WIADOMOŚĆ - Centrum Medyczne "Żelazna"

Transkrypt

WIADOMOŚĆ - Centrum Medyczne "Żelazna"
WIADOMOŚĆ
DO:
Wykonawców
OD:
Zamawiającego
DATA:
16.01.2014
LICZBA STRON: 4
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę materiałów
opatrunkowych, sygnatura sprawy 414/D/2013.
________________________________________________________________________________
W załączeniu przesyłam tabelę zawierającą I część wyników – Załącznik nr 1.
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 uPzp Zamawiający informuje, iż:
- dla zakresów 2 i 8 - zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 1 lit a uPzp umowy zostaną podpisane po dniu
16.01.2014r.
- dla zakresów 3, 5, 6, 7 i 9 - zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 3 lit. a uPzp umowy zostaną podpisane po
dniu 16.01.2014r..
Jeżeli ta wiadomość jest niekompletna lub nieczytelna, proszę o kontakt ze Specjalistą w Sekcji
Zamówień Publicznych pod numerem telefonu: (22) 536 93 78 lub na adres poczty elektronicznej:
[email protected] .
PREZES ZARZĄDU
Wojciech Puzyna dr n.med.
Centrum Medyczne „Żelazna” Sp. z o.o.
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa
centrala tel. 22 35-69-300
sekretariat tel. 22 53-69-301
KRS 0000445779
REGON 012103423
NIP 527 010 47 46
Kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł
[email protected]
www.szpitalzelazna.pl
SZPMS
NR
ZAKRESU
NR
OFERTY
Załącznik nr 1, sygn. sprawy 414/D/2013
1.
2.
2
9
4
3
6
4
-
2
5
3
6
4
5
NAZWA
WYKONAWCY
CENA
OFERTY
3.
Neomed Barbara J.Stańczyk,
ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno
Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S.A.,
ul. Żółkiewskiego 20/26,
87-100 Toruń
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice
BRAK OFERT
Promedica Toruń Sp. z o .o. Sp. k., ul.
Grudziądzka 159A,
87-100 Toruń
Aesculap Chifa Sp. z o.o.,
ul. Tysiąclecia 14,
64-300 Nowy Tomyśl
Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego
20/26, 87-100 Toruń
Paso-Trading Sp. z o.o.,
ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabiance
Centrum Medyczne „Żelazna” Sp. z o.o.
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa
centrala tel. 22 35-69-300
sekretariat tel. 22 53-69-301
4.
LICZBA
PKT W
KRYTERIU
M
CENA
waga 100%
5.
WYKONAWCY
WYKLUCZENI
(podstawa prawna)
OFERTY
ODRZUCONE
(podstawa prawna)
UWAGI
6.
7.
8.
Jedyna oferta
56 253,96 zł
100 pkt
-
-
5 478,84 zł
100 pkt
-
-
Oferta nr 4 jest
najkorzystniejsza
8 339,98 zł
65,69 pkt
-
-
-
-
-
-
1 192,32 zł
100 pkt
-
-
Postępowanie
unieważnione na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp
Oferta nr 2 jest
najkorzystniejsza
2 160,00 zł
55,20 pkt
-
17 895,60 zł
95,43 pkt
-
-
20 996,06 zł
81,33 pkt
-
-
KRS 0000445779
REGON 012103423
NIP 527 010 47 46
Kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł
[email protected]
www.szpitalzelazna.pl
SZPMS
Oferta nr 6 jest
najkorzystniejsza
6
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice
17 076,96 zł
100 pkt
-
-
9
Neomed Barbara J.Stańczyk,
ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno
17 181,72 zł
99,39 pkt
-
-
27 675,00 zł
59,02 pkt
-
-
24 705,00 zł
66,12 pkt
-
-
16 335,00 zł
100 pkt
-
-
162,00 zł
100 pkt
-
-
Jedyna oferta
27 378,00 zł
60,77 pkt
-
-
Oferta nr 8 jest
najkorzystniejsza
4
7
6
8
8
4
9
4
Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S.A.,
ul. Żółkiewskiego 20/26,
87-100 Toruń
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice
Mercator Medical S.A.,
ul. Heleny Modrzejewskiej 30,
31-327 Kraków
Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S.A.,
ul. Żółkiewskiego 20/26,
87-100 Toruń
Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S.A.,
ul. Żółkiewskiego 20/26,
87-100 Toruń
5
Paso-Trading Sp. z o.o.,
ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabiance
19 796,40 zł
84,04 pkt
-
-
6
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice
18 954,00 zł
87,78 pkt
-
-
7
OneMed Polska Sp. z o.o.,
ul. Kolista 25, 40-486 Katowice
23 166,00 zł
71,82 pkt
-
-
Centrum Medyczne „Żelazna” Sp. z o.o.
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa
centrala tel. 22 35-69-300
sekretariat tel. 22 53-69-301
KRS 0000445779
REGON 012103423
NIP 527 010 47 46
Kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł
[email protected]
www.szpitalzelazna.pl
SZPMS
Oferta nr 8 jest
najkorzystniejsza
8
10
11
1
-
Mercator Medical S.A.,
ul. Heleny Modrzejewskiej 30,
31-327 Kraków
KROBAN Anna Korczyńska,
ul. Piotrkowska 182 lok. 451,
90-368 Łódź
BRAK OFERT
16 637,40 zł
10,50 zł
(Było:
100 pkt
-
-
-
Art. 24b ust. 3 – Wykonawca,
pomimo wezwania Zamawiającego,
nie dołączył do oferty listy
kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp lub
informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej.
art. 24 ust. 2 pkt. 4 – Wykonawca
nie wykazał spełniania warunków
udziału w postępowaniu – pomimo
wezwania Zamawiającego,
Wykonawca nie dołączył do oferty
wykazu wykonanych dostaw
zawierającego dwie dostawy wraz z
dowodami potwierdzającymi ich
należyte wykonanie.
art. 89 ust. 1 pkt 5
uPzp- Zamawiający
odrzuca ofertę, jeżeli
została złożona przez
Wykonawcę
wykluczonego
z udziału
w postępowaniu
Postępowanie
unieważnione na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp
-
-
-
Postępowanie
unieważnione na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp
1 211,76 zł)
-
PREZES ZARZĄDU
Wojciech Puzyna dr n. med.
Centrum Medyczne „Żelazna” Sp. z o.o.
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa
centrala tel. 22 35-69-300
sekretariat tel. 22 53-69-301
KRS 0000445779
REGON 012103423
NIP 527 010 47 46
Kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł
[email protected]
www.szpitalzelazna.pl
SZPMS