Ratownictwo i transport medyczny

Transkrypt

Ratownictwo i transport medyczny
Ratownictwo i transport medyczny
Osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia
(szczególnie po wypadku, urazie, zatruciu), mogą bezpłatnie skorzystać ze
świadczeń ratownictwa i transportu medycznego. W takich przypadkach można
wezwać pogotowie ratunkowe lub zgłosić się bezpośrednio do szpitala
Zespoły ratownictwa medycznego
Zespoły specjalistyczne „S”:
− w Sławnie ul. I Pułku Ułanów 9 tel.: 59 810 74 10, 59 810 30 31,
− w Darłowie. ul. M.C. Skłodowskiej 32 tel.: 94 314 30 36.
Zespoły podstawowe „P:
− w Sławnie, ul. I Pułku Ułanów 9, tel.: 59 810 74 10, 59 810 30 31,
− w Lejkowie (gm. Malechowo) Lejkowo 12, tel.: 94 315 57 27.

Podobne dokumenty