rewers na wypożyczenie instrumentu muzycznego

Transkrypt

rewers na wypożyczenie instrumentu muzycznego
REWERS NA WYPOŻYCZENIE INSTRUMENTU MUZYCZNEGO
.........................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)
……………………………………………………………………………………………..…………………………..
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
…………………………………………………………………………………………………..……………………..
(adres)
……………………………………………………………………………………………………….………………...
(nr telefonu)
Potwierdzam odbiór wypożyczonego w Poznańskiej Ogólnokształcącej
Szkole Muzycznej I st. Nr 2 im. T. Szeligowskiego:
Nazwa instrumentu
……………………………………………………………………………………………………………………..……
nr inwentarzowy ……………………………….nr fabryczny ………………………………..………..
Stan instrumentu
…………………………………………………………………………………………………………….....…………
…………………………………………………….…………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………….………….………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………
…………….……………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………
(podpis nauczyciela/lutnika szkolnego)
Poznań, dnia ………………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
……………………………………………….………………
(podpis pracownika wypożyczającego)

Podobne dokumenty