FITEN SA: Rekordy kontraktacji sprzedaży energii i gazu dla biznesu

Transkrypt

FITEN SA: Rekordy kontraktacji sprzedaży energii i gazu dla biznesu
FITEN S.A
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
tel.
+48 32 775 94 64
tel./fax: +48 32 775 94 65
e-mail: [email protected]
www.fiten.pl
FITEN SA: Rekordy kontraktacji sprzedaży energii i gazu dla biznesu Notowana na NewConnect spółka FITEN przedstawiła najnowsze wyniki kontraktacji sprzedaży w segmencie energii elektrycznej i gazu ziemnego dla biznesu. Osiągnięte wielkości można uznać za rekordowe w historii Spółki. Jak poinformował Zarząd Spółki, poziom kontraktacji portfela sprzedaży energii elektrycznej dla klienta końcowego na lata 2016‐2018 osiągnął na dzień 31 sierpnia 2015 r. wielkość 644 GWh, co stanowi najlepszy wynik w historii Grupy FITEN, a także znaczny wzrost względem 24 GWh w analogicznym okresie roku ubiegłego. Realizacja zawartych umów przypadnie na lata 2016–2018 i w opinii Zarządu przełoży się na ok. 129 mln PLN przychodów, z których 80% zostanie zrealizowanych w 2016 r. Znaczący wzrost sprzedaży Spółka odnotowała również w segmencie wysokometanowego gazu ziemnego, którego sprzedaż rozpoczęła w marcu br. Na koniec sierpnia poziom zakontraktowanych umów sprzedaży gazu dla klientów biznesowych wyniósł 220 GWh, co zgodnie z szacunkami Zarządu, przełoży się na ok. 24 mln PLN przychodów. Zakontraktowane dostawy energii zostaną zrealizowane w latach 2015 ‐ 2016. ‐ Jako Zarząd spokojnie zakładamy, że do końca tego roku uda nam się zakontraktować 750 GWh energii elektrycznej oraz 350 GWh gazu ziemnego, co powinno przełożyć się na kolejno ok. 150 mln PLN oraz ok. 38,5 mln PLN przychodów zrealizowanych w najbliższych latach, przy zabezpieczonych poziomach rentowności – stwierdził Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN SA. Sprzedaż FITEN w zakresie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego przebiega z wykorzystaniem budowanej od 2014 r. ogólnopolskiej sieci sprzedaży. Oba źródła energii oferowane są przez Spółkę zarówno pojedynczo, jak i w ofertach łączonych – odbiorcami są klienci biznesowi. Uwzględniając obecną sytuację rynkową, Zarząd spodziewa się dalszego dynamicznego rozwoju obu segmentów działalności. ‐ Biorąc pod uwagę dane URE wskazujące na systematycznie rosnącą liczbę podmiotów decydujących się na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, możemy śmiało stwierdzić, iż oba rynki stwarzają dla nas duże perspektywy. Potwierdzają to również osiągane przez nas wyniki sprzedaży w obu powyższych segmentach. Spodziewamy się ich dalszego systematycznego rozwoju w nadchodzących latach, zarówno na poziomie przychodów, jak i generowanych rentowności – dodał Roman Pluszczew. Regon: 240547273
Kapitał zakładowy 14 100 000 złotych, opłacony w całości
NIP: 6342622328
Konto PLN : PKO BP S.A 26 1020 2498 0000 8002 0373 7269
KRS: 0000274060
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS