gdzie w latach poprzednich takiej różnicy nie osiągano nawet
na przednówku żniw. Dlatego też doszło do
sytuacji, w której rolnicy na początku żniw
sprzedawali pszenicę dobrą jakościowo w
cenie tej porośniętej, nabywanej przez spółdzielnię w dalszych fazach skupu. Porośnięta pszenica przerabiana jest przez m.in. firmę Cargill oraz wytwórnie pasz. Zdaniem
prezes spółdzielni wielu rolników nie zdecydowało się jeszcze na sprzedaż, ponieważ
czeka na jeszcze lepszą cenę.
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kobierzycach obsługuje rolników
nie tylko naszej gminy, ale również gmin
ościennych. Pani prezes poinformowała, że
skup trwa nadal i wszystkich zainteresowanych rolników serdecznie zaprasza.
ŁW
Kolejnych 50-ciu lat
23 sierpnia 2006
roku w Urzędzie
Gminy Kobierzyce obchodzone
były Złote Gody
pary z Biskupic
Podgórnych. Państwo Anna i Arkadiusz Banaś
przeżyli ze sobą
50 lat. Para została odznaczona medalem za długoletnie
pożycie, przyznanym przez prezydenta RP.
moja gmina – moja wieś
INWESTYCJE/INFORMACJE GMINNE
Trwa już budowa Hali Widowiskowo - Sportowej w Kobierzycach
Projekty inwestycji komunalnych
Co z tą halą?
Projekt Hali Widowiskowo - Sportowej w Kobierzycach autorstwa architekta Pawła Kalinowskiego
został wykonany w 2004 roku. Gmina Kobierzyce otrzymała pozwolenie na jej wykonanie 29 kwietnia 2004 roku.
go Operacyjnego Programu Rozwoju Regionalnego). Zastępca wójta gminy Kobierzyce
Zygmunt Krajewski zaznaczył, że w ciągu
dwóch lat uda się wybudować halę.
Będą nowe
mieszkania
Władze gminy Kobierzyce wychodzą naprzeciw potrzebom społecznym, oddając do użytku coraz więcej lokali komunalnych.
Kilka słów o obiekcie
Zamierzeniem było wykonanie projektu takiego budynku, który łączyłby wiele funkcji.
Sprawi to, że hala stanie się bardziej uniwersalna, ale także pozwoli łatwiej dotrzeć do
środków zewnętrznych, które przy tak drogiej inwestycji są niezbędne. Koszt budowy
takiego obiektu może wynieść około 14 – 15
milionów złotych, w związku z czym, część
funduszy na ten cel gmina zamierza uzyskać ze środków ZPORR (Zintegrowane-
Hala Widowiskowo - Sportowa w Kobierzycach będzie położona równolegle do linii boiska szkolnego. Wejście zostanie usytuowane
od strony ul. Bukowej. Będzie posiadała pełną infrastrukturę. Budynek zaprojektowany
jest tak, że w jednym momencie będzie mogło przebywać w nim 650 osób, z czego około 500 osób pomieści sporych rozmiarów widownia. Powierzchnia użytkowa tego obiektu wynosi 3027 m2, kubatura głównej hali 21
745 m3, a wysokość 8,60 metrów.
Główna hala o powierzchni 1164 m2 może
pełnić wiele funkcji m.in.: pełnowymiarowego boiska do piłki ręcznej o wymiarach
20x40 metrów, dużego boiska do koszykówki
o wymiarach 15x28 metrów, boiska do siatkówki o wymiarach 9x18 metrów czy kortu
tenisowego.
Budynek będzie przystosowany w pełni dla
osób niepełnosprawnych (podjazdy, winda
itp.)
Piotr Kopeć, Łukasz Wronkowski
Nowe sklepy w Bielanach Wrocławskich
Raport w sprawie stanu placów zabaw
Tak hala będzie wyglądała w środku
W bieżącym roku urząd gminy zarejestrował
i rozpoczął budowę. W pierwszej kolejności
powstało przyłącze wodociągowe i tym samym rozpoczęto inwestycję. Co dalej?
Plany i przeszkody
Wielkie otwarcie Będzie
W środę, 30 sierpnia 2006 roku w Bielanach
Wrocławskich Inter IKEA Centre Polska otwo- bezpieczniej
rzyła kolejny obiekt w Parku Handlowym Bielany. W tym samym dniu odbyło się otwarcie
sklepu z artykułami RTV – AGD Electro World.
W galerii znajduje się 30 nowych sklepów,
oferujących meble, artykuły wykończeniowe oraz akcesoria do domu i ogrodu. Największym nowo otwartym sklepem jest
Electro Word – należy on do brytyjskiego
giganta - DSG International, jednego z najbardziej znaczących w Europie sprzedawców sprzętu elektronicznego.
Bezpośrednie zatrudnienie znajdzie tam
około 200 osób. Ponadto Park Handlowy
wzbogaci się o 400 miejsc parkingowych.
Oprócz dodatkowych miejsc pracy, Gmina
Kobierzyce uzyska wymierne korzyści wynikające bezpośrednio ze zwiększenia podatku, jakie wpłyną w przyszłym roku.
Nowa odsłona Parku Handlowego Bielany jest w całości przystosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych. ŁW
Na polecenie wójta gminy Kobierzyce została
przeprowadzona kontrola stanu technicznego
placów zabaw znajdujących się na terenie naszej gminy.
Wykonawcą przeglądu oraz prac związanych z poprawą jakości placów jest
firma Fior. Protokoły z kontroli wykazują usterki niektórych urządzeń zabawowych oraz zalecenia wykonawcy dotyczące naprawy, bądź wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy.
Jednak nie oznacza to, że przebywanie na placach zabaw jest niebezpieczne.
Stan urządzeń jest stale monitorowany, a
wszelkie naprawy bądź wymiany sprzętu
są wykonywane odpowiednio wcześniej,
tak aby było w pełni bezpieczne.
W ciągu miesiąca firma Fior rozpocznie
wszelkie prace związane z placami zabaw.
ŁW
Budynek pałacu w Pustkowie Żurawskim
fot. Stanisław Klimek
W lutym bieżącego roku został wybudowany nowoczesny ośrodek zdrowia w Kobierzycach. W tym samym okresie zlecono projekt na adaptację budynku po byłym ośrodku
zdrowia, tak by zaczął pełnić funkcje mieszkań komunalnych. Projekt został wykonany już w maju, jednak konieczność dokonania szeregu uzgodnień potrzebnych do jego
realizacji, spowodowała przesunięcie terminu
rozpoczęcia remontu i adaptacji budynku na
mieszkania. Gmina uzyskała prawne pozwolenie na budowę. Zatem projekt będzie można przekazać do realizacji po ogłoszeniu przetargu na wykonawstwo, czyli jeszcze przed
zimą.
Tymczasem z dniem 1 września holding
Südzucker Polska Sp. z o.o. przekazał nieodpłatnie gminie Kobierzyce obiekt byłego hotelu robotniczego oraz Zespół Parkowo
– Pałacowy w Pustkowie Żurawskim. Nieruchomość budowlana po byłym hotelu przejęta
przez gminę zostanie przeznaczona na mieszkania komunalne. Zastępca wójta gminy Kobierzyce Zygmunt Krajewski powiedział, że
na pewno jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie projektu. Natomiast, jeśli chodzi o Zespół Parkowo – Pałacowy, to decyzja o przeznaczeniu zostanie podjęta po przeprowadzeniu dokładnej analizy
stanu obiektu. Niegdyś w tym budynku mieściły się biura zarządu cukrowni, a obecnie
znajduje się przedszkole samorządowe oraz
sześć lokali mieszkalnych.
ŁW
Ogłoszenia drobne
Angielski dla dzieci, dojeżdżam, tel.0603502452. TIPSY, henna, regulacja brwi, manicure, malowanie paznokci, Kobierzyce, tel.: 0609-228-851.
OKNA, ROLETY, ŻALUZJE, SOLARIUM Kobierzyce ul. Witosa
18, I p., tel.: 311-16-36 kom. 0 693-377-272.
Kupię działkę w Tyńcu Małym o pow. ok. 1000m2. tel: 501-397-014.
Zatrudnię fryzjera/kę. Miejsce pracy Bielany Wrocławskie.
Kontakt pod numerem telefonu 507183967.
Kupię ziemię w gminie Kobierzyce. Piotr Dąbrowski,
tel. 071 311 80 01 lub 0601 70 98 00
Dożynki wojewódzkie w Kobierzycach
DOŻYNKI 2006
Klucz Sukcesu...
Uroczystości dożynkowe
wiceprezesa Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska – Józefa Króla, wiceprezesa Stowarzyszenia na Rzecz Promocji
Dolnego Śląska, - Józefa Spyrę, prezesa Towarzystwa Miłośników Wrocławia – Wojciecha Gryczyńskiego, posłów i senatorów
Dolnego Śląska, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Dolnego Śląska oraz towarzyszące im delegacje i wszystkich przybyłych gości.
Następnie, staropolskim obyczajem, w podziękowaniu za błogosławieństwo Boże,
które towarzyszyło rolnikom w ich ciężkiej
pracy, rozpoczęła się msza święta dożynkowa koncelebrowana przez JE Ks. Biskupa
Edwarda Janiaka oraz księży gminy Kobierzyce i zaprzyjaźnionych parafii.
Po mszy głos zabrali m.in. marszałek Paweł
Wróblewski, wojewoda Krzysztof Grzelczyk,
starosta Andrzej Wąsik i wójt Ryszard Pacholik. Wszystkie przemówienia dotyczyły
wspólnego tematu: troski o rolników. Mówcy przekazali jednocześnie słowa wielkiego
szacunku dla ich ciężkiej pracy. Dodatkowo,
podziękowania i wyrazy uznania złożyły delegacje czeskie oraz delegacja Saksonii.
Następny punkt programu uroczystości nie
był związany z rolnictwem, lecz z sukcesem.
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji
Dolnego Śląska Sławomir Najninger poinformował, że kapituła przyznała Klucz Sukcesu – nagrodę za zgodne współdziałanie samorządu w pozyskiwaniu największego inwestora na Dolnym Śląsku – firmy LG Philips LCD. Wyróżnienie złożono na ręce marszałka Pawła Wróblewskiego, starosty Andrzeja Wąsika, wiceprezydenta Wrocławia
Adama Grehla i wójta gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika.
Po tej uroczystej chwili rozpoczęło się Misterium chleba. Pobłogosławionym przez Ks.
Biskupa chlebem zaproszeni goście podzielili się ze zgromadzonymi na stadionie ludźmi.
Misterium zakończyło jednocześnie część
oficjalną uroczystości.
Nastał czas zabawy...
Bogatą i urozmaiconą część artystyczną rozpoczął Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław”. O
moja gmina – moja wieś
dokończenie ze str.1
godz. 16.00 zaprezentowała się pierwsza gwiazda – zespół Brathanki. Zainteresowaniem cieszył się
także występy ludowych
zespołów: „Jarzębina” z
Kobierzyc, z gminy Pęcław
„Biesiada Sobótczańska” i
„Chaber” z Żukowic.
Gorącą atmosferę podtrzymał także następny
punkt programu – rozstrzygnięcie konkursów.
Szczególnie oczekiwano
rozstrzygnięcia konkursu na najładniejszy wieniec
dożynkowy. W konkursie wzięły udział 23
prace. Za najpiękniejsze jury uznało wieńce
z gmin: Czernica, Kotla i Kłodzko.
Podczas trwania imprezy dożynkowej prowadzona była przez cały dzień akcja charytatywna na rzecz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci w Wierzbicach. Akcja została objęta honorowym patronatem przez
Marszałka Województwa Dolnośląskiego
oraz wójta gminy Kobierzyce.
Później na scenie zaprezentowały się kolejno zespoły: JPLN, Why not, Day i day out,
New dawn fades, Black diamond i Top Dance. Młodych wykonawców spotkał zaszczyt
występowania przed gwiazdą. O godz. 20.30
na głównej scenie zaprezentowała się megagwiazda - Urszula. Burzliwe owacje publiczności trwały jeszcze długo po występie
Wieniec gminy Dobromierz
i towarzyszyły także wspaniałemu pokazowi
sztucznych ogni – stałej kobierzyckiej tradycji żegnania się z gwiazdami.
Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik z Kluczem Sukcesu
Występ Urszuli nie kończył jednak imprezy
dożynkowej. Dobra zabawa trwała nadal, a
to dzięki zespołom: Widmo, Fux, Voice, które bawiły „wytrzymałych” dożynkowiczów
do wczesnych godzin rannych. EG
Dożynki sołectwa Chrzanów – Magnice
Dobra zabawa
września na boisku sportowym w Magnicach odbyły się dożynki sołectwa Chrzanów – Magnice.
2Zabawa
rozpoczęła się o godz. 16 koncertem zespołu Voice.
O godz. 17.15 zaczęła się oficjalna część
uroczystości, którą poprowadził dyrektor
GCKiS Kobierzyce Artur Cierczek. W symbolicznym przekazaniu chleba wzięli udział:
wójt gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik,
radna Bożena Smaga, ksiądz proboszcz parafii Domasław Aleksander Jasiczek oraz
sołtys Zygmunt Smoła. Pieśń otwierającą
Misterium Chleba zaśpiewał zespół ludowy
z Domasławia. Następnie odbył się konkurs
ciast „na najsłodszą gospodynię”. Nie zabrakło występów zespołów ludowych. Publiczność słuchała pieśni wykonanych przez zespół Jarzębina oraz kapelę Kobosa.
Dzieci mogły wziąć udział w konkursach
specjalnie dla nich przygotowanych. Około godz. 19 nastąpiła najprzyjemniejsza dla
gospodyń i najmłodszej grupy uczestników
część dożynek: wręczenie nagród za miejsca
zdobyte w konkursach. O godzinie 20 na
parkiecie zaprezentowała się artystka wykonująca taniec brzucha. Wieczorem wszyscy znakomicie się bawili przy muzyce zespołów Madex i Voice.
Wspomnieć należy także o atrakcjach towarzyszących dożynkom, a były to m.in.:
malowanie twarzy, zabawa na dmuchanym
zamku, przejażdżki na koniach, jazda quadami oraz stoiska gastronomiczne dla łakomczuchów i piwoszy.
AŻ
Pragniemy serdecznie podziękować dyrektorowi
i pracownikom GCKiS oraz mieszkańcom wsi Magnice i Chrzanów, którzy byli zaangażowani w przygotowanie imprezy.
Organizatorzy
moja gmina – moja wieś
PODZIĘKOWANIA
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach pragnie
serdecznie podziękować wszystkim firmom i zakładom pracy za okazaną pomoc w realizacji Dożynek Wojewódzkich
27.08.2006r.:
– złoci sponsorzy:
LG Philips Lcd Poland, LG Electronics Wrocław, LG Innotek Poland, Dongseo Display Poland, Heesung
Electronics, Dong Yang Electronics, LG Chem Poland.
– srebni sponsorzy:
Gardinia, Castorama Wrocław Bielany, Auchan Polska.
ATM Grupa, Paola Bielany Wrocławskie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny, Cargill Polska, Sanpol, Agroma Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe, Bank Spółdzielczy w Kobierzycach,
PKO BANK POLSKI, Lobelia II – Edward Lejkowski, Stan
- Daniel Falkowski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we
Wrocławiu, Agencja Turystyczno-Usługowo-Handlowa Polkąty, Piekarnia Banol w Kobierzycach, HFP Sonko, Virnik
– Sławomir Jarek, Hotel i Restauracja Bielany, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Samopomoc Chłopska - Gminna Spółdzielnia, Hodowla Roślin Rolniczych - Nasiona Kobierzyc, Bank Ochrony Środowiska S.A., ADF Auto Autoryzowany Dealer Fiat, Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A., Amicar Dacko - Cierliński i spółka,
Spedycja i Usługi Transportowe Domino - Jan Sobiesiak,
Centrala Nasienna, Toyota Wrocław- Nowakowski, Pizzeria
Arrivo - Dawid Mika, Transport Ciężarowy- Adam Żurawski,
Makro Cash and Carry Bielany Wrocławskie.
Podziękowania za profesjonalizm w objęciu imprezy patronatem medialnym: TVP 3 Wrocław, Polskie Radio Wrocław, Express Wrocławski, Słowo Polskie – Gazeta Wrocławska.
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach składa również serdeczne podziękowania wszystkim firmom
i osobom prywatnym za przekazane dary na loterię fantową, dzięki czemu stała się ona jedną z głównych atrakcji dożynek.
Sponsorzy nagród głównych:
LG Electronics Wrocław, Stowarzyszenie Przedsiębiorców
Ziemi Kobierzyckiej.
Pozostali sponsorzy: Elżbieta i Krzysztof Regulscy- Bielany Wr., Elżbieta Kołnierzak-Sklep „Idea”, Wytwórnia Pasz
„Lira”, Paweł Bagiński - sklep motoryzacyjny-Domasław,
Franciszek Paszkowski - Jaszowice, Eugeniusz Korkuś - Pełczyce, „Apteka Domowa” Bielany Wr., Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Irena i Wiesław Winterowie - Solna, Andrzej Suchecki- Sklep „As Suchecki” - Kobierzyce, Wiesław Szwed - sklep „U Szweda” Kobierzyce,
Mariusz Burzyński - Kobierzyce, Czesława Muraczewska
- Kobierzyce, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
„Błękitni” Bielany Wr. - Adam Fedorowski, Urząd Gminy Kobierzyce, Krystyna Burska i Hanna Krawiec - Kobierzyce,
Zygmunt Smoła - Chrzanów, Józefa Janecka - Rolantowice,
Henryk Łoposzko - Pustków Żur., Irena Cedzidło - Bielany
Wr., Barbara Zwolak - Kobierzyce, HFP Sonko Bielany Wrocławskie, Anna Płocka - „Oriflame”, Teresa Szmidt - Kobierzyce, Wojciech Tadeusiak - Kobierzyce, Małgorzata Rytelewska - Jaszowice oraz innym osobom prywatnym.
EDUKACJA
Rozpoczęcie roku szkolnego w Gminie Kobierzyce
Witaj szkoło!
Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie zmieniające dzień rozpoczęcia zajęć w szkoMinister
łach. Zgodnie z nim, oficjalna inauguracja roku szkolnego 2006/2007 odbyła się 4 września.
„Pani Dyrektor oraz zaproszeni goście uroczyście powitali uczniów
Najwcześniej, bo o godzinie 9, rozpoczęli
rok szkolny uczniowie szkół podstawowych
w Pustkowie Żurawskim i Tyńcu Małym.
Następnie przyszła pora na pozostałe placówki edukacyjne gminy Kobierzyce.
W Kobierzycach uczniowie i nauczyciele zainaugurowali rok szkolny mszą świętą pod
przewodnictwem księdza Zdzisława Chojeckiego, która odbyła się w kościele parafialnym. Następnie wszyscy ruszyli w stronę
szkoły przy ul. Parkowej. Niestety, z powodu złych warunków pogodowych, uroczysty
apel przeniesiono z dziedzińca do sali gimnastycznej. Najpierw przywitali rok szkolny uczniowie szkoły podstawowej, a po nich
gimnazjaliści.
Po uroczystym wysłuchaniu i odśpiewaniu
„Mazurka Dąbrowskiego” uczniów szkoły podstawowej przywitała dyrektor Grażyna Ciężka w towarzystwie przybyłych gości,
którymi byli: ks. Zdzisław Chojecki i zastępca przewodniczącego rady gminy i kierownik posterunku policji Czesław Czerwiec.
Na wstępie pani dyrektor przeczytała list
Ministra Edukacji Narodowej oraz poinformowała zebranych o nowo otwartej pracowni informatycznej. Mówiła także o zapewnieniu bezpieczeństwa w szkole, prosiła o
przestrzeganie zasad, wystrzeganie się agresji fizycznej i słownej. Podkreśliła jak wielkie znaczenie ma współpraca nauczycieli i
rodziców. Stwierdziła, że trzeba utrzymać
bardzo dobre wyniki egzaminu kończącego naukę w szkole podstawowej. Głos zabrał
także jeden z zaproszonych gości, Czesław
Czerwiec. Życzył on dzieciom, aby nauka w
szkole była dla nich wielką przygodą, któWymień dowód
Przypominamy o konieczności wymiany dowodów
osobistych. Termin wymiany wszystkich dowodów
upływa dnia 31.12.2007roku.
W terminie od 01.01.2006 do 31.12.2006r. wymianie
podlegają dowody wydane w latach 1992-1995r.
ra zamieni się w doskonałe wyniki. Poinformował o narastającej fali nieprzestrzegania
prawa przez młodzież oraz prosił o rozsądek
i godne zachowywanie się tak w szkole, jak i
poza nią. Na ręce Czesława Czerwca zostały złożone podziękowania dla władz gminy
Kobierzyce za zakupienie nowego wyposażenia do pracowni informatycznej. Oficjalna część inauguracji roku szkolnego w szkole podstawowej zakończyła się krótkim występem uczniów.
Podczas inauguracji roku w gimnazjum dyrektor Jadwiga Wolniak uroczyście przywitała uczniów oraz przybyłych gości, którymi byli: wójt gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik, Czesław Czerwiec oraz ksiądz Zdzisław Chojecki. Pani Dyrektor przedstawiła
wszystkich nauczycieli, po czym głos zabrał
wójt Ryszard Pacholik, który gorąco przywitał uczniów. Stwierdził, że „czas laby się
skończył” i przypomniał, że w nauce siła, a
wykształcenie jest podstawą. Zachęcał do
nauki, gdyż czekają nowe miejsca pracy dla
zdolnych i wykształconych. Na koniec życzył samych sukcesów w rozpoczętym właśnie roku szkolnym.
W Szkole Podstawowej w Pustkowie Żurawskim uczniów przywitała dyrektor Grażyna Gajda-Lipska oraz radny gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko, który życzył dzieciom jak najwięcej sukcesów i wytrwałości
w zdobywaniu wykształcenia.
Na rozpoczęciu roku szkolnego w pozostałych szkołach byli obecni:
- w Tyńcu Małym sekretarz gminy Maria
Wilk oraz przewodniczący rady gminy Janusz Gargała,
- w Pustkowie Wilczkowskim Wiesław Rytelewski radny gminy Kobierzyce,
- w Bielanach Wrocławskich wójt Ryszard
Pacholik oraz zastępca wójta Zygmunt Krajewski.
Wszystkim uczniom życzymy owocnych
naukowo doświadczeń, konsekwentnego czerpania wiedzy, chwytania górnolotnych myśli, szerokich planów na przyszłość,
a przede wszystkim punktualności, systematyczności i zawsze tylko dobrych wspomnień ze szkoły.
ŁW
Wznowienia i nowości
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach zaprasza na wznowione po wakacjach zajęcia taneczne,
wokalne, modelarskie, instrumentalne, teatralne, plastyczne oraz ceramiczne. Uwaga! Nowość! Prowadzimy
zajęcia tańca towarzyskiego dla dzieci i dla dorosłych.
Informacje pod nr tel. 071 31 11 200.
ROZMAITOŚCI
moja gmina – moja wieś
Powstaje pomnik Jana Pawła II
Pielgrzym
Kącik porad
Ukryty przed światem za drzwiami starej szopy pomysłowo zaadaptowanej na pracownię rzeźbiarską, powstaje On. Powoli wyłania się jego dostojna postać, tak bardzo ukochana nie tylko przez nas
– Polaków, ale i przez cały świat.
Jerzy Bokrzycki podczas pracy
Był z nami zawsze. Towarzyszył nam w
chwilach najpiękniejszych, ale przy nim nawet te najgorsze, zdawały się być tylko złym
snem, który odejdzie wraz ze świtaniem nowego dnia. Gdy odszedł, nasze serca wydały skowyt niewypowiedzianego bólu. Jednak On zostawił nam siebie, swoją wiarę,
nadzieję i miłość. I choć zdajemy sobie sprawę, że już Go nie ma, to jednak na zawsze, w
każdym z nas pozostanie jego część, bo On
stał się Ojcem nas wszystkich.
Trzy miesiące temu Jerzy Bokrzycki - artysta rzeźbiarz zamieszkały w Wierzbicach,
rozpoczął pracę nad pomnikiem Ojca Świętego. Dziś gliniana postać Jana Pawła II
mierzy 3,5 metra i waży około 2 tony. Projekt jest w końcowej fazie realizacji. Trzeba
teraz przygotować gipsowy model do odlewu w brązie – jednak przy takich rozmiarach, prace zabiorą sporo czasu. Wiosną
2007 roku pomnik stanie przy gotyckim kościele Św. Mikołaja w Brzegu Opolskim.
Artysta bardzo długo szukał odpowiedzi
na pytanie, jak ukazać Ojca Świętego. Jerzy Bokrzycki powiedział, że chciał przedstawić postawę życiową Jana Pawła II w formie, która pokazywałaby go w trochę szerszej panoramie, niż tylko różnorodność gestów znanych z telewizji lub zdjęć. Dodał
także, że pomnik w pewien sposób ukazuje klimat pontyfikatu Ojca Świętego - nie
ukazuje wodza ciągnącego ludzi na barykady, lecz pielgrzyma zwracającego uwagę ludzi na Boga.
ŁW
Ogłoszenie NZOZ „Twój Lekarz”
Rehabilitacja już dostępna
Mając na uwadze liczne apele mieszkańców gminy Kobierzyce dotyczące potrzeby rehabilitacji na
naszym terenie, uruchamiamy w NZOZ „Twój Lekarz” w Kobierzycach przy ul. Witosa 5 gabinet rehabilitacji.
Sprzęt do tutejszego gabinetu otrzymaliśmy w nieodpłatne użytkowanie od dolnośląskiego oddziału KRUS, natomiast
wójt gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik
oraz radni podjęli decyzję o finansowaniu
pracy tego gabinetu. Gabinet będzie czynny od 25 września 2006 roku w godzinach
8.00 - 20.00. Aby skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych pacjenci powinni udać się
do lekarza rodzinnego po skierowanie. Następnie kierownik poradni dobierze właściwe do danego schorzenia zabiegi, a fizjoterapeuci zabiegi te wykonają wg. zaleceń.
Skierowanie do gabinetu można również
uzyskać od lekarzy pracujących w tutejszym NZOZ-ie: neurologa, ortopedy i chirurga.
Lista dostępnych zabiegów w NZOZ „Twój
Lekarz”:
Światłolecznictwo: Laser, Światło spolaryzowane – Biotron, Solux.
Elektrolecznictwo: Galwanizacja, Jonoforeza, Prądy diadynamiczne, Prądy interferencyjne.
Magnetoterapia: Pole magnetyczne Mg –
port.
Masaż leczniczy.
Masaż suchy.
Kinezyterapia: ćwiczenia indywidualne,
wyciąg odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
ćwiczenia w odciążeniu, ćwiczenia w odciążeniu z oporem, pętla Glisona, ćwiczenia manualne, rotor kończyn dolnych, rotor kończyn górnych, ćwiczenia czynne,
ćwiczenia bierne i ćwiczenia wspomagane.
Na zabiegi należy przynosić obuwie zmienne oraz ręcznik.
dyrektor NZOZ „Twój Lekarz”
Mariola Madler-Litera
Nowe godziny pracy Przychodni Lekarskiej w Bielanach Wrocławskich, ul. Dwa Światy 3B, tel. 0 71
311-05-10.
Poniedziałek
14.00-19.00
Wtorek 8.00-11.00
Środa
14.00-19.00
Czwartek 8.00-14.00
Piątek
8.00-11.00 i 14.00-19.00
Wrzesień i październik to okres zbiorów. Głównie jabłek,
ale także zrywa się późne odmiany śliwek oraz maliny i
jeżyny. O ile owoce miękkie spożywa się bezpośrednio,
przeznacza na przetwory, albo suszy, to jabłka odmian
późnych przygotowuje się do przechowania. Nie nadają
się jednak do tego owoce przejrzałe i uszkodzone, dlatego należy je spożytkować jak najszybciej. Do dłuższego
przetrzymywani wybiera się jabłka średniej wielkości,
nie obite, zdrowe, bez plam percha. Składuje się je w
czystych, drewnianych skrzynkach w pomieszczeniach
wilgotnych o obniżonej temperaturze. Trudno jest dobrze
przechowywać jabłka w warunkach domowych, skoro
optymalna temperatura wynosi plus 1-3° C. Lecz chłodna, ciemna i wilgotna piwnica, bez obcych zapachów,
pozwoli na dość dobre przetrzymywanie owoców nawet do stycznia. Najlepiej przechowuje się jabłka odmian Idared (nawet do kwietnia).
Jabłka są w okresie zimy podstawowym źródłem witamin i bardzo korzystnie wpływają na trawienie. Należą
do owoców zatrzymujących najmniej zanieczyszczeń
ze środowiska, zatem wskazane jest ich spożywanie
w ilości co najmniej jednej sztuki dziennie.
Janusz Gargała
Zarządzenie RF Nr 0151 – 155/06
z dnia 7 września 2006 roku
Wójta Gminy Kobierzyce
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do
projektu budżetu Gminy Kobierzyce na rok 2007
Na podstawie uchwały Nr LXIII/532/02 Rada Gminy Kobierzyce z dnia 22 sierpnia 2002 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi uchwalenia budżetu, zarządzam co następuje:
§ 1.
Zobowiązuje się do opracowania materiałów planistycznych i przedłożenia wniosków do dnia 10 października
2006 r. w celu opracowania projektu budżetu Gminy
Kobierzyce na rok 2007 następujące jednostki w gminie:
Urząd Gminy Kobierzyce
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach
Szkoła Podstawowa w Kobierzycach
Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich
Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim
Szkoła Podstawowa w Pustkowie Żurawskim
Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym
Samorządowe Przedszkole w Kobierzycach
Samorządowe Przedszkole w Bielanach Wrocławskich
Samorządowe Przedszkole w Pustkowie Żurawskim
Gimnazjum w Kobierzycach
§2
Planowane kwoty wydatków dla jednostek oświatowych powinny być opracowane wg załącznika nr 1 do
zarządzenia.
§3
Podmioty niezaliczone i zaliczone do sektora finansów
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku otrzymujące z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dotacje na cele publiczne powinny przedłożyć wstępne
kalkulacje w terminie do 10 października 2006 r.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
OGŁOSZENIA
moja gmina – moja wieś
Wójt Gminy Kobierzyce
działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie(Dz.U.z 2003r. Nr 96 poz.873 ze zmianami)
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobierzyce
Otwarty konkurs ofert adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. nr 96 z
2003 r. poz. 873 ze zmianami), osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o
stosunku Państwa do innych kościołów związków wyznaniowych
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych realizujących zadania publiczne odpowiednie do terytorialnego i przedmiotowego zakresu
działania Gminy Kobierzyce.
Zadania publiczne Gminy Kobierzyce objęte konkursem:
I kultura – ochrona i konserwacja zabytków
1. zagospodarowanie ogrodu przy budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Bielanach Wrocławskich, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania i przygotowania do ekspozycji stanowiska archeologicznego nr 8/8/81-28
AZP – grodzisko średniowieczne (wpisany do rejestru zabytków
decyzją nr 82/Arch/64 z dn.06.11.1964) w miejscowości Wierzbice:
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 20 000 zł.
2. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej z przeznaczeniem do Kościoła p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Domasławiu (wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 1786 z dnia 20.08.1966);
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 20 000 zł.
II. kultura fizyczna i sport
1. szkolenie oraz organizacja imprez sportowych i udział w kwalifikowanych zawodach sportowych młodzieży i dorosłych w piłce nożnej na terenie wsi Magnice, Pustków Wilczkowski;
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 3720 zł.
III. Warunki realizacji zadań
Elementarnym warunkiem realizacji powierzonych bądź wspieranych zadań publicznych jest dołożenie przez podmiot najwyższej staranności w realizacji, zgodnie z umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie. Poza tym:
Ad. zadanie nr 1 i 2:
1) przedstawienie stanowiska służb ochrony zabytków w formie
opinii, pozwolenia, decyzji.
IV. Zasady przyznawania dotacji
wspieranie i powierzanie zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
podmioty ubiegające się o dotację składają oferty zgodnie z wymogami zawartymi w pkt. I i III ogłoszenia,
prawidłowo złożone pod względem formalnym oferty podlegają ocenie merytorycznej właściwego pracownika Urzędu Gminy
Kobierzyce,
oferty opiniowane są przez Komisję ds. Użyteczności Publicznej
Rady Gminy Kobierzyce
oferty rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta
Gminy,
Wójt dokonuje zatwierdzenia wybranej oferty,
kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie,
o podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie lub telefonicznie,
od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie,
warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu umowy pomiędzy Gminą Kobierzyce a
organizacją składającą ofertę według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publiczne-
go i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 264
poz. 2207). Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby
uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej
statutem,
w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu oferty,
działania w ramach dofinansowanego projektu, których koszty
zostaną przedstawione w sprawozdaniu, mogą rozpocząć się dopiero z dniem zawarcia umowy; żadne koszty związane z realizacją dotowanego projektu, powstałe przed datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji projektu, określonym
w umowie, nie będą pokrywane ze środków dotacji,
dotacja będzie przekazana jednorazowo najpóźniej do 15 dni po
podpisaniu umowy.
V. Terminy i tryb składania ofert
1. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się od 19 września 2006 r.
2. Na realizację ofert wyłonionych w konkursie przeznacza się
środki finansowe łącznie do kwoty 43 720 zł. 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 18 września 2006
r.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kobierzyce Aleja Pałacowa 1 w
terminie do dnia 15 września 2006 r. do godz. 11.00:
a) oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 264 poz. 2207) – formularz dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kobierzyce,
b) stanowiska służb ochrony zabytków w formie opinii, pozwolenia, decyzji ( w przypadku zadań dot. ochrony i konserwacji
zabytków)
5. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta winna być wypełniona w języku polskim, czytelnie i w sposób przejrzysty.
6. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z
przyznaniem dotacji.
VI. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące
kryteria:
a) merytoryczne (zasięg oraz mierzalny cel działania),
b) finansowe (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek
ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, inne
źródła finansowania),
c) organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie),
d) zakładani partnerzy i beneficjenci
VII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację podobnych zadań w roku 2005 r.
Lp. R odzaj zadania
K wota w zł
1. Uzupełnienie tynków muru okalającego kościół w 20 000 zł
Bielanach Wrocławskich
2. Rewaloryzacja wieży kościoła w Domasławiu
Razem
2 0 000 zł
40 000 zł
VIII. Informacje dodatkowe
1. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Magdalena Marszałek: 36-98-120.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego unieważnienia z podaniem uzasadnionych przyczyn. O odwołaniu lub unieważnieniu konkursu decyduje Wójt
Gminy Kobierzyce.
Informacja dla rolników
Informujemy, że Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu ogłosiła przetarg na
sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w obrębie gminy Kobierzyce. Poniżej przedstawiamy tabelę, w której znajdą państwo najpotrzebniejsze informacje dotyczące tych przetargów.
L.p.
Nr. Rej.
Obręb
Numer
działki
Data
przetargu
86/4 AM1 22.09.
86/5 AM1 2006r
1 SGZiE-sn-422-70-10/06/SB
Damianowice
2 SGZiE-sn-422-69-10/06/SB
Damianowice
86/2 AM1
22.09.
2006r
3 SGZiE-sn-422-71-9/06/SB
Damianowice
86/6 AM1
27.09.
2006r
4 SGZiE-sn-422-72-10/06/SB
Damianowice
86/7 AM1
27.09.
2006r
5 SGZiE-sn-422-73-10/06/SB
Damianowice
86/8 AM1
27.09.
2006r
6 AZW-WR-SD9-422Tyniec
577/88/06/BK oraz WR-WR- nad Ślężą
SD9-422-578/88/06/BK
7 AZW-WR-SD9-422572/168/06/BK
Tyniec
nad Ślężą
8 AZW-WR-SD9-sn-422576/87/06/BK
Tyniec nad Ślężą
9 AZW-WR-SD9-sn-422575/90/06/BK
Tyniec nad Ślężą
10 AZW-WR-SD9-sn-422573/90/06/BK
Tyniec
nad Ślężą
11 AZW-WR-SD9-sn-422574/89/06/BK
Tyniec
nad Ślężą
12 SGZiE-sn-422-376/06/TK
Solna
13 AZW-Wr-SD9-dn-422580/06/BK
Rolantowice
2/11AM3 28.09.
2/12 AM3 2006r
2/13 AM3 2/14 AM3
1/7 AM3 29.09.
1/8 AM3 2006r
1/9 AM3
1/12 AM3 29.09.
1/13 AM3 2006r
1/14 AM3 1/15 AM3
7/2 AM1 12.10.
7/3 AM1 2006r
7/4 AM1
123/2 AM1 12.20.
123/3 AM1 2006r
123/4 AM1
3/1 AM3 17.10.
3/2 AM3 2006r
3/3 AM3 3/4 AM3 3/5 AM3
10/1 AM1 21.09.
2006r
146/1 AM1 27.09.
+ budynki 2006r
gosp.
KĄCIK KULINARNY
Kapusta kwaszona po koreańsku
Składniki: 2 kg białej kapusty, 4 marchewk i, 2 z ą bk i
czosnku, 1 szklanka wody, ½ szklanki cukru, 1 szklanka
oleju, ½ łyżki mielonej papryki, 6 ziaren pieprzu, 3 liście
laurowe, 2 łyżeczki
soli, szklanki octu.
Wykonanie: Kapustę, marchew i czosnek pokroić wg
uznania, ciasno nałożyć do sterylnych słoików. Przygotować marynatę. Wodę doprowadzić do wrzenia,
dodać przyprawy, gotować przez kilka minut. Gorącą wodę wraz z przyprawami wymieszać dokładnie
z octem i olejem, doprowadzić ponownie do wrzenia,
gorącą marynatą zalać słoiki z kapustą.
Smacznego!
PRZETARGI/OGŁOSZENIA
10
moja gmina – moja wieś
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 14 września 2006 roku
GMINNY PUNKT PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
w Kobierzycach , ul. Witosa 18 II piętro, telefon ( 0-71) 3111176
HARMONOGRAM na 2006 rok
Lp.
Nazwa zadania
dzień
godzina
Adresaci
dyżur, telefon zaufania AA – poniedziałek
1. Konsultacje,
problemy alkoholowe
12.00 do 17.00
Osoby potrzebujące wsparcia, informacji o chorobie alkoholowej
(współuzależnione, uzależnione, inne) dyżur, telefon zaufania AN- wtorek
2. Konsultacje,
problemy narkomanii
15.00 do 18.30
3. Grupa wsparcia dla rodziców
18.30 do 20.30
Osoby potrzebujące wsparcia, informacji o uzależnieniu od narkotyków
(współuzależnione, uzależnione, inne)
Rodzice dzieci:
• uzależnionych od narkotyków,
• eksperymentujących z narkotykami,
• lub szukający wsparcia
Osoby uzależnione od alkoholu przed podjęciem terapii podstawowej w
ośrodku odwykowym lub po podstawowej terapii odwykowej
Młodzież:
• zagrożona uzależnieniem od narkotyków,
• eksperymentująca z narkotykami,
• szukająca wsparcia
wtorek
motywująca osoby uzależnione od
4. Grupa
alkoholu do leczenia przed lub po terapii środa
18.00 do 21.00
o okręgach wyborczych ich granicach i numerach, liczbie radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej
Komisji Wyborczej w Kobierzycach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku.
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku.
Nr okręgu
Granice okręgu wyborczego
Liczba
radnych
1
1.
WYSOKA
2.
BIELANY WROCŁAWSKIE, ŚLĘZA
3
3.
TYNIEC MAŁY
1
4.
DOMASŁAW, KSIĘGINICE
1
5.
ŻERNIKI MAŁE, RACŁAWICE WIELKIE, MAŁUSZÓW,
BISKUPICE PODGÓRNE
1
6.
MAGNICE, CHRZANÓW, PEŁCZYCE, KUKLICE
1
7.
KRZYŻOWICE, BĄKI, OWSIANKA, NOWINY,
KRÓLIKOWICE
1
8.
KOBIERZYCE
2
9.
PUSTKÓW ŻURAWSKI, ŻURAWICE
1
Wójt Gminy Kobierzyce
10.
1
działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie(Dz.U.z 2003r. Nr 96 poz.873 ze zmianami)
11.
WIERZBICE, SOLNA
CIESZYCE, DAMIANOWICE, DOBKOWICE,
JASZOWICE, ROLANTOWICE, BUDZISZÓW,
SZCZEPANKOWICE
TYNIEC NAD ŚLĘZĄ, PUSTKÓW WILCZKOWSKI
5. Program dla młodzieży z grup ryzyka
czwartek
16.00 do 18.00
Grupa motywująca osoby uzależnione od
6. narkotyków do leczenia przed lub po
czwartek
terapii
18.00 do 20.00
Osoby uzależnione od narkotyków przed podjęciem podstawowej terapii
lub po podstawowej terapii
7. Grupa AA
18.00 do 20.00
Osoby uzależnione od alkoholu, w każdy ostatni piątek miesiąca mityng
otwarty
piątek
Informacji dodatkowych udziela podinspektor ds. profilaktyki uzależnień – Bożena Noga, tel: (0-71) 3698212
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobierzyce
w dziedzinie kultura fizyczna i sport w 2006 roku
Otwarty konkurs ofert adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 ze zmianami), osób
prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o
stosunku Państwa do innych kościołów związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych realizujących zadania publiczne odpowiednie do terytorialnego i przedmiotowego zakresu działania
Gminy Kobierzyce.
Zadania publiczne Gminy Kobierzyce objęte konkursem:
Szkolenie oraz organizacja imprez sportowych i udział w kwalifikowanych zawodach sportowych dzieci i młodzieży w piłce ręcznej na terenie Gminy Kobierzyce – wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania: do 7.000 zł.,
Warunki realizacji zadania
Dołożenie przez podmiot najwyższej staranności w realizacji zadania, zgodnie z umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie
2) konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się
od 18 października 2006 roku.
3) na realizację oferty wyłonionej w konkursie przeznacza się środki finansowe łącznie do kwoty 7 000 zł. Zasady przyznawania dotacji
dotację przyznaje się na dofinansowanie wspierania wykonywania zadania
publicznego
wspieranie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert
podmioty ubiegające się o dotację składają oferty zgodnie z wymogami zawartymi w pkt. III ogłoszenia
prawidłowo złożone pod względem formalnym oferty podlegają ocenie merytorycznej właściwego pracownika Urzędu Gminy Kobierzyce
Oferty opiniowane są przez Komisję ds. Użyteczności Publicznej Rady Gminy
Kobierzyce.
Oferty rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta.
Wójt dokonuje zatwierdzenia wybranej oferty.
kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie
o podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie lub telefonicznie
od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie
warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu umowy pomiędzy Gminą Kobierzyce a organizacją składającą
ofertę według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr
193 poz. 1891). Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem.
warunkiem zawarcia umowy jest:
otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji
w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu.
działania w ramach dofinansowanego projektu, których koszty zostaną przedstawione w sprawozdaniu, mogą rozpocząć się dopiero z dniem zawarcia
umowy; żadne koszty związane z realizacją dotowanego projektu, powstałe
przed datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji projektu,
określonym w umowie, nie będą pokrywane ze środków dotacji.
dotacja będzie przekazana jednorazowo najpóźniej do 14 dni po podpisaniu
umowy.
Termin składania ofert
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kobierzyce, Aleja Pałacowa 1, w terminie do dnia 12 października 2006 r. do godz. 11.00:
oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.
nr 193 poz. 1891) – formularz dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kobierzyce,
12.
1
1
Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach jest Urząd Gminy w Kobierzycach przy al. Pałacowej 1.
aktualnego odpisu z rejestru (ważny do 3 m-cy od daty wystawienia) – dotyczy podmiotów podlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii statutu
sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok (dotyczy tych
podmiotów, które w roku 2005 nie korzystały z dofinansowania projektów na
realizację zadań publicznych Gminy Kobierzyce w tym zakresie).
Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie
nie będą rozpatrywane. Oferta winna być wypełniona w języku polskim, czytelnie i w sposób przejrzysty.
Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
oferty
Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
merytoryczne (zasięg oraz mierzalny cel działania w zakresie edukacyjnej
opieki wychowawczej),
finansowe (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek ponoszonych
nakładów do zamierzonych efektów i celów, inne źródła finansowania),
organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie),
zakładani partnerzy i beneficjenci
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 13 października 2006 r.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w roku
2005 r.
W 2005 r. na realizację zadania : szkolenie oraz organizacja imprez sportowych i udział w kwalifikowanych zawodach sportowych dzieci i młodzieży w piłce ręcznej na terenie Gminy Kobierzyce przeznaczono 25 000zł.
Informacje dodatkowe
Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Lidia Kreft - Jakubiak:
071-36-98-120.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego
unieważnienia z podaniem uzasadnionych przyczyn. O odwołaniu lub unieważnieniu konkursu decyduje Wójt Gminy Kobierzyce
moja gmina – moja wieś
REKLAMA
11

Podobne dokumenty

I po dożynkach… - Gmina Kobierzyce

I po dożynkach… - Gmina Kobierzyce Oferty zawierające list motywacyjny, CV prosimy przesyłać na adres: HFP S.A.-, ul. Magazynowa 4/5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, lub na adres e-mail: [email protected] sonko.com.pl z dopiskiem na kope...

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie liny - Gmina Kobierzyce

Przeciąganie liny - Gmina Kobierzyce Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 36 98 125 Skład, łamanie, druk: Wrocławska Fabryka Prasowa, Wrocław, ul. Inowrocławska 21, tel. 795 97 00 Redaguje zespół: Maria Wilk, Anna Wilisowska, Wiesł...

Bardziej szczegółowo