Jerzy Buzek ur. 3 lipca 1940 roku w Śmiłowicach, województwo

Transkrypt

Jerzy Buzek ur. 3 lipca 1940 roku w Śmiłowicach, województwo
Jerzy Buzek ur. 3 lipca 1940 roku w Śmiłowicach, województwo śląskie.
Premier Polski i poseł na Sejm 1997–2001. Wprowadził Polskę do NATO w 1999, rozpoczął
negocjacje akcesyjne z UE w 1997. Założyciel „Fundacji na rzecz Rodziny” w 1998. Inicjator
dorocznego konkursu Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską w Polsce. Założyciel
Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono w 2002. W NSZZ "Solidarność" od
1980, przewodniczący I Krajowego Zjazdu w 1981, działał w regionalnych i krajowych
strukturach tajnych Związku, po 1989 przewodniczył także IV, V i VI Zjazdowi "S". Kierował
zespołem ekspertów gospodarczych AWS przed wyborami w 1997.
Profesor. Studia w Politechnice Śląskiej, Wydział Energetyczny. 1971–1972 – staż naukowy w
Cambridge w Wielkiej Brytanii. Autor ok. 200 publikacji i patentów. Wykłady w Politechnikach
Śląskiej i Opolskiej. Członek szeregu towarzystw naukowych i technicznych. Do 1997 dyrektor
Naukowy w Instytucie PAN w Gliwicach. 1992–1997 – przedstawiciel Polski w
Międzynarodowej
Agencji
Energii,
Program
Badań
Efektu
Cieplarnianego.
1997
–
współzałożyciel Polsko – Niemieckiej Sieci Naukowej d/s Energetyki i Ochrony Środowiska
INCREASE. 1994 - założyciel Konsorcjum Ochrony Atmosfery na Śląsku. W latach 2002-2004
prorektor Akademii Polonijnej w Częstochowie i założyciel Polonijnej Szkoły Dyplomacji.
Doktor honoris causa Uniwersytetów w Dortmundzie, Seulu i Isparcie oraz Politechniki
Opolskiej i Śląskiej.
Poseł do Parlamentu Europejskiego od 2004, dwukrotnie wybrany z najlepszym w Polsce
wynikiem. W 2009 r. uzyskał blisko 400 tys. głosów. Od 2004 wiceprzewodniczący
Europejskiego Forum Energii. Sprawozdawca 7. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE
oraz Europejskiego Strategicznego Planu w dziedzinie Technologii Energetycznych.
Reprezentował Parlament Europejski w czasie wyborów 2004 na Ukrainie i wspierał
Pomarańczową Rewolucję. Miesięcznik Parliament Magazine przyznał mu tytuł najlepszego
europosła 2006 w kategorii „Badania naukowe i Technologie". W 2007 r. uhonorowany przez
Przewodniczącego Pötteringa statuetką gołębia ufundowaną z okazji 60. rocznicy uchwalenia
Deklaracji Praw Człowieka. Według rankingów Wprost i Rzeczpospolitej (2008) został wybrany
najlepszym polskim europosłem.
Laureat takich nagród jak m.in.: „Śląski szmaragd 2004" (wspólnie z ks. abp. Damianem
Zimoniem), „Hanys 2004", „Lider Świata Energii i Człowiek Roku 2005", „Biały węgiel 2006”,
„Śląska Nagroda Jakości 2007", „Człowiek Roku Województwa Śląskiego 2007", „Nagroda im.
Władysława Grabskiego 2008", „Edukator Roku 2008", „Śląski Oskar 2008", „Laur Białego
Tygrysa 2008", Europejczyk Roku w kategorii „Polityk 2009".
Komisje w kadencji 2004-2009: Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Ochrony
Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności;
Stałe Delegacje Parlamentu Europejskiego w kadencji 2004-2009: Ukraina oraz Delegacja do
spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji
Południowo-Wschodniej (ASEAN).