Warszawa, 19 kwietnia 2010 Jej Perfekcyjność Marta Michalska

Transkrypt

Warszawa, 19 kwietnia 2010 Jej Perfekcyjność Marta Michalska
Warszawa, 19 kwietnia 2010
Jej Perfekcyjność
Marta Michalska
Przewodnicząca Sekcji Studenckiej
Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego
W dniu dzisiejszym, podczas obrad Parlamentu Studentów UW, w punkcie dotyczącym
Raportu Studenckiego przygotowywanego na posiedzenie Senatu UW, miałem przyjemność
zabrać głos i zadać kilka pytań. Kierowałem je do Ciebie, jako głównej redaktorki tego
opracowania. Na większość pytań udzieliłaś odpowiedzi, jednakże jedno z nich – bardzo dla
mnie istotne – przeszło bez echa. W związku z tym, pozwalam sobie zadać Ci je w ten sposób.
Przygotowując Raport, postanowiłaś skupić się na kilku obszarach życia studentów. Wśród
nich zabrakło, sugerowanego przeze mnie wielokrotnie w rozmowach prywatnych,
wiadomościach oraz wystąpieniach publicznych, zagadnienia sytuacji osób homo-, bi- i
transseksualnych na Uniwersytecie Warszawskim. Mniejszość taka funkcjonuje na naszej uczelni
i nigdy nie była przedmiotem zainteresowania władz samorządowych. W roku tak dla nas
szczególnym, kiedy po raz pierwszy w historii EuroPride, czyli ogólnoeuropejska parada
mniejszości seksualnych, odbędzie się u nas, w państwie Europy Środkowo-Wschodniej, warto
nadrobić wiele lat zaległości.
Oferując Ci swoją pomoc przy przygotowaniu tej części Raportu, nie pozostałem
gołosłowny i przeprowadziłem metodą delficką badanie jakościowe wspomagane komputerowo i
przygotowałem brie sprawozdania z tego badania. Zaznaczyłem także, że jestem gotów i w stanie
przygotować je w szerszej formie i postaci.
W związku z powyższym, kieruję do Ciebie pytanie: dlaczego sprawy dotyczące osób
LGBTQ na UW nie znalazły miejsca w Raporcie Studenckim przygotowywanym na posiedzenie
Senatu UW? Co decydowało o takim a nie innym doborze obszarów, jakie były przedmiotem
zainteresowania autorów Raportu i dlaczego niemalże gotowa część, poparta badaniem, nie
została włączona do niego obok innych?
Będę wdzięczny za Twoją odpowiedź.
Łączę wyrazy szacunku,

Podobne dokumenty