GarOU f1 - Osadkowski SA

Transkrypt

GarOU f1 - Osadkowski SA
katalog agrotechniczny JESIEŃ 2016. rzepak
Odmiana hybrydowa
GAROU f1
Rejestracja: Polska 2013 | Hodowla: Rapool
REKORDOWE PLONY, WYBITNA ZIMOTRWAŁOŚĆ, ZNAKOMITA ZDROWOTNOŚĆ
Zalety
bardzo wysoki plon nasion we wszystkich rejonach Polski, jedna z najwyżej plonujących odmian Rapool
w ostatnich latach
wybitna zimotrwałość, jedna z najlepiej zimujących odmian w 2012 r. i w 2016 r.
doskonale radzi sobie na słabszych glebach, a jako odmiana typowo kontynentalna toleruje stres suszy
bardzo dobra odporność na choroby, szczególnie suchą zgniliznę kapustnych,
zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi
Profil agrotechniczny
termin
wysiewu
Początek kwitnienia
średnio wczesny
Termin dojrzewania
średnio wczesny
bardzo wczesny
Wysokość roślin
średnia
wczesny
Zimotrwałość
bardzo dobra
optymalny
Odporność na wyleganie
bardzo dobra
lekko opóźniony
Wymagania glebowe
mniejsze/średnie
opóźniony
CECHY JAKOŚCIOWE
norma
wysiewu
Garou F1
40–50 szt./m²
PORAŻENIE PRZEZ CHOROBY – % ROśLIN
8%
Plon nasion
bardzo wysoki
Phoma
Zawartość tłuszczu
bardzo wysoka
10%
MTN
wysoka
Zgnilizna
twardzikowa
Zawartość glukozynolanów
niska
Choroby podstawy łodygi
16%
100
111
111
112
GAROU F1
I
II
III
16
IV
V
Przezimowanie odmiany Garou F1, % martwych roślin po zimie,
badania rejestrowe
COBORU, 2012 r.
11%
Źródło danych: COBORU
Niższy wynik oznacza korzystniejszą cechę
117
wzorzec GAROU F1
8%
wzorzec
PLONOWANIe
41
4%
wzorzec
2012
2013
2014
Plonowanie odmiany Garou F1,
% wzorca, badania COBORU,
2012–2015
2015
VI
I
113
II
109
III
114
IV
114
V
109
VI
108
Plonowanie odmiany Garou F1 w poszczególnych
rejonach, % wzorca, badania PDOiR COBORU, 2015 r.
9

Podobne dokumenty