interflex - INTEGRAMAX.pl

Transkrypt

interflex - INTEGRAMAX.pl
lnterflexPolska Sp. z o.o.
Skałowo5
Poznania
62-025Kosttzyn/k.
tef.061/81
78 603,061/8188 521(2)
fax.061/8178 626
[email protected]
www.interflex.pl
interflex
BiurcYlfarczawa
AndrzejTymoszuk
[email protected]ń|ex'oI
Tel.0-608652571
Biuro Gdańsk
MarcinWrÓbel
[email protected]
Te|'0€ 0 8 03 53 71
Poznań, 10.09.2010
LIST REFERENCYJNY
Interflex Po|ska Sp. z o.o.' obecnana rynku polskim od 1990 roku, jest częścią
międrynarodowejfirmy Interflexb.v.,z siedzibąw Holandii. Wraz z oddnałamiw
Portugalii, Rumunii i Estonii tworrymy sieć sprzedaĘ detalicanej i hunowej
bram: garażowych, przemysłowych, przeciwpozarowych otaz drnwi
specjalistycznych:przeciwpozarowychi dymoszczelnych.Firma Interflex jest
również wyłącnrym przedstawicielem holenderskiej firmy Alpha deuren
lnternational b.v., produkującej od kilkunastu |at wysokiej jakości bramy
przemysłowena rynek niemiecki, francuski' brytyjski i holenderski.od początku
2003roku bramyfi'my Alpha dostępnesątalcżew Polsce.
Firma Interflex mtałaprodukty Comarch, korzystała początkowo z systemu
Comarch Klasyką a wraz z rozwojem niosącym większe potrzeby
zdecydowaliśmy
się na oprogramowanie
ComarchOPTIMA.
Wrzesień 2008 roku był początkiem wdrozenia, zaimplementowane zostĘ
następujące
moduĘ:
- Analizy
- Handel
- Kasa - Bank
- Księga Handlowa
- Środki trwałe
|NGBankŚĘski siĄ
49 105015201000002271199)73
Sąd Rejonoryw Poznaniu
Vl||Młldział
Gospodarczy
KRS 0000154669
Kapitał279.600PLN
NfP786100/.612
lDtErblFobhaDp.
z o.o
interfiex
Skalowo 5
62-025Kostzyn/k.Poznania
tef.061/81
78 603,061/8188 521.(2)
fax. 06118178 626
[email protected]
www.interflex-pl
BiuroWarczawa
AndrzejTymoszuk
pl
[email protected]
Tel' 0€ 0 8 652571
Biuro Gdańsk
MarcinWrÓbe|
[email protected]
Tel. 0608 03 53 71
Wdrozenie, którego z duiym sukcesem podjęła się firma INTEGRAMAX'
speŁriłonaszeoczekiwania,a systemOPTIMA posiadającyduŻąfunkcjonalnośó
doskonale sprawdza się w naszej firmie. Zintegrowany system jest pomocny w
efektywnym i wydajnym zarządzanlu przedsiębiorstwem, pozola|a na
bĘskawicrcLepozyskiwanie arn|iz, pełnaintegracja danych świetnieorganizuje
pracę zmriejszającilośćdokumentów.
Firma wdrozeniowa INTEGRAMAX
sprawdziła się jako doświadczony,
posiadającywiedzęfachowąparfiteri nadalsłuzynam wsparciemserwisowym.
Z przyjełnrto
ścią rekomendujemy INTEGRAMAX j ako godnąpolecenia fi rmę.
Artur
Ttt
P ROK U R
lNG BankŚ|ąskisA
49 105015201000002271199073
SądRejonoryw Poznaniu
Vll IWydzialGospodarcry
KRS 0000154669
PLN
Kapitał279.600
NtP786'tO04612

Podobne dokumenty