Estrifan Additiv PL 936 Pulver

Transkrypt

Estrifan Additiv PL 936 Pulver
Estrifan Additiv PL 936 Pulver
Proszkowy koncentrat plastyfikujący do jastrychów
Właściwości produktu:
•optymalizuje urabialność poprzez efekt „łożyska kulkowego”
•poprawia jednorodność struktury jastrychu
•działa stabilizująco
•łatwe dozowanie
•ekonomiczny koncentrat
•łatwe przechowywanie
•wprowadzenie jednorodnych, stabilnych porów powietrza
•redukuje osiadanie wody na powierzchni podczas zacierania
Zastosowanie produktu:
•jastrychy aż do PN EN 13813-CT-C25-F4
•jastrychy do ogrzewania podłogowego
•jastrychy z piasków o niewielkiej zawartości frakcji pylastych
•jastrychy z piasków o dużej zawartości frakcji pylastych
Sposób zastosowania:
Informacje ogólne
Estrifan Additiv PL 936 Pulver to silnie
skoncentrowany dodatek w proszku do produkcji
jastrychów anhydrytowych i cementowych. Estrifan Additiv PL 936 Pulver wpływa na poprawę
urabialności mieszanki jastrychowej również
w przypadku niekorzystnej krzywej przesiewu.
Dzieje się to w wyniku wprowadzenia
jednorodnych, stabilnych porów powietrza (efekt
„łożyska kulkowego”). Należy uwzględnić izolujące
działanie porów powietrza w przypadku jastrychów
do ogrzewania podłogowego.
Efektywność tego dodatku zależy w dużej mierze
od pochodzenia i składu kruszywa, jak również od
rodzaju i ilości zastosowanego spoiwa.
Mieszanie
Estrifan Additiv PL 936 Pulver dodaje się z
wodą zarobową. Materiał należy dodać do wody
przy użyciu łyżki dozującej, całość mieszać do
całkowitego rozpuszczenia proszku. Zbyt duża ilość
koncentratu może doprowadzić do wytworzenia
zbyt dużej ilości porów powietrza, co może
doprowadzić do obniżenia wytrzymałości jastrychu.
Dozowanie
Optymalne dozowanie należy ustalić na podstawie
badań wstępnych, przeprowadzonych z konkretnym
kruszywem i cementem. W ramach tych testów
przydatnościowych można również sprawdzić
techniczne właściwości zaprawy jastrychowej
oraz jej urabialność. W przypadku jakichkolwiek
zmian w recepturach jastrychów należy ponownie
przeprowadzić badania wstępne z zastosowaniem
koncentratu Estrifan Additiv PL 936 Pulver
i sprawdzić czy nie zmieniły się właściwości jastrychu.
Wskazówki
Przed zastosowaniem produktu
Estrifan Additiv PL 936 Pulver należy zapoznać się
z kartą charakterystyki.
Estrifan Additiv PL 936 dostępny jest również
w formie płynnej. 1
MC-Bauchemie • ul. Prądzyńskiego 20 • 63-000 Środa Wlkp. • Tel. 61 28 64 500 • Fax: 61 28 64 514
[email protected] • www.mc-bauchemie.pl
Dane techniczno-użytkowe produktu Estrifan Additiv PL 936 Pulver:
Parametr
Gęstość nasypowa
Jednostka miary Wartość
Uwagi
g/cm³
ok. 0,70
Zalecane dozowanie
Jastrych cementowy
%
l
ok. 0,05 – 0,1
ok. 25 – 50
do wagi cementu,
tj. w przeliczeniu na 50 kg cementu
Zalecane dozowanie
Jastrych anhydrytowy
%
ok. 0,02 – 0,05
do wagi spoiwa
Właściwości produktu Estrifan Additiv PL 936 Pulver:
Zakładowa Kontrola Produkcji
wg ISO 9001:2008
Barwa
jasno-brązowa
Postać
proszkowa
Kolor etykiety
niebieska
Sposób przechowywania
Przechowywać przez okres 12 miesięcy.
Sposób dostawy
Worek 20 kg (paleta 40 worków)
Usuwanie odpadów
W trosce o środowisko naturalne opakowania należy dokładnie opróżniać.
Podane informacje, dotyczące właściwości produktu są wynikiem badań laboratoryjnych i mogą różnić się w praktyce.
Właściwe zastosowanie musi być ściśle określone na podstawie badań kontrolnych stanu konkretnego obiektu.
Uwaga!
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej wynikają z naszych doświadczeń oraz wiedzy, nie są jednak wiążące. Należy je dostosować do danego obiektu budowlanego, celu zastosowania i lokalnych warunków eksploatacji obiektu. Oznacza to, że odpowiadamy za prawidłowość
tych danych wyłącznie w zakresie naszych warunków sprzedaży i dostawy. Zalecenia naszych współpracowników, odbiegające od danych, zawartych
w instrukcji są wiążące wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu pisemnym.
Wydanie 04/14. Ta karta została zaktualizowana. Tym samym wszystkie dotychczasowe jej wydania tracą ważność i prosimy o zaprzestanie korzystania z nich. W momencie kolejnej aktualizacji niniejsze wydanie przestaje być obowiązującym.
2
MC-Bauchemie • ul. Prądzyńskiego 20 • 63-000 Środa Wlkp. • Tel. 61 28 64 500 • Fax: 61 28 64 514
[email protected] • www.mc-bauchemie.pl

Podobne dokumenty