ZADANIE MAJA – OSTATNIE!!!

Transkrypt

ZADANIE MAJA – OSTATNIE!!!
ZADANIE MAJA – OSTATNIE!!!
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
ILE LAT MA SIOSTRA?
Kiedy miałem 4 lata, moja siostra była dwa razy młodsza ode mnie. Teraz mam
100 lat. Ile lat ma moja siostra?
Termin przesyłania rozwiązań zadania: do końca maja 2016 r. Rozwiązane zadanie uczniowie przesyłają na adres:
[email protected] Temat wiadomości: KONKURS. W wiadomości należy podać: imię, nazwisko, klasę oraz nazwę
szkoły.
POWODZENIA!!!

Podobne dokumenty