Elektroniczne stateczniki do świetlówek 8W

Transkrypt

Elektroniczne stateczniki do świetlówek 8W
P.W. VOX Sp. z o.o.
02-288 Warszawa, ul. Kolumba 43/47
22—33-60-585, fax. 22—33-60-581
www.vox.waw.pl
Elektroniczne stateczniki do świetlówek 8W-40W
zasilanych z 12VDC, 24VDC.
Zastosowanie;
- zasilanie lamp luminescencyjnych od 8 do 36W
- kanały warsztatowe stanowiska pracy zasilane niskim napięciem
- pojazdy komunikacji miejskiej, autobusy, tramwaje, wagony kolejowe
Charakterystyka techniczna:
- zasilane niskim napięciem z zakresu 12 do 24V/DC
- zastosowanie wewnątrz pomieszczeń
- wersje o dwu poziomach natęŜenia światła (funkcja dla autobusów komunikacji miejskiej)
- Statecznik
spełnia wymagania grupy norm PN-EN 60921 „Stateczniki do świetlówek”.
Parametry elektryczne i mechaniczne:
Typ statecznika
Typ lampy**
LL 118/12
LL 136/12
LL 118/24
LL 136/24
LL 118/24A*
LL 136/24A*
LL 218/12
L18 (T5)
L36 (T5)
L18 (T5)
L36 (T5)
L18 (T5)
L36 (T5)
L18 (T5)
Strumień lampy:
Pobór prądu startu:
Częstotliwość pracy:
Bezpiecznik wejściowy:
Max. czas startu:
Ta:
(otoczenia)
Tc:
(obudowy)
CięŜar:
Wymiary:
Zasilanie
Pobór prądu
12VDC (+/- 15%)
1,5A
12VDC (+/- 15%)
2,8A
24VDC (+/-15%)
0,8A
24VDC (+/-15%)
1,5A
24VDC (+/-15%)
0,8A
24VDC (+/-15%)
1,5A
12VDC (+/- 15%)
2,8A
* wersja ze ściemnieniem
100% znamionowego;
do 200% I znamionowego (przez 0,3sek.);
50kHz do 90kHz;
wg opisu zwłoczny;
1.4sec.;
55°C;
75°C;
180g;
30 x 50 x 173;