Zerwane Okowy - Webserwer.pl

Transkrypt

Zerwane Okowy - Webserwer.pl
„Zerwane Okowy”
Grupa Wsparcia dla kobiet doświadczających
do
cych przemocy domowej
i borykających
cych się
si z problemem współuzależnienia
nienia
-projekt
projekt realizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów
emów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Przeciwdzia ania Narkomanii dla Gminy i Miasta CzerwionkaCzerwionka
Leszczyny na rok 2014
Nikt nie możee cofnąć
cofn czasu i napisać nowego począątku,
ale każdy może zacząć od dzisiaj …
… i dopisać nowe zakończenie...
czenie...
Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień
Uzale
i Przemocy w Rodzinie
w Czerwionce – Leszczynach
Serdecznie Zaprasza
na spotkania Grupy Wsparcia,
które będą odbywać się
w środy o godz. 17:00
w siedzibie Zespołu
Zespo Przeciwdziałania Przemocy
cy w Rodzinie
ul. 3 Maja 15, I piętro
pi
(Budynek Biblioteki)

Podobne dokumenty