Podajnik wkrętów Quicher/Ohtake seria NJ

Transkrypt

Podajnik wkrętów Quicher/Ohtake seria NJ
Podajniki wkr?tów Quicher : Podajnik wkr?tów Quicher/Ohtake seria NJ
Podajnik wkr?tów Quicher/Ohtake seria NJ
Dzi?ki szybkiemu "wystawianiu" wkr?tów znacznie przyspiesza proces monta?u.
Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena sprzeda?y
Cena sprzedazy bez VAT
Zapytaj o produkt
Opis
Podajnik serii Quicher NJ - obs?uga manualna - operator pobiera za pomoc? magnetycznej ko?cówki (bita) lub wkr?takiem z podci?nieniem
wkr?ty, a nast?pnie przenosi na miejsce monta?u. Quicher'y s? szybsze od konkurencji o ok. 30%, mo?na ?atwo wymieni? szyn? i dokona?
regulacji, a tak?e posiadaj? wbudowane zabezpieczenie przed przeci??eniem.Za pomoc? wymiennych szyn seria NJ mo?e obs?u?y?
podawanie wkr?tów w zakresie 1,4 do 5,0mm.
Model Rozmi Szyna
ar wkr
?tów
NJ-12 1.2m
m
NJ-12 1.4m
m
NJ-12 1.7m
m
NJ-23 2.0m
m
NJ-23 2.3m
m
NJ-23 2.6m
m
NJ-23 3.0m
m
NJ-45 3.5m
m
NJ-45 4.0m
m
NJ-45 5.0m
m
R14
R17
R20
R23
R26
R30
R35
R40
R50
Powy?sz? tabel? nale?y czyta? w nast?puj?cy sposób:
1 / 2
Podajniki wkr?tów Quicher : Podajnik wkr?tów Quicher/Ohtake seria NJ
Podajnik wkr?tów Quicher NJ-12 obs?uguje 2 wielko?ci wkr?tów - 1.4, 1.7mm za po?rednictwem wymiennych szyn.
Przy zmianie rozmiaru wkr?ta nale?y dobra? w?a?ciw? szyn? (najbardziej zbli?on? do ?rednicy wkr?ta).
Wymiary: 130(W) x 215(D) x 136(H)
Waga: 3.2kg (z szyn?)
Zasilanie: DC12V, 50mm/A
Pojemno?? zasypowa podajnika: 150ml
Podajnik dostarczany w komplecie z szyn? i zasilaczem.
2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)