historia i świat - Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH

Transkrypt

historia i świat - Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH
HISTORIA I ŚWIAT
nr 4/2015
Czasopismo naukowe Instytutu Historii
i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Siedlce 2015
Institute of History and International Relations,
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities.
ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce, Poland
The Scientific Council:
Jarosław CABAJ (Chairman), Gabriela BELOVA (Neofit Rilski South-West University,
Bulgaria), Oleh DUCH (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine),
Wasyl FUTAŁA (Drohobych State Pedagogical University of name Ivan Franko, Ukraine),
Michael Richard JACKSON BONNER (Toronto, Canada), ks. Roman KRAWCZYK,
Jerzy LINDERSKI (University of North Carolina at Chapel Hill, USA),
Henryk LULEWICZ (Institute of History, Polish Academy of Sciences), Walentyna ŁOŚ
(National Library of Ukraine, Kiev, Ukraine), Katarzyna MAKSYMIUK, Robert PIĘTEK,
Józef PIŁATOWICZ, Marek PLEWCZYŃSKI, Władysław STRUTYŃSKI (Chernivtsi
National University, Ukraine), Walentyna TUGUŻEKOWA (Khakassia Institute of History,
Syberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Abakan, Russia), Marek WAGNER,
Wojciech WŁODARKIEWICZ
Editorial Board:
Katarzyna Maksymiuk (Editor in Chief), Adam Lech Kubik (Editorial Assistant), Dorota
Wereda (Subject Editor), Marcin Malik (Statistics Editor), Tomasz Chodowiec, Iwona
Czyżak, Sergiusz Leończyk, Rafał Roguski
Web page: http://www.ihism.uph.edu.pl/historia-i-swiat
Information available at:
Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
17/19 Żytnia Street
08-110 Siedlce
tel: +48 25 643 15 20
www.wydawnictwo.uph.edu.pl
Print:
Totem Inowrocław
www.totem.com.pl
ISSN 2299-2464
Typesetting, text makeup and cover design: Adam Lech Kubik, [email protected]
Ed. I. Size B-5.
Cover: Psalter H1665, fragment of folio 212v, National Centre of Manuscripts
(M. Tsurtsumia, Georgia)
Acknowledgments
We would like here to convey our sincere thanks to Dr Michael Richard
JACKSON BONNER (http://www.mrjb.ca/) for his patience and invaluable
guidance which helped us give this book its final shape.
TABLE OF CONTENTS
ARTICLES
Ahmad SARKHOSH (Tarbiat Modares University, Iran),
Samer NAZARI (Esfahan University of Art, Iran),
Marzieh SHA'RBAF (Esfahan University of Art, Iran)
Introduction to Newly Discovered Petroglyphs with Animal Motifs During
an Archaeological Survey in Southern Regions of Fars (the Beyram Plain)....................15-30
Andrei NEGIN (Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Russia)
Roman helmets with a browband shaped as a vertical fronton.........................................31-46
Ehsan SHAVAREBI (University of Tehran, Iran)
Roman ‘Soldatenkaiser’ on the Triumphal Rock Reliefs of Shāpūr I
- A Reassessment.............................................................................................................47-63
Vladimir DMITRIEV (Pskov State University, Russia)
The “Night Battle” of Singara: Whose Victory?...............................................................65-70
Ilkka SYVÄNNE (Finnish Society for Byzantine Studies, Finland)
The Reign of Bahrām V Gōr:
The Revitalization of the Empire through Mounted Archery.........................................71-102
Michael Richard JACKSON BONNER (Canada)
Six Problems of interpretation in the reigns of Pērōz, Balāš, Jāmāsp and Kavād........103-121
Katarzyna MAKSYMIUK (Siedlce University, Poland)
The policies of Xusrō I Anōšīrvān (531-579) towards the Christians in Iran..............123-134
Shah Nadeem AHMAD (United Kingdom)
A new Sasanian helmet in the Musee d’Art Classique de Mougins.............................135-156
Adam Lech KUBIK (Siedlce University, Poland),
Shah Nadeem AHMAD (United Kingdom)
Bronze mace with three rams' heads from Ashmolean Museum,
University of Oxford.....................................................................................................157-174
Mamuka TSURTSUMIA (Tbilisi State University, Georgia)
Medieval Georgian Poliorcetica....................................................................................175-204
Leonid BOBROV (Novosibirsk State University, Russia)
Iranian „kula-hud” helmets in the panoply of Turkic nomads of Central Asia
in 17-19th centuries........................................................................................................205-219
Adam KORDYS (Siedlce University, Poland)
National Good Earth of Wiszniów and their managers................................................221-235
Janusz Adam FRYKOWSKI
(Janusz Peter, MD Tomaszów Regional Association, Poland)
The following work depicts the running of the Visitation of the Blessed Virgin
Mary Uniate Parish in Łosiniec since its formation until its liquidation in the 1875...237-266
Adam WIELOMSKI (Siedlce University, Poland)
The French clergy on the theological and on the political during the pontificate
of Pius IX (1846-1878).................................................................................................267-303
Danuta SOWIŃSKA (Poland)
Warsaw and Lublin as the main centers of civil justice
in the Polish Kingdom in 1915....................................................................................305-336
Renata OPŁAKANSKA (Khakassia State University, Russia)
Carrying out the repatriation of Polish prisoners of war in the Minusinsk`s
County of the Yeniseijsk`s province in 1921...............................................................337-344
Radosław BANCERZ (Siedlce University, Poland)
Observations and notes done on preliminary base of analysis of 23 records
gathered The Central Archives of Modern Records in Warsaw The State
Treasury Solicitors Office 1919-1939 in light of utilization for research
of history province Lubelskie......................................................................................345-355
Mykola GENYK (Carpathian National University, Ukraina)
«Beati pacifici: quoniam filii Dei vocabuntur»: Religious factor in Polish
-Ukrainian reconciliation..............................................................................................357-370
REVIEWS AND POLEMICS
Marek WAGNER (Siedlce University, Poland)
Sławomir Augusiewicz, Przebudowa wojska pruskiego w latach 1655-1660.
U źródeł wczesnonowożytnej armii, Oświęcim 2014, ss. 408......................................373-379
Józef PIŁATOWICZ (Siedlce University, Poland)
Sławomir Kindziuk, Kultura fizyczna w Siedlcach. Sport-rekreacja-turystyka
-wychowanie fizyczne, Siedlce 2014, ss. 474...............................................................381-385
Sergiusz LEOŃCZYK (Siedlce University, Poland)
Władimir Żarawin, Helena Czudinowskich, „Bycie Polakiem - ... to los”.
Katalog biograficzny Polaków i obywateli polskich, poszkodowanych
w latach represji stalinowskich w obwodzie kirowskim, Kirow 2013, ss. 358............387-393
Tomasz KOWALCZYK (Siedlce University, Poland)
Janusz Kuligowski, Życie polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturalne
powiatu mińskomazowieckiego w latach 1918-1939, Mińsk Mazowiecki 2013
ss. 456...................................................................................................................... .....395-404
Janusz KULIGOWSKI
(Archive of the President of the Republic of Poland, Poland)
In response to Professor Józef Piłatowicz.....................................................................405-408
Józef PIŁATOWICZ (Siedlce University, Poland)
Reply to „In response to Professor Józef Piłatowicz”...................................................409-414
SOURCES
Wojciech WŁODARKIEWICZ (Siedlce University, Poland)
The report of the Volhynia voivodship governor about voivodeship’s security
the day before Polish campaign of 1939.......................................................................417-436
MESSAGES
Kumar ABHIJEET (Magadh University, India)
Looking at Gandhāra................................................................................................... ..439-447
Sara PROKOPIAK (Poland)
A Journey against the Will............................................................................................449-473
Damian SIEBIESZUK (Siedlce University, Poland)
Report of The Conference of PhD and students of the Institute of History
and International Relations UPH..................................................................................475-486
Klaudia SIESTRZEWITOWSKA (Poland)
Testament of massacre orphans....................................................................................487-491
Agnieszka MIODUSKA
(Archives of the Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Poland)
Assosiate Professor Jerzy Prochorow (1938-2006) – the resident of Siedlce..............493-498
SPIS TREŚCI
ARTYKUŁY
Ahmad SARKHOSH (Tarbiat Modares University, Iran),
Samer NAZARI (Esfahan University of Art, Iran),
Marzieh SHA'RBAF (Esfahan University of Art, Iran)
‫معرفی سنگنگارههای نویافته با نقوش حیوانی در بررسی باستانشناختی منطقهی‬
............................................................................................)‫فارس جنوبی (دشت بیرم‬
...........................................................................................................................................15-30
Andrei NEGIN (Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Russia)
Roman helmets with a browband shaped as a vertical fronton.........................................31-46
Ehsan SHAVAREBI (University of Tehran, Iran)
Roman ‘Soldatenkaiser’ on the Triumphal Rock Reliefs of Shāpūr I
- A Reassessment.............................................................................................................47-63
Vladimir DMITRIEV (Pskov State University, Russia)
The “Night Battle” of Singara: Whose Victory?...............................................................65-70
Ilkka SYVÄNNE (Finnish Society for Byzantine Studies, Finland)
The Reign of Bahrām V Gōr:
The Revitalization of the Empire through Mounted Archery.........................................71-102
Michael Richard JACKSON BONNER (Canada)
Six Problems of interpretation in the reigns of Pērōz, Balāš, Jāmāsp and Kavād........103-121
Katarzyna MAKSYMIUK (Siedlce University, Poland)
The policies of Xusrō I Anōšīrvān (531-579) towards the Christians in Iran..............123-134
Shah Nadeem AHMAD (United Kingdom)
A new Sasanian helmet in the Musee d’Art Classique de Mougins.............................135-156
Adam Lech KUBIK (Siedlce University, Poland),
Shah Nadeem AHMAD (United Kingdom)
Bronze mace with three rams' heads from Ashmolean Museum,
University of Oxford.....................................................................................................157-174
Mamuka TSURTSUMIA (Tbilisi State University, Georgia)
Medieval Georgian Poliorcetica....................................................................................175-204
Leonid BOBROV (Novosibirsk State University, Russia)
Iranian „kula-hud” helmets in the panoply of Turkic nomads of Central Asia
in 17-19th centuries........................................................................................................205-219
Adam KORDYS (Siedlce University, Poland)
National Good Earth of Wiszniów and their managers................................................221-235
Janusz Adam FRYKOWSKI
(Janusz Peter, MD Tomaszów Regional Association, Poland)
The following work depicts the running of the Visitation of the Blessed Virgin
Mary Uniate Parish in Łosiniec since its formation until its liquidation in the 1875...237-266
Adam WIELOMSKI (Siedlce University, Poland)
The French clergy on the theological and on the political during the pontificate
of Pius IX (1846-1878).................................................................................................267 -303
Danuta SOWIŃSKA (Poland)
Warsaw and Lublin as the main centers of civil justice
in the Polish Kingdom in 1915....................................................................................305-336
Renata OPŁAKANSKA (Khakassia State University, Russia)
Carrying out the repatriation of Polish prisoners of war in the Minusinsk`s
County of the Yeniseijsk`s province in 1921...............................................................337-344
Radosław BANCERZ (Siedlce University, Poland)
Observations and notes done on preliminary base of analysis of 23 records
gathered The Central Archives of Modern Records in Warsaw The State
Treasury Solicitors Office 1919-1939 in light of utilization for research
of history province Lubelskie......................................................................................345-355
Mykola GENYK (Carpathian National University, Ukraina)
«Beati pacifici: quoniam filii Dei vocabuntur»: Religious factor in Polish
-Ukrainian reconciliation..............................................................................................357-370
REVIEWS AND POLEMICS
Marek WAGNER (Siedlce University, Poland)
Sławomir Augusiewicz, Przebudowa wojska pruskiego w latach 1655-1660.
U źródeł wczesnonowożytnej armii, Oświęcim 2014, ss. 408......................................373-379
Józef PIŁATOWICZ (Siedlce University, Poland)
Sławomir Kindziuk, Kultura fizyczna w Siedlcach. Sport-rekreacja-turystyka
-wychowanie fizyczne, Siedlce 2014, ss. 474...............................................................381-385
Sergiusz LEOŃCZYK (Siedlce University, Poland)
Władimir Żarawin, Helena Czudinowskich, „Bycie Polakiem - ... to los”.
Katalog biograficzny Polaków i obywateli polskich, poszkodowanych
w latach represji stalinowskich w obwodzie kirowskim, Kirow 2013, ss. 358............387-393
Tomasz KOWALCZYK (Siedlce University, Poland)
Janusz Kuligowski, Życie polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturalne
powiatu mińskomazowieckiego w latach 1918-1939, Mińsk Mazowiecki 2013
ss. 456.......................................................................................................................... .395-404
Janusz KULIGOWSKI
(Archive of the President of the Republic of Poland, Poland)
In response to Professor Józef Piłatowicz.....................................................................405-408
Józef PIŁATOWICZ (Siedlce University, Poland)
Reply to „In response to Professor Józef Piłatowicz”...................................................409-414
SOURCES
Wojciech WŁODARKIEWICZ (Siedlce University, Poland)
The report of the Volhynia voivodship governor about voivodeship’s security
the day before Polish campaign of 1939.......................................................................417-436
MESSAGES
Kumar ABHIJEET (Magadh University, India)
Looking at Gandhāra.....................................................................................................4 39-447
Sara PROKOPIAK (Poland)
A Journey against the Will............................................................................................449-473
Damian SIEBIESZUK (Siedlce University, Poland)
Report of The Conference of PhD and students of the Institute of History
and International Relations UPH..................................................................................475-486
Klaudia SIESTRZEWITOWSKA (Poland)
Testament of massacre orphans....................................................................................4 87-491
Agnieszka MIODUSKA
(Archives of the Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Poland)
Assosiate Professor Jerzy Prochorow (1938-2006) – the resident of Siedlce..............493-498

Podobne dokumenty