thirtieth sunday in ordinary time

Transkrypt

thirtieth sunday in ordinary time
20th & 21st Sundays in Ordinary Time
20 i 21 Niedziela Zwykła
August 17 & 24, 2014 – 17 & 24 sierpień
2014
Saturday, August 16
8AM (Eng.) For Andy & Kathleen Sadowski
7PM (Pol.) W int. Andrzeja Golonki
20th Sunday in Ordinary Time, August 17
9AM (Eng.) For Irena Fiszer
11AM (Pol.) † Zdzisław Ziółkowski
7PM (Eng.) † Stefania, Jan Adamczyk
Monday, August 18
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, August 19
10AM Adoration
11AM (Eng.) † Edward Mackiewicz
Wednesday, August 20
8AM (Eng.) For All Souls in Purgatory
Friday, August 22
7PM (Pol.) † Weronika Górecka
Saturday, August 23
8AM (Eng.) W int. Janiny Juszczak
7PM (Pol.) W int. Adama Buchalskiego
21st Sunday in Ordinary Time, August 24
9AM (Eng.) † Grażyna Sobczak
11AM (Pol.) † Piotr, Leokadia Pacewicz
7PM (Eng.) † Wendell Delorme
Monday, August 25
8AM (Eng.) For parishioners
Tuesday, August 26 – Wednesday, August 27
No Mass
Friday, August 29
7PM (Pol.) O błog. dla Oli i rodzinny
Saturday, August 30
8AM (Eng.) † Eugenia Lis-Juszczak
7PM (Pol.) † Genowefa Gołda
22nd Sunday in Ordinary Time, August 31
9AM (Eng.) For int. of Jim and his wife Lorraine
11AM (Pol.) † Marianna, Bolesław, Edmund
Noworacki
7PM (Eng.) † Wendell Delorme
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WALKING PILGRIMAGE TO GROTTO
On Saturday, August 23, there will be a walking
pilgrimage to the Shrine of Our Lady of
Czestochowa at the Grotto. We will leave at 9 a.m.
after the 8 a.m. Mass. Please bring your own lunch.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POLISH FESTIVAL
This year’s Polish Festival will take place on
Saturday and Sunday, September 20th & 21st. We
encourage parishioners to volunteer for preparations
for the festival and to be volunteers during the
festival. Also, please encourage your friends to
volunteer and attend the festival.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POPE FRANCIS PASTORAL VISIT
TO KOREA – August 13th to 18th
Following in the footsteps of John Paul II, who
travelled to the Republic of Korea twice in 1984 and
1989, Pope Francis is spending five days there,
celebrating Asian World Youth Day with young
people from across the continent and beatifying
the large group of Korean martyrs who first
brought the faith to the country.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
U.S. Bishops Urge Catholics To Pray For
Peace In Iraq On August 17th
The full text of the Chaldean Patriarch of Iraq, Louis
Rafael Sako’s prayer for peace is:
Lord, the plight of our country is deep and the
suffering of Christians is severe and frightening.
Therefore, we ask you Lord to spare our lives,
and to grant us patience and courage to continue
our witness of Christian values with trust and
hope. Lord, peace is the foundation of life; grant
us the peace and stability that will enable us to
live with each other without fear and anxiety and
with dignity and joy. Glory be to you forever.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vatican Announces Desire For More
Restrained Sign of Peace At Mass
The Vatican congregation’s decision to maintain
the placement of the sign of peace was the fruit of
dialogue with the world’s bishops, which began in
2008, and in consultation with both Benedict XVI and
Pope Francis. The Congregation for Divine Worship
said it would “offer some practical measures to better
express the meaning of the sign of peace and to
moderate excesses, which create confusion in the
liturgical assembly just prior to Communion.
The congregation for worship also noted that
there are several abuses of the rite which are to
be stopped: the introduction of a “song of peace,”
which does not exist in the Roman rite; the
faithful moving from their place to exchange the
sign; the priest leaving the altar to exchange the
sign with the faithful; and when, at occasions
such as weddings or funerals, it becomes an
occasion for congratulations or condolences.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sunday Collection – Aug 3 & 10, 2014
Envelopes and all checks
1122.13
741.75
Loose Cash
290.90
155.60
Building Fund
536.00
Feast of Assumption
5.00
Literature
18.00
Candles
50.61
141.75
Hospitality
33.35
39.00
TOTAL
2050.99 1083.10
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK
J. Mazur, A. Bąk, R. Prentice, T. Moran, T. Ludwig,
Joe Pham, W. Mączka, G. Zychla, H. Pomykała, A.
Frankowska, A. Hryniewicz, T. Dymowski, M.
Pustkowska, A. Pera, G. Cuber, I. Fiszer
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kongregacja ds. Kultu Bożego: znak pokoju
w rzymskiej liturgii mszalnej ma pozostać
na dotychczasowym miejscu
Przekazanie znaku pokoju w rzymskiej liturgii
mszalnej ma teologiczne znaczenie związane z
tajemnicą paschalną. Jest to jakby pocałunek
Chrystusa zmartwychwstałego obecnego na
ołtarzu pod postaciami chleba i wina. Ma być
zatem utrzymany na dotychczasowym miejscu, po
konsekracji, między Ojcze nasz a Komunią św. –
wskazuje Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów w liście ogólnym do wszystkich
episkopatów, zatwierdzonym 7 czerwca b.r. przez
Papieża Franciszka.
Liturgiczna dykasteria zaleca przy tym unikanie
pewnych nadużyć znaku pokoju. Wśród nich
wymienia
wprowadzanie
podczas
niego
specjalnego śpiewu, którego liturgia rzymska nie
przewiduje. Wierni winni wymieniać znak pokoju
tylko z najbliżej stojącymi, nie przemieszczając
się, a kapłan nie może odchodzić przy tym od
ołtarza. Nie ma to też być okazja do składania np.
życzeń czy kondolencji. Kongregacja ds. Kultu
Bożego zwraca się do episkopatów krajowych o
przygotowanie
odpowiednich
katechez,
wyjaśniających wiernym znaczenie znaku pokoju.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PIESZA PIELGRZYMKA DO GROTTO
23 sierpnia
W sobotę, 23 sierpnia piesza pielgrzymka do
Grotto. Wyruszamy o godz. 9:00 po rannej Mszy
św. Nabożeństwo przy Kapliczce Matki Boskiej
Częstochowskiej o godz. 12:00. Prosimy zabrać
ze sobą lunch, który zjemy wspólnie w Grotto.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POLSKI FESTIWAL – 20 i 21 września
Tegoroczny Polski Festiwal odbędzie się sobotę i
niedzielę, 20 i 21 września. W następnym
tygodniu zaczniemy piec ciasta. We wrześniu
będziemy robić gołąbki i bigos. Zapraszamy do
pomocy. Więczej szczegółów podamy wkrótce.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA SIERPIEŃ
Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia swoich
domów
z
powodu
przemocy,
znaleźli
wielkoduszną gościnę, i by ich prawa były
chronione.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PAPIESKA PIELGRZYMKA DO KOREI
13 do 18 sierpnia 2014
Przed wizytą w Korei Papież nagrał wideo ze
specjalnym przesłaniem do jej mieszkańców.
Dziękując Koreańczykom za zaproszenie, Franiciszek
przypomniał hasło tej pielgrzymki: „Powstań, świeć!”
wzięte z Księgi Proroka Izajasza. Zaznaczył, że jest
ono zachętą do chrześcijańskiego świadectwa
szczególnie dla młodego pokolenia katolików, którego
przedstawiciele wezmą udział w Azjatyckim Dniu
Młodzieży. Młodzi powinni pamiętać o przykładzie
męczenników pierwszego pokolenia chrześcijan,
którzy w czasie tej wizyty zostaną beatyfikowani.
„Młodzi są nosicielami nadziei i energii na
przyszłość, ale są zarazem ofiarami kryzysu
moralnego i duchowego naszych czasów. Dlatego
chciałbym głosić im i wszystkim innym jedyne
imię, w którym możemy być zbawieni: Pana
Jezusa. Drodzy koreańscy bracia i siostry, wiara
w Chrystusa zapuściła głębokie korzenie w
waszej ziemi i przyniosła obfite owoce. Starcy są
strażnikami tego dziedzictwa: bez nich młodzi
byliby pozbawieni pamięci. Spotkanie starszych i
młodych jest poręką wędrówki ludu. A Kościół
jest wielką rodziną, w której wszyscy jesteśmy
braćmi w Chrystusie. W Jego imię przybywam do
was, w radości dzielenia się z wami Ewangielią
miłości i nadziei” – powiedział Papież.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sierpień i wrzesień 2014
Lektorzy
Sierpień 17 – Krystyna i Marek Grzelak
Sierpień 24 – K. Kolińska i K. Ostrowski
Sierpień 31 – Renat i Tomek Wolak
Wrzesień 7 – Cezary i Olek Wójcik
Wrzesień 14 – Grażyna Golonka i Ignacy Stawarz
Kawa i ciasto
W sierpniu tylko kawa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 5 września
W Pierwszy Piątek Miesiąca – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 8:30 do 18:50. Msze św. o godz.
8:00 (ang.), 19:00 (pol.). Wpisujemy się na listę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego. Bycie czynnym parafianinem jest
koniecznym warunkiem otrzymania sakramentu
chrztu św., Pierwszej Komunii św., bierzmowania,
ślubów i pogrzebów. Prosimy używać formy
rejestracyjnej i kontakt z Księdzem Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W wakacje biuletyn co dwa tygodnie
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~