katecheza 42 jezus jest moim przyjacielem informacja dla rodziców

Transkrypt

katecheza 42 jezus jest moim przyjacielem informacja dla rodziców
KATECHEZA 42
JEZUS JEST MOIM PRZYJACIELEM
Piosenka:
Czy dzieci kochają Jezusa?
Tak kochamy Jezusa.
Dlaczego kochacie Jezusa?
Bo On pierwszy ukochał nas.
Sercem kocham Jezusa.
Sercem kocham Jezusa.
Zawsze będę go kochać,
Bo On pierwszy ukochał
mnie.
INFORMACJA DLA RODZICÓW
Chrześcijaństwo jest religią miłości, ponieważ Bóg jest
miłością. Pan Jezus w swojej nauce podkreśla niezastąpioną
wartość miłości względem Boga i ludzi. Miłość Boga zawsze
związana jest z miłością człowieka. Kto naprawdę kocha
Boga, ma otwarte serce na potrzeby bliźniego. Każdy nawet
najmniejszy czyn dobroci względem człowieka ma wielką
wartość i znaczenie w oczach Boga. Pielęgnujemy wzajemną
troskę i życzliwość w naszych rodzinach, względem
najbliższych, ukazując jej wartość dzieciom przez osobisty
przykład.

Podobne dokumenty