Uwaga Uczniowie, zapraszamy do wspólnego projektowania

Transkrypt

Uwaga Uczniowie, zapraszamy do wspólnego projektowania
Uwaga Uczniowie,
zapraszamy do wspólnego projektowania plakatu
promującego Naszą Szkołę!!!
*****************************************************
REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZS NR 23 we Wrocławiu
i chętnych osób z Wrocławia i okolic.
2. Cele konkursu:
- udział w tworzeniu plakatu promującego Naszą Szkołę – Technikum
Nr 12 w Zespole Szkół Nr 23 we Wrocławiu,
-zaangażowanie uczniów w promocję oferty edukacyjnej,
- odkrywanie talentów Naszych Uczniów.
3. Szczegóły techniczne:
- uczniowie wykonują prace w formie plakatu, rysunku
z zastosowaniem dowolnych narzędzi i technik plastycznych
(w formacie minimum A3) z dołączonym hasłem.
4. Konkurs będzie trwał do 15 stycznia 2015 roku.
5. Oceniane będą :
- staranność i pomysłowość wykonania,
- atrakcyjność plastyczna pracy,
- hasło promujące Szkołę.
6. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 05.02.2015r.
7. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i prezentację
najciekawszych prac, dodatkowe punkty za kształtowanie pozytywnego
wizerunku Szkoły.
8. Gotowe projekty należy składać u p. Beaty Stępniewicz w Sali 40
lub u p. Lidii Wołk w Sali 46.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych w związku z udziałem w konkursie plastycznym
„ Plakat promujący Technikum Nr 12 w Zespole Szkół Nr 23 we
Wrocławiu”
Zorganizowanym w Zespole Szkół Nr 23 we Wrocławiu
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie
danych organizatora szkolnego konkursu plastycznego oraz na ich
przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (DZ.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późniejszymi
zmianami).
Wrocław, 15.01.2015
………………………………………………
(podpis osoby biorącej udział)