– 1 –

Komentarze

Transkrypt

– 1 –
– 1 –
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja"
życzą:
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz pracownicy
Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.
Z okazji Świąt Wielkanocnych:
miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr,
zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze.
Pracy, która pomaga żyć.
Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać
i szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie
życzą:
Dyrektor i Pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kowalewie Pomorskim
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
macznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
Niech każdy z nas wykorzysta
ten czas jak najlepiej.
życzą
Radni Rady Miejskiej
w Kowalewie Pomorskim
Z okazji Dnia Kombatanta składamy wyrazy najwyższego uznania
nie tylko dla patriotycznej postawy, odwagi i bohaterstwa,
ale również za aktywne działania na rzecz przekazywania młodym pokoleniom
wiedzy o przeszłości naszej Ojczyzny.
Niech zdrowie, troska otoczenia oraz satysfakcja z dokonań
towarzyszą Wam każdego dnia.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia
pragnę złożyć wszystkim pracownikom służby zdrowia
najserdeczniejsze życzenia i podziękować za ofiarność
i zaangażowanie w działaniu na rzecz pacjenta .
Życzę osobistej satysfakcji z trudnej,
ale jakże potrzebnej pracy, wszelkiej pomyślności
oraz wielu powodów do optymizmu i zadowolenia
w życiu zawodowym oraz prywatnym.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
Redagują: Redaktor Naczelny: Barbara Niewidział, Sekretariat redakcji – Donata Pilarska – Mądry tel. 56 684 16 67 w. 53,
współpracują pracownicy Urzędu Miejskiego, pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, szkół. Redakcja oczekuje na
artykuły do 20 każdego miesiąca (na adres [email protected]). Ogłoszenia przyjmowane są w M – GOK (cena 100 zł
za stronę, część strony proporcjonalnie, nie mniej niż 20 zł). Redakcja nie odpowiada za treść artykułów, reklam i ogłoszeń płatnych.
Druk: własny. Wydawca i kolportaż: M – GOK, Plac Wolności 13. Nakład: 290 egz. Numer zamknięto 20.03.2013 r.
http://mgok.kowalewopomorskie.pl
ISSN 1505 – 098X
– 2 –
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Kowalewie Pomorskim
w miesiącu Kwietniu zaprasza :
09 i 10.04.2013 godz. 18:00 Przedstawienie teatralne pt. „SEN NOCY LETNIEJ” w
wykonaniu grupy teatralnej ANTRAKT przy Publicznym Gimnazjum w Kowalewie
Pomorskim
17.04.2013 godz. 16:00 Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
18.04.2013 godz. 10:00 Światowy Dzień Inwalidów
19.04.2013 godz. 10:00 Konkurs wiersza ekologicznego – Przedszkole Publiczne
22.04.2013 godz. 10:00 Festyn Plastyczny z okazji Dnia Ziemi
25.04.2013 godz. 11:00 Warsztaty literackie z twórczości Juliana Tuwima
27.04.2013 godz. 10:00 XIX Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
Eliminacje do Kujawsko- Pomorskiego Festiwalu Piosenki Młodzieżowej
Barbara Niewidział
INFORMUJEMY, IŻ 9 KWIETNIA 2013 ROKU W GODZ. 9:00- 14:00 W MGOK W KOWALEWIE
POMORSKIM DYŻUR PEŁNIĆ BĘDZIE PRACOWNIK URZĘDU SKARBOWEGO Z GOLUBIA- DOBRZYNIA,
KTÓRY CHĘTNIE POMOŻE I WYJAŚNI MIESZKAŃCOM GMINY KOWALEWO POMORSKIE PROBLEMY
ZWIĄZANE Z WYPEŁNIENIEM FORMULARZY PIT. MOŻLIWE BĘDZIE RÓWNIEŻ ZŁOŻENIE ROCZNYCH
ZEZNAŃ PODATKOWYCH.
Magdalena Charczuk
P O G O T O W I E
T E L E F O N I C Z N E
Urząd Miejski: 56 684- 10- 24; Posterunek Policji: 56 682- 33- 10, 602- 661- 927;
Straż Pożarna GD: 56 683- 22- 45; ZUW Ostrow ite: 56 683- 62- 96, 663- 949- 960;
MGOK: 56 684- 11- 74; ZGKiM: 56 684- 15- 17; MGOPS: 56 684- 11- 30; G minna
Spółka Wodna: 56 684- 17- 39; Zakład Gazow niczy: 56 621- 65- 80/81, 992; Energa
Operator S.A. (pogotow ie energetyczne dla regionu K- wo): 56 659- 58- 35, zgłaszanie aw arii: 24
365- 10- 10, 991.
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOWALEWIE POMORSKIM
zaprasza na
KONCERT KWARTETU OBSESSION
Jedyne w swoim rodzaju połączenie muzyki, kobiecości i dowcipu. Niekonwencjonalne show
kwartetu smyczkowego oparte na najsłynniejszych tematach muzyki klasycznej i rozrywkowej.
Program w wykonaniu kwartetu to muzyczno-kabaretowa podróż przez świat dźwięków
Koncert odbędzie się w dniu 4 maja 2013roku
o godz. 19.00
w sali Domu Kultury w Kowalewie Pomorskim.
Przedsprzedaż biletów od dnia 04.04.2013r. w biurze nr 3, cena biletu 20 zł. (od osobymiejsca numerowane rzędami)
Link do demo zespołu: http://www.youtube.com/watch?v=WTL-RYczHio
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!!!
Barbara Niewidział
– 3 –
BURMISTRZ ANDRZEJ GRABOWSKI UHONOROWANY PRZEZ PREZYDENTA KOMOROWSKIEGO.
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył Burmistrza
Kowalewa Pomorskiego Andrzeja Grabowskiego. Uroczystej dekoracji w dniu 1 marca br. dokonała Wojewoda
Kujawsko- Pomorski Ewa Mes, jako przedstawiciel rządu w terenie. Odznaczenie to przyznaje się za wybitne
zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu. W tej wyjątkowej chwili towarzyszyli Burmistrzowi
Andrzejowi Grabowskiemu rodzina, przyjaciele i współpracownicy. Uroczystość miała bardzo patriotyczny
przebieg. Były sztandary: gminny, szkolny (Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II) oraz strażacki (OSP Wielkie
Rychnowo). Mały Chór Wielkich Serc ze Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie
Pomorskim pod batutą Marii Magdaleny Mytlewskiej
wykonał hymn narodowy oraz hymn Kowalewa
Pomorskiego. Na każdym kroku widać było białoczerwone symbole.
Sztandar Gminy wprowadził Burmistrza Miasta
Andrzeja Grabowskiego oraz przewodniczących Rad
Miejskich z okresu Polski Samorządowej: Zygmunta
Rożnowskiego, Zygmunta Szczepańskiego, Zdzisława
Czarnomskiego i obecnie piastującego tę funkcję Jerzego
Orłowskiego.
Dokonując aktu dekoracji Wojewoda Ewa Mes
podkreślała, że kowalewski samorządowiec jest wzorcem
dla naszego województwa. Życzyła, aby każda gmina i
każdy powiat posiadał włodarza z taką pasją i z takim angażowaniem się w służbę na rzecz społeczeństwa. Również
wicemarszałek województwa Dariusz Kurzawa podkreślał umiejętność Burmistrza Grabowskiego do zjednywania
sobie ludzi i nawiązywania współpracy.
Przyznane odznaczenie to wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale dla całego społeczeństwa. Nawet największe
osobistości nic nie osiągną bez współpracy i zgody. Dziękuję przede wszystkim rodzinie za wspieranie mnie w mojej
pracy samorządowej, dziękuję współpracownikom z Urzędu Miejskiego oraz przyjaciołom, na których dobrą radę i
pomocną dłoń zawsze mogłem liczyć. To wyróżnienie jest potwierdzeniem słuszności podejmowanych decyzji i
wybranych kierunków działań- podkreślał w swoim wystąpieniu Burmistrz Andrzej Grabowski.
Właśnie o tej współpracy, unikaniu podziałów i odcinaniu się od „uprawiania polityki” na najniższych
szczeblach mówili w swoich wystąpieniach wszyscy czterej przewodniczący rad miejskich, którzy od 1990r.
wspólnie z burmistrzem tworzyli obecną rzeczywistość. Podkreślali, że nie sztuką byłoby narzekać i czekać na
ekonomiczny cud. Natomiast o umiejętności zjednywania sobie podmiotów gospodarczych, podejmowaniu
szybkich i odważnych, ale jednocześnie przemyślanych decyzji mówił przedstawiciel Toruńskich Zakładów
Materiałów Opatrunkowych i jednocześnie prokurent kowalewskiej Plasticy pan Roman Grzymowicz.
Nie wszyscy goście z powodu wcześniej podjętych zobowiązań mogli uczestniczyć w tej uroczystości.
Gratulacje i życzenia przekazali: poseł na sejm Zbigniew Sosnowski, marszałek województwa Piotr Całbecki,
wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober, Honorowy Obywatel Miasta siostra Monika, starosta wąbrzeski
Krzysztof Mackiewicz, Komendant Policji z Torunia Antonii Stramek, Zastępca Komendanta Woj. PSP Krzysztof
Michałowski, zaprzyjaźniona z nami Poznanianka Joanna Kujawa, redaktor Hanna Kwaśniewska, były starosta
Ryszard Szymczak.
Pan Andrzej Antonii Grabowski posiada 37 letni staż pracy w administracji samorządowej. Za swoją pracę
otrzymał kilkakrotnie odznaczenia m.in. Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(2000r).
Od 1990r. pełni funkcję Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego. Wcześniej od 1983r. pełnił funkcje
Sekretarza Urzędu Miasta i Gminy, od 1984r. Zastępcy Naczelnika Miasta i Gminy i od 1985r. Naczelnika Miasta i
Gminy. W latach 1998-2002 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. Był członkiem dwóch Regionalnych
Komitetów Sterujących przy Urzędzie Marszałkowskim, wytypowanym do pracy przy ustalaniu zasad podziału
środków unijnych, a obecnie jest członkiem Komitetu Monitorującego, który planuje i czuwa nad realizacją
środków unijnych dla naszego województwa. Zasiada również w Radzie Programowej Strategii Województwa na
lata 2014-2020.
Za zaangażowanie w pracę samorządową nie tylko swojej gminy, ale i całego województwa został powołany
przez wszystkich 53 burmistrzów na stanowisko Przewodniczącego Konwentu Burmistrzów. Działacz OSP –
obecnie Prezes Zarządu MG OSP w Kowalewie Pomorskim, działacz władz powiatowych i wojewódzkich OSP.
Członek Rady przy Lokalnej Grupie Działania Dolina Drwęcy, członek Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony
Zdrowia, członek Towarzystwa Miłośników Kowalewa, członek Ludowego Klubu Sportowego „Promień” w
Kowalewie Pomorskim.
Dynamiczny rozwój gminy Kowalewo Pomorskie dał możliwość uplasowania się w rankingu Rzeczypospolitej
w Złotej Setce samorządów najlepiej zarządzanych w Polsce. Gmina Kowalewo Pomorskie zajęła również II
miejsce w ministerialnym konkursie Bezpieczna Gmina, II miejsce w Ogólnopolskim Sportowym Turnieju Miast,
– 4 –
oraz otrzymała certyfikat Przejrzysta Polska.
Dzięki doświadczeniu i uporowi burmistrza Gmina Kowalewo Pomorskie w pełni wykorzystała możliwości
pozyskania środków przedakcesyjnych jak i strukturalnych. Od roku 2003 samodzielnie pozyskano środki z
programów SAPARD, ZPORR, PAOW, Odnowa Wsi, POKL oraz wspólnie z innymi instytucjami /Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządem Melioracji Wodnych, OSP/ pozyskano łącznie dofinansowanie w
wysokości ponad 20 mln. zł. Środki te zostały
przeznaczone na priorytety gminne między innymi na
poprawę jakości dróg, bezpieczeństwo, ekologię,
oświatę, kulturę i sport. Większość inwestycji
wykonano na terenach wiejskich co świadczy o
położeniu nacisku na równomierny rozwój regionalny
już na najniższym szczeblu. Za swoją działalność
gmina w 2006 roku otrzymała certyfikat „Gminy
otwartej na pozyskiwanie środków unijnych”.
Order Odrodzenia Polski jest to drugie, po Orderze
Orła Białego odznaczenie w Rzeczpospolitej Polskiej.
Przyznaje je 9-cio osobowa Kapituła Orderu
Odrodzenia Polski w składzie: Przewodniczący
Prezydent RP Bronisław KOMOROWSKI (Wielki
Mistrz Orderu), Magdalena Maria FIKUS (odznaczona
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski 22.04.11), Agnieszka WOLFRAMZAKRZEWSKA (odznaczona Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski 12.09.11), Jerzy Artur
BAHR (odznaczony Krzyżem Komandorskim z
Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski 10.11. 10), Maria
DMOCHOWSKA (odznaczona Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski 25.04.05), Anna Teresa
JAKUBOWSKA (odznaczona Krzyżem Kawalerskim
Orderu
Odrodzenia
Polski
03.05.06),
Jerzy
KROPIWNICKI
(odznaczony
Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
28.08.06), Henryk WOŹNIAKOWSKI (odznaczony
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
15.09.11), + wakat.
Karolina Kowalska
Podziękowania
Serdecznie dziękuję za osobiste życzenia i gratulacje
jakie otrzymałem od Państwa w związku z nadaniem
mi wysokiego odznaczenia jakim jest
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Dziękuję przyjaciołom, którzy nie mogąc przybyć na
spotkanie przekazali życzenia drogą telefoniczną,
pocztową lub elektroniczną.
Napłynęły one nawet spoza granic kraju.
Dziękuję młodzieży z Małego Chóru Wielkich Serc
działającego przy Szkole Podstawowej w Kowalewie
Pomorskim i ich opiekunce Marii Magdalenie Mytlewskiej
za uświetnienie uroczystości. Wreszcie dziękuję rodzinie i
przyjaciołom, którzy sprawili, że dzień 1 marca 2013r. na
zawsze pozostanie w mojej pamięci.
Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta
– 5 –
DEBATA O ŚRODKACH FINANSOWYCH 2014-2020
Parlamentarzyści we współpracy z Instytutem im. Macieja Rataja, zorganizowali w Sejmie w dniu 15 marca
br. konferencję nt. programowania wykorzystania środków finansowych z perspektywy 2014 – 2020. W konferencji
wziął udział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław
Kalemba, parlamentarzyści: Józef Zych, Marek Sawicki, Jarosław Górczyński, posłowie do Parlamentu
Europejskiego Czesław Siekierski, Andrzej Grzyb, szefowie agencji rządowych oraz marszałek województwa
świętokrzyskiego Adam Jarubas. W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 osób z całej Polski. W panelu dyskusyjnym
zorganizowanym po wystąpieniach prelegentów podnoszono istotne kwestie dotyczące sposobu i trybu
wydatkowania nowych funduszy.
Wicepremier Janusz Piechociński podkreślał, że wchodzimy w ważny etap przygotowań do zamykania
programu na lata 2014-2020. Należy dołożyć wszelkich starań aby w
sposób racjonalny i najbardziej efektywny wykorzystać wszystkie środki,
które Polska otrzyma. Będą to już ostatnie lata, kiedy będziemy mieli
dostęp do tak dużych środków z unijnych funduszy na inwestycje w
naszym kraj. Jako najważniejszy element wymienił współpracę między
resortami, między wszystkimi zainteresowanym stronami tak, aby środki
te wydatkować skutecznie i efektywnie.
Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele resortu rolnictwa na czele
z ministrem Stanisławem Kalembą oraz podsekretarzem stanu Tadeuszem
Nalewajkiem poinformowali o negocjacjach w temacie środków unijnych
na rolnictwo.
Uzyskaliśmy dobre warunki, w tym zgodę na przesunięcie z II filara do 25% środków. Pozwoli nam to na
zbliżenie się do średniej unijnej w ramach płatności bezpośrednich – podkreślił Stanisław Kalemba. Minister
przypomniał również, że ten sukces, to owoc dobrej współpracy wszystkich zaangażowanych w unijne negocjacje
resortów.
Wśród głównych działań w ramach nowej perspektywy, na które MRiRW będzie kładło szczególny nacisk
wymieniono modernizację gospodarstw, wsparcie dla młodych rolników, małych gospodarstw i dla przetwórstwa,
programy rolno-środowiskowe, rolnictwo ekologiczne, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, a także
inicjatywy w ramach osi LIDER.
W spotkaniu uczestniczyło wielu przedstawicieli naszego regionu wśród nich Burmistrz Kowalewa
Pomorskiego Andrzej Grabowski, starosta lipnowski, wicestarosta powiatu rypińskiego czy radny wojewódzki
Paweł Zgórzyński.
Karolina Kowalska
DZIEŃ KOBIET W CHEŁMONIU
Panie z sołectwa Chełmonie celebrowały Dzień Kobiet w dniu 9 marca br. Było to zapoczątkowanie zupełnie
nowej tradycji. Dopiero teraz, po poprawieniu warunków lokalowych w
świetlicy wiejskiej, czyli zmianie systemu ogrzewania z pieca kaflowego na
grzejniki olejowe można było zorganizować spotkanie w okresie zimowych
mrozów. Kilka dni wcześniej była gwiazdka dla dzieci, a teraz święto pań.
Przy suto zastawionym stole spotkało się 40 pań oraz tylko 3 panów:
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, sołtys Piotr Bender i członek rady
sołeckiej Władysław Oleś. Panowie wywiązali się ze swoich obowiązków
wręczając paniom czekolady oraz przekazując życzenia. Burmistrz Miasta
przekazując wiązankę kwiatów podkreślał potrzebę organizacji na wsiach tego
typu spotkań. Są one dobrą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń oraz
do zacieśniania sąsiedzkich więzów.
Mieszkańcy pogratulowali włodarzowi wyróżnienia jakim było przyznanie przez prezydenta Komorowskiego
Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
Karolina Kowalska
DZIEŃ KOBIET W PIĄTKOWIE
Po raz pierwszy (09.03.13) swój Dzień Kobiet świętowały panie z sołectwa
Piątkowo. Jest to najmłodsze sołectwo w gminie Kowalewo Pomorskie, gdyż
wyodrębniło się z większej struktury dopiero dwa lata temu. W minionym roku,
dzięki wsparciu samorządu gminy, mieszkańcy zdopingowani przez sołtysa
Marylenę Lewandowską zagospodarowali kontener dawnego sklepu na mały,
wiejski klub. Nadając mu szumną nazwę ELITA stworzyli miejsce do
cotygodniowych zajęć z najmłodszymi mieszkańcami jak i do okazjonalnych
spotkań dorosłych.
Zaprosiwszy na swój Dzień Kobiet Burmistrza Miasta panie (albo jak same
– 6 –
się nazwały Babki Sołeckie) pochwaliły się tym co już zrobiły oraz podzieliły się planami na najbliższą przyszłość.
Nie ukrywają, że zamierzają wygrać wszystkie konkursy ekologiczne w gminie oraz wystawić pionierską, bo żeńską
drużynę piłki nożnej na najbliższy turniej halowy. Złożyły również życzenia z okazji odznaczenia burmistrza
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Życząc spełnienia tych planów oraz wszystkich, małych i dużych marzeń Burmistrz Andrzej Grabowski
przekazał kwiaty na ręce pani sołtys Maryleny Lewandowskiej. Pochwalił gospodarność jaką wykazują się one na
co dzień oraz zmysł estetyczny przy zagospodarowywaniu centrum wsi.
Karolina Kowalska
DZIEŃ KOBIET W LIPIENICY
Pomimo, że Lipienica to najmniejsza wieś w gminie Kowalewo Pom. (150 mieszkańców) to panie działają tam
prężnie. W dniu 9 marca br. ponad 50 z nich świętowało Dzień Kobiet. Zaprosiły
do swojego grona Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego, ks. Proboszcza
Macieja Augustyńskiego, sołtysa i jednocześnie prezesa straży Waldemara Błach
oraz przedstawicielstwo druhów ochotników.
Panowie z Lipienicy chcąc podziękować płci pięknej za współpracę przy
organizacji sołeckich imprez jak i zebrań strażackich wręczyli wszystkim paniom
wiosenne prymulki.
Burmistrz Miasta złożył w imieniu społeczeństwa życzenia wszystkim
paniom, natomiast wiązankę kwiatów przekazał na ręce najstarszej uczestniczki
Anny Blach, a słodkości na ręce Stanisławy Repeć.
Karolina Kowalska
DZIEŃ KOBIET W SIERAKOWIE.
W dniu 9 marca br. świętowały Dzień Kobiet panie z sołectwa Sierakowo. Organizatorkami były działaczki
KGW: Marta Pawlik Śliwa, Brzeska Małgorzata, Dorota Kalinowska, Danuta Tyrała, Anna Marcinkowska,
Małgorzata Lenczewska, Zofia Klugowska, Anna Skorasińska i Kamila Ludwik. Do wspólnego stołu zaprosiły
sołtysa wsi i jednocześnie prezesa OSP Sierakowo Lubomira Zglińskiego, naczelnika OSP Wiesława Ludwika i
kilku strażaków oraz radnego Grzegorza Stefańskiego i Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego. Przybyły także
współpracujące z nimi panie: kierownik WTZ Ewa Żuławska i Dyrektor Przedszkola Joanna Piasecka.
Panowie: radny, sołtys i druhowie wręczyli paniom po wiosennym tulipanie, zaś solenizantki zrewanżowały się
pysznościami na pięknie przystrojonych stołach. Panie z KGW Sierakowo znane są ze swoich talentów kulinarnych,
dzięki którym zdobywały laury i nagrody na wojewódzkich konkursach.
Wśród pań uczestniczących w spotkaniu wylosowano również 3 bony do
gabinetu kosmetycznego. Trafiły one do Anety Lemieszek, Stanisławy Szotowicz
i Karoliny Kowalskiej.
Składając życzenia paniom z Sierakowa Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski pogratulował tak ścisłej konsolidacji i współpracy z sołtysem, radą
sołecką i strażakami. Życzył, aby nie tylko w dniu kobiet ich praca była
doceniana i przynosiła dalej takie efekty jakie widać patrząc na pięknie
zmodernizowaną świetlicę. Sierakowianki zapewniały, że to nie koniec ich dążeń
i już niedługo będą realizowały kolejne przedsięwzięcia, z wyburzaniem ścian włącznie. Nie ukrywały, że przy
wielu zadaniach liczą na dobre serce burmistrza.
Karolina Kowalska
DZIEŃ KOBIET W WIELKIEJ ŁĄCE
Sołtys Tomasz Matusewicz oraz rada sołecka sołectwa Wielka Łąka przygotowali w dniu 8 marca br. dla
swoich pań z okazji Dnia Kobiet słodki poczęstunek. Wcześniej mszę świętą w ich intencji odprawił ks. kanonik
Bernard Drewek. Chcąc chociaż na chwilę umilić paniom czas i sprawić, aby płeć piękna była jeszcze piękniejsza
organizatorzy zaprosili specjalistów z dziedziny wizażu i kosmetyczki, którzy
udzielali paniom porad i pomagali dobrać makijaż.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wręczając na ręce przedstawicieli pań
p. Danuty Drożdży kwiaty, życzył każdego dnia jak najwięcej radości, a jak
najmniej trosk.
Życie kobiety, szczególnie na wsi jest trudne. Muszą one pogodzić rolę matki
z ciężką pracą w gospodarstwie. Obecna sytuacja na rynku pracy nie napawa
optymizmem na przyszłość. Dlatego tak ważne są chwile wspólnych spotkań,
gdzie można zapomnieć o problemach i przyjemnie spędzić czas. Życzę, aby
mieszkanki Wielkiej Łąki spotykały się jak najczęściej, jak również pamiętały o
swoich mężczyznach - podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
– 7 –
DZIEŃ KOBIET W WIELKIM RYCHNOWIE
Ponad 100 pań z Wielkiego Rychnowa wyjątkowo spędziło Dzień Kobiet. Sołtys Zdzisław Czarnomski oraz
męska rada sołecka: Zbigniew Musiał, Artur Marzec, Adam Kowalewski i Jarosław Czapla zadbali o rozkosze dla
ciała jak i dla ducha. Panowie serwowali kawę i ciasto oraz samodzielnie przygotowany poncz. Każda z pań
otrzymała tulipana i oczywiście życzenia. Zaserwowano również strawę duchową. Z repertuarem ballad cygańskorosyjskich wystąpił toruński duet Słowiańskie Głosy. Panie chętnie
włączyły się do wspólnego śpiewania.
W imieniu brzydszej części społeczeństwa życzenia i kwiaty przekazał
również Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Zachęcał do częstszego
spotykania się, szczególnie, że świetlica wiejska w minionym roku została
zmodernizowana. Wymieniono i podniesiono dach oraz oświetlenie.
Wykonano taras na zewnątrz i poprawiono część elewacji. Obiekt wygląda
pięknie.
Sołectwo dziękuje p. Jarosławowi Molendowskiemu za wsparcie
finansowe przy organizacji występu.
Karolina Kowalska
UROCZYSTOŚĆ ODZNACZENIA- FILM.
Zachęcamy do obejrzenia filmu z uroczystości odznaczenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzeja
Grabowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski autorstwa zespołu redakcyjnego GimTV
działającego przy Publicznym Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim pod kierownictwem p. Monika Lüdtke.
http://www.youtube.com/watch?v=EWyCQayukCc
Serdecznie dziękuję młodzieży za profesjonalny film i życzę kolejnych sukcesów dziennikarskich- informuje
Burmistrz Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
KONWENT BURMISTRZÓW O PROBLEMACH W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU SAMORZĄDÓW.
Kolejne, ósme w tej kadencji, posiedzenie Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko Pomorskiego
odbyło się 18 marca br. w urzędzie marszałkowskim. Konwent, który funkcjonuje od 2007r., skupia wszystkich 47
burmistrzów naszego województwa. Od stycznia 2011r przewodniczącym wybrany został Burmistrz Kowalewa
Pomorskiego Andrzej Grabowski. Konwent spotyka się 3-4 razy w roku, aby omówić istotne problemy. W czasie
spotkań korzysta z gościnności Marszałka lub Wojewody.
Zgodnie z wcześniej zgłoszonym zapotrzebowaniem członków ten Konwent poświęcono czterem tematom. Do
ich zreferowania zaproszono fachowców.
Głównym tematem była możliwość utworzenia w naszym regionie Forum Skarbników, dlatego w posiedzeniu
wzięli udział również skarbnicy samorządowi. Zalety powstania takiej struktury omówiła przewodnicząca Forum
Skarbników Woj. Pomorskiego Alicja Redman oraz przedstawiciel Kuj. Pom. Biura Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej Eugeniusz Aleksandrowicz.
Powstanie panel do wymiany doświadczeń i organizacji szkoleń. Szybkość zmian przepisów prawa,
różnorodność ich interpretacji w poszczególnych
województwach i trudności z pozyskaniem ostatecznych
stanowisk to kłopoty naszych finansistów, a przecież od
nich zależy kondycja gminy i prawne działanie
burmistrzów. Dobrym rozwiązaniem byłoby również
zaproszenie do tego Forum skarbników gmin skupionych
w Konwencie Wójtów Woj. Kujawsko- Pomorskiegoinformował Przewodniczący Konwentu Andrzej
Grabowski.
Obecnie każdy chętny samorząd ma przekazać do
skarbnika miasta Kowal deklarację przystąpienia.
W dyskusji na temat Strategii Rozwoju Woj. Kuj.
Pom. na lata 2014-2020 Burmistrz Miasta Kowal
Eugeniusz Gołembiewski przedstawił pogarszającą się
sytuację finansową, a szczególnie dochody na jednego
mieszkańca w poszczególnych samorządach. Podjęto
stanowisko, aby w nowej pespektywie finansowej wskaźnik dofinansowania projektów unijnych uwzględniał
poziom ich faktycznych dochodów. Stosowanie identycznego dla wszystkich wskaźnika, przy bardzo dużej
rozpiętości dochodów (1000- 2200zł. na 1 os.) uniemożliwi zrównoważony rozwój regionu.
Burmistrz Solca Kujawskiego Teresa Substyk przedstawiła problemy samorządów związane z ujawnianiem
praw własności nieruchomości stanowiących mienie gminne nabyte decyzją komunalizacyjną od Skarbu Państwa.
Pojawiające się niezgodności zapisów w księgach wieczystych ze stanem faktycznym uniemożliwiają gminom
– 8 –
prowadzenie inwestycji i pozyskanie środków unijnych na modernizację dróg czy świetlic wiejskich. Pomoc w
wyjściu z patowej sytuacji deklarował Woj. Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robert
Cieszyński. Nie ma w tym wypadku złotego środka, każda sytuacja musi być rozpatrywana indywidualnie.
Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński omówił przykład kolejnego scedowania przez rząd na
samorządy nowego obowiązku bez zabezpieczenia na ich realizację środków finansowych. Ustawą o infrastrukturze
informacji przestrzennej zobowiązano samorządy do utworzenia do grudnia br. bazy danych dla zbiorów i usług
przestrzennych. Pomysł jest bardzo dobry, ale niestety bardzo drogi. Obywatel siedząc przed komputerem będzie
mógł pozyskać informację na temat każdej działki w Polsce tj. jej powierzchnia, przeznaczenie, czy opracowano dla
niej plan miejscowy, jak określony jest jej dostęp do wszystkich mediów (woda, kanalizacja, energia).
Obecnie niektóre samorządy realizują projekty unijne w zakresie e-Administracji, a województwo wdraża
System Informacji Przestrzennej. Zmuszanie nas do tworzenia kolejnych zbiorów i zbierania informacji
geodezyjnych np. ze starostw wiązać się będzie z olbrzymimi środkami finansowymi, przekraczającymi możliwości
gmin. W dobie kryzysu finansowego nie możemy sobie na to pozwolić. – podkreślał Burmistrz Koronowa.
W uzupełnieniu architekt Paweł Łukowicz przedstawił przykładowa elektroniczną mapę geodezyjną
zawierającą wszystkie metadane, podkreślając, że termin narzucony przez ustawodawcę jest nierealny do realizacji.
Na zakończenie swoim doświadczeniem w temacie wdrażania ustawy o utrzymaniu porządku w gminie
podzielił się Burmistrz Miasta Wąbrzeźno Leszek Kawski, gdzie nowy system działa od stycznia br. natomiast
dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Bartosz Szymański przekazał informację o możliwości
pozyskania środków na modernizację targowisk oraz o zmianach w unijnym projekcie Lider+.
Obradom tradycyjnie przysłuchiwał się również przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy- zastępca
dyrektora Barbara Ptaszyńska.
Serdecznie dziękuje Marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu za umożliwienie odbycia posiedzenia konwentu oraz
jego służbom za przekazane w czasie obrad informacje- podkreślał publicznie Przewodniczący Konwentu Andrzej
Grabowski- Burmistrz Kowalewa Pomorskiego.
Zachęcamy do lektury strony Konwentu Burmistrzów www.konwentburmistrzow.one.pl
Karolina Kowalska
JEDEN POMAGA, DRUGI ZABIJA.
Niedawno informowaliśmy państwa przeprowadzonej w dniu 4 marca akcji wypuszczenia dzikich zwierząt
przez myśliwych z Koła Łowieckiego Knieja. Na nasze pola trafiły bażanty i
kuropatwy oraz kotne zające. Łącznie ponad 100 sztuk. Niestety nie
wszystkim dane będzie przystąpić do zakładania gniazd.
W dniu 16 marca br. myśliwi: Henryk Dębski i Jerzy Dzwonkowski
natknęli się na wnyki kłusowników rozstawione w Lipienicy, w pobliżu
miejsc dokarmiania przez nich zwierząt. Przemyślne, ręcznie zrobione klatki
nie dają kuropatwom i bażantom żadnych szans na przeżycie.
Prawdopodobnie już niedługo myśliwi, wzorem kowalewskich
członków Związku Wędkarskiego, również założą swoją społeczną straż,
która będzie pilnowała przyrody przed tak barbarzyńskim zachowaniem.
Apelujemy o reagowanie i informowanie o pojawiających się
drucianych klatkach czy niezidentyfikowanych przedmiotach na polach i rowach. Jest to dowód przestępstwa.
Karolina Kowalska
MYŚLIWI UZUPEŁNIAJĄ ZWIERZYNĘ
Koło Łowieckie Knieja wypuściło w dniu 4 marca br. zwierzynę na swój teren łowiecki (wieś Elzanowo,
Szychowo i Lipienica w gminie Kowalewo Pomorskie). Łącznie na wolność myśliwi: Zdzisław Orfin, Jerzy
Dzwonkowski, Henryk Dębski i stażysta Michał Karczewski uwolnili 19 zajęcy, 57 kuropatw i 27 kur bażanta.
Cała akcja kosztowała koło łowieckie 12tys.zł. Środki
pochodziły ze składek członkowskich jak i funduszy pozyskanych z
organizacji polowań dewizowych. Wypuszczone zające są kotne, a
kuropatwy i bażanty przystąpią zaraz do zagnieżdżania. Żaden
myśliwy nie będzie na nie polował, aby jesienią wyprowadziły
młode na tereny łowieckie- informuje łowczy Henryk DębskiNiestety, już nie lisy czy drapieżne ptactwo są wrogami kuropatw,
a człowiek, a konkretnie stosowana przez niego mechanizacja
rolnictwa. Najgorsza jest wiosna i czas koszenia traw. Mało który
rolnik pamięta, by kosić trawy od środka tak, by wypłaszać
kuropatwy. Przypominamy o tym, ale niestety, wciąż oglądamy
efekty nieostrożnych prac. Zagrożeniem dla zwierząt są również bezpańskie psy.
Koło Łowieckie Knieja
– 9 –
KOWALEWIACY U MINISTRA ROLNICTWA,
CZYLI DEBATA O PROBLEMACH ROLNIKÓW ZIEMI KUJAWSKO- POMORSKIEJ.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba spotkał się 15 marca br. z rolnikami naszego regionu.
Na zaproszenie organizatorów spotkania: wojewody Ewy Mes i posła Zbigniewa Sosnowskiego do Przysieka
przybyło ponad 500 rolników i osób związanych z rolnictwem. Wśród przybyłych w spotkaniu uczestniczyli: m.in.
Ryszard Bober Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa, Andrzej Gros Prezes ARiMR, Dariusz Kurzawa
Wicemarszałek Województwa, Edyta Zakrzewska Dyrektor OT ANR, Tadeusz Zaborowski Dyrektor OT ARR,
Andrzej Owczarz Dyrektor OR ARiMR oraz Ryszard Kierzek Prezes
Kujawsko-Pomorskiego Samorządu Rolniczego.
Na sali można było zauważyć wielu Kowalewiaków. Oprócz Burmistrza
Miasta Andrzeja Grabowskiego, Przewodniczącego Rady Jerzego Orłowskiego i
członka Komisji Rolnictwa radnego Wiesława Kraśniewskiego byli także prezes
Gminnej Spółki Wodnej Piotr Strzelecki, członek Izby Rolniczej Ryszard
Świętalski, prezes stowarzyszenia STOROL Jerzy Behrendt, oraz rolnicy
indywidualni.
Pomimo, że spotkanie przebiegało w bardzo kulturalnej atmosferze, rolnicy
nie ukrywali, że mają dużo problemów. Po aferach z mięsem wielu producentów
ma mniej zamówień. Spore emocje wywołała też informacja dotycząca kwot mlecznych i cukrowych. Zdaniem
ministra raczej nie ma szans, aby kwoty mleczne zostały utrzymane w kolejnej perspektywie, bo problem polega na
tym, że podobnego zdania jak polska strona są jeszcze tylko 3-4 kraje unijne i nie mamy co liczyć na poparcie
pozostałych. Z kolei w przypadku kwot cukrowych uda się je utrzymać do 2017 roku. Były też trudne pytania.
Dotyczyły one m.in. problemów producentów trzody chlewnej, importu mięsa z krajów, z którymi trudno
konkurować polskim rolnikom, GMO, dopłat.
Większość pytań rolników podczas spotkania dotyczyło przyszłości i nowego unijnego budżetu na rolnictwo.
Co prawda rok 2013 jest ostatnim, w którym możecie skorzystać z kredytów preferencyjnych na zakup ziemi.
Zachęcam byście z nich skorzystali i to jak najszybciej, bo jest spór, który toczą unijne organy. On może się
zakończyć w czerwcu, może w sierpniu i nie wiadomo jaka będzie decyzja Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości. – informował minister Stanisław Kalemba.
Wizyta Ministra Rolnictwa była pierwszą oficjalną wizytą w regionie kujawsko-pomorskim i jak zapowiedział
minister z całą pewnością takich spotkań będzie więcej.
Karolina Kowalska
LAMPY SOLAROWE W DRUGIEJ EDYCJI
Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie przystąpił do realizacji kolejnego ekologicznego projektu
zainstalowania 97 punktów świetlnych wzdłuż ścieżek pieszo- rowerowych i w newralgicznych miejscach gminy.
Lampy solarowe zasilane słońcem poprzez lustra i wiatrem poprzez śmigła wiatraku
kumulują energię i uwalniają ją po zmroku.
Pierwszy projekt zrealizowany na przełomie 2010/2011r. sprawdził się. Byliśmy
wówczas pionierami nie tylko w województwie, ale również w kraju. Zainstalowane 83
lampy hybrydowe wzdłuż ciągów pieszo-rowerowych na początku sprawiły nam kilka
niespodzianek, ale po nabyciu doświadczenia śmiało mogę powiedzieć, że od 2012roku
system działa bez zarzutu. Po przetarciu szlaków przystąpiliśmy do realizacji następnego
projektu na który otrzymaliśmy 75% dofinansowanie kosztów netto ze środków unijnych
w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Przetarg na zainstalowanie lamp wzdłuż ścieżki Kowalewo – Bielsk- 15szt, Kowalewo- Szychowo- 7 szt. i
Frydrychowo- Napole – 48szt. oraz 27 lamp przy przystankach autobusowych na terenie całej gminy wygrała firma
Murabet Golub Dobrzyn.
W dniu 8 marca nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski jak i prezes
firmy Murabet Wojciech Świątkowski zapewniali o pełnej współpracy. Umowa na kwotę 1mln. 248tys. będzie
zrealizowana na przełomie IV- VII 2013r.
Karolina Kowalska.
MAŁA GMINA W ŚWIECIE WIELKIEGO BIZNESU
„Transgraniczne więzi systemowe czyli PIENIĄDZ” to myśl przewodnia tegorocznego, XX Forum
Gospodarczego odbywającego się 4-5 marca br. w Toruniu. Bohaterem tegorocznego spotkania jest pieniądz w
aspekcie gospodarczym, społecznym, politycznym i humanistycznym. Na jego temat szeroko dyskutowali
przedstawiciele Unii Europejskiej, parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i samorządu, polityki oraz biznesu.
Udział w dyskusji wzięli m.in. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012 prof. Jerzy
Buzek, Prezydent RP w latach 1995-2005 Aleksander Kwaśniewski, Poseł do Parlamentu Europejskiego Róża
– 10 –
Thun, Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Największe emocje wzbudziła dyskusja nad
terminem wejścia Polski do strefy euro. Na wprowadzenie tej waluty wyraziliśmy zgodę w referendum nad
wejściem do Unii, ale czy jest już czas, aby ją wprowadzać, czy jeszcze czekać, a jeśli czekać to do kiedy, czy nie
przegapimy
Na widowni można było zauważyć m.in. marszałka Piotra Całbeckiego, wojewodę Ewę Mes, przewodniczącą
sejmiku Dorotę Jakutę, posłów i senatorów. Wśród
samorządowców zaproszono również Burmistrza Miasta
Kowalewo Pomorskie Andrzej Grabowski oraz włodarzy z
Rypina, Wąbrzeźna i Włocławka.
W czasie forum odbyło się drugie posiedzenie krajowej
rady programowej „Samorządowa Polska”. To program, który
koordynuje Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy
Pożyczkowych, która w latach 2014-2020 zamierza zdobyć
unijne dofinansowanie na utworzenie wspólnie z samorządami
lokalnych funduszy pożyczkowych.
Członkowie „Samorządowej Polski” podpisali wczoraj
porozumienia z samorządem województwa i pięcioma
gminami z naszego regionu, m.in. Kowalewem Pomorskim,
które to otworzą małym i średnim firmom drogę do uzyskania
pożyczek i poręczeń. Powstaną spółki, gdzie 60 proc. kapitału
każdej ze spółek ma należeć do „Samorządowej Polski”, 40 proc. - do samorządów.
Fundusz taki ułatwi start młodym spółkom, które nie mają historii kredytowej i są mało wiarygodne dla
banków. Zależy mi na wspieraniu lokalnych firm, co przełoży się na powstawanie nowych miejsc pracy i wzrost
stopy życiowej obywateli.. W tej chwili samorządy nie mają zbyt wielu narzędzi, które na to pozwalają - podkreślał
na spotkaniu Burmistrz Andrzej Grabowski podpisując w towarzystwie Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i
Marszałka Piotra Całbeckiego porozumienie- bardzo dziękuję doktorowi Jackowi Janiszewskiemu – prezesowi
Stowarzyszenia Integracja i Współpraca i jednocześnie organizatorowi Forum Gospodarczego za zaproszenie
swojej rodzinnej gminy do współpracy.
W czasie paneli dyskusyjnych omawiano również bloki tematyczne, m.in.: „Jeśli nie działalność rolnicza, to
jaka?”, „Odnawialne źródła energii”, „Współpraca Polski z Ukrainą”, „Przyszłość i bezpieczeństwo polskiej kolei”,
„Młodzież i jej świat: aksjologia pracy”, „Rola kobiet w biznesie”, „Specjalne strefy ekonomiczne”, „Osoby
niepełnosprawne na rynku pracy” czy „Pieniądz w kulturze i religii”. Również w czasie paneli nie zabrakło
Kowalewiaków. Mogliśmy ich spotkać degustujących rodzime produkty (gęsinę) czy wsłuchujących się w dyskusję
panelistów dotyczącą Specjalnych Stref Ekonomicznych. Jest to temat nam bliski, gdyż w gminie Kowalewo
Pomorskie jest jedyna w Polsce strefa na prywatnych gruntach, a dokładniej na 11ha należących do Toruńskich
Zakładów Materiałów Opatrunkowych. Właśnie dlatego wśród panelistów nie mogło zabraknąć Burmistrza Miasta
Andrzeja Grabowskiego. Wspólnie ze specjalistami z dziedziny ekonomii, gospodarki i biznesu rozmawiali nad
zaletami tworzenia stref i problemami z jakimi one na co dzień się borykają. Zaapelowali do parlamentarzystów, ze
szczególnym wskazaniem na Ministra Finansów o wyrażenie zgody na przesunięcie czasu funkcjonowania SSE do
końca 2026r. Zachęci to inwestorów do długookresowego inwestowania.
Karolina Kowalska
MEDALE DLA CYWILÓW.
Z okazji 40-lecia Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej w dniu 1 marca br. Wojewoda Ewa Mes
nagrodziła szczególnie wyróżniających się w tej dziedzinie odznaczeniami resortowymi. Obrona cywilna jest
systemem ochrony ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury. W ramach OC ratuje
się i udziela pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziała w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i
katastrof. Wśród zasłużonych dla obrony cywilnej Brązowe Medale Za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymały
dwie pracownice Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim: p.
Jolanta Jakubiak i p. Bożena Kliber.
Obrona cywilna jest ważnym elementem społeczeństwa
obywatelskiego, często niestety niedocenianym, wspierającym różne
formy aktywności społecznej i zawodowej. Jest także ważnym elementem
bezpieczeństwa systemu obronnego państwa, jako całości,
odpowiadającej za bezpieczeństwo kraju, województwa, powiatu i
gminy, gdzie bez zaangażowania ludzi realizujących w ten sposób swoje
pasje i zainteresowania nie można byłoby wszystkich tych zadań
wykonywać – powiedziała Wojewoda Ewa Mes.
Od Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego i odznaczonych
samorządowców pani Wojewoda jako zwierzchnik obrony cywilnej w województwie, w dniu swojego święta,
również otrzymała kwiaty i podziękowania za współpracę.
– 11 –
Obrona cywilna często zauważana jest dopiero w czasie poważnego kryzysu spowodowanego przez anomalie
pogodowe, katastrofy ekologiczne czy zagrożenie suwerenności kraju. Mało kto wie, że wszystkie samorządy są
zobowiązane do ustanowienia m.in. systemu błyskawicznego powiadamiania (100 kurierów), punktów czerpania
wody pitnej, szpitala polowego czy masek gazowych. Jesteśmy przygotowani, mając nadzieję, że nigdy nie
wykorzystamy posiadanej wiedzy- podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- swoim współpracownikom:
p. Jakubiak jak i p. Kliber gratuluję otrzymanego medalu.
Karolina Kowalska
MIŁO WSPOMINAĆ ŚWIĘTA, CZYLI PODSUMOWANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO.
Czwartą edycję konkursu fotograficznego pt, „Czy czujesz Ducha
Świąt Bożego Narodzenia” wygrało zdjęcia Katarzyny Guściory.
Smakowita fotka przedstawiająca słodkości bożonarodzeniowe jakie
znalazły się na wigilijnym stole: makowce i pierniki zyskała głosy ponad
połowy uczestników konkursu. Na konkurs wpłynęło łącznie 10 zdjęć.
Zgodnie
z
regulaminem
wśród
50
nadesłanych
kuponów
bożonarodzeniowy elf wylosował jednego uczestnika konkursu, który
również otrzymał nagrodę. Został nim Piotr Serafiński.
W dniu 19 marca br. nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursy.
Nagrody wręczyła Ilona Rybicka- Pełnomocnik Burmistrz Miasta oraz
członkowie Komisji Konkursowej: Ewa Bąk, Małgorzata Dębińska i
Karolina Kowalska.
Gratuluję autorce zdjęcia i zachęcam pozostałych do udziału w konkursach, które ogłasza samorząd. Mamy ich
wiele. Już niedługo będziemy wybierać najpiękniejsze symbole świąt wielkanocnych. Są konkursy ekologiczne i
plastyczne. Ubolewam, że konkurs na najpiękniejszego bałwanka nie został rozstrzygnięty z powodu braku chętnych.
Może w przyszłym roku spotka się on z większym zainteresowaniem- informuje Ilona Rybicka.
Przypomnijmy, że pierwszą edycję wygrało zdjęcie siostry zakonnej Honoraty, drugą p. Bożeny Balcerek,
trzecią Kornelii Kaszubowskiej, a teraz do tego grona dołączyła czwarta kobieta p. Katarzyna Guściora. Panowiełapcie za aparaty i do dzieła.
Karolina Kowalska
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WIELKANOCNEGO
Tradycyjnie w niedzielę tj.24.03.2013r.poprzedzającą radosne Święto Zmartwychwstania Pańskiego odbył się
KONKURS WIELKANOCNY. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego. W
konkursie oceniane były palmy, pisanki, stroiki, koszyczki wielkanocne oraz upieczone ciasta. Do konkursu
przekazano 162 prace rękodzielnicze, w tym : 30 palm, 65 pisanek, 25 koszyczków wielkanocnych, 42 stroiki i 9
ciast. Komisja w składzie: Ewa Bąk –Sekretarz Gminy, Joachim Kupski- Prezes TOMIKO oraz Barbara Niewidział
–Dyrektor M-GOK przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I KATEGORIA: KOSZYCZEK WIELKANOCNY
I miejsce – Oddział Przedszkolny w Wielkim Rychnowie,
II miejsce – Oskar Gręźlikowski Oddział Przedszkolny w Kowalewie Pomorskim,
III miejsce – Martyna Ernest Oddział Przedszkolny w Kowalewie Pomorskim,
III miejsce – Karina Jankowska Oddział Przedszkolny w Kowalewie Pomorskim,
WYRÓŻNIENIA:
Uczniowie Oddziału Przedszkolnego w Wielkim Rychnowie: Julia Iwanowska, Dawid Kordunowski, Wojciech
Olechowski,
Uczniowie Oddziału Przedszkolnego w Wielkiej Łące: Martyna Okurowska, Martyna Żółtowska, Dawid
Rempalski, Nikola Witkowska, Monika Lipińska, Mateusz Ignaczak,
Uczniowie Oddziału Przedszkolnego w Kowalewie Pomorskim: Agata Brzycka, Zuzanna Gawęcka, Bartek
Wojciechowski, Oliwia Chmielewicz, Milena Boniecka.
II KATEGORIA : PALMA WIELKANOCNA
I miejsce – Szkoła Podstawowa Mlewo
II miejsce – Michał Orfin – Publiczne Gimnazjum,
III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich – Mlewo,
WYRÓŻNIENIA:
Agata Wojciechowska SP Wielka Łąka
Aleksandra Wiśniewska SP Wielkie Rychnowo
III KATEGORIA: PISANKA
Szkoły Podstawowe:
I miejsce – Rafał Karnowski SP Wielka Łąka
II miejsce – Julia Sadowska SP Pluskowęsy
– 12 –
III miejsce – Magdalena Nowakowska SP Wielka Łąka
WYRÓŻNIENIA:
Krystian Opas SP Kowalewo Pomorskie
Gimnazjum:
I miejsce – Anna Cieślak Publiczne Gimnazjum Kowalewo
Pomorskie,
II miejsce – Damian Sadowski Publiczne Gimnazjum Kowalewo
Pomorskie,
Dorośli :
I miejsce – „Aktywistki z Piątkowa”- Marylena Lewandowska,
Donata Midura, Danuta Potarzyńska,
IV KATEGORIA: STROIK
Szkoły Podstawowe
I miejsce – Kacper Stankiewicz SP Kowalewo Pomorskie,
II miejsce – Uczniowie Świetlicy w Wielkim Rychnowie,
II miejsce – Anna Legan SP Wielka Łąka,
Gimnazjum
I miejsce – Kornelia Kaszubowska Publiczne Gimnazjum Kowalewo Pomorskie,
Kat. Dorośli:
I miejsce – Anna Racińska – Frydrychowo,
II miejsce – Helena Łuszczyńska – Pruska Łąka,
III miejsce – Aleksandra Ziółkowska – Mlewo,
III miejsce – Katarzyna Luntkowska – Mlewo,
Wyróżnienie: Marta Galarda, Paweł Rosłaniec-Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim
Konkurs Kulinarny „ACH TE BABY…”- organizowany po raz pierwszy, wszystkie upieczone ciasta były
tak wyśmienite, że komisja nie mogła zdecydować, które wypieki są najlepsze. W przyszłym roku komisja
zadeklarowała powołać w swoje szeregi profesjonalnego cukiernika , który pomoże ocenić ciasta.
Wyróżnienia otrzymały: Danuta Tyrała, Aleksandra Ziółkowska, Danuta Wadych i wnuczek Kamil
Krygier, Świetlica Socjoterapeutyczna, Zofia Klugowska, Małgorzata Lenczewska, Hanna Kalinowska, Anna
Marcinkowska, Marta Pawlik-Śliwa.
Wszyscy nagrodzeni uczestnicy poszczególnych konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody
rzeczowe zakupione dzięki hojności sponsorów, a byli nimi: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego, Klub
Radnych „Nasza Gmina”, pp. Maria i Andrzej Chwiećko, Firma PLASTICA Sp. z o.o. Frydrychowo
Justyna Kalinowska
WĘDKARSKIE PODZIĘKOWANIA.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski odebrał z rąk prezesa toruńskiego Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego Mirosława Purzyckiego oraz Sekretarza Stanu Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plockie podziękowania dla samorządu
gminy Kowalewa Pomorskie za wspieranie działalności lokalnego koła.
Uroczystość miała miejsce w dniu 17 marca br. w czasie XI Okręgowego
Zjazdu Delegatów Kół Okręgu PZW Toruń. Wprawne oko mogło na spotkaniu
zauważyć urodzonego kowalewiaka, proboszcza parafii Kiełbasin i
jednocześnie duszpasterz wędkarzy ks. Piotr Igielski, jak i urodzonego
kowalewiaka, wójta gminy Chełmża Jacka Czarneckiego.
Koło PZW Kowalewo, które liczy 192 członków reprezentowali w zjeździe
delegaci: prezes Tomasz Zwoliński i szef straży rybackiej Józef Chromczak.
Karolina Kowalska
ROZGRZEWKA PRZED RUNDĄ
Remisem 3:3 zakończył się mecz sparingowy piłkarzy Promień Kowalewo Pomorskie z Pomorzaninem Toruń
(drużyna z IV ligii) rozegrany w dniu 6 marca br. w Toruniu Nasi piłkarze tak
się rozstrzelali, że trafili nawet do własnej bramki. Pomimo, że są to mecze
rozgrzewające, tylko dla sprawdzenia pozimowej kondycji zawodników na
trybunach nie zabrakło Kowalewiaków. Było ich więcej niż kibiców gospodarzy.
Można było zauważyć Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego z małżonką,
działaczy klubu oraz pasjonatów piłki nożnej.
Przed piłkarzami jeszcze tylko jeden mecz sparingowy z Radzynianką
Radzyń w dniu 9 marca o godz. 14.00 na starym stadionie przy ul. Św. Mikołaja.
Pierwsze mecze rundy wiosennej, i to od razu spotkania derbowe (z sąsiadem)
– 13 –
rozegramy: 23 marca na boisku Centrum Rekreacji i Sportu z Legią Chełmża, a 30 marca z Drwęcą Golub Dobrzyń.
Przypomnijmy, że zakończyliśmy rundę jesienna na II pozycji z 34 punktami. Nasz przeciwnik Legia zajmuje 9
pozycję z 21 punktami, zaś Drwęca 15 z 11 punktami.
Przypominamy, że dwie pierwsze drużyny z tabeli awansują do IV ligi. Promień Kowalewo walczy o to.
Zapraszamy do kibicowania.
Karolina Kowalska
STARY ZARZĄD NA NOWĄ KADENCJĘ.
W oddziale Kowalewski polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odbyło się w dniu 14 marca br.
zebranie sprawozdawczo- wyborcze. Po 5 latach intensywnej pracy zarząd poddał się szczegółowej ocenie swoich
199 członków, gdzie są nie tylko mieszkańcy gminy Kowalewo Pom., ale również z Pływaczewa, Zielenia, Ryńska
a nawet z Torunia.
Wśród zaproszonych gości przybyli: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, kierownik MGOPS Zyta
Szymańska, Dyrektor MGOK Barbara Niewidział, kierownik WTZ Ewa Żuławska, prezes TPD Daniel Brożek oraz
przedstawiciel toruńskiego okręgu Związku p. Irena amińska. Zebranie zainaugurowało uroczyste wprowadzenie
sztandaru gminy i odśpiewanie hymnu Kowalewa Pomorskiego. Uczczono chwilą ciszy pamięć 37 zmarłych w
minionym okresie członków. Symboliczną wiązankę kwiatów po obradach nowo wybrany Zarząd złożył na grobie
śp. Jerzego Kryger, który zmarł pełniąc rolę zastępcy przewodniczącej.
Sprawozdanie z działalności złożone przez przewodniczącą Marię Nowatkę wprowadziło w zdumienie
zaproszonych gości. Mało kto przypuszczał, że tyle się działo. Zorganizowano 26 uroczystości (Kolęda, Dzień
Kobiet, Dzień Seniora, Dzień Matki, Światowy dzień Inwalidy), 19 imprez (zabawa karnawałowa, andrzejki, grille,
spotkania opłatkowe), 17 wycieczek i pielgrzymek jednodniowych (Warszawa, Gdańsk, Licheń, Obory, Inowrocław,
Święta Lipka) oraz 4 wycieczki kilkudniowe (nad morze, do Krakowa, w Bory Tucholskie). Zespól muzyczny
RETRO uczestniczył w 21 przeglądach. Organizowano dla
członków programy i szkolenia: „Skończyć z biernością” czy
nauka Nordic Walking. Od 2008r. współpracując z MiejskoGminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Towarzystwem
Przyjaciół Dzieci, Warsztatami Terapii Zajęciowej i Caritas
przygotowano 370 paczek żywnościowych dla swoich członków
za łączną kwotę 15tys., a z okazji Bożego Narodzenia i Dnia
Seniora przygotowano słodkie upominki.
Serdecznie dziękuję za współpracę zaproszonym gościom,
dzięki czemu nasza działalność jest taka bogata. Dziękuję
Burmistrzowi Miasta Andrzejowi grabowskiemu na wsparcie
którego zawsze mogliśmy liczyć. Otrzymaliśmy w tym okresie od
samorządu gminy środki finansowe w wysokości ponad 12tys.zł,
corocznie talon na autobus na 200km oraz bilety na misterium. Możemy korzystać z wspaniałych pomieszczeń
Domu Kultury i pomocy dyrektor Barbary Niewidział, Dzięki p. Zycie Szymańskiej, p. Ewie Żuławskiej i p.
Danielowi Brożek nasi członkowie mogli podreperować swój budżet artykułami spożywczymi- wymieniała w swoim
wystąpieniu przewodnicząca Maria Nowatka.
O współpracy pomiędzy Związkiem, a samorządem mówiła również przedstawicielka Związku Okręgowego w
Toruniu. Podkreślała, że nie wszędzie jest tak duża przychylność władz. Dziękowała nie tylko za wsparcie
finansowe czy udostępnianie pomieszczeń, ale również za pomoc materialną członkom.
Gratuluję ustępującemu zarządowi tylu sukcesów, a nowemu życzę, aby było ich jeszcze więcej. Dziękuję za
angażowanie się członków Związku w organizację Olimpiady Osób Niepełnosprawnych, umilanie nam Dożynek i
festynów, a przede wszystkim za troskę i opiekę nad seniorami. Cieszę się, że Związek nie tylko dba o rozrywkę, ale
również organizuje pomoc żywnościową. Już teraz deklaruję, że po przejściu na emeryturę zasilę wasze szeregipodkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wręczając Marii Nowatce najwyższe gminne wyróżnienie, czyli
Akt Nadania Herbu oraz talon finansowy na pokrycie wkładu własnego w projekcie na pozyskanie środków na
zakup strojów reprezentacyjnych dla zespołu RETRO.
Do życzeń przyłączyli się pozostali goście.
Po udzielonym jednogłośnie ustępującemu zarządowi i komisji rewizyjnej absolutorium, również jednogłośnie i
w głosowaniu jawnym ponownie powierzono funkcje dotychczasowo je sprawującym paniom: prezes Maria
Nowatka, sekretarz Danuta Maciejewska i skarbnik Teresa Kowalska. Na wniosek w/w pań na stanowisko zastępcy
przewodniczącej powołano Romana Woźniczkę, do Komisji Rewizyjnej Wacława Żuławskiego i Irenę Bazanowską,
do Komisji Socjalno Bytowej Halinę Kłos, Małgorzatę Kułakowską, Jadwigę Murawską oraz Marię Dankowską, a
do Komisji Kultury Henryka Wit i Marię Kuźniar.
Nowy-stary zarząd już przystąpił do organizacji kwietniowego Światowego Dnia Inwalidy, który przygotowuje
wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej.
Karolina Kowalska
– 14 –
STRAŻACY Z MLEWA MAJĄ NOWY SAMOCHÓD
Jednostka OSP Mlewo (gm. Kowalewo Pomorskie) otrzymała nowy samochód, który bardzo poprawi
sprawność prowadzonych przez nich działań przeciwpożarowych. Jednostka ta dba nie tylko o mieszkańców
Mlewa i okolicznych wiosek, ale również bezpieczeństwo domków letniskowych zlokalizowanych wokół kilku
jezior. Ten 6-cio osobowy samochód marki Ford Transit pozwoli na szybkie przemieszczanie się oraz przewóz
sprzętu gaśniczego zafundował tamtejszym strażakom samorząd gminy (50%) oraz sponsor- były mieszkaniec tej
wsi i wielki przyjaciel druhów ochotników p. Andrzej Wiśniewski.
Jednym z pierwszych (08.03.13) podziwiających samochód był Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, któremu
prezes OSP Mlewo Jerzy Wilmanowicz z dumą pokazywał napis na drzwiach pojazdu -„OSP MLEWO”.
Uroczyste przekazanie nowego samochodu nastąpi w
kwietniu, zaś dotychczasowy pojazd strażaków z Mlewa,
który jeszcze dobrze się prezentuje będzie służył innej
jednostce. Na wniosek prezesa zarządu oddz. MG OSP RP
Andrzeja Grabowskiego zarząd MG wyraził zgodę, aby
przekazać go do OSP Lipienica.
Przypomnieć warto przy tej okazji, że w 2011r. w czasie
jubileuszu 85-lecia istnienia ten sam sponsor ufundował
jednostce OSP Mlewo sztandar. Za wspieranie druhów p.
Andrzej Wiśniewski został wówczas odznaczony przez
wiceministra MSWiA Zbigniewa Sosnowskiego Złotym
Medalem za zasługi dla pożarnictwa.
Marzy nam się więcej takich przyjaciół, którzy chociaż
sami nie działają w tej strukturze, czują ideę strażaków
ochotników, widzą ich trud i poświęcenie. Nie ma słów, które w pełni oddadzą naszą wdzięczność za tak szczodre
gesty. Możemy odwdzięczyć się oddaną służbą i ciężką pracą- podkreśla zwierzchnik kowalewskich strażaków
ochotników, prezes i burmistrz Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
STUDENT – SENIOR NA KOWALEWSKIM UNIWERSYTECIE.
W kwietniu inauguruje rok akademicki Uniwersytet Trzeciego Wieku (U3W) w Kowalewie Pomorskim. Jest to
filia Wyższej Szkoły Gospodarki z Bydgoszczy.
Dochodziły do nas sygnały o potrzebie stworzenia takiej możliwości. Na spotkaniach z ToMiKo czy ze
Związkiem Emerytów chwalono organizowane kursy komputerowe, szkolenia czy projekty edukacyjne. Każdy
podkreślał, że szkoda, że trwały one tak krótko. Postanowiliśmy sprawdzić jaka jest rzeczywista potrzeba
ściągnięcia do nas takiej uczelni. Na prowadzoną na przełomie II/III kampanię informacyjną odpowiedziało 80
chętnych składając wstępną deklarację. Wiek praktycznie nie gra tu roli. Wystarczy mieć chęci do poznawania
nowych rzeczy. Liczę, że nasz Uniwersytet zyska wielu słuchaczy i spełni on oczekiwania mieszkańców. Zachęcam
do skorzystania z tej okazji.- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
W dniu 20 marca br. organizatorzy, czyli w imieniu uczelni p. Karolina Dołhun oraz Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski przybliżyli zainteresowanym zasady uczestnictwa w wykładach i w warsztatach. Uczelnia otwiera swoje
podwoje pierwszym wykładem inauguracyjnym 11 kwietnia br. o godz. 17.00. w Sali MGOK. Zapowiedział w nim
udział prezydent uczelni prof. Krzysztof Sikora. Wówczas to studencka brać otrzyma indeksy, gdzie będą
wpisywane wszystkie wykłady i zajęcia.
W semestrze letnim (IV-VI) zorganizowanych będzie 8
wykładów. Na ostatnim wykładzie studenci ustalą sami
tematykę ośmiu wykładów semestru zimowego. Koszt
jednego semestru to 50zł od studenta.
Również na czerwcowym wykładzie studenci określą się
w jakich warsztatach będą chcieli uczestniczyć w semestrze
zimowy. Mają do wyboru kilkadziesiąt możliwości i
wszystkie na miejscu. Mogą uczęszczać na warsztaty
językowe (angielski, niemiecki, włoski, hiszpański i francuski
o różnym stopniu zaawansowania), komputerowe dla
początkujących
i
zaawansowanych,
fotograficzne,
artystyczne, taneczne, kulinarne (dietetyka, dekoracje, nauka
gotowania), nordick waking, fitness, pływanie, masaże
terapeutyczne oraz samoobrona.
Warsztaty w grupach 10-14 osobowych odbywać się będą raz w tygodniu po 1,5godziny zegarowej. Koszt
miesięcznych warsztatów dla studentów U3W to kwota 40zł.
Będzie też możliwość korzystania z warsztatów przez osoby, które nie będą słuchaczami U3W. Jednak oni będą
ponosić pełną odpłatność czyli 60zł za miesiąc.
– 15 –
Udział w U3W to nie tylko wykłady i warsztaty. Nasi studenci mają swój samorząd, stronę internetową oraz
wspaniałe pomysły na dodatkowe, wspólne inicjatywy. Są zajęcia integracyjne, gdzie studenci wszystkich filii
przyjeżdżają do Bydgoszczy, są wyjazdy np. do Berlina czy w góry, są wspólne wigilie, zabawy karnawałowe czy
piesze wycieczki krajoznawcze.- informuje p. Karolina Dołhun.
UWAGA- do 10 kwietnia chętni mogą jeszcze wypełnić druk rejestracyjny i złożyć do w Miejsko- gminnym
Ośrodku Kultur w Kowalewie Pomorskim.
Druki jak i tematyka wykładów na stronie WWW.kowalewopomorskie.pl
Karolina Kowalska
SYGNAŁ ANALOGOWY ZANIKA.
Przypominamy, że wyłączenie telewizyjnych stacji analogowych w naszym województwie planowane jest
do czerwca 2013 r.
http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3822&Itemid=16
Po tym terminie program telewizyjny będzie można odbierać za pośrednictwem telewizji kablowej, telewizji
satelitarnej oraz poprzez specjalną przystawkę lub telewizor posiadający taką funkcję.
W związku z tym proszę, aby z dużą ostrożnością podchodzić do wymiany urządzeń telewizyjnych (dekoderów,
przystawek, itp.) Powinny one pochodzić ze sprawdzonych i specjalistycznych
źródeł. Mogą pojawić się osoby, które wykorzystując niewiedzę mieszkańców
będą chcieli sprzedać nieodpowiednie urządzenie czy zrobić to po zawyżonej
cenie. – apeluje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Odpowiednie urządzenia oraz informację bez problemu można uzyskać w
sklepach oferujących sprzęt elektroniczny. Informacji można zasięgnąć też
dzwoniąc na bezpłatną infolinię 800 007 788 oraz na stronie internetowej
www.cyfryzacja.gov.pl.
Karolina Kowalska
W PODZIĘKOWANIU ZA CODZIENNY TRUD.
Burmistrz Miasta w imieniu męska części społeczeństwa gminy Kowalewo Pomorskie podziękował Paniom za
ich codzienny trud organizując w dniu 7 marca br. Gminny Dzień Kobiet. 90 pań reprezentujących organizacje i
instytucje: radne, sołtyski, dyrektorki, kierowniczki, prezeski KGW i przewodniczące rad rodziców otrzymały z rąk
Burmistrza i męskiej części rady Programowej ds. Kultury działającej przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury
podziękowania, życzenia i słodkie serduszka.
Panie powinny mieć przez cały rok Dzień Kobiet. Ich
praca nigdy nie będzie przeceniona, bo mają w życiu trudniej
niż panowie. Muszą pogodzić obowiązki stworzenia i
utrzymania ogniska domowego z realizacją swoich ambicji i
pasji zawodowych. Pojawiają się głosy, że obchody Dnia
Kobiet to relikt przeszłości, a jego idea już się zdewaluowała.
Wielu kojarzy się z odwiecznymi goździkami i rajstopami.
Pomimo, że kolejne pokolenia kobiet są co raz bardziej
wyemancypowane i obrażają się na określenie „słaba płeć”, to
my mężczyźni życzymy Paniom uśmiechu, zadowolenia i
cierpliwości
do swoich
panówpodkreślał na spotkaniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
przekazując na ręce dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka
Kultury p. Barbary Niewidział kwiaty.
Wieczór umilił występ zdolnego, młodego Kowalewiaka
Jakuba Ciesielskiego, który zaśpiewał wraz z aktorką teatru
muzycznego w Gdyni i instruktorką śpiewu Ludmiłą Małecką.
Panie, zasłuchane w romantyczne ballady Piaska czy Andrzeja
Zauchy, długo oklaskiwały wykonawcę. Jakubowi, który w dniu
występu kończył 17 lat, odśpiewano sto lat i wręczono
upominek.
O samopoczucie pań zadbał nie tylko Jakub. Męska część
załogi kowalewskiego magistratom i domu kultury, profesjonalnie ubrana i po krótkim przeszkoleniu, serwowała
zimne i ciepłe napoje oraz dbała o repertuar muzyczny. Tego dnia panie poczuły się mocno docenione.
Karolina Kowalska
– 16 –
XXXIV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO
W dniu 14 marca br. odbyło się XXXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wśród 58 członków tworzących to
najważniejsze w województwie, bo mające wpływ na podział środków unijnych gremium jest Burmistrz Miasta
Kowalewo Pom. Andrzej Grabowski jako przewodniczący Konwentu Burmistrzów. Obradom prowadzonym przez
członka zarządu województwa Michała Korolkę przysłuchiwała się Przedstawiciel Komisji Europejskiej Maria
Galewska.
Głównym tematem spotkania było zatwierdzenie Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WK-P na lata
2007-2013 za II półrocze 2012 r.
Członek Zarządu Województwa Michał Korolko poinformował zebranych o bieżącym zarządzaniu RPO, w
tym o intensywnym okresie ogłaszania konkursów w ramach RPO, w celu zakończenia procesu kontraktacji
środków. Przedstawił również informacje na temat zmiany harmonogramu konkursów oraz informacje o spotkaniu
w Brukseli z audytorami Komisji Europejskiej
Naczelnik Wydziału Wdrażania Projektów w Departamencie Wdrażania RPO - Paweł Krawański,
przedstawił stan wdrażania RPO: liczba ogłoszonych konkursów, złożonych
wniosków i podpisanych umów, wartości alokacji dla ogłoszonych
konkursów.
Kierownik Biura Ewaluacji RPO Jolanta Rudnicka zaprezentowała
informację dotyczącą prowadzonych przez IZ RPO WK-P w roku 2012
działań ewaluacyjnych, czyli oceniających skuteczność.
Członkowie Komitetu zatwierdzili ponadto uchwały zmieniające
kryteria wyboru projektów dla Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury
technicznej, Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Osi
priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Osi
priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw .
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski zabrał głos w czasie dyskusji nad Osią priorytetową 1 i zamiarem
ogłoszenia konkursu na nabór wniosków na modernizację dróg powiatowych.
Środki finansowe są bardzo ograniczone, w związku z czym priorytetem w czasie konkursu powinny być drogi
strategiczne, gdzie zainteresowanych jest wielu partnerów. Powiatówki te muszą łączyć miasta z drogami
krajowymi, a nie prowadzić do lasu czy w pole.- podkreślał Burmistrz popierany przez starostę toruńskiego i
prezydenta Grudziądza.
Komitet ustalił, że nabór wniosków będzie jeszcze w I półroczu 2013r. Przypomnijmy, że samorząd gminy
Kowalewo Pomorskie wspólnie z 4 samorządami: powiat Wąbrzeźno i powiat Golub Dobrzyń oraz miasto
Wąbrzeźno i gmina Wąbrzeźno ubiegać się będą o dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej WąbrzeźnoKowalewo. Samorządy te 6 lat temu podpisały porozumienie o współpracy i współfinansowaniu. Marszałek
województwa Piotr Całbecki złożył również deklarację przejęcia tej drogi po wyremontowaniu w poczet dróg
wojewódzkich. Jest to bardzo korzystne gdyż samorządom powiatowym odejdą poważne koszty utrzymania
(odśnieżanie, zimowe uszorstnianie) i bieżących remontów.
Karolina Kowalska
Z TROSKĄ O NAJMNIEJSZYCH OBYWATELI.
„Polak mały w przedszkolu i żłobku. Dostępność opieki - jakość edukacji” - to temat debaty zorganizowanej w
dniu 27 lutego br. w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej. W trzecim już spotkaniu oprócz
prezydenta Bronisława Komorowskiego i przedstawicieli rządu uczestniczyli również rodzice, przedstawiciele
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz samorządów terytorialnych. Gminę Kowalewo Pomorskie, na
osobiste zaproszenie prezydenta, reprezentował Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. W spotkaniu wzięła też
udział Małżonka Prezydenta RP. Przed debatą Para Prezydencka
spotkała się z dziećmi uczestników spotkania, w zorganizowanym w
jednej z sal Pałacu Prezydenckiego klubiku.
Otwierając dyskusję prezydent zaproponował odejście od
obecnego systemu podatkowych ulg rodzinnych na rzecz nowych
rozwiązań, które ułatwia godzenie ról zawodowych i rodzicielskich.
Zmiany w systemie ulg na dzieci oraz zagwarantowanie stabilności
prowadzonych działań - to zdaniem prezydenta Bronisława
Komorowskiego jedne z kluczowych wyzwań dla polityki rodzinnej.
Kancelaria Prezydenta zaproponowała koncepcję nowej ulgi
podatkowej polegającej na zwiększaniu kwoty dochodów wolnej od
podatku w zależności od liczby dzieci w rodzinie. Im więcej dzieci,
tym wyższa byłaby kwota dochodów, od których rodzina nie będzie płacić podatków. Rodziny z dwojgiem i więcej
dzieci byłyby więc w tym nowym modelu ulg wspierane w sposób szczególny.
Chcielibyśmy szukać takich rozwiązań, które zaowocują przede wszystkim urodzeniem pierwszego i drugiego
– 17 –
dziecka - powiedział Bronisław Komorowski. W jego ocenie, drugie dziecko, to już będzie szansa na
powstrzymanie negatywnego trendu związanego z kryzysem demograficznym. – Jednym ze źródeł kryzysu
demograficznego jest brak poczucia stabilności i bezpieczeństwa. Nie jest sztuką proponowanie projektów
oznaczających gigantyczne wydawanie pieniędzy, ale jest to droga donikąd, bo tych pieniędzy nie ma. Znaczna
część młodych Polek, wykształconych, aktywnych zawodowo po prostu chce pracować. Dlatego musimy zadbać o
rozwiązania prowadzące do tego, że kiedy matka będzie spokojnie pracowała, to dziecko nie będzie biegało „z
kluczem na szyi”, bez kontroli, bez żadnego zabezpieczenia.
Zaproszeni na spotkanie eksperci, przedstawiciele samorządów, różnych organizacji pozarządowych
dyskutowali o tym, co zrobić, by każda rodzina w Polsce mogła korzystać z takich form opieki nad dzieckiem, które
będą odpowiadać na różne potrzeby rodziców i ich dzieci.
Zwracano uwagę też na potrzebę zapewnienia różnych, elastycznych form opieki nad dzieckiem. Obecna
sytuacja jest daleka od potrzeb rodziców, w około dziewięćdziesięciu procentach polskich gmin nie ma ani jednej
instytucji opiekuńczo-edukacyjnej dla najmłodszych dzieci, czyli do lat 3 (żłobków). Swoje opinie wyrażali
przedstawiciele stowarzyszeń i samorządów, gdzie takie placówki funkcjonują. Samorządowcy apelowali o
zwiększenie możliwości finansowych na powstawanie żłobków oraz wzrost liczby tzw. opiekunów dziennych.
Dobrym rozwiązaniem była by możliwość opłacania członkowi rodziny np. dziadkom ubezpieczenia w zamian za
opiekę nad dzieckiem w czasie kiedy to rodzice przebywają w pracy.
W gminie Kowalewo Pomorskie wskaźnik uczęszczania do przedszkola 3 i 4-latków wynosi 48% populacji, a
powiecie 33%. Bardzo brakuje nam żłobka, do którego mogłyby uczęszczać najmłodsze dzieci. W Polsce jedynie
2,6% dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat jest objęte opieką w tego typu placówkach, a w naszym województwie
jest to tylko 1,9%. Mamy zielone światło dla prywatnych podmiotów, które zechciałby prowadzić tego typu
działalność- podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
SPOTKANIA Z KULTURĄ
SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELKIEJ ŁĄCE
Sztuka dostarcza ciągle nowych możliwości wzbogacania człowieka. Rozwija się on i kształtuje dzięki temu, że
czyta, słucha, ogląda oraz dzięki temu, że maluje, śpiewa, a także potrafi interpretować słowa i dźwięki
w sposób indywidualny. Koncepcja wychowania przez sztukę nie ogranicza się do biernego kontaktu człowieka z
dziełami, ale aktywnego uczestnictwa w kulturze, które obejmuje literaturę,
muzykę, plastykę, teatr czy film. Sztuka jest więc środkiem wychowawczym,
ponieważ kształtuje postawy człowieka, a jednocześnie jest środkiem
nauczania, gdyż wzbogaca zasób wiedzy i mechanizmy poznawcze.
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej
Łące miały okazję obejrzeć w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu bajkę
muzyczną pt. Kot w butach. Wyjazd dał dzieciom wiele radości i zadowolenia
oraz pozwolił wzbogacić wiedzę o teatrze. Obcowanie dziecka ze sztuką
wpływa na powstawanie jego różnych upodobań i oceny piękna. Oglądanie
spektaklu pozwala dziecku na wejście w inny świat, odkrywany na nowo,
trochę magiczny i skłaniający do refleksji. Z wielką niecierpliwością wszystkie
dzieci czekają na kolejne wycieczki, które pozwolą na poznanie nowych, nieznanych jeszcze rzeczy i zjawisk.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na stronie internetowej, której opiekunem jest pani
Izabella Masłowska.
http://spwielkalaka.kowalewopomorskie.pl/
Justyna Rutkowska
ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEGO KONKURSU „PRZYWRACAMY UROK NASZEJ GMINIE” 2012
W roku 2012 przeprowadzono dziesiątą edycję konkursu „Przywracamy urok naszej gminie”, którego ideą jest
przywrócenie estetycznego wyglądu miejscom zaniedbanym, zniszczonym i zaśmieconym.
Konkurs skierowany jest nie tylko do jednostek sołeckich, ale także do osób fizycznych, prawnych, organizacji
nie posiadających osobowości prawnych, stowarzyszeń, grup nieformalnych złączonych ideą konkursu.
W 2012 roku zostało złożonych 9 deklaracji. Podsumowania konkursu dokonano na sesji Rady Miejskiej w
dniu 25.03.2013 r.:
I miejsce otrzymało Sołectwo Frydrychowo za odnowienie figurki poprzez wymianę daszku i okien, ułożenie
ścieżki kostką brukową i renowację ogrodzenia.
II miejsce otrzymało Sołectwo Pruska Łąka za zagospodarowanie placu manewrowego autobusów w m. Szewa
III miejsce otrzymało Sołectwo Chełmoniec za zagospodarowanie terenu wokół figurki
Ponadto wyróżnienia otrzymały:
•
Sołectwo Nowy Dwór za uporządkowanie poboczy drogi gminnej prowadzącej z Wielkiego Rychnowa
do Nowego Dworu, poprzez usunięcie śmieci i wycinkę krzewów,
– 18 –
•
Sołectwo Wielkie Rychnowo za zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury,
•
Osiedle Brodnickie za wykonanie licznych prac pielęgnacyjnych na terenie osiedla,
•
Sołectwo Pluskowęsy za uporządkowanie terenu wokół stawu.
Gratuluję nie tylko zwycięzcom, ale wszystkim, którzy brali udział w konkursie. Wszystkim uczestnikom
konkursu dziękuję za zaangażowanie i wkład pracy w realizację podjętych działań.
Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski
Joanna Jesionkowska
POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIEJSKIEJ
W minionym kwartale br odbyły się następujące posiedzenia Komisji Rady Miejskiej:
18 stycznia, 11 luty i 11 marca - Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia,
25 stycznia, 18 luty i 15 marca - Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa
i Integracji Europejskiej,
11 stycznia, 15 luty i 14 marca - Komisja Budżetowa i Samorządu,
31 stycznia
- Komisja Rewizyjna
Radni na posiedzeniach Komisji:
− dokonali podsumowania pracy Komisji RM za 2012r.,
− omówili plany pracy Komisji na rok 2013,
− wysłuchali informacji o dowożeniu młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum,
− zapoznali się i zatwierdzili regulamin konkursu: „Przywracamy urok naszej gminie”,
− rozstrzygnęli Konkurs na „Najpiękniejszą Iluminację Świąteczno – Noworoczną”,
− zapoznali się z kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych,
− zatwierdzili regulamin konkursu „Piękna gmina” i ogłosili nową edycję konkursu,
− zapoznali się z projektami uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej oraz wysłuchali informacji Burmistrza
Miasta.
Ponadto Komisja Rewizyjna dokonała oceny pracy wszystkich Komisji RM za rok 2012. W dniu 21 marca
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej wraz z Przewodniczącymi wszystkich
Komisji i Prezydium Rady wzięła udział w Walnym Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej.
Donata Pilarska - Mądry
INFORMACJA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ
Informuję, iż Radni podczas XVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2013 roku podjęli uchwały w
następujących sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014,
2) majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
3) majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
4) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
5) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014r.,
6) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Kowalewo Pomorskie w 2013 roku,
7) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej,
8) przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej,
9) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej,
10) powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim
niektórych obowiązków zadań własnych gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kowalewo Pomorskie,
11) zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Kowalewo Pomorskie,
12) przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok,
13) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
14) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Mlewiec,
Srebrniki, Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni
– 19 –
wiatrowych,
15) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części jednostki
strukturalnej Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie,
16) przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010-2013,
17) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do tworzenia Kujawsko – Pomorskiego
Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.
18) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie,
19) zmian w budżecie,
20) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
21) przeprowadzenia wyboru sołtysa.
Donata Pilarska - Mądry
I GMINNY KONKURS „KOWALEWO POMORSKIE – MOJA MAŁA OJCZYZNA”
Dnia 23lutego 2013 roku odbył się I Gminny Konkurs „Kowalewo Pomorskie – moja mała ojczyzna”.
Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim. Honorowy
patronat nad tym przedsięwzięciem objął Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Wśród zaproszonych gości obecni
byli : Burmistrz Miasta pan Andrzej Grabowski, Pełnomocnik Burmistrza pani Ilona Rybicka, Przewodniczący Rady
Miejskiej pan Jerzy Orłowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Arbart, Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Zdrowia pan Jerzy Koralewski, córka Honorowego Obywatela Gminy śp. Stanisława
Dąbkowskiego pani Małgorzata Kowalczyk, Prezes Towarzystwa Miłośników Kowalewa Pomorskiego pan Joachim
Kupski, Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury pani Barbara Niewidział, Kierownik Warsztatów Terapii
Zajęciowej pani Ewa Żuławska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące pani Danuta Drożdża, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie pani Elżbieta Arbart, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach
pani Renata Kałuża, dyrektor Publicznego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim pani Joanna Piasecka,
przewodnicząca Rady Rodziców przy SP w Kowalewie Pomorskim pani Anna Wardzińska. Licznie przybyli rodzice
i opiekunowie. Konkurs zorganizowany był w trzech kategoriach: plastyczny dla uczniów z klas 0 –III,
fotograficzny dla uczniów klas II – III, wiedzy o mieście i gminie Kowalewo Pomorskie oraz jej Honorowych
Obywatelach dla uczniów klas III.
Celem konkursu było:
1.Kształtowanie
tożsamości
regionalnej
i
pobudzenie
zainteresowania własnym środowiskiem.
2.Popularyzowanie wiedzy na temat historii, kultury i środowiska
przyrodniczego gminy Kowalewo Pomorskie.
3.Zaprezentowanie swojego miejsca zamieszkania, najbliższej
okolicy i osób szczególnie zaangażowanych w rozwój naszego
regionu.
4.Ocalenie od zapomnienia miejsc charakterystycznych dla
regionu.
5.Ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu.
6.Rozwijanie wyobraźni plastycznej i wyrabianie poczucia estetyki dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Zgodnie z regulaminem do dnia 31.01.2013 wpłynęło 39 prac plastycznych ze Szkoły Podstawowej im.
Wojska Polskiego w Pluskowęsach i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim oraz 2
prace fotograficzne. Komisja konkursowa w składzie: Barbara Niewidział, Ewa Żuławska oraz Joachim Kupski w
konkursie plastycznym przyznała następujące nagrody:
W kategorii klas 0 - I
I miejsce
Aleksandra Malinowska klasa O „c” Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
II miejsce
Zofia Żuławska klasa O „b” Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
III miejsce
Marta Mieżykowska klasa O „d” Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
Wyróżnienie
Michał Zacharek klasa I c Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
Wyróżnienie
Patrycja Janas klasa I Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach
W kategorii klas II - III
I miejsce
Judyta Gierłowska klasa III b Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
II miejsce
Weronika Szmytkowska klasa III b Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
– 20 –
III miejsce
Norbert Jankowski klasa III c Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
Wyróżnienie
Klaudia Trawińska klasa III c Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
Wyróżnienie
Tymoteusz Żuławski klasa III c Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
Za wykonanie oryginalnych prac plastycznych przyznano dwie nagrody specjalne. Pierwsza dla ucznia klasy
Ib Bartłomieja Błaszkiewicza za przedstawienie trzech zabytków Kowalewa Pomorskiego. Druga dla ucznia klasy
III c Kacpra Krzemienia za wykonanie portretu Honorowego Obywatela śp. Jana Łęgowskiego.
W konkursie fotograficznym przyznano dwa wyróżnienia, które otrzymali:
Zuzanna Kordowska klasa III c, Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim,
Kacper Krzemień klasa III c, Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim.
Podsumowaniem I Gminnego Konkursu „Kowalewo Pomorskie- moja mała ojczyzna” był konkurs wiedzy o
naszym regionie. Czteroosobowe drużyny reprezentujące szkoły podstawow z Pluskowęs ,Wielkiej Łąki, Wielkiego
Rychnowa oraz Kowalewa Pomorskiego zdobywały punkty, układając puzzle, odpowiadając na pytania i
rozwiązując krzyżówkę. Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca Barbara Niewidział oraz członkowie,
Ilona Rybicka, Ewa Żuławska, Anna Wardzińska skrupulatnie
zliczyła punkty i ogłosiła wyniki:
I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące
w składzie :
Julia Dębińska, Wiktoria Jasińska, Kacper Lewandowski i Maciej
Stempski.
II miejsce zajęła klasa III c ze Szkoły Podstawowej im .Marii
Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w składzie: Zuzanna
Kordowska, Martyna Mądry, Kacper Krzemień i Krzysztof
Szyczewski.
III miejsce zajęła klasa III a ze szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w składzie: Wiktoria
Tylmanowska, Jakub Górny, Jacek Maciołek i Jakub Piórkowski.
Wyróżnienia otrzymali:
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach, którą reprezentowali uczniowie: Dominika Korcz,
Paulina Matczak, Adam Dąbrowski i Damian Pawlewicz.
Klasa III b Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w składzie: Judyta
Gierłowska, Zofia Polakiewicz, Łukasz Hinc, Jakub Głowacki.
Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie, którą reprezentowali uczniowie: Zuzanna Kiżewska, Aleksandra
Wiśniewska, Wojciech Jankowski i Kamil Romanowski.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy, które zostały zakupione dzięki życzliwości
sponsorów, a byli wśród nich:
1.Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski,
2.Rada Rodziców przy SP w Kowalewie Pom.,
3.Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Arbart,
4.Rodzina Honorowego Obywatela Gminy śp. Stanisława Dąbkowskiego,
5.Apteka Kowalewska Katarzyna Przybysz – Górecka,
6.Firma STOROL,
7.Hurtownia Paliw i Olejów OLKOP – p.Gabriel Kropkowski,
8.Biuro Plus Jankowscy Sp. J. Toruń,
9.Cukiernia Staropolska Maria Taborek,
10.Magdalena Famulska – rodzic z klasy Ic SP Kowalewo Pomorskie,
11.Grupa piłki siatkowej kobiet pod kierunkiem pani Genowefy Folchman,
12.Grupa Edukacyjna S.A. Kielce.
Za wsparcie organizacyjne serdecznie dziękujemy:
- Dyrekcji Miejsko-Gminnego –Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim,
- Dyrekcji Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim,
- pani Magdzie Mytlewskiej, która opiekuje się szkolnym chórem,
- pocztowi sztandarowemu,
- harcerzom,
- p. Aleksandrze Ciesielskiej, p. Małgorzacie Jaworskiej, p. E. Guzowskiej, p. Małgorzacie Piątek.
Anna Jarecka, Marzanna Siergiej, Grażyna Zacharek
– 21 –
INFORMACJA DOT. PRZEPROWADZONYCH BADAŃ SŁUCHU
W dniu 8 marca br. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury im. Wł.S. Reymonta w Kowalewie Pomorskim
odbyły się badania słuchu, które przeprowadziła Firma APH-MED Centrum Badania Słuchu z Warszawy.
Badaniami zostali objęci mieszkańcy gminy Kowalewo Pomorskie powyżej 50 – go roku życia oraz osoby z
upośledzeniem słuchu. Na zaproszenie odpowiedziało 30 osób.
Badanie słuchu ma na celu wykrycie ewentualnego ubytku słuchu pacjenta oraz
przywrócenie komfortu życia ludziom z takim ubytkiem. Niedosłuch, który zaczyna
się od wysokich częstotliwości jest bardzo podstępny, gdyż nie wpływa on na
rozumienie mowy. Młody człowiek pytany, czy słyszy dobrze powie, że tak i to
prawda, ale w pasmach wysokich częstotliwości słuch się pogarsza bardziej niż
wynikałoby to z wieku. Realnym zagrożeniem jest, że osoba taka w wieku
trzydziestu kilku lat może mieć słuch siedemdziesięciolatka. Odpowiednio
prowadzona profilaktyka pozwala na wczesne wykrycie wady słuchu i wdrożenie
odpowiedniego leczenia, dlatego tak ważne jest systematyczne przeprowadzanie
badań profilaktycznych.
Katarzyna Szczutowska
UPRZEJMIE INFORMUJEMY,
Uprzejmie informujemy iż Pracownicy Przychodni Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej T.N.N. z
Białegostoku, na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonają
bezpłatne badania mammograficzne w dniu 10 kwietnia 2013 roku.
Badania odbywają się po wcześniejszej rejestracji
pod numerami telefonu

85 676 03 32

85 676 13 22
w godz. od 8:00 do 20:00
W badaniach mogą uczestniczyć Panie od 50 do 69 roku życia
(pełne roczniki 1944-1963) posiadające aktualne ubezpieczenie w NFZ.
Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 roku życia, mogą również wykonać badanie w mammobusie, za
uiszczeniem opłaty w wysokości 80 zł.
Mammobus stanie na placu przy Remizie OSP,
ul. Strażacka 2 w Kowalewie Pomorskim.
Na badania należy przynieść
dowód osobisty !!
Katarzyna Szczutowska
POKAŻ KLASĘ WŁAŚCICIELU CZWORONOGA – POSPRZĄTAJ PO SWOIM PUPILU
Wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca, znikający śnieg odkrył nagromadzone pod nim nie tylko
odpady różnego pochodzenia, ale przede wszystkim liczne odchody zwierzęce.
W związku z powyższym przypominamy, że na terenie miasta Kowalewo
Pomorskie ustawione są oznakowane kosze uliczne na psie odchody.
Dodatkowo w dwóch kioskach RUCH-u na Placu 700-lecia oraz w tutejszym
Urzędzie dostępne są nieodpłatnie specjalne zestawy higieniczne do sprzątania
po zwierzętach. Z obserwacji wynika jednak, że bardzo niewiele osób z nich
korzysta i sprząta po swoich pupilach.
Należy podkreślić, że chodniki, place i skwery to miejsca publiczne i
korzystają z nich wszyscy mieszkańcy. Szczególną uwagę natomiast należy
zwrócić na piaskownice i place zabaw dla dzieci. Najwyższa pora, aby
posiadacze zwierząt zrozumieli, że ich zaniedbania stanowią przykrą
uciążliwość dla wszystkich mieszkańców, a pozostawiane przez psy odchody,
bardzo negatywnie wpływają na wizerunek naszego miasta.
Ponadto informujemy, że za niewywiązywanie się właścicieli i opiekunów
czworonogów z ciążącego na nich obowiązku grozi kara grzywny.
Pamiętajmy, że żadne inicjatywy, apele czy akcje nie przyniosą efektu
dopóki w naszej świadomości nie zrodzi się wspólna odpowiedzialność za czystość i porządek.
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Małgorzata Wegner
– 22 –
PRZEZNACZ 1 % PODATKU DOCHODOWEGO DLA LKS PROMIEŃ
Przywilej otrzymywania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Organizacji
Pożytku Publicznego jest dla naszego Klubu szansą na realizacje wielu celów statutowych zmierzających do rozwoju
sportu w naszej gminie.
Każda nawet najmniejsza kwota to pomoc, jaką może przekazać każdy dokonujący rocznego rozliczenia z Urzędem
Skarbowym. Dlatego zachęcamy wszystkich popierających nasze działania do skorzystania z tej możliwości i wsparcia
działań LKS 'Promień".
1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują
z pomocy ZUS lub KRUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.
Jak wypełnić deklaracje PIT ?
Wystarczy wypełnić standardowy formularz rocznego zeznania podatkowego, którego Państwo używacie każdego
roku, a w nim odpowiednią rubrykę:
W polu „Numer KRS" wpisujemy numer 0000049585, a w odpowiednim polu sumę jaka wynika z obliczenia
1 % podatku, zgodnie z wytycznymi w formularzu PIT
Ponadto każdy składający deklarację PIT może wskazać szczegółowy cel na który przeznacza swój odpis 1
procenta ( np. nazwę sekcji działającej w LKS )
Resztą zajmie się Urząd Skarbowy, którzy przekaże kwotę na konto organizacji, którą podatnik wskazał w swoim
zeznaniu.
W większości przypadków 1 % podatku to niewielka kwota : kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. Liczą się również
najdrobniejsze wpłaty. Każdą z nich można przeliczyć na konkretną liczbę zajęć sportowych prowadzonych z dziećmi i
młodzieżą, właściwie zagospodarowując wolny czas, zakupić sprzęt sportowy czy też przeznaczyć organizację imprez
sportowych.
W imieniu Zarządu Klubu oraz dzieci i młodzieży skupionej w tym klubie serdecznie dziękujemy wszystkim
Darczyńcom, którzy przekazali nam 1 % podatku w latach ubiegłych i bardzo liczymy na to wsparcie w roku bieżącym.
Licząc na zrozumienie problemu i Państwa życzliwość pozostajemy z wyrazami szacunku.
Burmistrz Miasta
Prezes
Ludowego Klubu Sportowego
Andrzej Grabowski
„PROMIEŃ" w Kowalewie Pom.
Jerzy Behrendt
Jolanta Jakubiak
POZYTYWNY WYNIK AUDITU DO PONOWNEJ CERTYFIKACJI
Przed trzema laty Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim otrzymał certyfikat zgodności Systemu Zarządzania
Jakością z normą ISO 9001:2009. Certyfikat jakości przyznała firma Polska Izba Handu Zagranicznego w Gdyni i
jest on ważny do marca 2013 roku. W dniach 26-27 lutego odbył się w Urzędzie audit odnowieniowy przedłużający
certyfikat na kolejne 3 lata, czyli do 2016 roku przez auditora zewnętrznego p. Grażynę Ciuryło.
W trakcie auditu odnowieniowego ocenie podlegały: Księga Jakości, Polityka Jakości, procedury systemowe,
działania korygujące i zapobiegawcze oraz wybrane przez auditora zewnętrznego procesy w komórkach
organizacyjnych Urzędu. Auditem zostały objęte następujące komórki organizacyjne
Urzędu:
- Referat Organizacyjny,
- Referat Finansowy,
- Referat Techniczno -Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami,
- Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- Urząd Stanu Cywilnego,
- Referat Ochrony Środowiska i Ewidencji Gospodarczej.
Na spotkaniu podsumowującym auditor ocenił pozytywnie funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością w
Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, realizację Polityki Jakości i wprowadzone działania doskonalące,
wskazując na podnoszenie skuteczności Systemu w zakresie wymagań normy. Jednocześnie poinformowała, że
Urząd otrzymuje ich rekomendację do przyznania certyfikatu jakości zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 w
zakresie: świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań publicznych własnych i
zleconych zaspakajających potrzeby społeczności lokalnej oraz zapewniających wszechstronny rozwój regionu.
Magdalena Charczuk
DZIEŃ KOBIET W TOMIKO
Kobiet Ci w TOMIKO jest dużo - a mianowicie 72 % ogółu członków. Więc jak tu nie zorganizować "Dnia
Kobiet". Co prawda ktoś tam ( oczyciście malkotent - mężczyzna ) pomruczał, że to święto - to przeżytek z
niesłusznych czasów, ale zakrzyczano go - że to tradycja, i to jeszcze wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych z dość
zamierzchłych czasów - z 1908 roku, w Europie od 1914 roku, a w Polsce - po II Wojnie Światowej ( z obowiązkowym
prezentem - gożdzikiem i rajstopami).
Ale dośc tych dywagacji historycznych ! Robimy i koniec. Ale jak ?. Ano tak, żeby było miło, więc żadnych
– 23 –
przemówień , czy referatów - tylko muzyka, poezja, śpiew i taniec. A gdzie ? No w miejscu godnym - więc w Sali
Widowiskowej Domu Kultury , nawiasem mówiąc , wcześniej to już z Panią Dyrektor uzgodniliśmy.
Pięknie śpiewali - Kuba Ciesielski - solo i w duecie z partnerką, a także, co było niespodzianką, sam Pan Marek
Piątkowski.
Ślicznie tańczył Dziecięcy Zespół Taneczny ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie, prowadzony przez Panią
Dorotę Piątkowską , a kiedy jeszcze w tańcu cygańskim Zespół zszedł ze sceny i zatańczył między stolikami na sali, no
to aplauz widowni osiągnął szczyt.
Na tym skończyła się część artystyczna. Podziękowaliśmy naszym artystom, a nasza Pani Bożenka Balcerek
wręczyła każdemu po tabliczce czekolady dla wzmocnienia.
Wszystkim się bardzo podobało !
Potem były życzenia w imieniu Zarządu TOMIKO dla wszystkich naszych kobiet, no i wzniesiono toast "za
zdrowie Pań". Wręczono też 2 wiązanki kwiatów - jedna - tradycyjnie od TOMIKO, druga - od Pana Burmistrza.
Kwiaty otrzymały - tym razem bez losowania, ale z ogólną aprobatą - Pani Maria Krużycka i Pani Halina Ratyńska.
Panowie w tym czasie rozdali wszystkim Paniom po tabliczce czekolady zamiast kwiatka, i na tym skończyła się część
oficjalna uroczystości.
Przy pomocy nieocenionych Pań z kuchni Domu Kultury, Panowie roznieśli kawę , ciasto i herbatę, a w czasie
konsumpcji pojawiły sie przerywniki - recytowano wiersze o kobietach i o miłości, a także przedstawiono interpretację
i znaczenie imion wszystkich Pań, według "Wielkiej Księgi Wróżb i Księgi Imion". Panie nasze noszą 31 różne imiona.
Powtarzają się Teresy, Gabriele i Barbary. 10 z tych imion jest pochodzenia greckiego, 7 hebrajskiego, 5 łacińskiego, 3
słowiańskiego, pozostałe 5 są imionami pochodzenia celtyckiego, germańskiego i litewskiego.
Potem na sali rozpoczęły się rozmowy indywidualne, w grupach, i trwały długo. Zdaniem uczestniczek - a było ich
30, impreza była bardzo udana, z czego cieszą się "chłopy"- organizatorzy.
P.S.- śpiewająca z Kubą Ciesielskim partnerka - to uczennica Szkoły Podstawowej w Kowalewie Karolina
Zielińska - a jej opiekunem jest Pan Marek Piątkowski.
Joachim Kupski
PANI MARIA NADAL RZĄDZI.
14 marca br. w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kowalewie Pomorskim odbyło się
walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbywa się raz na 5 lat. Należy rozliczyć z pracy stary Zarząd i
wybrać nowy. Praca w Związku jest pracą społeczną. Wybrano Zarząd na kolejną kadencję, w skład którego weszli:
Przewodnicząca - Maria Nowatka
Z-ca Przewod.
- Roman Wożniczka
Sekretarz
- Danuta Maciejewska
Skarbnik
- Teresa Kowalska
Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom,które w minionej kadencji wspierały naszą działalność i prosimy
o dalszą pomoc. Dziękujemy Burmistrzowi p. Andrzejowi Grabowskiemu i gościom zaproszonym za przybycie na
naszą uroczystość, za życzenia i kwiaty. Dziękujemy za zaufanie.
Sekretarz - Danuta Maciejewska
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REJONOWEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW W KOWALEWIE POMORSKIM ZA OKRES OD 07.02.2008-14.03.2013
(FRAGMENTY)
ZARZĄD
Na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym w dniu 07.02.2008 wybrane został następujący Zarząd naszego
Oddziału Rejonowego:
Przewodnicząca –Maria Nowatka, Zastępca - Jerzy Krygier, Sekretarz- Danuta Maciejewska, Skarbnik –
Teresa Kowalska, Przewodnicząca Komisji Socjalno-Bytowej – Gizela Wróblewska, jej zastępca Halina Kłos,
Przewodnicząca Komisji Kultury i Organizacji Wolnego Czasu – Zofia Puścian, a jej zastępca Benedykt Urbański,
Kronikarz Helena Seifert, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Bazanowska, Sekretarz Teresa Gientkowska,
członkowie: Krystyna Wróblewska, Janina Mazurkiewicz.
SKŁAD OSOBOWY
Jeżeli chodzi o skład osobowy naszego Związku to nasza kadencja rozpoczęła się po przeprowadzonej czystce
w styczniu 2008 roku i stan członków w dniu wyborów wynosił 152 osoby. Dziś 199 osób. W okresie tej kadencji
ubyło nam 37 osób a przybyło 84 osoby. Nasi członkowie to nie tylko Kowalewiacy ale i mieszkańcy sołectw.
Wśród członków mamy 2 osoby powyżej 90 lat i 37 osób które mają ukończone 80 lat a 4 z nich za rok będą 90latkami. Mamy też 4 osoby leżące.
POMOC MATERIALNA
Dzięki przychylności Kierownik MGOPS p. Zycie Szymańskiej mogliśmy każdego roku z okazji Świat Bożego
Narodzenia i Dnia Seniora najbardziej potrzebującym przydzielić 162 paczki z artykułami żywnościowymi. Ogólna
wartość tych paczek wyniosła 7.254,00 zł.
– 24 –
Za sprawą pomocy p. Daniela Brożka udało się nawiązać współpracę z CARITAS w Toruniu skąd
otrzymaliśmy produkty spożywcze na 208 paczek o wartości 7.470,00 zł.
Dodatkowo obie te instytucje przekazywały produkty żywnościowe na potrzeby organizacyjne imprez w
naszym Związku. Otrzymaliśmy też produkty spożywcze i słodycze od TPD które zostały rozdane wszystkim
osobom obecnym na zebraniach (ptasie mleczko, ser, mąka i inne).
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA
W ciągu tej kadencji zorganizowaliśmy 26 uroczystości w których razem wzięło udział 2789 osób.
Zorganizowaliśmy 19 imprez gdzie uczestniczyło 1376 osób.
Zorganizowaliśmy 17 wycieczek i pielgrzymek jednodniowych do miejsc sakralnych w których uczestniczyło
778 osób.
Odbyły się też 4 wycieczki 3-dniowe oraz 2 wyjazdy szkoleniowo-wypoczynkowe na 6 dni w Bory Tucholskie
gdzie uczestniczyło 257 osób, 102 osoby uczestniczyły w obejrzeniu sztuk teatralnych ( „Skąpiec”, „Moralność Pani
Dulskiej”, „Na tratwie”) przygotowanej przez Grupę Teatralną ANTRAKT z Publicznego Gimnazjum .
Zespół muzyczny uczestniczył w 21 Przeglądach Dorobku Seniorów i Piosenki Biesiadnej.
Dzięki współpracy ze środowiskiem każdego roku współuczestniczymy w Integracyjnych Spotkaniach
Sportowo-Rekreacyjnych, w realizacji projektów M-GOPS.
Wspólnie z WTZ organizowaliśmy Światowego Dnia Inwalidy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w tym roku
8 maja minie 10 rok naszej współpracy (08.05.2003).
Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia wspólnego projektu ze Świetlicą Socjoterapeutyczną.
Każdego roku Członkowie Zarządu uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Zarząd Główny PZERiI
jak i przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Urząd Marszałkowski. Braliśmy też czynny udział we
wszystkich uroczystościach i imprezach organizowanych przez Urząd Miejski i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.
PODZIĘKOWANIA
Na zakończenie pragnę podziękować w imieniu całego Zarządu i wszystkich Członków naszego Związku
Burmistrzowi Miasta p. Andrzejowi Grabowskiemu i Przewodniczącemu Rady Miejskiej p. Jerzemu Orłowskiemu
za otrzymane subwencje i inną pomoc materialną, za zapraszanie nas na ważne uroczystości z okazji doniosłych
wydarzeń w naszym mieście i na terenie gminy.
Dziękujemy też za owocną współpracę kierownik MGOPS p. Zycie Szymańskiej.
Dziękujemy też prezesowi TPD p. Danielowi Brożkowi i Kierownikowi WTZ p. Ewie Żuławskiej.
Dziękujemy Dyrektor M-GOK p. Barbarze Niewidział oraz wszystkim jej pracownikom.
To właśnie tu w Domu Kultury mam miejsce na nasze spotkania i możemy planować różnorodne imprezy nie
martwiąc się o lokal i obsługę. Zapraszając do nas zaprzyjaźnione kluby wzbudzamy u nich zachwyt pięknym
lokalem i profesjonalnymi dekoracjami.
Dziękujemy też Księdzu Kanonikowi i Księżom Wikariuszom za wsparcie duchowe, za Masze Święta
sprawowane w dogodnym czasie dla nas oraz uroczyste Kolędy.
Dziękujemy Dyrektorom Szkół Podstawowych, Publicznego Gimnazjum oraz Dyrektor Przedszkola
Publicznego za wszystkie programy artystyczne przygotowane na nasze uroczystości.
Dziękujemy naszym sponsorom za materialna pomoc za zrozumienie i życzliwość.
Dziękujemy za wsparcie w naszych dokonaniach przewodniczącej Zarządu Oddziału Okręgu p. Marii Bołądź
oraz jej współpracownikom.
Reasumując stwierdzam, że okres sprawozdawczy ogólnie był pozytywny. Wszelkie trudności i problemy
przyczyniły się do jednoczenia naszych szeregów, kontynuacji idei związkowych i realizacji podstawowych zadań.
Przewodnicząca PZERiI
35 LAT SŁUŻBY NA RZECZ ROLNICTWA
Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim świętowała w dniu 21 marca br. 35-lecie istnienia. Powstała
z połączenia 16 wiejskich spółek, aby zwiększyć swoje możliwości i polepszyć zakres wykonywanych prac, zgodnie
z przysłowiem, że „duży może więcej". Obecnie spółka skupia ponad
1000 członków i obejmuje opieką 7,5tys.ha. gruntów. Kieruje nią
zarząd z Piotrem Strzeleckim na czele. Pan Piotr zarządzanie spółka
przejął w 2012r. od p. Witolda Wawrzonka, który pełnił tę funkcję 27
lat.
W historii spółki było jeszcze dwóch prezesów: Czesław
Makowski oraz Leon Lipka. Prezes i zarząd pracują społecznie. Dbają
o stan rowów melioracyjnych, studzienek i przepustów pod drogami.
Pozyskują również środki z zewnątrz. Budżet tworzą nie tylko składki
członkowskie, ale również coroczna dotacja z urzędu miejskiego
(średnio 19tys.zł), środki pozyskane z urzędu marszałkowskiego oraz
– 25 –
z urzędu wojewódzkiego. Spółka zakupiła w 2008r. koparkę za kwotę 300tys.zł. Otrzymała na to od samorządu
gminy kwotę 150tys.zł. Na pozostałą kwotę zaciągnęła kredyt bankowy. Właśnie w lutym 2012r. spłaciła ostatnią
ratę. Koparka nie tylko pozwala szybciej pogłębiać rowy, ale również zarabia na siebie poprzez świadczenie usług
kopania fundamentów czy odśnieżanie dróg. W dniu jubileuszu GSW jednogłośnie przyjęła do swojego grona
członków wiejskiej spółki wodnej ze Srebrnik. Przedstawiciel tej spółki Jerzy Behrendt podkreślał, że rowy,
studzienki jak i przepusty w Srebrnikach są w bardzo dobrej kulturze, a spółka wiejska wchodzi do GSW również z
kapitałem finansowym na koncie bankowym. Obecnie pozostała w gminie Kowalewo Pomorskie tylko jedna spółka
wiejska w Bielsku. Ona też jest w dobrej kondycji finansowej jak i technicznej, pozyskuje dotacje i jak na razie chce
funkcjonować samodzielnie.
Podsumowując dotychczasową działalność przewodniczący Piotr Strzelecki podziękował Burmistrzowi Miasta
za przekazywane środki finansowe i pomoc oraz wsparcie w zabiegach na rzecz przejęcia na własność obiektu przy
ul. Kościuszki, w którym od początku spółka funkcjonuje. Właścicielem niszczejącego budynku jest Skarb Państwa.
Spółka już planuje prace remontowe: naprawa dachu, wymiana rynien, itp.
W czasie uroczystego jubileuszu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wręczył jubilatce Akt Nadania Herbu
oraz życzył jej członkom spokojnej i bezpiecznej pracy. Podkreślał, że dzięki spółce w naszej gminie nie było od
wielu lat jesienno- wiosennych podtopień i zalewisk. Pogratulował umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz
wysokiej ściągalności składek (80%), gdyż jest to warunek otrzymania dotacji z urzędu.
Do życzeń i gratulacji przyłączyli się również obecni na uroczystości radni, sołtysi oraz przedstawiciele
jednostek związanych ze spółkami: Tadeusz Karkówka i Wiesława Szerechan (Zw. Spółek Wodnych z Torunia) oraz
Jan Chojnicki i Andrzej Osmoła (Kuj. Pom. Zw. Melioracji i Urządzeń Wodnych).
Pani Wiesława Szerechan poinformowała o nowelizacji ustawy, która z powrotem odda spółki pod nadzór
samorządów gminnych, a nie jak obecnie pod starostwa powiatowe. Obecni na spotkaniu członkowie spółki z
ubolewaniem podkreślali fakt nieskorzystania z zaproszenia na tak piękny jubileusz przedstawicieli starostwa.
Największą zmorę dla członków spółki są nieprzychylni rolnicy, którzy nie dość, że sami nie dbają o rowy
melioracyjne przylegające do ich pól, to jeszcze nie pozwalają, aby robili to pracownicy GSW. Nie wpuszczają
sprzętu na swoje pola, aby wyczyścił rowy czy studzienki. Powoduje to piętrzenie wody.
Karolina Kowalska
DROGA KRZYŻOWA ULICAMI MIASTA
Tradycyjnie w ostatni piątek (22.03.13) przed niedzielą palmową ulicami miasta Kowalewa Pomorskiego
odbyła się droga krzyżowa upamiętniająca mękę Pańska. W tym roku, pomimo wysokiego mrozu (-10`C)
uroczystość ta zgromadziła wielu pątników. Nie można nie było zauważyć wyjątkowo dużej liczby młodzieży.
Wyjątkowości i pewnej autentyczności tegorocznej uroczystości nadała młodzież, która wspólnie z ks. Adamem
Lisem przebrana była za rzymskich żołnierzy prowadzących Jezusa na miejsce śmierci.
Prowadzeni przez młodzież i strażaków niosących pochodnie i trzymając zapalone znicze modlono się w
skupieniu i śpiewano pieśni liturgiczne. Na każdej stacji drogi krzyżowej inna grupa pątników przejmowała krzyż.
Były to m.in: stowarzyszenia religijne i społeczne, kapłani, chórzyści, strażacy, małżonkowie i osoby samotne,
dzieci i młodzież przygotowująca
się do małżeństwa, bierzmowania czy działająca w Caritasie. Zakłady pracy reprezentowała grupa pracowników
Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Długa trasa przemarszu, wyznaczana przez stacje drogi krzyżowej, pozwoliła uczestnikom procesji zastanowić
się nad
swoim doczesnym życiem. Największe wrażenie na uczestnikach wywarł oświetlony pochodniami krzyż
ustawiony na Górze Zamkowej, na którą weszli brodząc w zaspach
śniegu. Nie przeszkadzało to jednak w przeżyciach rozważań tamtych
dramatycznych dni, kiedy nad dobrem przez krótko i pozornie
zwyciężała zdrada, zemsta tłumu, pycha, niewdzięczność i koniecznie
bezduszne przestrzeganie prawa. Rozważania przekazane przez ks.
dziekana Ryszarda Kobierowskiego były niepowtarzalne. To wprost
duchowa uczta medytacji, skupienia i przeniesienia nas w tamte dni
Zbawienia, z nawiązaniem do współczesności . Od zapytania „czego
szukasz przyjacielu?" jakie stawia Jezus Judaszowi, kiedy zbliża się
nocą, aby go pocałować, po stacje drogi krzyżowej, które
indywidualnie czekają nas w życiu aż po wieczność.
Nastrój modlitwy, powagi, wielkopostne pieśni, marsz
opatulonych wiernych przypominających pierwszych chrześcijan
odosobnionych od gorączki zakupów w rozświetlonych mijanych marketach. Na zakończenie ks. dziekan
podziękował uczestnikom nabożeństwa za ich modlitwę, strażakom z OSP Kowalewo za zabezpieczenie trasy, a
księdzu Adamowi i młodzieży za artystyczną oprawę. Do podziękowań przyłączyli się oklaskami wierni. Pomimo,
że pątnicy wprowadzili trudności w ruchu drogowym kierowcy byli bardzo wyrozumiali.
Karolina Kowalska
– 26 –
NAJMŁODSI DOROŚLI
Zwyczajem stało się już w gminie Kowalewo Pomorskie składanie życzeń najmłodszym, pełnoletnim
obywatelom. W dniu swoich 18-tych urodzin otrzymują oni od burmistrza życzenia wszelkiej pomyślności i
sukcesów na kolejnym etapie życia oraz zaproszenie na wspólne spotkanie.
W dniu 22 marca br. najmłodsi dorośli (44 osoby), którzy skończyli 18 lat w 2012r. wspólnie z Burmistrzem
Miasta Andrzejem Grabowskim, kier. Urzędu Stanu Cywilnego
Bożeną Kliber, zastępcą kierownika Agnieszką Wiewiór, Sekretarzem
Gminy Ewą Bąk, Pełnomocnikiem Burmistrza Iloną Rybicką i kier.
BRM Donatą Pilarską Mądry wznieśli toast i podzielili się wrażeniami
z pierwszych, pełnoletnich chwil życia.
Składając życzenia Burmistrz Miasta zachęcał do angażowania w
życie swojej gminy, interesowanie się wydarzeniami z lokalnego
podwórka i korzystanie z oferty kulturalno- sportowej. Młodzież zaś
mówiła o swoich planach na przyszłość i marzeniach zawodowych.
Przed nimi matura i wybór dalszej drogi zawodowej.
Pełnoletniość to nie tylko przyjemności, ale i odpowiedzialność za
współdecydowanie o innych m.in. poprzez branie udziału w wyborach zachęcał Burmistrz Andrzej Grabowski wręczając uczestnikom spotkania pamiątkowe prezenty- Obecnie
najważniejsze to obranie odpowiedniego kierunku kształcenia, które pozwoli na znalezienie pracy najbardziej
odpowiadającej zainteresowaniom. Należy być tu rozważnym, aby w przyszłości zapewnić sobie i najbliższym
stabilność ekonomiczną i móc w pełni się realizować. Obecna sytuacja ekonomiczna w kraju nie ułatwia młodym
startu w dorosłe życie. Wysokie bezrobocie, kurczące się rynki pracy powodują konieczność poszukiwania swojego
miejsca po za granicami kraju.
Karolina Kowalska
TERMINARZ SPOTKAŃ MISTRZOWSKICH SENIORÓW LKS PROMIEŃ KOWALEWO POMORSKIE
LIGA OKRĘGOWA- RUNDA WIOSENNA 2013/2013
Dariusz Rozwadowski
– 27 –
POŻEGNANIE ŚP. JERZEGO KRUŻYCKIEGO
W dniu 6 marca br. rodzina, przyjaciele i delegacje odprowadziły na miejsce wiecznego spoczynku śp. Jerzego
Krużyckiego. Mszę święto koncelebrowało 5 księży: dziekan
dekanatu kowalewskiego proboszcz Ryszard Kobierowski,
księża wikarzy Marek Wysocki, Adam Lis, Andrzej Jakielski
oraz księża z grupy pielgrzymkowej jabłonowo- wąbrzeskiej,
którzy każdego roku korzystali z gościnności śp. Jerzego na
swojej pątniczej drodze.
Społecznika i przyjaciela żegnał Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski, członkowie ToMiKo i Zw. Emerytów,
Rencistów i Inwalidów oraz Sztandar Gminy. Nad grobem
odczytano wiersz poświęcony śp. Jerzemu. Zamieszczamy go
poniżej.
Przez lata śp. Jerzy był aktywnym społecznikiem
działającym w Towarzystwie Miłośników Kowalewa.
Dopiero ciężka choroba zmusiła Go do zwolnienia tempa życia.
W czasie uroczystości pogrzebowej wspominano Jego otwarty
dom, do którego
każdy mógł wstąpić,
porozmawiać
i
powspominać. Nie
lubił
„czczej
gadaniny i plotek”.
Na bieżąco śledził
małą
i
wielką
politykę. Pozostawił
pogrążoną w bólu
żonę i synów.
Jerzy był moim
wielkim przyjacielem. Ostatnio spotkaliśmy się 1 marca kiedy to
składał mi życzenia z okazji otrzymanego odznaczenia
państwowego. Był uśmiechnięty i szczęśliwy. Takiego Go
zapamiętamy. Nie tak dawno- 29.12.12. dekorowałem Jego i
małżonkę medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Rodzinie,
a szczególnie małżonce Marii składam tą drogą kondolencje i
słowa pociechy.- informuje Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski.
Karolina Kowalska
„Zdałem sobie sprawę, że prawdziwą wartość drugiego człowieka odkrywamy dopiero wtedy, kiedy już go nie ma.
Jak skarb, który trzymało się w dłoni, ale bezwiednie pozwoliło mu się wyślizgnąć przez palce. ”
PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy dzielili z nami żal i smutek
okazali wiele życzliwości i serca
oraz uczestniczyli we mszy świętej i ceremonii pogrzebowej
Śp. Jerzego Krużyckiego
ks. Proboszczowi Ryszardowi Kobierowskiemu,
ks. Andrzejowi, ks. Markowi, ks. Adamowi,
ks. "Pielgrzymom" oraz siostrom Elżbietankom.
Panu Burmistrzowi, licznym delegacjom, rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom,
znajomym za pamięć, modlitwę, wieńce i kwiaty.
Serdeczne Bóg zapłać
OGŁOSZENIE PŁATNE
ŻONA z RODZINĄ
– 28 –
SPRAWMY IM RADOŚĆ
Wystarczy tylko 3zł, aby sprawić radość wielu. Właśnie za 3zł. można nabyć piękne, kolorowe, ręcznie robione
kartki świąteczne i wysłać je najbliższym z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Wywołamy nie tylko uśmiech na ich twarzach,
ale również wesprzemy autorów kartek, czyli podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim.
Tradycyjnie jak przed każdymi świętami osoby niepełnosprawne z tej placówki
przygotowały własnoręcznie karty z życzeniami, które są do nabycia w WTZ-ach przy
ul. Odrodzenia. To prawdziwe dzieła sztuki. Każda jest inna i niepowtarzalna. W ich
zrobienie włożono dużo serca i cierpliwości.
Samorząd Kowalewa Pomorskiego od dawna wysyła świąteczne życzenia do
instytucji i osób współpracujących. Jestem dumny, że mamy takich artystów i że
możemy ich wesprzeć- podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- Powoli
zanika tradycja wysyłania świątecznych życzeń na urokliwych kartkach pocztowych.
Wypierają ją wiadomości w formie sms-ów i e-maili, bo jest to łatwiejsza i szybsza
droga. Jednak otrzymując piękną i kolorową kartkę z życzeniami uśmiechamy się, powracamy myślami do naszego
dzieciństwa i cieplej myślimy o jej nadawcy.
Zwyczaj wysyłania życzeń przywędrował do nas z Wysp Brytyjskich. Na pomysł stworzenia świątecznych
pocztówek wpadł w 1834. Dyrektor Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie, Sir Henry Cole. Stwierdził, że
wypisywanie listów z życzeniami do bardzo szerokiego grona znajomych pochłania zbyt wiele jego cennego czasu.
Postanowił zatem zamówić u znajomego malarze świąteczny rysunek, opatrzony życzeniami, powielić go w drukarni i
rozesłać. Pierwszą, świąteczną pocztówkę, przedstawiającą rodzinę, wznoszącą toast, stworzył londyński artysta John
Calcott Horsley. 1października 1869 roku wypuszczono pierwsze kartki pocztowe. Po jakimś czasie tradycja wysyłania
kartek pocztowych trafiła również do Polski Tu jednak pojawił się problem z wymyśleniem polskiej nazwy dla tych
cudownych wynalazków. W 1900 roku ogłoszono konkurs, który wygrała nazwa, zgłoszona przez Henryka Sienkiewicza
- „pocztówka".
Karolina Kowalska
DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W KOWALEWIE POMORSKIM INFORMUJE:
OD 2 KWIETNIA DO 30 KWIETNIA 2013r.
BĘDĄ TRWAŁY ZAPISY DZIECI
DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2013/2014
Zainteresowanych rodziców prosimy o pobieranie kart zgłoszeń od 2 kwietnia w przedszkolu
w godz -8:00 – 15:00.
Regulamin rekrutacji oraz dodatkowe informacje dostępne będą na tablicy ogłoszeń w
budynku przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola :
www.przedszkolekowalewo.edupage.org
od dnia 2 kwietnia 2013r.
Joanna Piasecka
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
Panu Burmistrzowi Andrzejowi Grabowskiemu, Koleżankom i Kolegom
z Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, Panu Sołtysowi sołectwa
Mlewo oraz Wszystkim , którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej
naszej mamy
śp. Genowefy Makowskiej
oraz okazali współczucie w bolesnych dla nas chwilach.
Składa
Irena Wróblewska z rodziną
OGŁOSZENIE PŁATNE
– 29 –
WIOSENNE PORZĄDKI CZAS ZACZĄĆ
Przed nami najpiękniejsza pora roku – wiosna. Wraz z końcem zimy i nastaniem ciepłych dni budzi się do życia
przyroda. Niestety, znikający śnieg odkrył nagromadzone pod nim puste butelki, papiery, worki foliowe oraz inne
odpady.
Mając na uwadze poprawę estetyki gminy po sezonie zimowym, zwracam się z prośbą do wszystkich
mieszkańców, szczególnie zaś do właścicieli nieruchomości, ich zarządców i użytkowników, do administratorów
budynków i kierowników zakładów pracy, aby - nie zwlekając – przystąpili do wiosennego porządkowania posesji,
za które są odpowiedzialni.
Korzystny wizerunek gminy jest dobrem wszystkich jego mieszkańców, zadbajmy więc o to wspólnie. Służby
komunalne już przystąpiły do wiosennego sprzątania. Przestańmy zatem oglądać się na innych, a porządki
zacznijmy od własnego otoczenia. Podkreślam, iż dbałość o estetykę otoczenia nie może
sprowadzać się do jednorazowych akcji, lecz musi stać się całoroczną praktyką
i obyczajem mieszkańców, podobnie jak dbałość o komunalną infrastrukturę i
przeciwstawianie się aktom wandalizmu.
Wspólnie zadbajmy o to, by wypracowane na terenie naszej gminy standardy w
zakresie utrzymania czystości i porządku oraz konserwacji zieleni pozostały zachowane,
aby gmina Kowalewo Pomorskie była gminą czystą i zadbaną.
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Małgorzata Wegner
– 30 –
– 31 –
BAROMETR UCZUĆ
21.03.-20.04.
Baran - Jeżeli szukasz pracy – roześlij
swoje CV do różnych firm. W tym miesiącu
znajdzie się dla Ciebie naprawdę dobre
miejsce pracy. Młodsza osoba spod znaku
Ryb mocno zadziała na Twoje serce. Święta
spędzisz w rodzinnym gronie. W lany
poniedziałek najlepiej nie wychodź z domu,
żeby nie nabawić się przeziębienia. W
połowie miesiąca zapisz się na siłownie.
24.09.-23.10
Waga – Powinieneś ten miesiąc wykorzystać
na wszelkiego rodzaju współprace. W
uczuciach może być to miesiąc pełen
zrozumienia. W domu zaznasz spokoju, a
partner wprost może czytać w Twoich
myślach, by spełniać Twoje życzenia. W
pracy będziesz budował swoją mocniejszą
pozycję. Po świętach weź się za remont
mieszkania, który planujesz już od kilku
miesięcy. Po remoncie poczujesz się we
własnym mieszkaniu jak w pałacu
21.04.-21.05.
Byk –Święta przebiegną w spokojnej
rodzinnej atmosferze. Przed Tobą zmiana
zawodowa. Spotkasz życzliwych ludzi i
bardzo korzystne sytuacje. Wśród Twoich
znajomych może na chwilkę pojawić się
ktoś, kto już w przeszłości rozpalił Twoje
serce. Tym razem spotkacie się na innych
zasadach. On zajęty, ty po przejściach nie
będzie z tego miłości życia, ale wyjaśnicie
niedomówione sprawy. Zadbaj o swoją
kondycję fizyczną.
24.10. – 22.11.
Skorpion – W pracy będzie lżej, bo zrzucisz z
siebie wszystkie dodatkowe obowiązki, które
nie przynosiły Ci dochodów. Jeżeli jesteś na
etapie poszukiwania partnera, to Twoje serce
również uwolni się od starych zobowiązań.
Zaczniesz dobrze bawić się w towarzystwie
płci przeciwnej, a jest to pierwszy krok do
sukcesu w miłości. Wielkanoc niesie ze sobą
prezenty i niespodzianki – także przygotuj się
na świętowanie… Jesteś w dobrej kondycji i
postaraj się ją utrzymać jak najdłużej.
22.05. – 21.06.
Bliźnięta – Początek roku nie był dla Ciebie
łaskawy pod względem finansowym. Jeżeli
chcesz się zakochać, powinieneś zacząć
działać. Niestety siedząc w domu i w pracy
nie spotka się ukochanej osoby. W stałych
związkach nastąpi rozluźnienie. Zajmiecie
się swoimi sprawami. Niemniej pod koniec
miesiąca czekają Cię romantyczne kolacje z
ukochanym. Warto będzie na to poczekać.
Okres Wielkanocny spędzisz z bliskimi Ci
osobami.
23.11. – 21.12.
Strzelec – Bardzo dobry miesiąc na spokojne
zdobywanie
pieniędzy.
W
miłości
zadowolenie. W stałym związku poczujesz się
prawdziwą królową. Dzieci, nauczone
wcześniejszymi
doświadczeniami,
będą
schodzić Ci z drogi. Będziesz mogła, zająć się
sobą, nieco odpocząć. Pamiętaj, by mimo
wszystko nie rozluźnić dyscypliny. Dzięki
pomocy dzieci święta będą przygotowane
wyborowo, a zaproszeni goście będą pod
ogromnym wrażeniem zarówno smaku
potraw jak i ogólnego wizerunku.
22.06. – 22.07.
Rak – Udając się na rozmowę
kwalifikacyjną, bądź do szefa z prośną o
podwyżkę, zadbaj o swój wizerunek. W
miłości powinieneś mieć oczy dookoła
głowy. Twój partner mimo naprawdę dobrej
współpracy w związku, może zacząć
rozglądać
się
za
innymi
kobietami/mężczyznami… Po świętach
musisz zabrać się do pracy nad swoją
sylwetką.
22.12. – 20.01.
Koziorożec – –
W miłości poznasz
człowieka, który bardzo Cię zaintryguje.
Szczególnie swoim intelektem, swoimi
zainteresowaniami. Niestety może okazać się,
że ma liczne zobowiązania. Nie musi być to
od razu współmałżonek bądź partner, ale np.
bardzo intensywne życie zawodowe. Nie łudź
się, że uda ci się na stałe wejść do jego
grafiku… W święta odwiedzisz rodzinę, a po
powrocie do własnego mieszkania będziesz
mogła w ciszy i spokoju zrelaksować się np.
oglądając film na DVD
23.07. – 23.08.
Lew – Możesz spodziewać się dodatkowej,
dobrze płatnej pracy. W miłości nie
będziesz czuł się pewnie… W świąteczny
poniedziałek od rana możesz spodziewać się
gości. Święta przebiegną w miłej
atmosferze. Za to po rodzinnie spędzonych
świętach przyjdzie pora na pracę nad swoją
sylwetką – zapisz się na siłownie, wybierz
na basen. Pod koniec miesiąca poczujesz
różnię w swojej sprawności zarówno
fizycznej jak i psychicznej.
21.01. – 18.02.
Wodnik – Będzie to miesiąc, w którym w
sprawach zawodowych wszystko będzie
spadało Ci nagle na głowę. Ten miesiąc
powinieneś wykorzystać na wyjazdy. Z tego
względu, że możesz na jednym z nich spotkać
interesujące towarzystwo. A poprzez tych
ludzi, osobę, która zauroczy Cię najbardziej.
Daj się ponieść i nie stawiaj niepotrzebnych
barier. Świąteczne wypieki będą Ci bardzo
smakowały i niestety przytyjesz. Nadmierne
kilogramy spal podczas ćwiczeń w siłowni.
24.08. – 23.09.
Panna -Sytuacja w Twojej pracy jest
stabilna. W sprawach miłosnych niewielkie
zmiany. W stałych związkach nastanie czas
spokoju. Osoby samotne szukając miłości
rozejrzyjcie się w swoim otoczeniu. Jest tam
ktoś młodszy, kto od dawna wypatruje za
Tobą oczy. Podczas świąt wywiąże się
między Tobą, a pozostałymi domownikami
niewielka awantura, którą od razu
załagodzisz. w stanie dobrze ocenić
sytuację, tylko słuchaj siebie samego. Tym
sposobem ominiesz niebezpieczeństwo
19.02. – 20.03.
Ryby – Ten miesiąc zajmie Cię licznymi
sprawami
urzędowymi.
W
sprawach
finansowych zapanuje równowaga. W miłości
zastój. Pomyśl o sobie i o spełnianiu swoich
własnych zachcianek. Należy Ci się chwila
relaksu, odpoczynku od spraw rodzinnych.
Stałe związki nabiorą rumieńców, natomiast
jeżeli szukasz partnera, skup się raczej na
drobnych flirtach i romansach. Święta spędź z
najbliższą Twemu sercu osobą.
– 32 –

Podobne dokumenty

– 1 –

– 1 – udziale środków unijnych i przyznała nam Diament Regionu w kategorii samorząd. Natomiast dzięki Państwa głosom otrzymamy zaszczytny tytuł „Diament Mieszkańców”. Uroczyste wręczenie nastąpi w czasie...

Bardziej szczegółowo

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Lipiec 2013

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Lipiec 2013 56 684- 17- 39; Za kł ad Gaz ow nicz y: 56 621- 65- 80/81, 992; Energa Operator S.A. (pogotow ie energ ety cz ne dla regionu K- w o): 56 659- 58- 35, z głasz ani e awari i: 24 365- 10- 10, 991. Red...

Bardziej szczegółowo