nabożeństwa wypominkowego

Transkrypt

nabożeństwa wypominkowego
NABOŻEŃSTWO WYPOMINKOWE ZA ZMARŁYCH
1. Procesja wejścia: „Jam gościem na tym świecie”
1. JAM GOŚCIEM NA TYM ŚWIECIE, NIE TU MÓJ TRWAŁY DOM, W NIEBIOSACH
BOŻE DZIECIĘ, WSZAK MA OJCZYZNĘ SWĄ, TU DNI PIELGRZYMKI PĘDZĘ, TAM SIĘ
ZAKOŃCZY ZNÓJ, I W SZCZĘŚCIU WSZELKĄ NĘDZĘ, UKOI PAN, BÓG MÓJ.
2. BO BÓG RADOŚCIĄ MOJĄ, ZBAWIENIEM CHCE MI BYĆ, I ŁASKĘ DA MI SWOJĄ:
W NIEBIOSACH WIECZNIE ŻYĆ, TAM BĘDĘ JUŻ BEZ KOŃCA, ZE SZCZĘŚCIA
ZDROJÓW PIŁ, I BĘDĘ NA KSZTAŁT SŁOŃCA, ZE ZBAWIONYMI LŚNIŁ.
2. Zapalenie paschału – śpiew: „Światłości Najświętsza”
3. Ewangelia: J 6,37-40
Ewangelia wg. św. Jana (Rozdział 6)
37
Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi,
precz nie odrzucę, 38 ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale
wolę Tego, który Mnie posłał. 39 Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze
wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu
ostatecznym. 40 To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy
w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
4. Pieśń: „Zwycięzca śmierci” 1 i 3 zwrotka
1. ZWYCIĘZCA ŚMIERCI, PIEKŁA I SZATANA, WYCHODZI Z GROBU, DNIA
TRZECIEGO Z RANA. NARÓD NIEWIERNY TRWOŻY SIĘ, PRZESTRASZA NA CUD
JONASZA. ALLELUJA!
3. USTĄPCIE OD NAS SMUTKI I TROSK FALE, GDY PAN ZBAWICIEL TRIUMFUJE
W CHWALE: OJCU SWOJEMU JUŻ UCZYNIŁ ZADOŚĆ, NAM NIESIE RADOŚĆ.
ALLELUJA.
5. Odczytywanie wypominków (co jakiś czas kolejne zwrotki: „Życie jesteś chwilą”)
•
•
•
•
•
•
ŻYCIE JESTEŚ CHWILĄ, ŻYCIE TYŚ MYM SNEM. ŻYCIE TYŚ DNIEM KRÓTKIM,
PRZEMIJASZ JAK CIEŃ. BOŻE TU NA ZIEMI, ABY KOCHAĆ CIĘ, MAM TEN
JEDEN DZIEŃ.
KOCHAM CIEBIE, JEZU, DO TWYCH STUKAM DRZWI, NA TEN DZIEŃ
KRÓCIUTKI ŻYCIE MOJE ZMIEŃ. KRÓLUJ W MOIM SERCU, UŚMIECH TWÓJ
DAJ MI CHOĆ NA JEDEN DZIEŃ.
CZY TO WAŻNE, PANIE, JAKIE PRZYJDĄ DNIE O POMYŚLNE JUTRO NIE
ŚMIEM BŁAGAĆ CIĘ. DAJ MI SERCE CZYSTE, W CIENIU SWYM SKRYJ MNIE
CHOĆ NA JEDEN DZIEŃ.
MARIO, CO JAK GWIAZDA WCIĄŻ PROWADZISZ MNIE DAJĄC MI JEZUSA,
WSZCZEPIAJĄC MNIE WEŃ MATKO, DAJ Z NIM SPOCZĄĆ, W TWÓJ PŁASZCZ
SCHRONIĆ SIĘ CHOĆ NA JEDEN DZIEŃ.
DUSZA PRZY TWYM SERCU JAK NIEMOWLĘ ŚPI NIE ODCZUWAM BÓLU
I LĘKU, I DRŻEŃ W TWOIM SERCU, JEZU, UCZYŃ MIEJSCE MI CHOĆ NA
JEDEN DZIEŃ.
CHLEBIE, TYŚ JEST Z NIEBIOS EUCHARYSTII DAR SERCE MOJE NAWIEDŹ,
ZAMIESZKAJ DZIŚ WEŃ NIECH BĘDZIE W NIM ŚWIĘTOŚĆ I MIŁOŚCI ŻAR
CHOĆ NA JEDEN DZIEŃ.
•
•
CHCĘ CIĘ WIDZIEĆ, PANIE, BEZ ZASŁONY RAZ Z DALA NA WYGNANIU ŁKA
DUSZA I SCHNIE ODKRYJ TERAZ, PROSZĘ, TWĄ PRZEMIŁĄ TWARZ CHOĆ
NA JEDEN DZIEŃ.
A KIEDY ODEJDĘ, GDZIE TWEJ CHWAŁY KRAJ GRAĆ CI POŚRÓD CHÓRÓW
ANIELSKICH I PIEŃ W WIECZNYM BLASKU SŁOŃCA ROZPOCZĄĆ MI DAJ
WIEKUISTY DZIEŃ.
6. Wspomnijmy teraz tych, którzy odeszli od nas od ostatniego Dnia Zadusznego,
a których pożegnaliśmy w naszym kościele. Wysłuchajmy z uwagą ich imion i nazwisk
(odczytanie z parafialnej księgi zmarłych – zapalenie świecy – a po każdym śpiew:
„Wieczny odpoczynek” 1x)
7. Śpiew: „Królowi wieków”
8. Modlitwa: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rozciągasz swą władzę nad żywymi
i umarłymi, Ty okazujesz miłosierdzie wszystkim, którzy dzięki swej wierze i dobrym
uczynkom mają należeć do Ciebie. Najpokorniej Cię błagamy, aby ci, za których się
modlimy – czy na tym świecie jeszcze żyją, czy też przeszli już do wieczności – za
przyczyną Świętych Twoich dostąpili z Twej łaskawości odpuszczenia wszystkich
swoich grzechów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
9. Błogosławieństwo: Pan z wami. I z duchem twoim.
Pochylcie głowy wasze przed Bogiem:
Panie, wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu, który całą nadzieję pokłada w Twojej
łasce, i prowadź go drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Niech was błogosławi…
Idźcie w pokoju Chrystusa
10.Śpiew: „Dobry Jezu a nasz Panie”

Podobne dokumenty