Pakiet Trening 29 zł/msc lub 310 zł/rok Pakiet Plan 59 zł

Transkrypt

Pakiet Trening 29 zł/msc lub 310 zł/rok Pakiet Plan 59 zł
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA W KLUBIE F3TEAM
Imię…………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko…………………………………………………………………………………………………
Adres mail………………………………………………………………………………………………..
Telefon……………………………………………………………………………………………………..
Deklaruję dobrowolne członkostwo w Klubie F3TEAM.
Członkiem Klubu będę na podstawie: (wybrać jedną opcję)
 Pakiet Trening 29 zł/msc lub 310 zł/rok
 Pakiet Plan 59 zł /msc lub 630 zł/rok
 Pakiet Triathlon 350 zł /msc
Składki członkowskie należy opłacać do 10-go dnia każdego miesiąca na konto
Grupa F3 Sp. z o.o.
Alior Bank S.A. 34 2490 0005 0000 4520 7193 6838
Podane kwoty są cenami brutto. Na życzenie wystawiamy faktury VAT. Dane do faktury
proszę przesłać mailem na adres [email protected]
Kartę członkowską proszę wysłać na adres:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Przystąpienie do członkostwa jest jednoznaczne z deklaracją zawodnika dotyczącą reprezentowania
klubu F3Team w czasie zawodów w których bierze udział oraz z oświadczeniem, że jest zdrowy,
zdolny do wysiłku i nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do udziału w zajęciach klubowych,
bierze w nich udział na własną odpowiedzialność i w razie wypadku lub powstałej szkody związanej
z tymi zajęciami, nie będzie występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub
osób działających w jego imieniu oraz wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku
w materiałach Grupa F3 Sp. z o.o./F3Team oraz jej partnerów.
……………………………………………………………..
Podpis członka klubu