2014/2015- ADWENT – 1.tydzień K1. Pragnienie i Oczekiwanie

Transkrypt

2014/2015- ADWENT – 1.tydzień K1. Pragnienie i Oczekiwanie
2014/2015- ADWENT – 1.tydzień
K1. Pragnienie i Oczekiwanie
Przyjdź Panie Jezu – chcę tylko byś był – nic więcej… Amen
Dzień 1. Rozważ w Duchu Świętym Ps 130,6 – módl się powtarzając:
„Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu, bardziej niż strażnicy poranka.” Wyobraź sobie jak
strażnicy czuwający nocą na murach miasta wyglądają poranka, który rozproszy ciemność, usunie lęk przed
niewidzialnym wrogiem, oświeci świat wydobywając wszystkie barwy i obudzi śpiew ptaków. A jeśli czekają na
powrót Króla by zasiąść z Nim do stołu bo wieść o zwycięstwie już dotarła, a On jest w drodze i już powraca ze
swoimi hufcami… Jak oni się czują? Jak wpatrują się w drogę i czuwają i oczekują? Jak są gotowi by otworzyć
bramy?
A Ty jak czekasz na powrót swego Króla? Czy tak jak oni? A jeżeli nie, to zapytaj się szczerze Ducha Świętego i
posłuchaj, odkryj jakie kłamstwo przeszkadza ci tęsknić za twoim Zbawcą.
Dzień 2. Rozważ w Duchu Świętym Ps 63,2-5; – módl się powtarzając pieśń Dawida:
„Boże, mój Boże, Ciebie szukam to Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało,
jak ziemia zeschła, spragniona bez wody. W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, bym ujrzał Twoją potęgę i
chwałę. Łaska Twoja cenniejsza jest od życia. Wargi moje wysławiać cię będą. Tak błogosławię Cię w moim
życiu: wzniosę ręce w imię Twoje.” Z całego serca śpiewa i tańczy Dawid przed Panem bo zna Boga swojego,
ufa Jego mądrości, przyjaźni i potędze.
A Ty czy znasz swojego Boga, czy ufasz Jezusowi ? Czy radujesz się Jego przyjaźnią? Czy czekasz na spotkanie z
Nim? A jeżeli nie, to zapytaj się szczerze Ducha Świętego i posłuchaj… Odkryj co przeszkadza ci wielbić Go i
oczekiwać jak przyjaciela, który powraca z daleka.
Dzień 3. Rozważ w Duchu Świętym Ps 42,2-3; – módl się słowami psalmu:
„Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże! Dusza moja pragnie Boga, Boga
żywego…” Przypomnij sobie chwile gdy czułeś wielkie pragnienie i szukałeś wody. Czy tak szukasz Boga? Czy
rozmawiasz z Bogiem żywym, który jest blisko (choć Go nie widzisz) i który odpowiada (choć Go nie słyszysz
uszami) ? Czy pragniesz spotkania z Nim? A jeżeli nie, to zapytaj się szczerze Ducha Świętego i posłuchaj…
Odkryj jaki lęk powstrzymuje cię przed całkowitym zaufaniem i otworzeniem się na spotkanie z Bogiem. Jaki
fałszywy obraz Boga nadal nosisz w sobie?
Dzień 4. Rozważ w Duchu Świętym Ps 84,3.6.8; – módl się słowami psalmu:
„Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni Pańskich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego...
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swoim sercu...
Z mocy w moc wzrastać będą: Boga <nad bogami> ujrzą na Syjonie.” Czy wzrastam w mocy Ducha Świętego,
czy czerpię życie, które mi daje abym stawał się święty, podobny do mojego Pana? Czy podążam za
Chrystusem i z Chrystusem ku pełni miłości, która zjednoczy mnie z Nim? Jak wygląda moja duchowa podróż ?
Czy podążam nią z zapałem, radością bo przynagla mnie pragnienie „wiecznego razem” z moim Panem? Św.
Katarzyna napisała o potrzebie narastania pragnienia (łaknienia Boga)aby dojść do celu drogi duchowej –
zjednoczenia z Chrystusem:
„Chcąc ruszyć w drogę winniście przede wszystkim pragnąć. Bo tylko ci, którzy pragną są zaproszeni, wedle
słów: Kto pragnie niech przyjdzie do Mnie i pije. Kto nie pragnie, nie wytrwa w drodze; znuży się trudem albo
się zatrzyma dla przyjemności.”
Materiały formacyjne Wspólnoty Effatha przy parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie; www.effatha-lublin.pl
A jeżeli nie ma w Tobie pragnienia Boga, to zapytaj się szczerze Ducha Świętego dlaczego nie pragniesz Tego,
który jest jedynym źródłem szczęścia i … posłuchaj. Odkryj jakie kłamstwo przeszkadza ci dążyć do źródła życia,
miłości i pełni szczęścia.
Dzień 5. Rozważ w Duchu Świętym Hbr 4,12;
„Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do
rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.” Jakie są pragnienia
Twojego serca, za czym biegniesz, czego szukasz? Czy to jest szczęście, którym chcesz i możesz się cieszyć całą
wieczność? Przemyśl wyznanie św. Augustyna:
„Ty sprawiasz sam, że sławić Cię jest błogo. Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne
jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie.”
A jeżeli nie szukasz Boga, nie masz czasu ani ochoty, ani siły by rozważać Słowo Boże to zapytaj się szczerze
Ducha Świętego co zamyka cię na łaskę… i posłuchaj głosu sumienia. Odkryj grzech przez który nie możesz
doświadczać rozkoszy i pokoju przebywania blisko serca Boga.
Dzień 6. Rozważ w Duchu Świętym Pnp 8,6-7;
„Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a
zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić
miłości, nie zatopią jej rzeki…” Tylko miłość trwa do końca i nie cofa się przed żadnym zagrożeniem, nawet
przed śmiercią, nic jej nie może zatrzymać ani pokonać.
Czy moje szukanie Boga to miłość? Przemyśl to zdanie św. Bernarda:
„Dusza szuka Słowa, ale najpierw to Słowo szukało jej… Niech szuka Go tak, jak potrafi, pod warunkiem, że
będzie pamiętać, iż to ją wpierw szukano, jako, że najpierw została pokochana i że to z tego powodu ona sama
jednocześnie szuka i kocha.”
A jeżeli Twoja dusza nie szuka Boga, nie pragnie lecz pogrążona w jakiejś niemocy pozostaje obojętna na
niepojętą miłość Boga? To proś szczerze Ducha Świętego o pragnienie, o poznanie i doświadczenie Bożej
miłości. Proś o życie jak prosi ten kto umiera. „Nie pozwól mi zginąć Panie, ocal moją duszę! Pociągnij mnie ku
Sobie! Skrusz moje serce kamienne i daj mi serce nowe… ”
Dzielenie w małej grupie: Świadectwo: Adwent - moja radość oczekiwania dziś (Roraty, przygotowania
przedświąteczne, małe i wielkie cuda z ostatnich dni)
Materiały formacyjne Wspólnoty Effatha przy parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie; www.effatha-lublin.pl