Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w

Transkrypt

Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w
PL
U IA EUROPEJSKA
Bruksela, 5 czerwca 2014 r.
10649/1/14 REV 1
(OR. en)
PRESSE 330
Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu
Unii Europejskiej
z okazji wyborów prezydenckich w Egipcie
Przeprowadzenie wyborów prezydenckich jest ważnym krokiem w realizacji konstytucyjnego
planu na rzecz demokratycznej transformacji Egiptu. Unia Europejska wyraża wolę ścisłej
współpracy z nowymi władzami Egiptu w ramach konstruktywnego partnerstwa, by wzmocnić
nasze dwustronne stosunki.
UE składa gratulacje nowemu prezydentowi Egiptu Abdelowi Fattahowi El-Sissiemu i wyraża
wiarę, że podejmie on poważne wyzwania stojące przed Egiptem i nowym rządem – takie jak
krytyczna sytuacja ekonomiczna, głębokie podziały społeczne, stan bezpieczeństwa oraz
przestrzeganie praw człowieka względem wszystkich obywateli Egiptu – zgodnie ze
zobowiązaniami międzynarodowymi i z gwarancjami nowej konstytucji przyjętej w styczniu.
Opierając się na wstępnym oświadczeniu swojej misji obserwacji wyborów, UE stwierdza, że
przebiegały one w sposób ogólnie pokojowy i uporządkowany. Odnotowuje również zdanie misji,
że choć nowa konstytucja zawiera obszerny katalog praw podstawowych, to ich przestrzeganie
odstaje od zasad konstytucyjnych. Wolność zrzeszania się, wolność zgromadzeń i wolność słowa to
dziedziny, których stan budzi niepokój – także w kontekście minionych wyborów.
Budowa głębokiej i trwałej demokracji uda się tylko wtedy, gdy powstaną demokratyczne,
przejrzyste i rozliczalne instytucje, chroniące wszystkich obywateli i ich prawa podstawowe.
W tym kontekście UE ponownie wyraża głębokie zaniepokojenie dalszym więzieniem członków
pokojowego społeczeństwa obywatelskiego, opozycji politycznej i aktywistów. Ponawia również
swój apel do władz egipskich, by zezwoliły dziennikarzom na swobodne działanie, umożliwiły
pokojowe demonstracje (zmieniając przepisy antydemonstracyjne), wszczęły niezależne
i wiarygodne dochodzenie w sprawie gwałtownych zajść notowanych od 30 stycznia 2013 r.,
zagwarantowały pozwanym prawo do sprawiedliwego i terminowego procesu opartego na jasnych
zarzutach, zapewniły ludzkie warunki pobytu w więzieniu zgodnie z prawami i normami
międzynarodowymi, zrewidowały wyroki śmierci orzeczone wobec wielu opozycjonistów
w masowych procesach i przestrzegały sprawiedliwości proceduralnej.
PRASA
Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUKSELA Tel.: +32 (0)2 281 6319 Faks: +32 (0)2 281 8026
[email protected] http://www.consilium.europa.eu/press
10649/1/14 REV 1
1
PL
UE ma nadzieję, że najbliższy okres – zwłaszcza w perspektywie wyborów
parlamentarnych – przebiegać będzie pod znakiem dialogu, który zmniejszy podziały
polityczne przez angażowanie wszystkich ważniejszych grup, w tym społeczeństwa
obywatelskiego, a opozycji porzucającej przemoc i przestrzegającej zasad
demokratycznych pozwoli swobodnie działać na bazie praw zapisanych w konstytucji.
W tym kontekście UE jest gotowa wspierać starania nowego prezydenta i jego rządu, by
podjąć koniecznie kroki w transformacji i trwale zaradzić trudnej sytuacji gospodarczej
kraju przez przeprowadzenie koniecznych reform społeczno-gospodarczych. UE jest
również gotowa wspomóc Egipt w budowaniu zdolności do dobrego sprawowania władzy.
UE ponownie wyraża wolę współpracy z Egiptem jako ważnym partnerem strategicznym
w regionie, by podejmować wspólne wyzwania, podczas gdy Egipt dążyć będzie do
spełnienia oczekiwań swoich mieszkańców, pragnących żyć w demokratycznym,
stabilnym, bezpiecznym i zamożnym społeczeństwie.
Kraje kandydujące: była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra*, Islandia†
i Serbia*; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne
kraje kandydujące: Albania oraz Bośnia i Hercegowina; państwa EFTA będące członkami
Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Ukraina
i Republika Mołdawii przyłączają się do niniejszego oświadczenia.
*
†
Była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie
stabilizacji i stowarzyszenia.
Islandia jest nadal członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10649/1/14 REV 1
2
PL