Karta produktu - EXpert IV_K - Pro

Transkrypt

Karta produktu - EXpert IV_K - Pro
Karta produktu
PRO-SERVICE
Spółka z o.o.
Uniwersalna Głowica Gazometryczna
EXpert IV/K
31-826 Kraków
ul. Os. Złotej Jesieni 4
tel/fax (12) 425-90-90
(z czujnikami katalitycznymi)
Nr:
Wydanie:
1A
Strona: 1
Stron: 2
Uniwersalne Głowice Gazometryczne „EXpert
IV/PP” przeznaczone są do stosowania w
stacjonarnych systemach pomiaru i detekcji
gazów wybuchowych oraz par cieczy
wybuchowych, w strefach zagrożonych
wybuchem typ 1 i 2. Służą do wykrywania
różnorodnych gazów i oparów wybuchowych
grup IIA i IIB, o klasach temperaturowych
T1…T6. Mogą to być przykładowo: metan, LPG,
amoniak, opary benzyny, opary styrenu i
ksylenu, opary alkoholi itp.
Obszary zastosowań : kotłownie, chłodnie,
oczyszczalnie ścieków, magazyny, laboratoria ,
malarnie, itp.
Wersje :
- EXpert IV /K/D
- EXpert IV /K/S
- EXpert IV /K/RS485
–głowica z czujnikiem katalitycznym, wyjścia alarmowe A1/A2 typu OC-NC lub OC-NO
–głowica z czujnikiem katalitycznym, wyjścia prądowe 4…20mA lub 4/8/12mA
–głowica z czujnikiem katalitycznym, wyjście RS485 (protokół Modbus-RTU)
Parametry techniczne :
Praca w strefie wybuchowej
Zasilanie / maks. pobór prądu
Rodzaj czujnika
Czas życia czujnika
Selektywność
Wykrywane gazy *
Rodzaj pomiaru
Czas odpowiedzi T90
(przy przepływie gazu 0,5 l/min)
Progi alarmowe (A1 / A2)
/ zakres pomiarowy
Rozdzielczość pomiaru
tak, do stref zagrożenia wybuchem 1 i 2, dla gazów grup IIA i IIB
12V (10…15V) / 80... 250mA (zależnie od zastosowanego czujnika)
katalityczny
> 5 lat
nie selektywny
metan , LPG (propan-butan), amoniak, propan, pentan, heksan, benzen, heksan,
opary benzyn i olejów, opary alkoholi, opary rozpuszczalników (np. styrenu, ksylenu,
toluenu, octan etylu)
ciągły, dyfuzyjny
<30sek.
Typowo :
- metan, LPG, propan
- heksan, pentan
- opary paliw, alkoholi
- opary rozpuszczalników
- 20 /40 %DGW / zakres pomiarowy 0…100%DGW)
- 20 /40 %DGW / zakres pomiarowy 0…100%DGW)
- 20 /40 %DGW / zakres pomiarowy 0…100%DGW)
- 20 /40 %DGW / zakres pomiarowy 0…100%DGW)
Podłączenie
1% DGW
-detekcyjne napięciowe A1/A2 typu :OC-NC (wersja głowicy : /D)
OC-NO (wersja g łowicy : /D -opcja)
-prądowe : ciągłe 4…20mA
(wersja głowicy : /S)
dwuprogowe 4/8/12mA
(wersja głowicy: /S -opcja)
- RS485, protokół Modbus RTU
(wersja głowicy: /RS485)
wpust kablowy – typ WK, kabel połączeniowy o średnicy 6…9mm
Temperatura pracy
- 20 do + 50 C
Wilgotność
Obudowa
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Waga
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej
do 95 %, bez kondensacji pary
typ UNI bd /II, stopień ochrony IP-54
115mm x 115mm x 65mm (z dławicą )
720g
ognioszczelność - typ „d”
Rodzaje wyjść
o
Cecha budowy przeciwwybuchowej
(*) – inne gazy – informacja w Dziale Handlowym firmy Pro-Service sp. z o.o
II 2 G EEx d IIB T6
certyfikat badania typu WE : OBAC 10 ATEX 030X
Karta produktu
PRO-SERVICE
Spółka z o.o.
Nr:
1A
Uniwersalna Głowica Gazometryczna
EXpert IV/K
31-826 Kraków
ul. Os. Złotej Jesieni 4
tel/fax (12) 425-90-90
Wydanie:
Strona: 2
Stron: 2
(z czujnikami katalitycznymi)
KONFIG
_
Wyjście RS-485
Zasilanie 12V
+
2
KONFIG
2
1
1
OFF
ON
Zasilanie 12V
UP
00
P1
UP
00
P1
Listwa zaciskowa – wersja z wyjściami detekcyjnymi A1/A2 i
wyjściem prądowym.
S B A
6 54 321
P101
P102
5432 1
P101
P102
_
S A2 A1
+
Wyjście prądowe
Wyjścia detekcyjne A2
Wyjścia detekcyjne A1
Listwa zaciskowa – wersja z wyjściem RS485
115
65
80
64
58
Dekiel
38
Otwory montażowe M5
115
60
Dławica kablowa
Komora główna
Komora pomiarowa
Ф40
Wlot gazu
(Widok z przodu)
(Widok od tyłu)
(Widok z boku)
2x Φ6,5
55
Φ6,5
3
Φ6,5
15
30
115
20
3
Uchwyt mocujący płaski “A”
80
Φ6
64
135
Φ6
Φ6,5
15
30
Φ6,5
Φ6
Φ6
7
64
80
Uchwyt mocujący kątowy “B”
7

Podobne dokumenty