,, Wymiana okien w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w

Transkrypt

,, Wymiana okien w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w
,, Wymiana okien w strażnicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Przybyszewie’’
Zadanie zostało wykonane w listopadzie bieżącego roku. Całkowity
koszt zadania to 37 200,00 zł. Na realizację zadania przeznaczono
nagrodę w kwocie 10 000,00 zł otrzymaną w konkursie dla
beneficjentów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Podobne dokumenty