Informacje o zastępstwach

Transkrypt

Informacje o zastępstwach
Informacje o zastępstwach
Okres
14.01.2015 - 15.01.2015
Nieobecny nauczyciel: Stanisław Fiedeń
Data
Lekcja
Oddział
Przedmiot
Zastępca
8
3d/f|wf c
Wychowanie fizyczne
Uczniowie zwolnieni do domu
Lekcja
Oddział
Przedmiot
Zastępca
8
2a/e|t.elektryk
Maszyny elektryczne
Uczniowie zwolnieni do domu
Lekcja
Oddział
Przedmiot
Zastępca
8
1c/f|CH
Wychowanie fizyczne
Uczniowie zwolnieni do domu
Lekcja
Oddział
Przedmiot
Zastępca
14.01.2015
3
3d/f|t.cprograf
Maszyny i urządzenia cyfrowe
Złączenie grup
14.01.2015
4
3d/f|t.cprograf
Maszyny i urządzenia cyfrowe
Justyna Borek
14.01.2015
5
4d|gr 1
Pracownia projektowania i
przygotowania cyfrowego
Uczniowie zwolnieni do domu
14.01.2015
6
4d|gr 1
Pracownia projektowania i
przygotowania cyfrowego
Uczniowie zwolnieni do domu
14.01.2015
7
4d|gr 1
Pracownia projektowania i
przygotowania cyfrowego
Uczniowie zwolnieni do domu
14.01.2015
8
4d|gr 1
Pracownia projektowania i
przygotowania cyfrowego
Uczniowie zwolnieni do domu
14.01.2015
9
4d|gr 1
Pracownia projektowania i
przygotowania cyfrowego
Uczniowie zwolnieni do domu
Lekcja
Oddział
Przedmiot
Zastępca
14.01.2015
0
3b/c
Język angielski
Uczniowie przychodzą później
14.01.2015
1
3d/f|jo2
Język angielski
Uczniowie przychodzą później
14.01.2015
2
3d/f|jo2
Język angielski
Uczniowie przychodzą później
14.01.2015
4
4c|jo1
Język angielski dla
teleinformatyków
Katarzyna Benek
14.01.2015
Nieobecny nauczyciel: Dariusz Grzanka
Data
14.01.2015
Nieobecny nauczyciel: Grzegorz Grzelak
Data
14.01.2015
Nieobecny nauczyciel: Joanna Kafka
Data
Nieobecny nauczyciel: Agnieszka Karch
Data
Uwagi
Uwagi
Uwagi
Uwagi
Uwagi
14.01.2015
5
4e|gr 1
Język angielski dla techników
awioników
Katarzyna Benek
14.01.2015
6
1c/f|jo1
Język angielski
Złączenie grup
14.01.2015
7
3b/c
Język angielski
Uczniowie zwolnieni do domu
14.01.2015
8
4e|gr 1
Język angielski
Uczniowie zwolnieni do domu
Lekcja
Oddział
Przedmiot
Zastępca
14.01.2015
3
3d/f|fototech.
Projekty i techniki
multimedialne
Michał Wójcik
14.01.2015
5
3d/f|fototech.
Projekty i techniki
multimedialne
Magdalena Majcher
14.01.2015
6
4f
Techniki multimedialne
Uczniowie zwolnieni do domu
Oddział
Przedmiot
Zastępca
Nieobecny nauczyciel: Anna Krzak
Data
Nieobecny nauczyciel: Karolina Maciejewska
Data
Lekcja
14.01.2015
0
1b/h|nm7
Język niemiecki
Uczniowie przychodzą później
14.01.2015
0
1c/f|nm7
Język niemiecki
Uczniowie przychodzą później
14.01.2015
0
1e/g|nm7
Język niemiecki
Uczniowie przychodzą później
14.01.2015
1
2c|jn1
Język niemiecki
Uczniowie przychodzą później
14.01.2015
1
2f|jn1
Język niemiecki
Uczniowie przychodzą później
14.01.2015
2
4f
Język niemiecki
Michał Wójcik
14.01.2015
3
4d|gr 1
Język niemiecki
Sylwia Wysypoł
14.01.2015
4
3aeg|t.e.piterm
Język niemiecki w eksploatacji Uczniowie zwolnieni do domu
portów i terminali
14.01.2015
5
3aeg|t.e.piterm
Język niemiecki w eksploatacji Uczniowie zwolnieni do domu
portów i terminali
14.01.2015
6
3aeg|t.e.piterm
Język niemiecki
Uczniowie zwolnieni do domu
Lekcja
Oddział
Przedmiot
Zastępca
8
4e|gr 2
Język angielski
Uczniowie zwolnieni do domu
Lekcja
Oddział
Przedmiot
Zastępca
14.01.2015
8
1c/f|DZ
Wychowanie fizyczne
Uczniowie zwolnieni do domu
14.01.2015
9
1c/f|DZ
Wychowanie fizyczne
Uczniowie zwolnieni do domu
Nieobecny nauczyciel: Magdalena Majcher
Data
14.01.2015
Nieobecny nauczyciel: Wojciech Mazur
Data
Nieobecny nauczyciel: Maciej Pruszowski
Uwagi
Uwagi
Uwagi
Uwagi
Data
Lekcja
Oddział
Przedmiot
Zastępca
14.01.2015
8
2c
Komputerowe wspomaganie
projektowania
Uczniowie zwolnieni do domu
Oddział
Przedmiot
Zastępca
8
2a/e|t.awionik
Pomiary elektryczne i
elektroniczne
Uczniowie zwolnieni do domu
Lekcja
Oddział
Przedmiot
Zastępca
8
1a/d|t.elektryk
Materiałoznawstwo i rysunek
elektryczny
Uczniowie zwolnieni do domu
Oddział
Przedmiot
Zastępca
4a/b|t.elektro.
Pracownia elektryczna i
elektroniczna
Uczniowie zwolnieni do domu
Oddział
Przedmiot
Zastępca
Nieobecny nauczyciel: Grażyna Rudzka-Jopa
Data
Lekcja
14.01.2015
Nieobecny nauczyciel: Jacek Ryba
Data
14.01.2015
Nieobecny nauczyciel: Henryk Sperczyński
Data
Lekcja
14.01.2015
8
Nieobecny nauczyciel: Iwona Świerczyńska
Data
Lekcja
14.01.2015
4
2a/e
Matematyka
Remigiusz Kałuża
14.01.2015
5
2a/e
Matematyka
Remigiusz Kałuża
Oddział
Przedmiot
Zastępca
Nieobecny nauczyciel: Przemysław Tarasiński
Data
Lekcja
14.01.2015
8
4c
Pracownia sieci
teleinformatycznych
Uczniowie zwolnieni do domu
14.01.2015
9
4c
Pracownia sieci
teleinformatycznych
Uczniowie zwolnieni do domu
Lekcja
Oddział
Przedmiot
Zastępca
14.01.2015
8
2f|gr 2
Techniki fotograficzne
Uczniowie zwolnieni do domu
14.01.2015
9
2f|gr 2
Techniki fotograficzne
Uczniowie zwolnieni do domu
Nieobecny nauczyciel: Piotr Ziętek
Data
Uwagi
Uwagi
Uwagi
Uwagi
Uwagi
Uwagi
Uwagi