Nawóz organiczny

Transkrypt

Nawóz organiczny
UWAGA !!!!!! SUPER OFERTA UWAGA !!!!!! SUPER OFERTA UWAGA !!!!!! SUPER OFERTA
Nawóz organiczny
Kod PKWiU: 20.15.80.0; Kod PCN: 3101 00 00 0
Parametry jakościowe nawozu:
Azot całkowity (N) nie mniej niż 0,5 % (m/m)
Potas w przeliczeniu na K2O nie mniej niż 1,2% (m/m)
Fosfor (P) nie mniej niż 1% (m/m)
Produkowany przez nas kompost to w 100 % atestowany nawóz organiczny przeznaczony
do wzbogacenia gleby w mikroorganizmy, makro i mikroelementy oraz substancje humusowe.
Przeznaczony jest do poprawy właściwości fizycznych, biologicznych i składu chemicznego gleby w
podstawowej produkcji roślinnej i zakładania terenów zielonych.
Całkowicie bezpieczny dla środowiska naturalnego.
Idealny do :







nawożenia pól i upraw (wg instrukcji stosowania)
kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej, trawników, boisk itp.
uprawy roślin ozdobnych
szkółkarstwa
gospodarki komunalnej
rekultywacji terenów zdegradowanych i wysypisk śmieci
prac wykończeniowych inwestycji i tworzenia małej architektury
Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu : Decyzja nr 171/06 z dnia 30-09-2006 r. wydana przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
CENNIK
Zakup powyżej 1 tony
Zakup do 1 tony
Produkt/ Usługa
Lp
1.
Nawóz organiczny
2.
Załadunek
Jednostka
t
(tona)
t
(tona)
Netto
Vat
Brutto
Netto
Vat
Brutto
35,00 zł
8%
37,80 zł
30,00 zł
8%
32,40 zł
4,00 zł
23%
4,92 zł
4,00 zł
23%
4,92 zł
Producent :
Spółka Wodno-Ściekowa „Swarzewo”
ul. Władysławowska 84; Swarzewo
84-120 Władysławowo
tel: (58) 674-15-69; (58) 674-15-08
e-mail : biuro@sws-swarzewo
www. sws-swarzewo.pl
UWAGA !!!!!! SUPER OFERTA UWAGA !!!!!! SUPER OFERTA UWAGA !!!!!! SUPER OFERTA

Podobne dokumenty