Pobierz - ZS2 Koszalin

Transkrypt

Pobierz - ZS2 Koszalin
KLASA INŻYNIERSKA
2016-2019
Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.
Isaac Newton
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: matematyka, geografia i język angielski.
Dla każdego, kto ceni logikę i przedmioty
ścisłe – jest to wymarzona klasa. Będziesz dobrze
przygotowany do egzaminu maturalnego oraz studiów inżynierskich i ekonomicznych.
 Edukacja matematyczna i geograficzna
W klasie inżynierskiej przedmioty, takie jak: matematyka, geografia realizowane będą w zakresie
rozszerzonym.
Matematyka – 5 godzin w klasie pierwszej, 8 godzin w klasie drugiej, 6 w trzeciej.
Geografia – 1 godzina w klasie pierwszej, 5 godzin w klasie drugiej, 4 w trzeciej.
 Edukacja językowa
Współczesny rynek pracy wymaga znajomości języków obcych, dlatego w klasie nauczane będą dwa
języki obce: język angielski i język niemiecki. Język angielski rozszerzony w wymiarze 15 godzin
(w całym cyklu kształcenia), a język niemiecki w wymiarze 6 godzin (w całym cyklu kształcenia).
 Przedmioty uzupełniające
W cyklu kształcenia uwzględnione są przedmioty uzupełniające, związane z wybranym profilem,
które będą realizowane od klasy drugiej.
* Historia i społeczeństwo po 2 godziny tygodniowo w klasie II i III.
* Rysunek techniczny 1 godzina tygodniowo w klasie II.

Twoja przyszłość
Ukończenie klasy o tym profilu umożliwi kontynuację nauki na wielu uczelniach, w tym technicznych
(np. politechnikach) i ekonomicznych. Od dawna rynek pracy ukierunkowany jest na fachowców
z zakresu nauk ścisłych, a to oznacza, że bez trudu znajdziesz interesujące Cię miejsce pracy.
Ucząc się tutaj, zdobędziesz wiedzę
w przyjaznej atmosferze. Dołącz do nas.
www.zs2koszalin.pl

Podobne dokumenty