FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU TRADYCYJNE

Transkrypt

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU TRADYCYJNE
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU
TRADYCYJNE CIASTO ŚWIĄTECZNE
1. Dane uczestnika konkursu:
• Nazwa instytucji/ nazwisko/
………………………………………………………………………………………………
• Adres przedstawiciela
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
• Telefon kontaktowy
………………………………………………………………………………………………
• Adres e-mail:
………………………………………………………………………………………………
• Nazwa wykonywanego ciasta:
………………………………………………………………………………………………
Zapoznałem (am) się z regulaminem przeglądu i warunkami uczestnictwa w konkursie, które
akceptuję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2002r., Nr 101 poz.926)
Data
Pieczątka i czytelny podpis uczestnika

Podobne dokumenty